baner wywiady
Miniaturka
Magdalena Gera Pikulska
T-Mobile Polska S.A.
Ukończyła studia na wydziale Ekonomii i Socjologii oraz studia podyplomowe z Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwentka Central European University w Pradze, akredytowanego przez Uniwersytet Lancaster. Laureatka konkursu Dyrektor Personalny Roku 2000. Od 2000 roku związana jest z branżą telekomunikacyjną w obszarze zarządzania personelem. W T-Mobile Polska S.A. (wcześniej PTC S.A.) pracuje od lipca 2007r. W 2011 roku, po raz drugi z sukcesem przeprowadziła proces rebrandingu – tym razem rebranding Ery na T-Mobile. Brała udział w tworzeniu  HR Shared Services Centre dla grupy Deutsche Telekom obejmujący cała Europę.  W październiku 2014r.  objęła stanowisko Dyrektora w Zarządzie nowo powstałej spółki Deutsche Telekom Business Services (DTBS). W 2013 roku przystąpiła do Koalicji Prezesi - Wolontariusze 2011. Misją Koalicji jest rozwój wolontariatu, wolontariatu pracowniczego i odpowiedzialnego przywództwa. Od kilku lat uczestniczka Kongresu Kobiet. W T-Mobile aktywnie wspiera rozwój idei kobiecego przywództwa w firmie. Prywatnie pasjonatka żeglarstwa i gotowania. Swoją miłość do dobrej kuchni udowadnia organizując wyjątkowe kolacje w ramach corocznej firmowej aukcji charytatywnej.

T-Mobile Polska S.A.

"Szukamy osób innowacyjnych i dynamicznych, których kompetencje będą miały istotny wkład w realizację strategii naszej firmy. Zwracamy uwagę na skuteczność i mistrzostwo w danym obszarze ale zawsze w odniesieniu do pracy zespołowej i umiejętności poruszania się w środowisku międzynarodowym"

16 milionów klientów wybrało właśnie T-Mobile. Czy na początku drogi, zakładali Państwo taki sukces?

Ogromnym sukcesem T-Mobile jest to, że dzisiaj każdy może mieć cały świat w zasięgu ręki dzięki usługom mobilnym i korzystać z najnowszych rozwiązań technologicznych. Od rozpoczęcia działalności blisko dwadzieścia lat temu i uruchomienia pierwszej sieci komórkowej w Polsce nasza firma jest liderem innowacji. Mamy na swoim koncie liczne wdrożenia, które wytyczały i nadal wyznaczają kierunki rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego. Jako pierwszy polski operator, wprowadziliśmy na rynek m.in. pakietową transmisję danych GPRS, zademonstrowaliśmy technologię UMTS i wideorozmowy przy użyciu telefonu komórkowego, udostępniliśmy technologię HSDPA i HSPA+ umożliwiającą bezprzewodową szerokopasmową transmisję danych. Uruchomiliśmy usługę MyWallet, obejmującą płatności zbliżeniowe i inne usługi w technologii NFC. Jest to pierwsze w Polsce, jedno z pierwszych w Europie wdrożonych komercyjnie tak zaawansowanych rozwiązań integrujących funkcjonalności kart debetowych, kredytowych i innych usług dostępnych przez telefon.

 

Od początku postawili Państwo na innowacje. Można przewidzieć, czy dane rozwiązanie się przyjmie?

Nowoczesne technologie zmieniają świat – jeszcze kilka lat temu nikt nie przewidywał, że smartfony zdominują rynek i otworzą ogromny potencjał przed innowacyjnymi rozwiązaniami. Każdego dnia na świecie pojawiają się nowe pomysły, które prezentują ogromny potencjał, jednak bez właściwego zaplecza finansowego i technologicznego są skazane na porażkę. Dlatego T-Mobile postanowił wspierać młodych przedsiębiorców i oferuje im ogromne wsparcie w postaci inkubatora innowacji - hub:raum Kraków. Polska to drugi europejski kraj, w którym Deutsche Telekom, do którego należy sieć T-Mobile nawiązuje współpracę ze startupami, czyli firmami na wstępnym etapie rozwoju zajmującymi się głównie nowoczesnymi technologiami. Hub:raum Kraków oferuje im kompleksowe wsparcie w czterech obszarach: finansowania, zapewnienia przestrzeni do pracy - możliwość co-workingu, doradztwa mentorów i ekspertów oraz dostępu do zasobów Deutsche Telekom, takich jak baza klientów, usługi techniczne, dostęp do infrastruktury.

Wiele od siebie wymagacie. A jakim oczekiwaniom musi sprostać osoba, która chciałaby zacząć u Państwa pracę?

T-Mobile oferuje swoim pracownikom nowoczesne środowisko pracy z możliwością dynamicznego rozwoju swoich kompetencji. Oczekujemy, że nasi nowi pracownicy będą przede wszystkim zaangażowani i samodzielni z pełną pasji determinacją będą dążyć do realizacji celów. Szukamy osób innowacyjnych i dynamicznych, których kompetencje będą miały istotny wkład w realizację strategii naszej firmy. Zwracamy uwagę na skuteczność i mistrzostwo w danym obszarze, ale zawsze w odniesieniu do pracy zespołowej i umiejętności poruszania się w środowisku międzynarodowym.

Jakie wartości w takim razie Państwu przyświecają?

W T-Mobile kierujemy się wartościami, które doceniają różnorodność pomysłów, współpracę i wykraczanie poza oczekiwania naszych klientów. Są one kluczowe dla efektów naszej pracy oraz wizerunku firmy. Zależy nam, aby kandydaci aplikujący do T-Mobile Polska identyfikowali się z tymi wartościami. A dodatkowo byli otwarci na rozwój, samodoskonalenie i poszukiwanie nowych rozwiązań. Aktualnie np. poszukujemy kandydatów z potencjałem do naszych struktur sprzedażowych. Niezmiennie istotne są dla nas kompetencje z obszaru ICT (Information and Communication Technologies). Zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę kariery T-Mobile (http://firma.t-mobile.pl/pl/kariera). Znajdują się tam informacje dotyczące aktualnie prowadzonych rekrutacji, naszych wartości, kultury organizacyjnej oraz możliwości jakie daje praca w T-Mobile Polska.

 

Oferujecie także programy praktyk. Co można dzięki nim zyskać? 

Chętnie wykorzystujemy potencjał młodych ludzi, chcemy aktywnie wspierać ich w kształtowaniu kariery i świadomych wyborach drogi zawodowej. Program praktyk studenckich realizujemy przez cały rok, we wszystkich działach naszej spółki. Dla studentów i absolwentów jest to możliwość rozwoju w interesujących ich dziedzinach i poznania sposobu funkcjonowania dużej, międzynarodowej i nowoczesnej firmy, jaką jest T-Mobile Polska. W czasie praktyk studenci/absolwenci stają się częścią zespołu specjalistów i ekspertów. Otrzymując konkretne zadania mają możliwość pracy nad realnymi projektami, dzięki czemu zdobywają bezcenne doświadczenie i widzą efekt swojej pracy. Wielu z naszych praktykantów związało się z T-Mobile na dłużej osiągając wiele sukcesów. Ich satysfakcja jest dla nas potwierdzeniem, że proponujemy wysokiej jakości programy praktyk. Tym samym zysk jest skierowany w dwie strony. T-Mobile dzieląc się swoim know-how pozyskuje świetnych, zaangażowanych pracowników!

Co dla Państwa oznaczają optymalne warunki pracy i wzorowe praktyki zarządzania personelem? M.in. za spełnienie tych warunków otrzymali Państwo tytuł Top Employers. 

Top Employers to coroczny, międzynarodowy proces certyfikacji, prowadzony wśród czołowych pracodawców: tworzących najlepsze warunki pracy, dbających o talenty i ich rozwój na wszystkich szczeblach organizacji oraz dążących do ciągłego doskonalenia praktyk związanych z zatrudnieniem. Przyznanie T-Mobile Polska tego certyfikatu to dowód na to, że niezmiennie realizujemy najwyższe standardy w obszarze polityki personalnej.Szczególnie cieszy mnie fakt, że w gronie najlepszych pracodawców w Polsce znaleźliśmy się już po raz szósty z rzędu. Polityka personalna w T-Mobile Polska stanowi punkt odniesienia dla całej branży w wielu aspektach, np. w zakresie strategii rozwoju talentów, narzędzi wspierających ocenę pracowników czy programów szkoleniowych. W ramach programu „Firma Przyjazna Pracownikom”, nasi pracownicy mają możliwość udziału w otwartych warsztatach poświęconych aspektom work-life balance m.in. godzeniu roli rodzica z rolą zawodową. Wśród realizowanych projektów ważne miejsce zajmuje również zarządzanie różnorodnością oraz wspieranie kobiet w rozwoju ich kariery zawodowej, realizowane m.in. poprzez organizację dedykowanych programów dla kobiet-menedżerek. W firmie funkcjonuje rozbudowany i innowacyjny program wolontariatu kompetencji, w ramach którego pracownicy przy wsparciu firmy podejmują działania na rzecz lokalnych społeczności i dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami. Pracownicy T-Mobile Polska dostarczyli też inspiracji dla flagowego projektu z zakresu odpowiedzialnego biznesu – Pomocy Mierzonej Kilometrami, w który teraz z pasją się angażują. To, co rozumiemy pod pojęciami optymalnych warunków pracy i wzorowych praktyk zarządzania personelem nie jest odgórnie wyznaczonym i niezmiennym standardem. Nasza branża jest jedną z najbardziej dynamicznych i zmiennych. Ma to również przełożenie na naszą politykę personalną. Tylko ciągłe podejmowanie działań mających na celu ulepszanie środowiska pracy, wyznaczanie sobie nowych celów w zakresie HR i podejmowanie wyzwań zapewnić nam może miejsce w gronie najlepszych pracodawców w kolejnej edycji tego konkursu.

 

Wspomniała Pani o Pomocy Mierzonej Kilometrami. Jak takie działania przekładają się na kulturę organizacyjną? Pracownicy czują potrzebę angażowania się w te akcje? 

Takie działania budują i scalają naszą organizację od wewnątrz. Ze względu na specyfikę branży telekomunikacyjnej i IT nasi pracownicy nastawieni są na ciągły rozwój kompetencji w najróżniejszych aspektach – począwszy od nowych wyzwań w codziennej pracy, poprzez pracę w międzynarodowych projektach, a skończywszy na wolontariacie kompetencji. Chętnie korzystają z wszelkich możliwości rozwijania i pozyskania nowych umiejętności. Coraz chętniej i w sposób bardzo naturalny dzielą się wiedzą. W naszej firmie stało się już tradycją, że każdego roku w grudniu organizujemy Świąteczną Aukcję Charytatywną. Jej przeprowadzenie wymaga ogromnego zaangażowania ze strony pracowników. Mimo iż od pierwszej Aukcji minęło już 13 lat, zainteresowanie pracowników działaniami charytatywnymi nie słabnie, a ich chęci angażowania się przybierają coraz to nowe formy i skutkują rozpoczęciem kolejnych projektów. Podczas ostatniej Aukcji udało nam się zebrać prawie 140 000 złotych. Pieniądze te przekazane zostaną na realizację 15 projektów wolontariackich, w ramach których pracownicy dzielić się będą swoją wiedzą, kompetencjami i pasją. Program Wolontariatu Pracowniczego, organizowany pod hasłem „Radość Pomagania”, ma różnorodne cele, takie jak: edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo i kultura. Podejście to jest również powiązane ze strategią HR, która ma na celu wspieranie pracowników w rozwijaniu ich umiejętności liderskich, budowaniu relacji w zespole i rozwoju nowych kompetencji.

Pomoc Mierzona Kilometrami, zaangażowanie ekologiczne - działania charytatywne są dla Państwa istotne? Macie poczucie misji?

Nasz biznes i markę rozwijamy w oparciu o nowoczesne zasady zarządzania, które składają się na odpowiedzialny biznes. Chcemy, by nasza firma miała silne fundamenty. Możemy to zrobić dzięki pasji i zaangażowaniu naszych pracowników, zaufaniu dostawców i partnerów biznesowych, jakości usług dostarczanych klientom oraz przychylności społecznego otoczenia. Dlatego podejmujemy wiele inicjatyw, bo pomaganie i działania społeczne czy ekologiczne mamy już w naszym DNA. 20 czerwca rozpoczęliśmy III edycję akcji Pomoc Mierzona Kilometrami, którą kilka lat temu stworzyli właśnie nasi pracownicy. W ubiegłej edycji wzięło w niej aktywnie udział ponad 500 tysięcy uczestników, w tym ponad 600 pracowników. W efekcie Polacy wspólnie pokonali ponad 80 milionów kilometrów – dwa razy więcej, niż w pierwszej edycji akcji. My dowiedliśmy, że pomoc mamy w naturze, a akcja CSR może być wyjątkowym, cyklicznym wydarzeniem, a nie jednorazową inicjatywą.

 

W raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki” firma T-Mobile Polska pojawia się jako organizacja, która posiada aż 24 dobre praktyki. Jedna z nich to Dni Wiedzy. Na czym polega?

Tak. To faktycznie imponujący wynik, który wyróżnia nas na tle innych firm i jest przykładem działań firmy odpowiedzialnej biznesowo. Wspomniana inicjatywa jest wyjątkowa, gdyż powstała dzięki zaangażowaniu pracowników ze wszystkich obszarów naszej firmy. Mamy świadomość, że w każdym zespole, są eksperci gotowi dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Dni Wiedzy dają przestrzeń właśnie takim osobom, aby podczas krótkich wystąpień i warsztatów mogli opowiedzieć kolegom o swojej pracy, podzielić się najlepszymi praktykami, zainspirować innych swoimi pasjami. Jako firma innowacyjna dla pracowników lubiących nowinki technologiczne proponujemy webinaria, pigułki wiedzy a także platformę e-learningową. Z zaproponowanych aktywności w każdej edycji Dni Wiedzy korzysta kilkuset naszych pracowników.

Czy jest nagroda, tytuł, cel, który chcieliby Państwo osiągnąć?

Tytuły, statuetki są miłe, ważne. Są formą docenienia, na pewno. Ale najważniejszą dla nas nagrodą jest zaufanie – naszych klientów, partnerów biznesowych oraz pracowników. To dzięki nim nadal możemy rozwijać swój biznes. Jeśli mamy ich po swojej stronie, możemy jeszcze wiele razem osiągnąć.

Dziękuję za rozmowę.

gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w lipcu 2023r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 3 684 366
  2. pracuj.pl 3 489 318
  3. olx.pl - praca 2 904 336
  4. Jooble 1 942 704
T-Mobile Polska S.A.