Jak zatrudnić małżonka? Rodzaje umów, składki ZUS

Zastanawiasz się, na jakich zasadach powinno odbyć się zatrudnienie małżonka? Wyjaśniamy, czy istnieją w tym przypadku inne zasady nawiązywania współpracy na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie. Jakie składki trzeba odprowadzać, zatrudniając męża lub żonę?

zatrudnienie małżonka

Czy żona może zatrudnić męża i czy mąż może zatrudnić żonę? Oczywiście, że tak! Wszystko jednak zależy od tego, na jakiej podstawie chce z nią/nim współpracować. Zatrudnienie małżonka na podstawie umowy zlecenia nie różni się niczym od nawiązania współpracy z innym, niespokrewnionym pracownikiem/zleceniobiorcą. Z kolei umowa o pracę działa na nieco innych zasadach, podobnych do zatrudnienia małżonka w firmie jednoosobowej. Przygotowaliśmy dla ciebie kompendium wiedzy na temat zatrudnienia współmałżonka i związanych z przepisów. Czy zatrudnienie żony w firmie wiąże się z dodatkowymi opłatami?

Zatrudnienie małżonka: jakie są obowiązki przedsiębiorcy?

Każde zatrudnienie pracownika wiąże się z obowiązkiem odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tak jest też w przypadku zatrudnienia małżonka na umowę o pracę, umowę zlecenia lub umowę o dzieło. Wynagrodzenie dla partnera (czyli oficjalnie – pracownika lub zleceniobiorcy) powinno być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Pracodawca jest zobowiązany złożyć deklarację do Urzędu Skarbowego na PIT-4R lub PIT-8AR, w zależności od podpisywanej umowy. W dokumencie należy uwzględnić miejsce zamieszkania płatnika, miejsce siedziby płatnika oraz miejsce prowadzenia jego działalności gospodarczej (jeśli nie posiada on siedziby firmy).

Co więcej, zatrudnienie współmałżonka na umowę o pracę lub cywilnoprawną nakłada obowiązek na pracodawcę/zleceniodawcę wypełnienia dodatkowej deklaracji PIT-11 i przesłania jej do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika, zleceniobiorcy lub wykonawcy dzieła.

Nieodpłatne zatrudnienie małżonka

Zatrudnienie żony w firmie męża i na odwrót może również odbyć się nieodpłatnie, czyli bez wynagrodzenia. Wtedy jednak po stronie prowadzącego działalność gospodarczą, czyli zatrudniającego bez prawa do wynagrodzenia, powstanie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Plusem jest to, że jest on wtedy zwolniony z podatku dochodowego od tej osoby.


Zastanawiasz się, czy rozliczenie z małżonkiem PIT ma sens? Kiedy i jak możesz to zrobić? Piszemy o tym na naszym Poradniku GoWork.pl! Sprawdź, czy warto.


Zatrudnienie małżonka na umowę zlecenie

Każdy zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom społecznym. Zatrudnienie małżonka na podstawie umowy zlecenie odbywa się na takich samych zasadach co zatrudnienie każdego innego niespokrewnionego zleceniobiorcy. Nie ma znaczenia, czy pozostają oni w tym samym gospodarstwie domowym. Zleceniodawca (mąż lub żona) musi zgłosić swojego zleceniobiorcę na druku ZUS ZUA (lub ZUS ZZA) do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Podstawą wymiaru składek dla małżonka na zleceniu jest wysokość wynagrodzenia uwzględniona w umowie.


Szukasz pracy w Gdańsku? Aplikuj na nasze oferty praca Gdańsk


Zatrudnienie małżonka na umowę o pracę

Jeśli współmałżonek chce zatrudnić swojego partnera na podstawie umowy o pracę, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych traktuje go nie jak pracownika, tylko jako osobę współpracującą przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej. To samo dzieje się np. w przypadku zatrudnienia własnego dziecka. Zasada ta nie obejmuje jedynie zatrudnienia współmałżonka na umowę o pracę do celu przygotowania zawodowego. W przypadku składek ZUS, dla żony lub męża zatrudnionego na umowie o pracę, powstaje obowiązek opłacenia składek ZUS na podstawie wymiaru ustalonego dla osób na działalności gospodarczej.

Zatrudnienie małżonka w firmie jednoosobowej a składki do ZUS

Żona lub mąż, który zatrudnia swojego partnera w jednoosobowej działalności gospodarczej jako współpracownika, musi odprowadzić składki na ubezpieczenie na takich samych zasadach jak za przedsiębiorcę. Z kolei zatrudnienie małżonka w taki sposób nie obejmuje tak zwanych przywilejów dla młodych przedsiębiorców, czyli ulga na start czy preferencyjny ZUS.

„Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, zleceniobiorcami oraz z osobami fizycznymi, wskazanymi w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4-5a, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia; nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego” – artykuł 8 ust. 11 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Oceń artykuł
0/5 (0)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora