PCC, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych. Kiedy należy go opłacić?

Jeśli zawierasz umowę cywilnoprawną, twoim obowiązkiem jest rozliczenie się z PCC, czyli podatku od czynności cywilnoprawnych. Dotyczy on przedsiębiorcy, osoby prawnej lub osoby fizycznej nieprowadzącej własnej działalności gospodarczej. Jednak niektóre czynności są z tego zwolnione. Sprawdź, czy podlegasz pod PCC oraz w jaki sposób należy go opłacić. 

pcc

PCC – co to jest?

Podatek od czynności cywilnoprawnych, w skrócie PCC, jest zastępstwem opłaty skarbowej obowiązującej od umów i innych oświadczeń woli o charakterze cywilnoprawnym. Obowiązuje od 1 stycznia 2001 roku.

Jakie umowy podlegają PCC?

Według Ustawy z dnia 9 września 2000 roku “o podatku od czynności cywilnoprawnych” są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Zgodnie z art. 1. ust. 1 pkt 1 podatkowi podlegają:

 • Umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych
 • Umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku
 • Umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowywanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy
 • Umowy dożywocia
 • Umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat
 • Ustanowienie hipoteki
 • Ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności
 • Umowy depozytu nieprawidłowego
 • Umowy spółki

W dodatku PCC podlegają jeszcze zmiany umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem oraz orzeczenie sądów, w tym polubownych i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne.

Jak należy spełnić obowiązek i opłacić PCC?

Aby zgłosić i zapłacić PCC od czynności cywilnoprawnych, należy złożyć deklarację PCC-3 do urzędu skarbowego, który znajduje się albo w twoim miejscu zamieszkania (w przypadku osób fizycznych), albo w miejscu siedziby podatnika (w przypadku zawarcia umowy spółki). Możesz to zrobić:

 • Osobiście
 • Elektronicznie – należy złożyć podpis elektroniczny za pomocą własnego podpisu kwalifikowanego na stronie podatki.gov.pl
 • Wysłać listem poleconym

Tutaj wydrukujesz deklarację PCC-3, którą możesz wypełnić i zanieść do urzędu skarbowego.

Pamiętaj! Podatek płaci się tylko i wyłącznie w kasie organu podatkowego lub na jego rachunek bankowy. Termin na opłacenie PCC wynosi 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Kto jest zwolniony z PCC?

Według ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych istnieją wyjątki w kwestii zwolnienia z obowiązku PCC i składania formularza do urzędu skarbowego. Jednym z najczęstszych przypadków jest sprzedaż lub kupno rzeczy ruchomych, jednak tylko jeśli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł. W dodatku z obowiązku PCC zwolniona jest również osoba, która:

 • Kupuje/sprzedaje obce waluty
 • Pożycza nie więcej niż 9 637 zł od bliskiej osoby (małżonki/a, dzieci, rodziców, dziadków, pradziadków, rodzeństwa, zięcia, synowej, teściów itp.) Jedynie w przypadku pożyczki z ostatnich 5 lat od jednej osoby
 • Pożycza więcej niż 9 637 zł od bliskiej osoby. Jedynie w przypadku złożenia odpowiedniego formularza i udokumentowania otrzymanych pieniędzy do urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od zawarcia umowy pożyczki
 • Pożycza 1000 zł od osób spoza bliskiej rodziny
 • Sprzedaje własność gruntów

Sprawdź również:

PIT-8, czyli podatek dochodowy od osób prawnych 

Podatek VAT. Co to jest i jak działa? 

Oceń artykuł
5/5 (3)