Reklama

Chemia budowlana – co robić po studiach?

Chemia budowlana to kierunek studiów, który wymaga znajomości zagadnień z zakresu nauk ścisłych. Dlatego jest dedykowany w szczególności tym osobom, które dobrze radzą sobie konkretnie z chemią. Kierunek przygotowuje do pracy w zakładach przemysłowych, gdzie produkowane są materiały budowlane.

Młody naukowiec pracujacy w laboratorium pod mikroskopem

Istnieje wiele kierunków studiów, które przygotowują do pracy w budownictwie. Zwykle są to kierunki inżynierskie jak np. budownictwo. Jednak mało jest kierunków budowlanych, które są skoncentrowane głównie na produkcji materiałów budowlanych. Kilka uczelni w Polsce jednak oferuje taki kierunek i jest to chemia budowlana. Jaką wiedzę i umiejętności pozyskują absolwenci? Jakie perspektywy zawodowe mają po studiach?

Chemia budowlana – co to za studia?

Chemia budowlana to jeden z nielicznych kierunków studiów, tak skonkretyzowanych w obrębie wytwarzania materiałów budowlanych. Kierunek przygotowuje studentów do pracy, w której wymagane kompetencje obejmują wiedzę z zakresu wytwarzania materiałów budowlanych, a także ich przetwórstwa i modyfikacji. Są to m.in. materiały metaliczne, kompozytowe, czy z ceramiki. To studia, które koncentrują się na naukach chemicznych i technicznych. Studenci uczą się technologii wykorzystywanych w budownictwie, zdobywają wiedzę z obszaru inżynierii materiałowej i analityki przemysłowej. Ważnym elementem studiów, jest także nauka języków obcych. Absolwent może brać udział w produkcji materiałów wykorzystywanych w przemyśle budowlanym.

Czego uczą studia na kierunku chemia budowlana?

Wiele zajęć na kierunku jest poświęconych tematyce właściwości materiałów budowlanych i ich zastosowaniu. Studenci poznają tajniki cegły, betonu, drewna, czy tworzyw sztucznych. Rozumieją ich skład chemiczny i jego wpływ na utrzymanie konstrukcji. Poruszane są także zagadnienia związane z konserwacją i renowacją budynków, a także ochrony środowiska. Ważnym aspektem jest dążenie do ograniczenia wpływu budownictwa na środowisko naturalne. Wiedza, którą studenci wynoszą ze studiów, obejmuje zagadnienia związane z:

 • technologią wytwarzania wyrobów budowlanych;
 • zasadą zrównoważonego rozwoju w budownictwie;
 • żywotnością wyrobów;
 • eksploatacją maszyn;
 • parametrami istotnymi w produkcji materiałów;
 • normami i przepisami związanymi z jakością i gwarancją bezpieczeństwa budownictwa;
 • znaczeniem materiałów o określonej specyfikacji w konstruowaniu i utrzymaniu budynków;
 • wykorzystaniem oprogramowania w przetwórstwie materiałów.

Ponadto studenci zyskują umiejętności potrzebne w zawodzie. Uczą się, jak:

 • używać specjalistycznej terminologii;
 • wykonywać badania laboratoryjne;
 • oznaczać cechy wyrobów;
 • recyklingować materiały budowlane;
 • optymalizować procesy produkcyjne;
 • dobierać materiały budowlane;
 • projektować materiały budowlane;
 • opracowywać dokumentację w sprawie materiałów budowlanych;
 • badać i kontrolować materiały;
 • dobierać materiały budowlane;

Chemia budowlana – program studiów

Kierunek chemia budowlana nie jest szczególnie popularnym kierunkiem studiów. Jednakże można znaleźć pewne programy na uczelniach, które oferują zajęcia lub kursy związane z chemią budowlaną, lub pokrewnymi dziedzinami. W programie studiów znajdują się klasyczne przedmioty jak matematyka, czy prawo, ale i bardziej specjalistyczne, jak chemia analityczna, fizyka budowli, procesy korozyjne, czy materiały budowlane i instalacyjne.

Tryb kierunku studiów

Studia na kierunku chemia budowlana to studia inżynierskie I i II stopnia. Kierunek występuje tylko w formie stacjonarnej, ciężko więc połączyć go z pracą na pełen etat. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, lecz w zależności od uczelni i planu zajęć, niektóre dni są wolne od studiów. Pierwszy stopień studiów trwa 3,5 roku, a kolejny 1,5 roku. Studiowanie chemii budowlanej możliwe jest na 4 uczelniach:

 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Gdańska
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach (specjalność)

Gdzie można znaleźć pracę po chemii budowlanej?

Kierunek chemia budowlana otwiera przed absolwentami studiów możliwości rozwoju w branży chemiczno-budowlanej. Czekają na nich firmy, które produkują materiały oraz laboratoria badawcze. Mogą pracować w zakładach przetwórstwa materiałów ceramicznych, metalicznych, kompozytowych. Miejscem pracy absolwenta jest dział kontroli jakości, czy dział projektowy. Jednak praca ta wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Osoby, które nie są na nią gotowe, mogą zdecydować się na pracę konsultanta, czy specjalisty ds. obsługi klienta w dziale handlowym. Absolwent posiada wiedzę niezbędną w doradztwie w zakresie wyboru materiałów budowlanych. Przykładowe stanowiska pracy dla absolwenta to:

 • technolog;
 • inżynier produkcji
 • analityk;
 • kontroler;
 • doradca klienta;

Ponadto absolwent może wybrać dalszą karierę naukową i kształcić się na studiach doktoranckich. Możliwa jest także praca w charakterze eksperta w czasopismach branżowych, prasie, czy mediach.

Praca dla absolwentów kierunku dostępna jest w sektorze publicznym i prywatnym. Osoby po studiach mogą pracować w organizacjach rządowych i zajmować się egzekwowaniem przepisów prawnych. Nic nie stoi na przeszkodzie, by po zdobyciu doświadczenia objęli także stanowisko kierownicze.

Inżynierskie studia przewidziane są dla osób o umysłach ścisłych, predyspozycjach technicznych, planujących związać swoją przyszłość zawodową z branżą budowlaną.

Oceń artykuł
1/5 (1)