CNP Centrum Nakładania Powłok Leszek Rak

5 Dodaj merytoryczną opinię

Misja i wizja

Misja i wizja

 

Podstawowym celem naszej firmy jest dostarczanie usług związanych z nakładaniem powłok antykorozyjnych oraz dystrybucją i handlem energią elektryczną, w taki sposób aby spełnić potrzeby i oczekiwania Klientów. Mając ponad 15 letnie doświadczenie w prowadzeniu firmy CNP Centrum Nakładania Powłok Leszek Rak wyznajemy zasadę, że zdobycie zaufania i lojalności naszych obecnych i przyszłych Klientów jest wynikiem solidności, etycznego prowadzenia działalności oraz wysokiej jakości i efektywności zarządzania. Zadowolony i usatysfakcjonowany Klient jest kluczową wartością w strategii firmy i gwarancją jej sukcesu.

Do realizacji powyższych celów i spełnienia naszej misji, deklarujemy koncentrowanie się na następujących działaniach:

  • Ciągłe doskonalenie naszego systemu zarządzania jakością, podnoszenie efektywności procesów i jakości dostarczanych usług,
  • Poddawanie okresowej ocenie potrzeb i oczekiwań Klientów,
  • Utrzymanie i podnoszenie na wyższy poziom wyróżniającej oceny Firmy CNP Centrum Nakładania Powłok Leszek Rak jako dostawcy usług spełniających oczekiwania i wymagania naszych Klientów,
  • Funkcjonowanie w procesie realizacji usług zasady, że każdy pracownik naszej firmy ponosi odpowiedzialność za jakość na swoim stanowisku pracy,
  • Spełnienie wymagań prawnych i innych stawianych przez firmę CNP, Ciągłe doskonalenie kwalifikacji personelu naszej firmy.

Wraz z końcem roku 2011 nasza firma pomyślnie przeszła certyfikację Systemu Zarządzania Jakością EN ISO 9001:2009. Poniżej przedstawiamy Państwu uzyskane certyfikaty.

 

Zobacz więcej →

 
CNP Centrum Nakładania Powłok Leszek Rak