Becikowe – jak złożyć wniosek? Komu przysługuje świadczenie i kiedy wypłata?

Becikowe, czyli jednorazowe wsparcie od państwa z okazji urodzenia dziecka. Dzięki takiemu świadczeniu świeżo upieczeni rodzice mogą kupić niezbędne rzeczy dla swoich pociech. Ile wynosi becikowe? Czy aby je otrzymać, trzeba złożyć wniosek? Komu przysługuje becikowe? Sprawdź!

Becikowe - dłoń niemowlęcia

W Polsce istnieją różne świadczenia rodzinne oraz wiele kryteriów stanowiących podstawę ubiegania się o nie. Becikowe to dla wielu rodzin niezbędne wsparcie, dzięki któremu mogą sobie pozwolić na zakup rzeczy pomagających w zajmowaniu się dzieckiem. Świeżo upieczeni rodzice doskonale zdają sobie sprawę z tego, że zakup ubranek, naczyń do karmienia, łóżeczka i wózka to duży wydatek, na który nie wszyscy mogą sobie pozwolić. Sytuacja staje się wyjątkowo trudna, gdy młodzi rodzice nie mogą liczyć na wsparcie finansowe najbliższych, a zarobki nie pozwalają na zapewnienie swoim pociechom wszystkiego, co najlepsze. W takiej sytuacji można postarać się o świadczenia na dzieci. Wysokości świadczeń rodzinnych są różne, więc można ostatecznie uzyskać dużą pomoc. Becikowe 2022 to niezbędne wsparcie, jednak aby je otrzymać, trzeba spełniać określone warunki. Jak złożyć wniosek o becikowe? Jakie dokumenty są potrzebne? Ile wynosi podstawowe świadczenie? Sprawdź! 

Becikowe 2022 – warunki

Becikowe 2022 nie jest świadczeniem, które przysługuje wszystkim rodzicom, czy opiekunowi faktycznemu dziecka. Aby otrzymać pieniądze, trzeba złożyć odpowiedni wniosek i przygotować stosowne dokumenty. Oprócz tego wnioskodawcy muszą udowodnić, że są opiekunem prawnym, faktycznymi opiekunami dziecka lub rodzicem narodzonego dziecka. Czy rodzic spełniający powyższe kryteria, może otrzymać becikowe? Należy pamiętać o sprawie wysokości dochodu rodziny, gdyż kwestie przyznawania zapomogi dotyczą też zarobków opiekunów.

Aby otrzymać świadczenie, trzeba wykazać, że:

 • dochód na osobę w rodzinie w 2022 roku nie przekracza 1922 złotych netto;
 • matka dziecka, od przynajmniej 10. tygodnia ciąży była pod opieką medyczną aż do porodu.

Wniosek o becikowe

Aby wypełnić wniosek o becikowe, trzeba przedstawić szereg dokumentów potwierdzających zarobki, status prawny opiekuna i zaświadczenia lekarskie. Rządowa strona internetowa przypomina, że ustalenie, czy zarobki kwalifikują się do przyznania becikowego 2022, nie jest takie proste i warto skontaktować się z odpowiednim urzędem:

Dołączenie do wniosku dokumentów, które potwierdzą dochód twojej rodziny, zależy od waszej sytuacji. Dlatego najlepiej skontaktuj się ze swoim urzędem i dowiedz się, czy i jakie dokumenty musisz dostarczyć.

Pamiętaj, że becikowe nie jest jedyną pomocą, jaką możesz otrzymać. Zasiłek macierzyński jest świadczeniem przysługującym z tytułu ubezpieczenia społecznego, jednak nie każdy ma do niego prawo. Jeśli nie możesz otrzymać zasiłku, sprawdź, czy nie przysługuje Ci kosiniakowe lub inna zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.

Skoro już wiesz, komu przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu narodzin dziecka – pora dowiedzieć się ile wynosi i jak złożyć wniosek. 

Becikowe 2022 – ile wynosi? 

Ile wynosi becikowe w 2022 roku? Rodzice spełniający warunki otrzymają jednorazowo 1000 zł becikowego na każde dziecko. To znaczy, że jeśli urodzisz trojaczki i spełniasz wymagania – dostaniesz 3000 złotych zapomogi. Oprócz podstawowego świadczenia można ubiegać się o uzupełnienie zapomogi o zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu urodzenia dziecka. Kiedy dostaniesz dodatkowe świadczenie uzupełniające becikowe? Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 674 złote netto (764, gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością).

Warto wiedzieć, że istnieje jeszcze tzw. gminne becikowe. Niektóre samorządy przyznają dodatkowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub adoptowania dziecka. W tym przypadku zarówno warunki przyznawania, jak i kwota mogą się różnić w zależności od wymagań konkretnego urzędu gminy.

Becikowe online

Dzięki postępującej cyfryzacji wniosek o becikowe można złożyć za pośrednictwem internetu. Platforma PUE ZUS, elektroniczne zwolnienia lekarskie, portal Emp@tia i Profil Zaufany pozwalają załatwić mnóstwo spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Gdzie złożyć wniosek o becikowe? Można to zrobić tradycyjnie w urzędzie gminy lub miasta, ośrodku pomocy społecznej, drogą mailową, pocztą lub za pośrednictwem portalu Emp@tia. 

Becikowe – jakie dokumenty?

Co trzeba przygotować, aby złożyć wniosek o becikowe? Dokumenty, które należy mieć to:

 • wniosek o becikowe, który pobierzesz na stronie internetowej gov.pl;
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
 • ksero dokumentów tożsamości rodziców lub opiekunów;
 • oświadczenie o niepobieraniu becikowego na dane dziecko;
 • zaświadczenie lekarskie albo od położnej potwierdzające, że matka dziecka była podczas ciąży pod opieką lekarską i opieka zaczęła się nie później niż od 10 tygodnia ciąży (można skorzystać ze wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod opieką lekarza określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką Dz. U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234);
 • zaświadczenia o dochodach osób z rodziny. Dołączenie dokumentów, które potwierdzą dochód twojej rodziny, zależy od sytuacji. Dlatego najlepiej skontaktować się ze swoim urzędem gminy lub miasta i poprosić o poradę.

Becikowe – zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie lekarskie do becikowego może wydać lekarz odbierający poród, położna, czy lekarz zajmujący się prowadzeniem ciąży. To może być zarówno lekarz prywatny, jak i państwowej służby zdrowia. Ma do tego prawo lekarz ginekolog, jak i inny specjalista.

Becikowe – do kiedy złożyć wniosek?

Wiesz, jak złożyć wniosek o becikowe przez Internet, lecz nie wiesz, ile masz na to czasu? Wniosek powinno się złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Jeśli jesteś opiekunem prawnym lub faktycznym dziecka, czy dziecka przysposobionego poniżej 18. roku życia – złóż wniosek w ciągu 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką prawną.

Jak wypełnić wniosek o becikowe? Wzór

Obecnie obowiązującym formularzem zgłoszeniowym o becikowe jest druk Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Pobierz wniosek o becikowe (PDF) i wypełnij go wielkimi literami. Najpierw jednak warto zapoznać się z warunkami opisanymi w części II wniosku. Jak wypełnić wniosek? W wyznaczonych rubrykach należy podać, takie dane jak:

 • Imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL;

 • Imię, nazwisko, data urodzenia się dziecka i numer PESEL dziecka;

 • Dane pozostałych członków rodziny (drugi rodzic, opiekun dziecka, pozostałe dzieci pod opieką rodziny);

 • Nazwa i adres organu rozpatrującego wniosek;

 • Informacja o dochodach członków rodziny.

We wniosku znajduje się wiele pól kwadratowych, które wymagają oznaczenia znakiem „X” (np. w przypadku informacji na temat organu, w którym opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Okres oczekiwania na becikowe

Jeśli udało Ci się złożyć wniosek o becikowe, musisz uzbroić się w cierpliwość. Pieniądze otrzymasz po rozpatrzeniu wniosku, do którego powinno dojść nie później niż w ciągu 30 dni od jego złożenia. W skomplikowanych sytuacjach wymagających innych procedur – czas oczekiwania może się wydłużyć do 60 dni.

Komu nie przysługuje becikowe?

Becikowe nie zostanie przyznane, jeśli: 

 • Członek rodziny ma prawo do świadczenia z tytułu urodzenia dziecka za granicą, wyjątek stanowi sytuacja, gdy przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
 • Samotnemu rodzicowi nie zostały ustalone alimenty ani na dziecko, ani na rodzica, chyba że:

– rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

– ojciec dziecka jest nieznany,

– oddalono powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców,

– jeden rodzic został zobowiązany sądownie do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

 • dziecko przebywa pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach (art. 15b ust. 4 ustawy).

Aby uchronić się przed nienależnie pobranym świadczeniem, o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do becikowego, szczególnie tych w sprawie dochodu, należy niezwłocznie poinformować organ realizujący świadczenie.

Oceń artykuł
5/5 (1)