Makler papierów wartościowych — Egzamin, zarobki i wymagania

Makler giełdowy to pewnego rodzaju pośrednik pomagający swoim klientom w inwestowaniu na giełdzie. Jego główne zadania to przekazywanie zleceń klientów, ocena ich zdolności finansowej, a także doradztwo w sprawach inwestycyjnych. Kim jest makler i jakie są jego zarobki?

Makler - akcje na giełdzie

Inwestowanie na giełdzie to bardzo popularna metoda pomnażania majątku. Decydują się na nią nie tylko bogaci tego świata, ale także osoby zaliczające się do klasy średniej, które szukają w papierach wartościowych możliwości dorobienia do codziennych wydatków. Makler papierów wartościowych, inaczej makler giełdowy lub broker, zajmuje się prowadzeniem rachunków papierów wartościowych klienta, który chce pomnażać swój majątek. Jest to duża odpowiedzialność doradcza, która wiąże się z koniecznością zdobycia licencji i wpisaniem na listę maklerów papierów wartościowych poprzedzonego zdaniem trudnego egzaminu. Na czym dokładnie polega praca maklera papierów wartościowych? Jak rozpocząć pracę w tym zawodzie i jak wyglądają zarobki?

Kim jest makler?

Makler papierów wartościowych to bardzo rozpoznawalny i jednocześnie niezbyt popularny zawód w Polsce. Zawód ten został wprowadzony do naszego kraju dzięki ustawie dotyczącej prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszy powierniczych. Każdy, kto ogląda amerykańskie filmy, takie jak “Wilk z Wall Street” na pewno kojarzy grupę krzyczących maklerów w czerwonych szelkach i wirujące wokół nich papiery w domach maklerskich. W Polsce praca maklera wygląda nieco inaczej, a zdobycie uprawnień nie jest wcale proste. Definicja maklera papierów wartościowych mówi o osobie, która zajmuje się pośrednictwem w transakcjach kupna i sprzedaży towarów, usług, a także papierów wartościowych. Makler jest człowiekiem reprezentującym członków giełdy, a jego kompetencje wykraczają poza ramy zwykłego pośrednictwa.

Makler giełdowy pracujący w biurze przyjmuje zlecenia, kontaktuje się z klientami, sprawdza ich środki finansowe i zdolność do inwestowania. Ci, którzy uzyskali licencje maklerskie, mogą doradzać swoim klientom w kwestiach finansowych i pomagać im podjąć najlepsze decyzje. Do ich zadań należy też przechowywanie papierów wartościowych oraz przygotowywanie analiz i raportów z posiedzeń giełdy.

Czym zajmuje się makler?

Najprościej mówiąc makler papierów wartościowych, jest pośrednikiem, który zajmuje się pośredniczeniem między giełdą a inwestorami prywatnymi bądź firmowymi. Przekazuje on zlecenia klientów na giełdę, pośredniczy w całym procesie i doradza przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Zakres obowiązków maklera obejmuje:

 • oferowanie papierów wartościowych w publicznym obrocie,
 • nabywanie i sprzedawanie papierów wartościowych w imieniu swoich klientów lub na własny rachunek ze środków inwestora,
 • zawieranie umów w zakresie prowadzenia i obsługi rachunków pieniężnych inwestora,
 • przechowywanie papierów wartościowych,
 • prowadzenie rozliczeń klienta z tytułu posiadania lub zbycia papierów wartościowych,
 • przyjmowanie ofert kupna i sprzedawanie papierów wartościowych,
 • pośredniczenie w dokonywaniu zapisu na sprzedaż lub zamianę akcji,
 • pośredniczenie w nabywaniu znacznego pakietu akcji,
 • wykonywanie zadań maklera specjalisty (na podstawie umowy zawartej z emitetem)

Jak zostać maklerem?

Zacznijmy od tego, że warunki, które trzeba spełnić, aby zostać maklerem papierów wartościowych w Polsce, zostały zawarte w ustawach:

 • z dnia 26 października 2000 roku o giełdach towarowych
 • z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi
 • z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

Osoba, która chce zostać maklerem, powinna:

 • posiadać wykształcenie minimum średnie (oczywiście ukończenie studiów z obszaru finansów jest mile widziane)
 • zdać egzamin maklerski, uzyskać licencję maklerską oraz wpis na listę maklerów papierów wartościowych
 • posługiwać się dobrze językiem angielskim
 • nie znajdować się w rejestrze osób skazanych
 • mieć wysoką odporność na stres i ciągłe zmiany

Ze względu na wysoką odpowiedzialność za finanse swoich klientów, osoby, które chcą zostać maklerem, powinny charakteryzować się dużą wiedzą i spostrzegawczością. Dlatego doradca giełdowy musi zdać egzamin uprawniający do uzyskania licencji maklerskiej. Do egzaminu może przystąpić każdy, jednak poziom trudności jest tak wysoki, że często nawet absolwenci kierunków finansowych mają problemy z uzyskaniem wystarczającej liczby punktów.

Egzamin maklerski

Egzamin maklerski przeprowadza Komisja Nadzoru Finansowego. Odbywa się on dwa razy w roku, a przystąpienie wymaga złożenia wniosku do KNF wraz z potwierdzeniem dokonanej opłaty oraz aktualną fotografią. Opłata ta wynosi 500 zł za egzamin zwykły, natomiast każde kolejne podejście w przypadku niezdania, to 150 zł.

Przystąpienie do egzaminu to moment, w którym robi się jeszcze trudniej. Egzamin na uzyskanie licencji maklera jest bardzo trudny i składa się z testu zamkniętego. Za niepoprawną odpowiedź kandydat na maklera otrzymuje punkty ujemne, a zakres pytań obejmuje 24 ustawy i 7 działów matematyki finansowej. Szacuje się, ze zdawalność egzaminu maklerskiego plasuje się na poziomie 10%. Pozytywny wynik oznacza konieczność doniesienia kolejnych dokumentów:

 • zaświadczenia o niekaralności
 • kopii zaświadczenia o zdaniu egzaminu
 • zaświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych w przypadku obywatelstwa innego niż polskie

Po zdaniu egzaminu maklerskiego kandydaci dostają licencję maklerską, która jest równoznaczna ze wpisaniem przez KNF na listę maklerów papierów wartościowych.

Cechy dobrego maklera

Działania na giełdzie wiążą się z trudnymi do przewidzenia zmianami i wieloma sytuacjami wymagającymi stalowych nerwów. Dlatego dobry makler powinien być człowiekiem odpornym na stres, który nie traci głowy w sytuacjach awaryjnych i umie pracować pod presją czasu. Warto pamiętać, że makler to nie tylko analityk, ale też doradca klienta, który swoją charyzmą i pewnością siebie potrafi wzbudzić zaufanie każdego inwestora.

Dodatkowo liczy się analityczny umysł, matematyczne spojrzenia na świat i… zainteresowanie giełdą! To specyficzny świat, który dla laika jest czarną magią, dlatego osoby związane z pracą na giełdzie to takie, dla których jest ona swoistym hobby. Co więcej, musisz cały czas być na bieżąco — giełda jest niczym żywy organizm. Dobry makler umie odnaleźć się w tym dynamicznym środowisku pracy i żyć razem z nim.

Makler papierów wartościowych: praca

Jeśli uda Ci się zdać egzamin maklerski to nie powinieneś martwić się o znalezienie pracy. Przez niską zdawalność, na rynku ciągle brakuje pracowników w branży specjalizującej się w giełdzie. Maklerzy zatrudnieni są często w instytucjach takich jak domy maklerskie — to właśnie one mogą bezpośrednio uczestniczyć w obrocie papierami wartościowymi na giełdzie. To właśnie tutaj najprawdopodobniej zaczniesz swoją przygodę z pierwszymi doświadczeniami zawodowymi.

Wraz z rosnącym doświadczeniem zawodowym i intuicją finansową znajdziesz także pracę w towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych lub firmach doradztwa finansowego.

Dodatkowo miejsca, gdzie może pracować makler to także wszystkie podmioty uczestniczące w obrocie giełdowym. Zaliczamy do nich między innymi Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, banki prowadzące działalność maklerską i zagraniczne firmy prowadzące na terenie Polski działalność maklerską.

Makler – zarobki na stanowisku

Czy trudności napotkane na początku ścieżki zawodowej i duża odpowiedzialność oznaczają dobre zarobki? Ile zarabia makler papierów wartościowych? Według portalu Wynagrodzenia.pl mediana wynagrodzeń maklera papierów wartościowych to 8060 złotych brutto.

Należy jednak pamiętać, że często maklerzy pracują dodatkowo za wynagrodzenie ustalone w procentach od wartości transakcji. Wszystko zależy jednak od doświadczenia, zajmowanego stanowiska i zamożności inwestorów. Premie sięgają kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych rocznie. Dodatkowo warto wspomnieć, że najlepsi w swoim fachu mogą poszczycić się zarobkami nawet na poziomie miliona złotych rocznie.

Oceń artykuł
3/5 (2)