Biotechnologia – czym jest? Dowiedz się, gdzie znaleźć zatrudnienie po biotechnologii

Biotechnologia stała się w ostatnich latach popularnym kierunkiem nauczania. Jest to na pewno przyszłościowy zawód już teraz obecny w wielu aspektach życia codziennego. Sprawdźmy, jakie są perspektywy zawodowe biotechnologa i na jakie zarobki można liczyć w tej branży.

Biotechnologia - praca w laboratorium

Biotechnologia jest dziedziną nauki, która wykorzystuje procesy biologiczne na skalę przemysłową. Wbrew pozorom nie jest czymś nowym, bowiem techniki biologiczne wykorzystywane w przemyśle są znane i wykorzystywane już od tysięcy lat. Przykład może stanowić choćby produkcja piwa. Z zagadnieniami procesów produkcyjnych biotechnologii możemy się także spotkać w górnictwie, czy w branży związanej z ochroną środowiska. Biotechnologia jest bardzo rozbudowanym zagadnieniem. Jednym z jej owoców jest broń biologiczna. Biotechnologia jest źródłem wielu współczesnych produktów, takich jak chipy DNA, czy GMO wykorzystywane w uprawach. To między innymi dzięki biotechnologii człowiek jest w stanie zapewnić rozwój rośliny w określonych warunkach. Jednym z przejawów zakresu biotechnologii zielonej jest produkcja kukurydzy.

Czym jest biotechnologia?

Biotechnologia bazuje na biologii inżynierii chemicznej. W aspekcie zawodowym biotechnologia – jak sama nazwa wskazuje, określa nowe technologie produkcji przemysłowej wykorzystywane do wytwarzania surowców. Następnie produktów powstałych w oparciu o organizmy żywe – wirusy, bakterie i elementy składowe tych organizmów. Biotechnologia przyjmuje różne perspektywy działań. Jednak większość definicji skupia się na wykorzystaniu materii żywej i nieożywionej do tworzenia wiedzy, dóbr i usług. Z efektami pracy biotechnologów mierzymy się tak naprawdę każdego dnia, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Usługi wywodzące się od biotechnologii obejmują zagadnienia farmacji, ochrony środowiska, żywienia zwierząt, czy procesów produkcyjnych produktów rolnych. Biotechnologia dzieli się na takie odłamy, jak:

  • Biotechnologia zielona – często przetaczana jako agrobiotechnologia. Ten odłam ma silny związek z rolnictwem, ale tylko w kontekście roślin. Biotechnologia zielona wykorzystywana jest szczególnie przy produkcji rzepaku bawełny, kukurydzy i soi.
  • Biotechnologia czerwona – opiera się na diagnostyce molekularnej. Jest silnie nastawiona na rozwój medycyny.
  • Biotechnologia niebieska – do jej tematyki nawiązuje kolor. Zajmuje się szeroko rozumianą problematyką biotechnologii wód. Prościej mówiąc, ma związek z procesami wodnymi.
  • Biotechnologia fioletowa – jest mocno nakierowana na etykę. Porusza zagadnienia związane z ustawodawstwem dotyczącym biotechnologii. Obejmuje uwarunkowania prawne własności intelektualnej czy kwestie przyjęcia przez społeczeństwo produktów inżynierii genetycznej. Zajmuje się podejściem ludzi do tych zagadnień i akceptacją ich produktów w otaczającym świecie.
  • Biotechnologia biała – skupia się na ochronie środowiska. Optymalizuje przemysł w taki sposób, by wykorzystywał, jak najmniej energii i generował niższą ilość odpadów.

Możemy dokonać jeszcze jednego podziału biotechnologii, ze względu na przedmiot badawczy.

  • Biotechnologia tradycyjna – polega na pozyskiwaniu organizmów występujących w przyrodzie naturalnie. Następnie na ich wykorzystaniu w produkcji przemysłowej.
  • Biotechnologia nowoczesna – w tej technologii w drodze inżynierii genetycznej i biologii molekularnej wykorzystuje się biokatalizatory i enzymy modyfikowane. Substancje pozyskane w wyniku biologii nowoczesnej są wykorzystywane np. w produkcji detergentów.

Biotechnologia – studia

Biotechnologia stała się popularnym kierunkiem studiów w ostatnich latach. Nic dziwnego, ponieważ to bardzo różnorodna dyscyplina, która oferuje wiele możliwości zatrudniania. Biotechnologia to interdyscyplinarna dziedzina nauki, która jak sama nazwa wskazuje łączy w sobie wiedzę na temat biologii i techniki. Student w czasie studiów pozyskuje wiedzę na temat komórek informatyki, chemii organicznej, genetyki, fizjologii roślin i zwierząt, a także z biologii molekularnej. Studia na kierunku biotechnologia uczą także oceny metod i obsługi urządzeń używanych w pracy. Studenci uczą się w tym czasie pozyskiwać dane, interpretować je i wykorzystywać.

Studenci zyskują wiedzę w zakresie przebiegu planowania eksperymentów. W ujęciu biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, których celem jest uzyskanie konkretnego produktu. Biotechnologia występuje jako studia I stopnia, jak i drugiego. Tytuły, jakie student uzyskuje po napisaniu pracy dyplomowej to inżynier lub inżynier magister (studia II stopnia). Studia z biotechnologii możemy znaleźć na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Uniwersytecie Warszawskim czy na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierunek biotechnologia oferuje również Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Studia na kierunku biotechnologia trwają od trzech do czterech lat w przypadku studiów inżynierskich i od półtora roku do lat dwóch w stopniu magistra inżyniera.

Czym zajmuje się biotechnolog?

Możliwości pracy po biotechnologii są szerokie. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, biotechnologia to interdyscyplinarna dziedzina nauki, dlatego stanowiska działające w jej obszarze przyjmują różne formy. Praca po biotechnologii często polega na produkcji żywności. Mowa tutaj o jej modyfikowaniu i opracowywaniu metod jej uprawiania w oparciu o wykorzystane procesy biologiczne. Biotechnolog znajdzie zatrudnienie także w farmacji, gdzie wykorzystując swoją wiedzę, będzie mógł ulepszać specyfiki lub brać udział w tworzeniu nowych.

Praca biotechnologa to także udział w redukcji zanieczyszczeń i szukaniu nowych sposobów walki z degradacją środowiska w przemyśle. Tutaj można przywołać tworzenie biopaliw i szeroko pojętą ochronę środowiska. Biotechnolog zwykle pracuje w laboratoriach badawczych, gdzie wykonuje obowiązki podobne do diagnosty laboratoryjnego. To właśnie tam zajmuje się przeprowadzaniem badań i doświadczeń, które można następnie wykorzystać w tworzeniu produktu.

Biotechnologia – praca. Gdzie należy jej szukać?

Biotechnolog znajdzie zatrudnienie w instytucjach zajmujących się opracowywaniem technik biomolekularnych. Na przedstawiciela tego zawodu zatrudnienie czeka także w firmach farmaceutycznych. Istnieje wiele firm, które produkują żywność i w nich także potrzebna jest pomoc biotechnologa. Jego wsparcia wymaga także produkcja kosmetyków. Biotechnologia jest przyszłościowym zawodem. Choć już jest wielu chętnych kandydatów na stanowisko biotechnologa i jest to często wybierany kierunek studiów, to ta branża jest dopiero w fazie rozwoju. Co za tym idzie, w Polsce niewiele jest stanowisk pracy. Choć wiele firm korzysta z pomocy biotechnologa, to zazwyczaj zajmuje on tylko jedno stanowisko w zakładzie lub wykonuje swoje obowiązki w doraźnie.

Znacznie więcej ofert pracy czeka na kandydata w innych krajach, gdzie biotechnologia jest znacznie dalej posuniętą branżą i rozwija się szybciej. Jak znaleźć pracę za granicą? Można skorzystać z programów studenckich typu Erasmus i podszlifować język oraz zdobyć znajomości, które w przyszłości okażą się przydatne do szukania pracy. Zatrudnienie można także uzyskać z zagranicznych portali z ofertami. Zapotrzebowanie na specjalistów branży w innych krajach stale rośnie. Biotechnolog jest potrzebny w firmach, w jakich priorytetem produkcji przemysłowej są bioprocesy. Są to głównie firmy przemysłowe. Oprócz przedsiębiorstw biotechnolog może znaleźć pracę w instytucjach, a nawet w laboratorium kryminalistycznym i medycyny sądowej. Potrzebny jest także w ośrodkach zajmujących się uprawą roślin, czy hodowlą zwierząt. Jego pomoc jest potrzebna wszędzie tam, gdzie żywność jest przetwarzana.

Biotechnologia – zarobki

Mogłoby się wydawać, że tak technologiczny i opierający się na dużej wiedzy zawód jak biotechnologia jest gwarancją wysokich zarobków. Jednak jest to mylne spostrzeżenie. Niestety biotechnolodzy nie zarabiają adekwatnie do swoich umiejętności. Zgodnie z informacjami portalu Wynagrodzenia.pl 25% biotechnologów zarabia poniżej 3 430 zł brutto. Takie zarobki w innych branżach są w stanie uzyskać osoby na stanowiskach niewymagających wykształcenia.

Idąc dalej, połowa biotechnologów uzyskuje wynagrodzenie w wysokości od wyżej wymienionej kwoty do niemal 6 tys. zł brutto miesięcznie. Taka stawka brzmi już bardziej zachęcająco, choć wciąż nie odbiega znacząco od innych, mniej wymagających zawodów. ¼ biotechnologów stanowią przedstawiciele branży, którym udało się osiągnąć zarobki znacznie wychodzące poza górną granicę 6 tys. złotych.

Wymagania na stanowisko biotechnologa

Biotechnologia to nauka, która nieustannie się rozwija. Na studia z zakresu biotechnologii dostać się mogą absolwenci szkół średnich, którzy uzyskali wysokie wyniki z matur – biologii chemii i fizyki. Ze względu na technologiczny aspekt tej dyscypliny warto, jest znać język angielski, który pomoże w poznaniu międzynarodowych źródeł, kluczowych dla rozwoju nauki. Nauki ścisłe nie tylko wystarczy zdać, trzeba je także dobrze rozumieć i manifestować w ich kierunku zainteresowanie. Dlatego biotechnolog musi mieć analityczny umysł i wykazywać wrodzoną dociekliwość. Tylko dzięki takim cechom może opracowywać rewolucyjne rozwiązania.

Na stanowiska związane z biotechnologią przyjmuje się kandydatów, którzy są po ukończeniu studiów. Istotne jest również nastawienie na ciągły rozwój. W mediach nieustannie słyszy się o nowych nowinkach technologicznych, które niewiele mówią ludziom niezwiązanym z tematem. Firmy chcą podejmować współpracę z osobami, które śledzą najnowsze informacje, stale się dokształcają i aktualizują swoją wiedzę.

Biotechnologia rozwija się nieustannie. Jest przyszłościową dzieciną nauki i z pewnością na gruncie jej rozwoju pojawi się jeszcze wiele różnorodnych stanowisk pracy. Choć jest bardzo ciekawa i już teraz ludzie wiążą z nią przyszłość, to należy liczyć się z tym, że w Polsce obecnie perspektywy zawodowe w branży nie są tak szerokie, jak za granicą.

Oceń artykuł
0/5 (0)