Nowelizacja ustawy a zwrot nienależnego świadczenia ZUS – od września nowe zasady

Nowelizacja ustaw z 18 września zakłada zwrot nienależnego świadczenia ZUS. Jeśli osoba uzyska do niego prawo, które po czasie okaże się niewłaściwe, ZUS będzie mógł zażądać odsetek. Nawet uczciwy świadczeniobiorca zapłaci za błąd ZUS-u.

nienależnie pobrane świadczenia ZUS - nowelizacja

Art. 84 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadza nowelizacja ustawy z 18 września. Nienależnie pobrane świadczenie ZUS według najnowszych zmian trzeba będzie zwrócić. Także w przypadku, gdy pomyłka będzie po stronie instytucji, przez którą zostanie przyznana renta czy wcześniejsza emerytura. ZUS zmienia także sposób egzekucji nienależnego świadczenia. W kierunku rządu z ust specjalistów padają zarzuty, że prawo zmieniane jest „po cichu”. W uzasadnieniu projektu brak jest jakichkolwiek informacji na temat wprowadzanych zmian.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń ZUS. Na jakich zasadach od 18 września?

Do tej pory w razie nienależnie przyznanej renty ZUS wydawał decyzję o zwrocie pieniędzy w ciągu miesiąca od uzyskania decyzji. Dotyczyło to tylko wypłaconej kwoty. Zwrot nienależnego świadczenia ZUS od 18 września będzie oznaczał już konieczność oddania naliczonych odsetek. Największe kontrowersje wzbudza fakt, że będą liczone już od momentu przyznania świadczenia, a nie otrzymania decyzji o błędnym przyznaniu. Ich wysokość może narastać nawet kilka lat. Ile dokładnie?

  • 12 miesięcy, jeśli ubezpieczony sam poinformuje ZUS o utracie prawa do świadczeń,
  • 3 lata w pozostałych przypadkach.

Od 18 września ZUS odbierze nienależne świadczenie

Dotąd to ZUS miał obowiązek zweryfikować ubezpieczonego i jego prawo do zasiłku. Nowe przepisy zdejmują z instytucji ten obowiązek. Może to doprowadzić do licznych nieporozumień i wielu nienależnie przyznanych świadczeń z ZUS. Sam ubezpieczony nie jest w stanie wyliczyć wysokości renty, ani nawet ustalić, czy aby na pewno ma do niej prawo. ZUS otrzymując wniosek o przyznanie pieniędzy, będzie miał 5 lat na zweryfikowanie poprawności przyznanych funduszy. W razie nieprawidłowości, w tym czasie odsetki stale będą rosły.

Na jakich zasadach nienależnie pobrane świadczenia ZUS będą egzekwowane?

Nowelizacja ustawy w sprawie nienależnie przyznanych świadczeń ZUS rozszerza także tryby dochodzenia należności przez instytucję. Zgodnie z nowymi przepisami zwrot renty rodzinnej do ZUS od 18 września będzie łatwiej wyegzekwować. Na mocy praw zakład będzie mógł przyłączyć się do egzekucji należności ściąganych z już trwającej egzekucji komorniczej rencisty.

Zwrot nienależnie pobranej renty – kogo dotknie nowelizacja ustawy?

Kogo najbardziej dotknie nowelizacja ustawy? ZUS odbierze nienależnie przyznane świadczenie pobierającym zasiłek chorobowy, wcześniejszą emeryturę, rentę czy zasiłek macierzyński, jeśli po czasie stwierdzi, że osoby nie mają prawa do funduszy. Przepisy dotkną zwykłych ludzi, podczas gdy zdaniem ekspertów powinny objąć tylko tych, którzy nadużywają systemu z premedytacją i pełną świadomością.


Nie trać czasu na przeglądanie niewartościowych ofert. Na GoWork.pl znajdziesz te najlepsze. Odwiedź zakładkę praca: Gdańsk!


Jak w rozmowie z Prawo.pl zaznacza ekspert Pracodawców RP ds. Prawa Pracy Katarzyna Siemienkiewicz, powyższe przepisy są bardzo istotne dla obywateli. Wprowadzają duże zmiany, a te powinny być poddane rzetelnym konsultacjom publicznym, które nie miały miejsca.

Oceń artykuł
0/5 (0)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Chcesz sprawdzić, ile zarabiasz brutto i „na rękę”?
Pomożemy Ci w tym!

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora