Diagnosta samochodowy: zarobki i wymagania. Czy warto nim zostać?

Spora część fanów motoryzacji myśli o zdobyciu uprawnień diagnosty, chcąc przekształcić swoją pasję w źródło dochodu. Ile zarabia diagnosta samochodowy i czy trudno jest utrzymać się z tej pracy? Co trzeba zrobić, by zostać diagnostą – jakie wymagania stawia się pracownikom? 

diagnosta samochodowy - wymagania

Zastanawiasz się nad podjęciem pracy jako diagnosta? To może być dobry wybór i jeśli tylko interesujesz się motoryzacją, może się okazać, że jesteś idealnym kandydatem na to stanowisko! Zanim dowiesz się, jak zostać diagnostą samochodowym, sprawdź, czym tak naprawdę zajmuje się taki pracownik. Należy też pamiętać, że aby móc pracować w tym zawodzie, powinieneś posiadać uprawnienia diagnosty.

Do obowiązków diagnosty samochodowego należy: 

 • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów i ocenianie ich stanu technicznego,
 • informowanie o koniecznych naprawach i określanie ich zakresu, 
 • określanie, czy pojazdy mogą zostać dopuszczone do ruchu drogowego,
 • kontrola części i układów w pojazdach, 
 • komputerowa oraz ręczna diagnostyka pojazdów.

Diagnosta samochodowy – jak zostać?

Zastanawiasz się, jak zostać diagnostą samochodowym? Zamiłowanie do motoryzacji jest bardzo ważne, jeżeli zależy Ci na tym, by praca sprawiała Ci przyjemność, ale to nie jedyne wymaganie. 

Musisz również mieć odpowiednie wykształcenie i praktykę, określone w Prawie o ruchu drogowym, oraz przejść stosowne szkolenie. Istnieje wiele ośrodków organizujących kursy, choć Ministerstwo Infrastruktury poleca wybór szkoleń organizowanych przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów.

Diagnosta samochodowy: wymagania

Jeżeli chcesz zostać diagnostą samochodowym, wymagania, które musisz spełnić, określone są w art. 84 ust. 2b ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

Należy do nich konieczność posiadania: 

 • wyższego wykształcenia technicznego o specjalności samochodowej oraz 6-miesięcznej praktyki w warsztacie samochodowym na stanowisku naprawy/kontroli pojazdów albo w stacji kontroli pojazdów,
 • średniego wykształcenia technicznego lub branżowego o specjalności samochodowej i rocznej praktyki w warsztacie samochodowym na stanowisku naprawy/kontroli pojazdów albo w stacji kontroli pojazdów,
 • wyższego wykształcenia technicznego o specjalności innej niż samochodowa oraz rocznej praktyki w warsztacie samochodowym na stanowisku naprawy/kontroli pojazdów albo w stacji kontroli pojazdów,
 • średniego wykształcenia technicznego lub branżowego oraz dwuletniej praktyki w warsztacie samochodowym na stanowisku naprawy/kontroli pojazdów albo w stacji kontroli pojazdów.

Wymaga się, by wspomniana praktyka była udokumentowana świadectwem pracy.

Jak zdobyć uprawnienia diagnosty samochodowego?

Diagnosta samochodowy musi spełnić szereg wymagań, do których należą: konieczność posiadania odpowiedniego wykształcenia, praktyki oraz uprawnień. Jak zdobyć uprawnienia diagnosty samochodowego

Na początku należy przejść szkolenie, a następnie otrzymać zaświadczenie o jego ukończeniu i uzyskać pozytywny wynik z egzaminu państwowego, który organizowany jest przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT). Uprawnienia wydawane są przez starostę – kandydat powinien złożyć wniosek o ich wydanie wraz z kompletem wymaganych dokumentów w Wydziale Komunikacji w ciągu maksymalnie pół roku od zdania egzaminu.

Jeżeli zastanawiasz się nad tym, jaka jest ważność uprawnień diagnosty samochodowego, spieszymy z wyjaśnieniem: są one wydawane bezterminowo. 

W przypadku, gdy Twoje uprawnienia diagnosty zostaną cofnięte, możesz starać się o nie ponownie po upływie 5 lat od momentu, w którym uznano decyzję starosty o ich cofnięciu za ostateczną.

Kursy na diagnostę samochodowego

Jednym z wymagań diagnosty samochodowego jest ukończenie kursu. Kurs organizowany przez PISKP obejmuje kilka poziomów:

 • szkolenie podstawowe: w zakresie przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów – trwa 54 godziny i kosztuje 800 zł netto, 
 • szkolenie specjalistyczne: w zakresie przeprowadzania badań technicznych autobusów, które poruszają się z prędkością do 100 km/h na autostradach i drogach ekspresowych – trwa 9 godzin i kosztuje 200 zł netto, 
 • szkolenie specjalistyczne: w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów do przewozu niebezpiecznych towarów – trwa 16 godzin i kosztuje 400 zł netto, 
 • szkolenie specjalistyczne: w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów zasilanych gazem – trwa 14 godzin i kosztuje 400 zł netto, 
 • szkolenie specjalistyczne: w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą, pojazdów skierowanych na badania przez starostę albo jeden z organów kontroli ruchu drogowego, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych albo innych elementów, które spowodowały konieczność zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym – trwa 23 godziny i kosztuje 450 zł netto.

Wszystkie powyższe szkolenia trwają łącznie 116 godzin, a koszt uczestnictwa w pełnym kursie to 2250 zł netto.

Kurs diagnosty samochodowego: wymagania

Chcąc uczestniczyć w kursie na diagnostę samochodowego prowadzonym przez PISKP, należy zarejestrować się na stronie internetowej Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, wypełniając formularz, lub przesłać dokument faksem albo pocztą. 

Uczestnicy szkoleń muszą spełnić niezbędne do rozpoczęcia kursu diagnosty samochodowego wymagania – posiadać odpowiednie wykształcenie oraz praktykę zawodową, o których wspominaliśmy wcześniejszej. 

Co ważne, ze szkolenia na diagnostę samochodowego zwolnieni są absolwenci studiów wyższych z obszaru nauk technicznych, obejmujących wiedzę oraz umiejętności dotyczące diagnostyki samochodowej. We wspomnianych przypadkach do praktyki zawodowej będzie wliczać się praktyka w ramach kształcenia na studiach, o ile uczelnia podpisała umowę o praktyki ze stacją kontroli pojazdów.

Egzamin na diagnostę samochodowego – jak wygląda?

Kandydat, który chce zdawać egzamin diagnosty, powinien najpierw dostarczyć do Transportowego Dozoru Technicznego stosowny wniosek o dopuszczenie do egzaminu, a także kopię dowodu wpłaty środków na poczet egzaminu (270 zł). 

Egzamin na diagnostę samochodowego składa się z trzech części: 

 • teoretycznej – testu jednokrotnego wyboru (30 pytań z podstawowej części szkolenia i 5 pytań z każdej z części szkolenia specjalistycznego), 
 • opisowej – jednego pytania z zakresu szkolenia, 
 • praktycznej – zadania przeprowadzenia jednego badania technicznego pojazdu i oceny jego stanu technicznego oraz wypełnieniu dokumentów dotyczących badania.

Kandydat, który zda egzamin, musi udać się do starosty i tam złożyć wniosek o wydanie uprawnienia. Co ważne, żeby móc wykonywać badania techniczne pojazdów, diagnosta musi podjąć pracę w jednej ze stacji kontroli pojazdów, która posiada stosowne zezwolenie wydane przez starostę.

Zdawalność egzaminu na diagnostę samochodowego

Ze względu na fakt, że zawód diagnosty samochodowego należy do profesji regulowanych przepisami prawa, niełatwo jest zdobyć uprawnienia diagnosty. Zdanie egzaminu wymaga odpowiedniego przygotowania – dlatego tak ważne jest zaangażowanie w proces szkolenia i wybór odpowiedniego ośrodka. 

Kandydaci zdają egzamin przed komisją, którą powołuje Dyrektor Transportowy Dozoru Technicznego. Zdawalność egzaminu na diagnostę samochodowego jest stosunkowo niska – jest on bardzo wymagający, gdyż późniejsza praca diagnosty to odpowiedzialne stanowisko. 

Transportowy Dozór Techniczny jeszcze w 2005 roku informował o zdawalności na poziomie 41%, zaś w 2011 roku wynosiła ona już zaledwie 17% (do egzaminu przystąpiło wówczas ponad 5 tys. uczestników). Winą obarcza się zbyt krótkie szkolenia w niektórych ośrodkach (część kursów na diagnostę samochodowego trwa zdecydowanie krócej niż 116 godzin).

Diagnosta samochodowy: zarobki

Sprawdźmy, ile zarabia diagnosta samochodowy. W tym celu najlepiej prześledzić wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez serwis Wynagrodzenia.pl. 

Mediana zarobków diagnosty samochodowego wynosi 4060 zł brutto, czyli 2950 zł netto. 25% najgorzej opłacanych diagnostów zarabia poniżej 3320 zł brutto, z kolei 25% najwięcej zarabiających osób na tym stanowisku – ponad 5000 zł brutto.

W zawodzie diagnosty samochodowego zarobki zależne są od kilku czynników, m.in. stażu pracy, wykształcenia oraz lokalizacji. Wpływ na wysokość pensji diagnosty ma również wielkość firmy, w której pracuje.

Czy warto zostać diagnostą samochodowym?

Jeżeli zastanawiasz się, czy warto zostać diagnostą samochodowym, możesz poszukać odpowiedzi na swoje pytanie np. na forum dla pracowników. Osoby zatrudnione na tym stanowisku zwracają uwagę na następujące minusy swojej pracy:

 • często dłuższy niż 8-godzinny czas pracy, 
 • długą listę obowiązków diagnosty (poza wykonywaniem badań – np. praca w warsztacie, dodatkowa obsługa klienta i inne prace zlecone przez pracodawcę), 
 • namawianie, by „przymknąć oko” na niektóre zauważone usterki,
 • duża odpowiedzialność, 
 • wynagrodzenie zbyt niskie w stosunku do odpowiedzialności i trudności związanych ze zdobyciem kwalifikacji.

Co więcej, niektórzy pracodawcy nakazują maksymalnie skracać czas przeprowadzania badań technicznych pojazdów (nierzadko spełnienie narzuconych wymagań czasowych jest niemal niemożliwe). 

Profesja diagnosty samochodowego to zawód dla pasjonatów, którzy są odporni na stres oraz poradzą sobie z nerwowymi klientami. Jeżeli zależy Ci tylko na wysokich zarobkach, diagnosta samochodowy to nie profesja dla Ciebie, jeśli jednak jesteś prawdziwym fanem motoryzacji i chcesz pracować w tej branży – może to być dobry wybór.

Praca dla diagnosty samochodowego: gdzie jej szukać?

Diagnosta samochodowy może szukać pracy przede wszystkim na stacjach kontroli pojazdów oraz w serwisach samochodowych. Opinie internautów opisujących realia zawodu na forach pracowniczych wskazują, że na najwyższe zarobki mogą liczyć diagności pracujący w Okręgowych Stacjach Kontroli Pojazdów.

Wykaz diagnostów samochodowych

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawdzeniem wykazu diagnostów samochodowych (a właściwie stacji kontroli pojazdów w Twojej okolicy), powinieneś odwiedzić Biuletyn Informacji Publicznej podmiotu właściwego dla miejsca Twojego zamieszkania (np. miasta czy powiatu) – tam znajdziesz pełną listę placówek. 

Oceń artykuł
4/5 (3)