Ile zarabia tłumacz języka migowego i jak nim zostać?

Tłumacz języka migowego – jak nim zostać? Ta praca nie jest popularnym zawodem. Dlatego osoby, które znają język migowy, mogą znaleźć zatrudnienie w wielu urzędach i instytucjach. Muszą jednak spełnić kilka warunków. Dowiedz się, jak zostać tłumaczem języka migowego i ile zarabia się na tym stanowisku.

tłumacz języka migowego - gesty

Osoby głuche zwykle radzą sobie same w życiu codziennym. Jedyną barierą w ich kontaktach ze światem jest język. Brak komunikacji uniemożliwia załatwianie formalności w bankach i urzędach. To przede wszystkim tam znajdą zatrudnienie osoby, które zastanawiają się, jak zostać tłumaczem języka migowego. Co jeszcze warto wiedzieć?

Kto to jest tłumacz języka migowego?

Tłumacz jest osobą, która pomaga ludziom głuchym w komunikacji. Jego praca jest potrzebna szczególnie wtedy, gdy jedna ze stron nie zna języka migowego lub jeszcze nie opanowała go do końca.


Interesuje Cię środowisko tłumaczy? Dowiedz się także, kim jest tłumacz tekstów


Gdzie może pracować tłumacz języka migowego?

 • W telewizji,
 • w instytucjach zajmujących się pomocą głuchym,
 • w sądzie,
 • w szpitalu,
 • w instytucjach pomocy społecznej,
 • przy wydarzeniach sportowych.

Tłumacz języka migowego: zarobki

Ciężko jest dokładnie określić zarobki tłumaczy migowych. Ich pensja jest zależna od miejsca i formy zatrudnienia. Najczęściej pracują na etacie lub w ramach umowy zlecenie. Mogą także otworzyć własną działalność gospodarczą. Ich praca rozliczana jest zazwyczaj godzinowo. Minimalne wynagrodzenie tłumacza języka migowego za godzinę pracy zaczyna się od kilkudziesięciu złotych. A jakie są zarobki tłumacza przysięgłego języka migowego? W teorii taki zawód nie istnieje. Wiemy natomiast, ile może zarobić tłumacz przydzielony przez wojewodę. Przeczytasz o tym w dalszej części artykułu.

Jak zostać tłumaczem języka migowego?

Do tego zawodu nie potrzeba kierunkowego wykształcenia. Ważne, by mieć wykształcenie średnie, choć w praktyce można spotkać także tłumaczy z wykształceniem zawodowym. Oczywiście tłumacz musi przede wszystkim znać język migowy. Jednak sama umiejętność posługiwania się nim to nie wszystko. Kandydat musi zdać egzamin na tłumacza języka migowego. Dopiero wówczas otrzyma niezbędny do pracy certyfikat.


Poszukujesz zatrudnienia? Praca w Lublinie i innych miastach Polski jest dostępna na GoWork.pl.


Tłumacz języka migowego: jak zostać? Spełnij warunki

Certyfikat Tłumacza Polskiego Języka Migowego wydawany jest przez Polski Związek Głuchych. Sesje odbywają się dwa razy w roku, jesienią oraz wiosną. Przed podejściem do egzaminu należy ukończyć kurs. Ponadto certyfikat może uzyskać jedynie osoba, która:

 • ukończyła 21 lat,
 • ma co najmniej średnie wykształcenie, 
 • posiada polskie obywatelstwo, 
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Certyfikat T1 tłumacza języka migowego a Certyfikat Tłumacza Polskiego Języka Migowego

Jeszcze do niedawna certyfikat był podzielony na kilka poziomów, z czego główne to:

 • T1 – potwierdzający znajomość języka migowego (m.in. 750 znaków) i umiejętność wykorzystywania go w rozmowie z niesłyszącymi.
 • T2 – stopień bardziej zaawansowany – biegły tłumacz języka migowego.

Obecnie egzamin został ujednolicony. Oba poziomy składają się w jeden Certyfikat Tłumacza Polskiego Języka Migowego. Nadaje on tytuł „eksperta języka migowego”. Nowsza wersja certyfikatu jest równoważna z poprzednim certyfikatem T2.

Jak uzyskać certyfikat tłumacza języka migowego?

Chętny do przystąpienia do egzaminu musi przesłać wniosek do Zarządu Głównego PZG drogą elektroniczną. Należy także załączyć kserokopię/skan dokumentu potwierdzającego wykształcenie, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych, dowód opłaty wstępnej w wysokości 61,50 zł (stan na 2021 r.). Wniosek należy złożyć nie wcześniej niż 60 dni i nie później niż 14 dni przed datą egzaminu. Dokument zostaje rozpatrzony w terminie do 7 dni.

Tłumacze języka migowego w urzędach a rejestr tłumaczy języka migowego

Osoba głucha może wystąpić do instytucji publicznej z prośbą o udzielenie usługi tłumacza. Wówczas wojewoda dokonuje wyboru tłumacza z rejestru tłumaczy języka migowego. Ustawa o tłumaczach języka migowego reguluje m.in. zarobki wybranej osoby. W jej myśl wynagrodzenie tłumacza za godzinę pracy nie może być wyższe niż 2% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Rejestr to baza tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN). Kandydat do rejestru musi złożyć wniosek oraz dołączyć dokument potwierdzający znajomość PJM, SJM lub SKOGN.

Jak wygląda kurs na tłumacza języka migowego?

Wiedzę niezbędną do uzyskania certyfikatu kandydat zdobywa podczas kursu języka migowego. Kursy organizowane są na terenie całej Polski przez Centrum Edukacyjne Migaj Naturalnie (CEMN) oraz Oddział Polskiego Związku Głuchych. Kursy dzielone są na poziomy trudności. Dostępne są różne terminy, które ułatwiają dostęp do nauki. Do wyboru jest także kurs na tłumacza języka migowego w wersji online.

Poza formalnymi wymaganiami kandydat powinien mieć także predyspozycje do pracy z osobami głuchymi. Istotne jest poznanie problemów osób niesłyszących, ich środowiska i dobrowolne nawiązywanie z nimi kontaktu. Dopiero prawdziwe zrozumienie takich osób pozwala udoskonalić swoje umiejętności tłumacza. 

Oceń artykuł
0/5 (0)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Chcesz sprawdzić, ile zarabiasz brutto i „na rękę”?
Pomożemy Ci w tym!

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora