Reklama

Bezpieczeństwo narodowe – co robić po studiach? Praca jako specjalista ds. bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo narodowe to studia, które umożliwiają karierę w wielu instytucjach państwowych oraz firmach prywatnych. Jak zostać specjalistą ds. bezpieczeństwa narodowego? Jak wyglądają studia oraz gdzie zatrudnienie mogą znaleźć absolwenci?

Bezpieczeństwo narodowe - dwa ludziki w garniturach stoją na ważnych dokumentach państwowych

Kierunek bezpieczeństwo narodowe z pewnością jest jednym z ciekawszych wyborów. Dla wielu osób jest to szansa na spełnienie dziecięcych marzeń związanych z pracą w służbach zajmujących się ochrona kraju. Garnitury, przeciwsłoneczne okulary, agenci, pościgi i bojowe gadżety niczym wyjęte z filmów o Jamsie Bondzie… Niestety, tak nie wygląda praca po studiach na kierunku bezpieczeństwo narodowe. A może jednak? W każdym razie – z reguły tak nie wygląda praca w organach bezpieczeństwa narodowego. Zatem jak? Jak wyglądają studia w zakresie bezpieczeństwa narodowego i co można robić po ukończeniu studiów?

Bezpieczeństwo narodowe – jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe?

Edukacja w zakresie bezpieczeństwa narodowego to przede wszystkim 3-letnie studia I stopnia, czyli studia licencjackie. Można następnie podjąć studia podyplomowe lub studia II stopnia, czyli powalczyć o obronę pracy magisterskiej. Edukacja magisterska to zazwyczaj 1,5 roku lub 2 lata.

Zajęci odbywają się w dwojaki sposób – są wykłady oraz ćwiczenia. Wykłady przeprowadzane są w dużych grupach. Zazwyczaj jest to cały jeden rocznik studentów, choć jeśli gruba jest zbyt liczna, dzieli się ją na kilka mniejszych. Wykłady prowadzi wykładowca w formie najczęściej monologu. Studenci sami wykonują notatki z informacji, które są dla nich najistotniejsze. Natomiast ćwiczenia to zajęcia w znacznie mniejszych grupach polegająca na większej interakcji pomiędzy prowadzącym a studentami. Tutaj zazwyczaj jest większe pole dla dialogu oraz pytań. Dodatkowo często występują projekty indywidualne lub grupowe.

Studia z zakresu bezpieczeństwa narodowego – rekrutacja

Rekrutacja na kierunku bezpieczeństwo narodowe odbywa się poprzez konkurs świadectw maturalnych. Im wyższe wyniki egzaminu dojrzałości, tym wyższy przelicznik punktowy w rekrutacji na studia. Pod uwagę zazwyczaj bierze się przedmioty takie jak:

 • geografia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie.

Warto jednak zaznaczyć, że poszczególne uczelnie mają inne wymagania przedmiotowe. Z racji tego przed wybraniem przedmiotów maturalnych dobrze byłoby się zorientować, które przedmioty są brane pod uwagę w przypadku Twojej wymarzonej szkoły wyższej.

Bezpieczeństwo narodowe – tryb studiów

Bezpieczeństwo narodowe to studia, które możesz podjąć w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym. Oba rodzaje studiów dostępne są na uniwersytetach państwowych, natomiast uczelnie prywatne oferują tylko tryb niestacjonarny. Na czym polega różnica?

Studia stacjonarne, czyli dzienne to nauka na uniwersytecie państwowym. Uczęszczanie na zajęcia nie wymaga żadnych opłat. Wykłady i ćwiczenia odbywają się w godzinach od porannych do popołudniowych od poniedziałku do piątku. Taki tryb raczej uniemożliwia podjęcie pracy na pełen etat, dlatego możliwości zdobycia doświadczenia w zawodzie są bardzo małe. Natomiast znacznym plusem jest to, że duża część materiału przerabiana jest na zajęciach i choć student musi także pracować w domu z materiałem, to jednak jest to znacznie łatwiejsze niż na studiach niestacjonarnych.

Studia niestacjonarne, często nazywane są zaocznymi i dostępne są zarówno na uniwersytetach państwowych, jak i wyższych szkołach prywatnych. W tym wypadku za naukę należy uiścić określoną z góry zapłatę, czyli czesne. Najczęściej rozliczenie odbywa się semestralnie.zajęcia odbywają się, albo weekendowo – w co drugi weekend miesiąca, albo wieczorowo w tygodniu – choć z reguły zajęcia trwają przez cały dzień. Takie rozwiązanie, szczególnie nauka weekendowa, pozwala łączyć etat z nauką oraz sprawdza się w sytuacjach, gdy student ma już zobowiązania rodzinne. Niestety wiąże się także z koniecznością przerabiana znacznej części materiału w domu.

Program i przedmioty na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Absolwenci kierunku mają szeroką wiedzę z dziedzin prawa, administracji, historii, polityki oraz socjologii. Wiedzą jak przebiegają działania w sytuacjach kryzysowych w skali lokalnej oraz globalnej. Dodatkowo program studiów wyposaża studentów w komplet umiejętności praktycznych związanych z zachowaniem podczas sytuacji zagrożenia spowodowanych czynnikami takimi jak np. terroryzm.

Przedmioty, jakie obejmuje program studiów, to najczęściej:

 • bezpieczeństwo informacyjne,
 • polityka migracyjna i azylowa,
 • zarządzanie kryzysowe i stany nadzwyczajne,
 • współczesne problemy i rodzaje terroryzmu,
 • kryminalistyka,
 • lokalne bezpieczeństwo komunikacyjne,
 • bezpieczeństwo narodowe,
 • komunikacja medialna w bezpieczeństwie publicznym.

Warto jednak zaznaczyć, że przedmioty zależą od konkretnej uczelni oraz od wybranej specjalności. W wielu przypadkach mogą różnić się nazwą lub rozkładem godzin.

Co po studiach mogą robić absolwenci bezpieczeństwa narodowego?

Studia w zakresie bezpieczeństwa narodowego otwierają drogę do kariery w wielu jednostkach państwowych oraz prywatnych. Współczesny rynek pracy jasno pokazuje, że poszukiwani są liczni specjaliści od spraw bezpieczeństwa narodowego w różnych podmiotach gospodarczych. Gdzie zatem może znaleźć zatrudnienie absolwent tego kierunku?

Młodych specjalistów, którzy dopiero skończyli studia, chętnie zatrudni między innymi agencja bezpieczeństwa wewnętrznego, centralne biuro antykorupcyjne lub biuro bezpieczeństwa narodowego jako młodszych specjalistów do spraw bezpieczeństwa narodowego.

Co więcej, pracę znajdziesz również w innych sektorach związanych z bezpieczeństwem narodowym jak np. w służbach mundurowych, zespołach reagowania kryzysowego, Państwowej Straży Pożarnej, oraz w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem instytucji.

Oprócz tego czeka na Ciebie także służba cywilna, Agencja Wywiadu, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa czy nawet Ministerstwo Obrony Narodowej.

Dokładna ścieżka kariery zależy przede wszystkim od Twoich celów zawodowych i od tego, jak poprowadzisz swoją edukację oraz doświadczenie. Obecny rynek pracy daje nieskończenie wiele możliwości zdobywania nowych kwalifikacji i umiejętności, co znacząco przekłada się na zdobywanie lepiej płatnych i ambitniejszych stanowisk.

Jakie cechy przydadzą się na studiach na kierunku bezpieczeństwo narodowe i na rynku pracy?

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe, skierowane są przede wszystkim do osób, które interesują się kwestiami militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie. Ten tok edukacji przeznaczony y jest głównie dla studentów, którzy świetnie odnajdują się w sytuacjach stresujących, a zarządzanie kryzysowe nie wywołuje u nich paraliżu, a jedynie motywację do jeszcze lepszej pracy.

Muszą to być osoby o twardym, zdecydowanym charakterze, które potrafią podjąć trudne decyzje w oparciu o wiele niejednoznacznych perspektyw. Dodatkowo przyda się umiejętność długiego skupienia uwagi, pragmatyzm, dążenie do profesjonalizmu, świetna znajomość języków obcych, rozbudowane umiejętności interpersonalne i komunikacyjne oraz umiejętność rozwiązywania spraw konfliktowych to szczególnie ważne kompetencje miękkie, które przydadzą się zarówno na studiach, jak i w późniejszej pracy.

Oceń artykuł
1/5 (1)