Kogo nie można zwolnić z pracy? Ochronie podlegają nie tylko kobiety w ciąży

Ochrona przed zwolnieniem z pracy przysługuje określonym grupom osób, którym nietykalność gwarantuje Kodeks pracy. W innym wypadku pracodawcom grozi sprawa w Sądzie. Sprawdź więc, kogo nie można zwolnić z pracy. Może ty zaliczasz się do pracowników chronionych?

kogo nie można zwolnić z pracy

Ochrona pracowników przed zwolnieniem z pracy oznacza zakaz rozwiązywania i wypowiadania z nimi umowy w sytuacjach ściśle określonych w Kodeksie pracy. Jeśli pracodawca naruszy dane przepisy, to sprawa ta może zakończyć się w Sądzie Pracy, chyba, że ma on bardzo poważny powód zmuszający go do podjęcia takich kroków np. gdy następuje likwidacja lub upadłość firmy. Kogo nie można zwolnić z pracy i na jaką podstawę prawną można się powołać? Sprawdź!

Ochrona przed zwolnieniem – podstawa prawna

Kogo nie można zwolnić z pracy? Zapoznaj się z poniższymi przepisami, które jasno i wyraźnie informują o nietykalności pracowników chronionych. W sytuacji, kiedy pracodawca naruszy twoje prawa, możesz śmiało powołać się na podane poniżej artykuły z Kodeksu pracy.

  1. Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy: pracodawca nie może rozwiązać umowy z pracownikiem, którego brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeśli tylko okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wyniku.
  2. Zgodnie z art. 177 § 1 Kodeksu pracy: pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę pracownicy w okresie ciąży, a także w trakcie urlopu macierzyńskiego, chyba że zachodzą ku temu przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na to zgodę.
  3. Zgodnie z art. 186 [8] § 1 pkt 1 Kodeksu pracy: pracodawca nie może wypowiedzieć lub rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przed pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy. Jednak nie dłużej niż przez łączny okres dwunastu miesięcy.
  4. Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy: pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika oraz w innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy (np. podczas L4), jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Ochrona przed zwolnieniem: grupy chronione

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca nie może zwolnić pracownika, który należy do określonych grup chronionych. Są to np. osoby, którym brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, kobiety w ciąży i na urlopie macierzyńskim, pracownicy na urlopie wychowawczym lub wypoczynkowym oraz przebywający na zwolnieniu lekarskim.

Ważne! Wyjątkiem, który upoważnia pracodawcę do rozwiązania umowy z pracownikiem chronionym przed zwolnieniem, jest likwidacja lub upadłość firmy. W takim przypadku należy się odprawa pieniężna (jej wysokość zależy od stażu pracy pracownika) oraz udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego w trakcie ich wypowiedzenia lub wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystane dni na wypoczynek. Drugim wyjątkiem jest działanie na niekorzyść pracodawcy i szkodliwe naruszenie przepisów prawa w Kodeksie pracy. Ponadto według art. 52 § 1 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy pracownika (nawet kobiecie w ciąży), w sytuacji gdy: naruszy podstawowe obowiązki pracownicze, popełni przestępstwo lub utraci uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Ochrona przed zwolnieniem przed emeryturą

Ochrona przed zwolnieniem przed emeryturą przysługuje osobom, którym brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego (kobiety – 60 rok życia, mężczyźni – 65 rok życia). Jedynie pod warunkiem, że okres zatrudnienia u danego pracodawcy uprawnia ich do tego świadczenia.

Ochrona ciężarnej przed zwolnieniem

Kobietom w ciąży przysługuje ochrona przed zwolnieniem z pracy. Dzięki temu pracodawca nie może rozwiązać im umowy nawet ze względu na jej stan i efektywność wykonywania zawodowych obowiązków.

Ochrona przed zwolnieniem na urlopie macierzyńskim i wychowawczym

Pracownik przebywający zarówno na urlopie macierzyńskim, jak i wychowawczym również chroniony jest przepisami prawa zabraniającymi pracodawcy rozwiązania z nim umowy o pracę. Osoba na urlopie wychowawczym ma prawo korzystać z przysługującego jej świadczenia, jednak nie dłużej niż dwanaście miesięcy.

Ochrona przed zwolnieniem na zwolnieniu lekarskim

Pracownik przebywający na L4 nie może zostać zwolniony, póki nie wróci do swojej pracy. Natomiast jego obowiązkiem jest usprawiedliwić swoją nieobecność i dostarczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie w ciągu siedmiu dni od jego wydania. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, w której pracownik przebywa na zwolnieniu dłużej niż trzy miesiące, a zatrudniony jest krócej niż pół roku.

Ochrona przed zwolnieniem na urlopie wypoczynkowym

Ochrona przed zwolnieniem z pracy dotyczy również pracownika na urlopie wypoczynkowym, kiedy to pracodawca nie może wręczyć mu wypowiedzenia i zwolnić go z pracy. Może jednak zrobić to od razu po powrocie z urlopu lub przed jego rozpoczęciem.

Zostałeś zwolniony i szukasz nowej pracy? Przeglądaj oferty pracy na stronie GoWork.pl!

Oceń artykuł
5/5 (2)