Reklama

Straż Ochrony Kolei – jak się dostać? Jakie zadania realizuje?

Straż Ochrony Kolei to specjalna uzbrojona formacja, która ma dbać o zdrowie i życie ludzi na obszarze kolejowym i w pociągach. Jakie obowiązki nakłada na “sokistów” ustawa? Jakie uprawnienia ma SOK i jak wyglądają zarobki w tej formacji? Sprawdź!

zarobki i uprawnienia straży ochrony kolei

Każdy, kto kiedykolwiek podróżował pociągiem lub znalazł się na dworcu kolejowym w godzinach wieczornych, powinien wiedzieć, że te miejsca zasługują na szczególną uwagę służb mundurowych. Straż Ochrony Kolei (w skrócie SOK) to uzbrojona i umundurowana formacja działająca na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych. Jej najważniejszym zadaniem jest ochrona zdrowia i życia, a dodatkowe uprawnienia ułatwiają wykonywanie swoich obowiązków.

O jakich uprawnieniach funkcjonariuszy SOK mowa? Jak się dostać do Straży Ochrony Kolei? Na jakie zarobki „sokiści” mogą liczyć na początku?

Straż Ochrony Kolei – jakie zadania realizuje?

Więcej o pracy w Straży Ochrony Kolei możemy dowiedzieć się z ustawy powołanej do życia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym. Według przepisów funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei to formacja uzbrojona, która realizuje zadanie ochrony zdrowia, życia i mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych.

Funkcjonowanie w formacjach uzbrojonych daje sokistom pewnie uprawnienia, jakimi cechują się też funkcjonariusze policji.

Jakie uprawnienia ma Straż Ochrony Kolei?

Sprawowanie kontroli nad tłumem i zapewnianie bezpieczeństwa wszystkim ludziom na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, wymaga dodatkowych uprawnień, typowych dla pracy w mundurówce. Oczywiście, zadania straży kolejowej wynikają z jej szczególnych uprawnień. SOK musi działać na zasadach określonych w ustawie o transporcie kolejowym. O jakich uprawnieniach mowa?

 • obowiązek legitymowania osób podejrzanych i ewentualne ujęcie w celu niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji;
 • legitymowanie osób podejrzanych w celu ustalenia ich tożsamości;
 • dokonanie kontroli pojazdu drogowego poruszającego się na terenie kolejowym lub przyległym pasie gruntu. Jeżeli zajdzie taka konieczność formacja ma możliwość nakładania grzywien lub karania kierowców w drodze mandatu karnego;
 • wnoszenie do sądu o ukaranie osób łamiących prawo. Funkcjonariusz straży ochrony kolei może także używać środków przymusu bezpośredniego w celu niezwłocznego doprowadzenia podejrzanego do najbliższej jednostki Policji. Może też użyć broni palnej w ramach przeprowadzenia czynności bez stwarzania zagrożenia dla swojego zdrowia i życia.

Uprawnienia Straży Ochrony Kolei – na co pozwalają funkcjonariuszom?

Jednym z głównych zadań funkcjonariuszy SOK jest także kontrola przestrzegania przepisów porządkowych. Czym będzie się zajmował funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei po złożeniu przysięgi i ślubowania?

 1. Dbanie o życie i zdrowie ludzi w formie reaktywnej i zapobiegawczej. Funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei broni przede wszystkim bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie kolejowym.
 2. Ochrona obszaru kolejowego przed osobami, które nie są upoważnione do wkroczenia na teren.
 3. Patrolowanie obszaru kolejowego, pociągów pasażerskich i wystawianie posterunków.
 4. Gromadzenie i analiza danych na temat potencjalnych zagrożeń w otoczeniu kolejowym. Zatrzymywanie podejrzanych w celu ustalenia ich tożsamości.
 5. Współpraca z innymi służbami mundurowymi, takimi jak Policja i Straż Graniczna.
 6. Kontrola przestrzegania przepisów porządkowych.
 7. Straż Ochrony Kolei zobowiązana jest do przeprowadzania czynności wyjaśniających w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa. W skrajnych przypadkach umożliwiono jej wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego.

Straż Ochrony Kolei – jakie warunki trzeba spełniać?

Aby odpowiedzieć na pytanie, jak się dostać do Straży Ochrony Kolei, trzeba poznać wymagania, jakie muszą spełnić przyszli funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. Jako że jest to formacja mundurowa uprawniona do używania broni palnej, legitymowania osób podejrzanych i stosowania środków przymusu bezpośredniego, podstawowe kryteria do ubiegania się o angaż są zbliżone do tych, które muszą spełniać przyszli policjanci.

Kandydat na funkcjonariusza SOK (do Straży Ochrony Kolei) musi spełnić następujące warunki:

 1. Posiada obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Cieszy się nienaganną opinią w otoczeniu.
 3. Nie jest skazanym za przestępstwo umyślne.
 4. Posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 5. Ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 6. Cechuje się zdolnością psychiczną i fizyczną do służby w formacji mundurowej.

Praca w Straży Ochrony Kolei – jak się dostać?

Przyjmijmy, że kandydat na funkcjonariusza Służby Ochrony Kolei spełnia podstawowe wymagania do przyjęcia do służby. Co dalej? Aby zacząć pracę w SOK, przyszli funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei muszą przejść jeszcze kilka poziomów rekrutacji. Na samym początku należy wypełnić elektroniczny wniosek, zamieszczony na stronie internetowej formacji.

Wysłane dokumenty podlegają wstępnej ocenie komisji, która następnie zaprasza kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Jeżeli kandydat zostanie wytypowany do pracy w Służbie Ochrony Kolei, zostanie o tym powiadomiony i wysłany na komisję lekarską.

Kiedy kandydatowi do Straży Ochrony Kolei uda się podpisać umowę, będzie musiał odbyć 3-miesięczne szkolenie w przeznaczonym do tego ośrodku. Kolejnym etapem są testy sprawnościowe, a także nauka technik interwencyjnych i drużynowych.

Funkcjonariusze straży ochrony kolei – jakie testy sprawnościowe muszą zdać?

Osoba należąca do Straży Ochrony Kolei to funkcjonariusz, który posiada pełną zdolność fizyczną. W związku z tym wszyscy kandydaci zostają poddani wstępnej ocenie sprawnościowej, a także konkretnym testom (już w trakcie 3-miesięcznego szkolenia).

Testy sprawdzające przyszłą straż kolejową składają się z pięciu podstawowych ćwiczeń:

 • rzut piłką lekarską (3 kg w przypadku mężczyzn i 2 kg w przypadku kobiet);
 • koperta na czas lub bieg na 1000 metrów;
 • skłony tułowia w czasie 30 sekund (na liczbę powtórzeń);
 • uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc (popularne “pompki”);
 • kozłowanie piłką.

Zarobki w Straży Ochrony Kolei – ile dostają funkcjonariusze SOK?

Zatem ile zarabia się w Straży Ochrony Kolei? Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana zarobków w SOK to około 3600 złotych brutto. To znaczy, że dokładnie 50% zatrudnionych otrzymuje mniej, a 50% więcej niż wyżej wymieniona kwota.

Przyjmuje się, że od razu po zdaniu kursu, funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei zarabiają w okolicach najniższej krajowej.

Warto pamiętać, że osoby należące do organizacji Straży Ochrony Kolei mogą liczyć na wiele dodatków do wynagrodzenia, wynikających z ich obowiązków i zaszeregowania. Jednym z często wymienianych składników premiowych, jest obniżka na bilety PKP i dodatek za święto kolejarza.

Szukasz pracy? Praca we Wrocławiu czeka, aż ją odkryjesz!

Oceń artykuł
5/5 (4)