Dodatek solidarnościowy – wniosek do ZUS i jego wzór. Dla kogo przeznaczono 1400 zł wsparcia?

Dodatek solidarnościowy to wsparcie dla osób, które po 15 marca 2020 straciły pracę. Wniosek można składać za pomocą PUE ZUS, wykorzystując odpowiedni formularz. Jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać 1400 zł dodatku solidarnościowego? Jak złożyć wniosek?

stos pieniędzy na stole

Dodatek solidarnościowy 2020 – dla kogo?

Dodatek solidarnościowy to 1400 zł mające na celu wspierać osoby, które utraciły pracę w czasie trwania kryzysu związanego z COVID-19. Zasiłek obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku. Jakie warunki trzeba spełnić, aby go otrzymać?

 • podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku
 • po 15 marca umowa o pracę została rozwiązana za wypowiedzeniem, bądź wygasła w sposób naturalny (upłynięcie terminu umowy na czas określony)
 • nie podlegać ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu (wyjątkiem jest bycie zarejestrowanym w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium oraz zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny)
 • mieszkać na terytorium Polski i być jej obywatelem 

Dodatek solidarnościowy – jak złożyć wniosek ZUS?

Wniosek o dodatek solidarnościowy można składać tylko i wyłącznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Wystarczy zalogować się do PUE i wypełnić formularz EDS.

Ważne! Masz czas na złożenie wniosku do 31 sierpnia 2020 roku, a otrzymanie dodatku będzie możliwe dla miesiąca, w którym to zrobiłeś/zrobiłaś. Co to oznacza? Jeżeli złożysz wniosek o dodatek solidarnościowy dopiero w lipcu, zasiłek będzie wypłacany przez dwa miesiące (lipiec, sierpień). Dodatek złożony np. 25 czerwca będzie uprawniał do otrzymywania dodatku przez całe trzy miesiące (czerwiec, lipiec, sierpień).

Wniosek o dodatek solidarnościowy – co zawiera wzór?

 • imię, nazwisko oraz PESEL lub dane dokumentu tożsamości
 • dane pracodawcy, z którym ustał stosunek pracy (nazwa, NIP, REGON)
 • potwierdzenie spełnienia warunków do otrzymania dodatku solidarnościowego
 • numer rachunku, na który ZUS będzie przelewał dodatek
 • oświadczenie zainteresowanego o kwocie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium za miesiąc, w którym składany jest wniosek
 • inne informacje niezbędne do ustalenia prawa do dodatku solidarnościowego
 • podpis osoby uprawnionej (profil zaufany, podpis elektroniczny)

Dodatek solidarnościowy a zasiłek dla bezrobotnych

Jeśli w miesiącu złożenia wniosku o otrzymanie dodatku solidarnościowego wypłacono Ci zasiłek dla bezrobotnych – ZUS wypłaci dodatek, wyrównując kwotę do ustawowych 1400 złotych. Co to znaczy?

Jeżeli składasz wniosek o zasiłek solidarnościowy, a na Twoje konto wpłacono już 1200 złotych zasiłku dla bezrobotnych – ZUS wypłaci Ci 200 złotych tak, aby całkowita kwota dorównała 1400 złotym. Przez pozostałe miesiące zasiłek dla bezrobotnych zostanie wstrzymany i zastąpiony przez wypłatę dodatku solidarnościowego.

Sprawdź też: Zasiłek dla bezrobotnych – ile wynosi i komu przysługuje?

Gdzie sprawdzić, czy zaakceptowano wniosek o dodatek solidarnościowy?

Akceptację wniosku możesz sprawdzić, wchodząc na  Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Następnie wystarczy wejść w zakładkę „Dokumenty i wiadomości” oraz odszukać zamieszczoną decyzję o akceptacji lub jej braku.

kalkulator_bg

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora