Miniaturka
Renata Makuszewska
Dyrektor personalny Polska Press Grupa
Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w obszarze HR-u zarówno miękkiego, jak i twardego. Certyfikowany coach ICF. Absolwentka MBA - ukończonego z wyróżnieniem. Absolwentka podyplomowych studiów m.in. z zakresu: zarządzania zasobami ludzkimi, audytu personalnego, doradztwa zawodowego. Autorka narzędzia rozwojowego - Ocena 360 stopni. Jako szef pionu HR prezentuje holistyczne i coachingowe podejście do rozwoju pracowników. Specjalizuje się w tematyce wdrażania modeli kompetencyjnych, audytów kompetencyjnych i efektywnościowych, ocenach pracowniczych, kompetencyjnych opisach stanowisk pracy oraz Assessment i Development Center. W swoim doświadczeniu ma również koordynowanie projektami rekrutacyjnymi opartymi na profilach kompetencyjnych, budowanie narzędzi oceny pracowniczej oraz budowę i wdrażanie ścieżki kariery. W codziennej pracy zawodowej fascynują ją ludzie i biznes.

Proszę powiedzieć jakie były najważniejsze momenty w ostatnich latach w Polska Press.

Polska Press Grupa jest jedną z największych grup mediowych w Polsce i kluczowym graczem na rynku wydawniczym, internetowym  i poligraficznym. Firma jest liderem na rynku mediów regionalnych i lokalnych w Polsce. W portfolio Grupy znajdują się: dzienniki regionalne – 20 tytułów, tygodniki lokalne – ponad 100 tytułów, miejskie dzienniki bezpłatne, tv guidy, prasa motoryzacyjna, magazyny luksusowe i hobbystyczne, serwisy informacyjne, serwisy moto, serwisy ogłoszeniowe, serwisy hobbystyczne. Prasa oraz produkty internetowe Polska Press Grupy obejmują swoim zasięgiem całe terytorium Polski. Polska Press Grupa zajmuje 10. miejsce w polskim Internecie pod względem liczby realnych użytkowników (Megapanel PBI/Gemius, 01.2015). Sieć 9 drukarni świadczy usługi poligraficzne na światowym poziomie. Firma zatrudnia ponad 3 000 pracowników. Przez ostatnie lata firma przeszła gruntowną przemianę i z wydawnictwa prasowego stała się koncernem medialnym silnie działającym również na rynku Internetu i nowych technologii. Firma wprowadziła strategię dwumedialności redakcji, serwisy internetowe poddawane są zmianom, rozwijane są nowe kompetencje technologiczne Grupy. Firma przeprowadza również akwizycje na rynku internetowym. Jest współwłaścicielem Grupy e-budownictwo.pl, serwisu zakupów grupowych Gruper.pl, a także agregatora informacji o wydarzeniach Coigdzie.pl. W 2013 roku dokonała się jedna w największych transakcji na rynku prasy w Polsce. 20 marca 2013 r., Polska Press podpisała z Mecom Group plc umowę kupna udziałów w spółce Media Regionalne, obejmujących biznes prasowy, internetowy i poligraficzny. Media Regionalne były drugim co do wielkości koncernem medialnym w Polsce obecnym na rynkach regionalnych i lokalnych, posiadającym w swoim portfolio 9 dzienników, 2 płatne i 3 bezpłatne tygodniki, 50 serwisów internetowych, 5 drukarni.  Od września 2014 w skład grupy kapitałowej Polska Press wchodzi spółka Express Media sp. z o.o., która powiększyła portfolio firmy o dwa dzienniki: Express Bydgoski i Nowości - Dziennik Toruński”, 17 tygodników lokalnych oraz drukarnię.  27 lutego 2015 dokonała się fuzja spółek Polskapresse Sp. z o.o. oraz Media Regionalne Sp. z o.o. w wyniku której została zmieniona nazwa spółki na Polska Press Sp. z o.o. 

Działają Państwo na terenie całego kraju, ile osób teraz Państwo zatrudniają, ile jest oddziałów, jaka jest struktura firmy?

Polska Press Grupa ma 17 zlokalizowanych w 15 województwach. Wewnętrzna struktura oparta jest na kilkunastu pionach centralnych. Każdy oddział zarządzany jest przez Prezesa Oddziału, każdy Pion przez Dyrektora odpowiedzialnego za dany obszar (np. Pion Finansów, Pion Personalny, Pion Administracyjny). W chwili obecnej firma zatrudnia około 3000 pracowników. Największy sukces firmy w obszarze ZZL to pozyskanie w 2011-2013 roku dotacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 5 000 000 zł i przeprowadzenie szkoleń dla 2 000 osób. W 2014 roku przeprowadziliśmy bardzo duży program rozwojowy za pomocą metody  Developmet Center dla 500 menedżerów wszystkich szczebli, od poziomu zastępcy kierownika do Prezesa Oddziału. Od kilku lat jesteśmy wśród 50 najlepszych firm w Polsce w rankingu Ideal Employer według badania prowadzonego wśród  studentów  oraz profesjonalistów co roku przez firmę globalną Uniwersum. W tym roku znaleźliśmy się  na 30 miejscu  wśród 100 najbardziej pożądanych pracodawców w Polsce.

Czy firma uczestniczy w targach pracy, organizuje praktyki, staże?

Jako organizacja uczestniczymy w targach pracy,  zarówno tych tradycyjnych, jak i wirtualnych. W Polska Press działa system staży i praktyk we wszystkich obszarach. Naszym sztandarowym  programem jest UL - Upgrade Lab Polska Press, który powstał w 2009 roku. Program jest  prowadzony dla obszaru nowych technologii. Staż jest skierowany do studentów i absolwentów, jak również pasjonatów nowych technologii, którzy chcieliby swoją przyszłość łączyć z pracą na stanowisku front-end lub back-end developera. Program stażowy UL to autorski projekt rozwoju w pełni opracowany i prowadzony przez pracowników Polska Press. UL ma na celu kształcenie młodych, zdolnych absolwentów i studentów ostatnich lat studiów, aby ostatecznie przyjąć ich w szeregi pracowników Pionu Internet. Liderem zespołu UL od 4 lat jest Grzegorz Laskowski, starszy programista, lider zespołu. Staż w ULu, do którego przyjmowani są najlepsi z najlepszych, trwa 3 miesiące. Stażyści kwalifikowani są na podstawie aplikacji CV i rozmowy rekrutacyjnej. Uczestnicy stażu przygotowywani są do pracy na stanowisku back-end developera lub front-end developera. W programie UL może być szkolonych jednocześnie nawet 8 osób – 2 front-end developerów i 6 back-end developerów. 

UL charakteryzuje się nowoczesnym podejściem do kształcenia przyszłych pracowników. Stażyści w programie wykonują szereg zadań praktycznych, które podzielono na 3 poziomy zaawansowania: 

a) zadania wstępne - wprowadzające w tryb pracy oraz weryfikujące poziom wiedzy stażysty,

b) zadania projektowe oparte na framework'u,

c) praca bezpośrednio na produktach Polskapresse. 

Stażyści oceniani są m.in. na podstawie wyników z testów, inspekcji kodu, obserwacji codziennej pracy czy współpracy oraz ich motywacji i zaangażowania. Około 90 proc. stażystów otrzymuje ofertę pracy w Pionie Internet. Co więcej, program UL jest rozpoznawalny na rynku pracy w Trójmieście. Oznacza to, że po odbyciu stażu w ULu młodzi programiści mają dużo większą szansę na otrzymanie oferty pracy niż inni. Osoby zainteresowane stażem mogą zgłaszać się również mailowo, wysyłając swoje CV na adres: ul@polskparess.pl. Wszystkie aktualne oferty staży/pracy znajdują się na stronie: praca.gratka.pl/gratka. 

Czy firma zatrudnia studentów umożliwiając im start w karierze?

Polska Press umożliwia start w karierze zatrudniając stażystów i absolwentów. Tylko przez ostatnie półtora roku Polska Press Grupa zaprosiła na płatne staże w Pionie Internet 33 studentów i absolwentów, z czego 19 z nich ukończyło technologiczny program stażowy UL Upgrade Lab i otrzymało propozycję pracy w Polska Press. Mamy otwartą rekrutację na staże  w różnych obszarach biznesowych.

Jakimi kanałami jest prowadzony proces rekrutacji?

Cały czas obserwujemy branżę, śledzimy zmiany na rynku pracy oraz w obszarze rekrutacji. Dobieramy odpowiednią metodę oraz kanał, w zależności od rodzaju stanowiska, lokalizacji. Proces rekrutacji prowadzony jest przez stronę internetową oraz intranetową Polska Press, również przez portale pośredniczące w poszukiwaniu pracy, ogłoszenia w prasie i radiu. Cennym teraz źródłem  są media społecznościowe. Docieramy również bezpośrednio do kandydatów. Każda forma i sposób przeprowadzania rekrutacji jest dopasowana do charakteru danego stanowiska. Ustalane są kluczowe pytania do kandydata oraz narzędzia rekrutacyjne, które powinny zostać zastosowane. Każdy proces rekrutacyjny przebiega wieloetapowo.

Jak wobec tego wygląda standardowa rekrutacja?

Standardowy proces rekrutacyjny rozpoczyna się od preselekcji aplikacji, która  wzbogacona jest o krótki wywiad telefoniczny Następnie odbywa się pierwsze spotkanie wyselekcjonowanych kandydatów z działem HR lub wspólne spotkanie menadżera i rekrutera. Po zakończeniu wszystkich spotkań, do szefa działu trafia tzw. „krótka lista” z raportami najbardziej pasujących do wymagań stanowiska kandydatów. Dodatkowo stosujemy  narzędzia rekrutacyjne takie jak: assessment center, testy, rozwiązywanie ciekawych case studies i inne. Rolą działu HR jest przede wszystkim doradztwo menadżerom w zakresie doboru kandydatów do ich działów, jak również wsparcie ich w całym procesie rekrutacyjnym od samego początku do etapu wdrożenia pracownika na nowym stanowisku pracy. W Polska Press rekrutacja prowadzona jest przez Dział Personalny w ścisłej współpracy z biznesem. Wykorzystujemy zakładkę kariera na stronie firmowej, jak również wszelkie portale, które specjalizują się w poszukiwaniu pracowników. Zdarzają się przypadki, gdzie zlecamy rekrutację na zewnątrz, natomiast są to bardzo rzadkie przypadki. Pracownicy Działu Personalnego – HRBP, posiadają wszelkie kompetencje, aby przeprowadzić rekrutację na wysokim poziomie.

Jak często są prowadzone szkolenia w firmie i jakich obszarów dotyczą?

W Polska Press cały czas duże znaczenie ma dla nas rozwój naszych Pracowników. Mamy projekty szkoleniowe, które są zaplanowane oraz takie, które wynikają ze zmieniającej się sytuacji np. rynkowej, organizacyjnej.  W 2013 roku zakończyliśmy bardzo duży projekt szkoleniowy, który objął swym zasięgiem wszystkie nasze oddziały oraz 2 000 pracowników. W 2014 roku przeprowadziliśmy bardzo duży projekt rozwojowy dla wszystkich naszych menedżerów ze wszystkich szczebli organizacyjnych od zastępców kierowników po Prezesów Oddziałów. Główna zasada jaką się kierujemy to 70/20/10. Stawiamy na naukę na stanowisku pracy, przy projektach i nowych wyzwaniach. Ten sposób rozwijania umiejętności i kompetencji uważamy za najbardziej skuteczny. Każde forma rozwojowa, w tym również szkolenia dopasowujemy do celów biznesowych firmy i do potrzeb naszych pracowników.

Czy osoby zatrudnione mogą pracować zdalnie?

Tak, jeśli jest to uzasadnione rodzajem wykonywanej pracy.  Jesteśmy strukturą rozproszoną i praca zdalna jest dla nas bardzo dobrym rozwiązaniem, a myślę, że Pracownicy z tego powodu również są zadowoleni. 

Czy angażują się Państwo w działania prospołeczne?

media polska Press Grupy angażując się społecznie realizują swoją misję - są blisko spraw swoich Czytelników i rozwiązują ważne społecznie problemy z zakresu edukacji, ekologii, kultury i praw obywatelskich. Nasze redakcje, jako te, które są najbliżej spraw lokalnych, podejmują szereg inicjatyw prospołecznych o charakterze lokalnym i ogólnopolskim. 

Projektem, w który zaangażowani są wszyscy nasi pracownicy jest Junior Media. Junior Media to innowacyjny i edukacyjny projekt naszych dzienników regionalnych skierowany do szkół, uczniów i nauczycieli. Na ręce dzieci i ich opiekunów oddaliśmy bezpłatne narzędzie do tworzenia gazetek szkolnych. Dzięki niemu dzieci przechodzą przez proces tworzenia gazety - od zaplanowania makiety, po edycję zdjęć i wlewanie tekstów na strony. Intuicyjne narzędzie pozwala stworzyć gazetkę szkolną w oparciu o layouty profesjonalnych dzienników. W efekcie powstają gazetki szkolne, które w wersji elektronicznej mogą być umieszczenie np. na stronie szkoły oraz wydrukowane w formacie A4. Co miesiąc najlepsze 50 gazetek wyłonionych w konkursie drukujemy w drukarni prasowej i dostarczamy bezpłatnie do szkół. Cztery lata działania programu pokazują nam, że zainteresowanie dziennikarstwem prasowym ciągle rośnie, a w szkołach powstaje coraz więcej gazet szkolnych. 

Jak Państwo odpoczywają najczęściej po pracy?

W ramach firmy posiadamy  kilka grup sportowych, m.in. sekcja piłki nożnej, tenisa oraz siatkówki. 

Dziękuję za rozmowę.

gemius

Na podstawie badań Mediapanel prowadzonych przez Gemius w okresie od 1 marca do 31 marca 2024: wskaźniki "Real Users" platforma internet.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 3 634 470
  2. Pracuj.pl 3 137 130
  3. LinkedIn 3 035 232
  4. Olx.pl 2 564 298
Polska Press Grupa