Ikona wybranych ofert
Aplikuj na wybrane oferty

Dodałeś 0 ofert pracy.

Filtruj wyniki:
Filtruj wyniki:
ikona

Praca Rybnik

- 672 oferty pracy
Jak działa multiaplikowanie na GoWork.pl? To proste! cart-infographics cart-infographics

Praca Rybnik — aktualne oferty pracy w Rybniku

Praca w Rybniku i okolicach dostępna jest zwłaszcza w produkcji, handlu i usługach oraz edukacji. W 2023 roku prawdopodobnie zabraknie tu także pracowników służb mundurowych. Miasto jest znaczącym ośrodkiem przemysłu wydobywczego i jednym z największych rynków zatrudnienia w województwie śląskim.

Praca w Rybniku — charakterystyka rynku pracy

Rybnik to miasto na prawach powiatu położne na terenie województwa śląskiego. Stanowi centrum aglomeracji rybnickiej, w której skład wchodzą także: Jastrzębie-Zdrój, Żory, Pszów, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec 2021 roku na terenie miasta mieszkało ponad 136 tys. osób i w związku z tym Rybnik zajął 8. pozycję w rankingu miejsc z największą liczbą ludności w województwie śląskim.

To również 16. największe miasto Polski pod względem powierzchni i 25., jeśli wziąć pod uwagę liczebność mieszkańców. Od 1997 roku Rybnik cechuje ujemny przyrost naturalny, ale tendencja spadkowa jest tu wyraźnie niższa, niż w innych miastach kraju i Europy. Przeważają tu także mieszkańcy w wieku produkcyjnym, a najmniej jest seniorów.

Rybnik - warunki pracy

Rybnik jest lokalnym ośrodkiem przemysłowym, edukacyjnym, handlowym i usługowym, ale to także jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast kraju. W 2020 roku Polski Alarm Smogowy umieścił Rybnik na drugim miejscu polskich miejscowości z najbardziej rakotwórczym powietrzem. Z miastem związana jest pewna ciekawostka.

W 2005 roku powstała tu pierwsza w Polsce prywatna poczta, z początku nosząca nazwę "Miejskiej Poczty Doręczeniowej". Przez Rybnik przebiega autostrada A1, droga krajowa nr 78 oraz kilka dróg wojewódzkich. Znajdują się tu także 3 szlaki kolejowe o znaczeniu państwowym. Z Rybnika można dostać się pociągiem do innych części regionu i kraju, dostępne są również połączenia międzynarodowe.

Natomiast komunikacja miejska ogranicza się do linii autobusowych. W Rybniku funkcjonuje kilka wydziałów uczelni wyższych, m.in. Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Funcjonuje tu m.in. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 oraz Państwowy Szpital dla Psychicznie Chorych.

Praca w Rybniku - przemysł wydobywczy

Rybnik to główny ośrodek Rybnickiego Okręgu Węglowego, który jest częścią Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Oprócz Rybnika, największe miasta, które zrzesza ROW, to: Jastrzębie-Zdrój, Żory, Racibórz, Wodzisław-Śląski, Czerwionka-Leszczyny, Rydułtowy, Radlin oraz Pszów.

Dominuje tu przemysł wydobywczy: górnictwo węgla kamiennego i soli, które są reprezentowane przez 2 koncerny: Jastrzębską Spółkę Węglową S. A. oraz Polską Grupę Górniczą S. A. Dziś w Rybnickim Okręgu Węglowym działa 8 kopalń:

 • Borynia-Zofiówka-Jastrzębie,
 • Pniówek,
 • Budryk,
 • Knurów-Szczygłowice,
 • Marcel,
 • Rydułtowy,
 • Jankowice (kopalnia mieszcząca się na terenie Rybnika),
 • Chwałowice (kopalnia mieszcząca się na terenie Rybnika).

Praca Rybnik - przemysł

Wiele miejsc pracy zapewniają tu również inne gałęzie przemysłu. Zwłaszcza przemysł metalurgiczny, maszynowy, chemiczny, koksowniczy, materiałów budowlanych oraz energetyczny. W Rybniku działa jedna z największych elektrowni kraju, będąca zarazem największym takim obiektem na terenie Górnego Śląska. Wytwarza 7% krajowej produkcji energii elektrycznej.

Największe przedsiębiorstwa w Rybniku, które mają istotne znaczenie dla gospodarki tego miasta, to m.in.:

 • Tenneco Automotive Polska - producent oryginalnych układów kontroli emisji spalin i systemów kontroli jazdy,
 • Purmo Group - dystrybutor produktów hydraulicznych i elektrycznych,
 • KWK Chwałowice i KWK Jankowice.

Rynek pracy w Rybniku - innowacje

O rozwój przemysłu i innych form działalności biznesowych dbają w Rybniku m.in. podmioty zrzeszone w Rybnickiej Strefie Aktywności Gospodarczej oraz lokalnej podstrefie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Potencjał gospodarczy Rybnika jest dostrzegany przez inwestorów, którzy decydują się na ulokowanie w tym mieście swoich biznesów.

O jego atrakcyjności świadczą liczne tereny inwestycyjne przeznaczone m.in. pod działalność produkcyjną, usługową, związaną z funkcjonowaniem lotniska, obiekty elektroenergetyczne, składy czy magazyny. W Rybniku licznie powstają kolejne małe i średnie przedsiębiorstwa, które odgrywają bardzo ważną rolę w budowaniu nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.

Dobra lokalizacja, rozwinięta infrastruktura drogowa, bliskość autostrad A1 i A4, doskonałe połączenia komunikacyjne, a także wiele możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu to atuty tego ośrodka, które czynią go miejscem sprzyjającym rozwojowi przedsiębiorczości. Istotna jest również lokalizacja miasta w pobliżu trzech portów  lotniczych - czeskiej Ostrawy (70 km), Katowic (70 km) oraz Krakowa (115 km).

W ośrodku tym możliwe jest zatem prowadzenie nie tylko biznesu ogólnokrajowego, ale również międzynarodowego. Rybnik posiada doskonałe połączenia z miastami Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz innymi dużymi centrami miejskimi. Ma to duże znaczenie dla osób, które dojeżdżają do pracy w miastach takich jak Katowice, Gliwice, Bielsko-Biała czy Kędzierzyn-Koźle.

Rybnik - praca w handlu i usługach

Licznych ofert pracy w Rybniku można szukać również w sektorze handlu i usług. W mieście działają dwa centra handlowo-rozrywkowe: Rybnik Plaza oraz Focus Mall. Ponadto mieszkańcy mają do dyspozycji 6 sklepów wielkopowierzchniowych, jak i liczne supermarkety i dyskonty.

W 2013 roku mieszkańcy Rybnika mogli zrobić zakupy w jednej z największej liczb dyskontów w kraju. Więcej takich sklepów mieściło się jedynie w Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie.

Praca w Rybniku - bezrobocie

Według statystyk Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku stopa bezrobocia w mieście wyniosła we wrześniu 2022 roku 2,7%. To jeden z najniższych wyników w regionie i znacząco niższy procent niż w przypadku całego powiatu rybnickiego (stopa bezrobocia 5,1%), województwa śląskiego (stopa bezrobocia 3,8%) oraz kraju (stopa bezrobocia 5,1%.).

Większość osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku to kobiety - 62,8%. Najliczniejszą grupę stanowią także mieszkańcy miasta długotrwale pozostający bez zatrudnienia. Osoby mające problemy ze znalezieniem zatrunienia często zainteresowane są również pracą w Żorach, oddalonych o mniej niż 15 km, a dodatkowo dobrze skomunikowanych. Dojazd do Żor pociągiem trwa około 11 minut.

Praca w Rybniku - zawody deficytowe

Rynek pracy w Rybniku i w województwie śląskim zdominowany jest przez przemysł, który zatrudnia około 37% wszystkich pracowników. Stabilne zatrudnienie czeka tu również w handlu i usługach. Sektor ten zajmuje około 13% regionalnej struktury zatrudnienia.

Niejeden pracodawca funkcjonujący na rybnickim i wojewódzkim rynku pracy działa także w branży edukacyjnej. Oświata grupuje około 10,2% wszystkich zatrudnionych. Z danych Urzędu Statystycznego w Katowicach możemy dowiedzieć się także, jaką część struktury zatrudnienia w województwie śląskim zajmują pozostałe branże:

 • rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo — około 0,5%,
 • budownictwo — około 6%.,
 • transport i gospodarka magazynowa — około 5,5%,
 • zakwaterowania i gastronomia — około 1%,
 • informacja i komunikacja — około 1,8%,
 • działalność finansowa i ubezpieczeniowa — około 1,3%,
 • obsługa rynku nieruchomości — około 1,6%,
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna — około 3,4%,
 • administrowanie i działalność wspierająca — około 3,4%,
 • administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne — około 4,9%,
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna — około 7%,
 • działalność związana z rozrywką, kulturą i rekreacją — około 1,3%,
 • pozostała działalność usługowa — około 1,2%.

W tak zwanej "budżetówce" zatrudnionych jest w województwie śląskim około 23% wszystkich pracowników regionu.

Praca Rybnik - średnie wynagrodzenie

Wedle danych Urzędu Statystycznego w Katowicach w 2020 roku średnie miesięczne wynagrodzenie brutto przeciętnego mieszkańca Rybnika mieściło się w przedziale od 4, do 4,9 tys. zł. Mediana zarobków w całym województwie śląskim wyniosła natomiast 5 523,32 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenia osób zatrudnionych w Rybniku były zatem statystycznie znacząco mniejsze.

Największe wypłaty, bo średnio nieco ponad 7,5 tys. zł brutto miesięcznie, dotyczyły prowadzenia działalności finansowej i ubezpieczeniowej. Relatywnie dobre wynagrodzenia pobierali także zatrudnieni w sektorze informacji i komunikacji — około 7,3 tys. zł brutto miesięcznie.

Jedną z najlepiej opłacanych branż okazał się również przemysł (około 5,7 tys. zł brutto miesięcznie), ale zarobki osób pracujących w produkcji i przetwórstwie wyprzedziły jednak wypłaty urzędników administracji publicznej, które osiągnęły medianę 6,4 tys. zł brutto miesięcznie. Tzw. budżetówka statystycznie zapewniała w województwie śląskim lepszy zarobek niż sektor prywatny o około 1,5 tys. zł miesięcznie.

Praca w Rybniku - zarobki

Zdecydowanie najgorzej opłacanymi branżami okazały się zakwaterowania i gastronomia, oferujące nieco ponad 3 tys. zł brutto miesięcznie. Zatrudnienie w pozostałych sektorach działalności gwarantowało otrzymywanie następujących kwot wynagrodzenia:

 • rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo — średnio 5,1 tys. zł brutto miesięcznie,
 • budownictwo — średnio 4,2 tys. zł brutto miesięcznie,
 • handel i usługi — średnio 4,2 tys. zł brutto miesięcznie,
 • transport i gospodarka magazynowa — średnio 4,2 tys. zł brutto miesięcznie,
 • obsługa rynku nieruchomości — średnio 4,8 tys. zł brutto miesięcznie,
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna — średnio 5,4 tys. zł brutto miesięcznie,
 • administrowanie i działalność wspierająca — średnio 3,5 tys. zł brutto miesięcznie,
 • edukacja — średnio 5 tys. zł brutto miesięcznie,
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna — średnio 5,2 tys. zł brutto miesięcznie,
 • działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją — średnio 4,2 tys. zł brutto miesięcznie,
 • pozostała działalność usługowa — średnio 3,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Poszukiwanie pracy w Rybniku

Monitorowanie rybnickiego rynku pracy, które przeprowadza "Barometr Zawodów" pozwala sądzić, że 2023 rok będzie czasem, w którym zatrudnienie bez większych problemów znajdzie niejeden wykwalifikowany pracownik fizyczny. Także praca w Rybniku dla osób bez wykształcenia czeka przede wszystkim w budownictwie. Lokalni pracodawcy poszukują zwłaszcza monterów instalacji budowlanych oraz pracowników robót remontowo-wykończeniowych.

Wymagania sprowadzają się najczęściej do doświadczenia zawodowego, szerokiej wiedzy technicznej, odpowiednich uprawnień i praktycznych umiejętności. Dosyć uboga jest lista zawodów, w których prawdopodobnie będzie w 2023 roku w Rybniku bardzo łatwo dostać pracę. Praca czeka przede wszystkim na nauczycieli oraz kandydatów gotowych wstąpić w szeregi służb mundurowych.

Niejedno ogłoszenie dotyczy zwłaszcza pedagogów odpowiedzialnych za praktyczną naukę przedmiotów zawodowych. W Rybniku potrzeba zatem doświadczonych praktyków z uprawnieniami do przekazywania wiedzy, ale miejsca pracy dostępne są nie tylko w szkołach branżowych. Wielu pracodawców ucieszą chętni do podjęcia pracy jako kierowca autobusu, kierowca samochodu ciężarowego i ciągnika siodłowego (kategoria C, C+E prawa jazdy) oraz jako instruktora nauki jazdy.

Poza tym potrzebni są także pracownicy służby zdrowia. Braki dotyczą nie tylko lekarzy wszelkich specjalizacji, ale również fizjoterapeutów, masażystów, pielęgniarek, położnych, psychologów oraz psychoterapeutów. Deficyt osób poszukujących pracy w Rybniku dotyka również stanowisk testerów, analityków i operatorów systemów teleinformatycznych, fryzjerów, kosmetyczek oraz samodzielnych ksiegowych.

To właśnie te osoby mogą liczyć na tzw. pracę od ręki w Rybniku w 2023 roku. Cieszyć może fakt, że w mieście nie spodziewa się nadwyżki przedstawicieli żadnego z zawodów, dlatego teoretycznie nikt nie powinien mieć problemówe ze znalezieniem tu zatrudnienia.

Oferty z Rybnika: praca dodatkowa, biurowa, zdalna i dla emeryta

Rybnicki rynek pracy nie jest tak atrakcyjny, jak Katowice, natomiast tataj także każdy chętny znajdzie wiele możliwości m.in. podjęcia pracy dodatkowej w Rybniku, pracy biurowej czy pracy dla emeryta. Najpopularniejsza praca dorywcza w Rybniku to sprzątanie oraz praca zdalna (np. uzupełnienie dokumentów i raportowanie, obsługa klientów, telefoniczne udzielanie informacji).

Oferty pracy pochodzą zarówno z dużych, jak i średnich przedsiębiorstw. Studenci z Rybnika mogą znaleźć wiele miejsc pracy dorywczej lub w elastycznych godzinach. Obecnie poszukiwani są m.in. dostawcy jedzenia, korepetytorzy przedmiotów szkolnych, kasjerzy, ochroniarze obiektów, doradcy klienta, kurierzy, hostessy, pracownicy biurowi, opiekunki dziecięce czy sekretarki.

Studentom najczęściej oferowana jest umowa zlecenie oraz najniższa stawka godzinowa na rękę. Warto jednak pamiętać, że osoby ze statusem ucznia lub studenta zwolnione są ze składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, a zatem kwota brutto jest dla nich jednocześnie kwotą netto.

Praca w Rybniku na GoWork.pl

Niezależnie jakiej pracy szukasz, znajdziesz ją w serwisie GoWork.pl, który grupuje ogłoszenia nie tylko z samego Rybnika. W polu "lokalizacja" możesz wpisać także inne miejsce pracy, takie jak np.: Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie, Dąbrowa Górnicza, Ruda Śląska, Tarnowskie Góry, Kuźnia Raciborska, Bielsko-Biała, Gliwice, Częstochowa, Chorzów, Bytom, Mysłowice czy Sosnowiec.

Wielu mieszkańców powiatu rybnickiego dojeżdża do pracy właśnie do tych miejscowości. Najlepszą ofertę wybierzesz uzupełniając także pozostałe filtry dostępne na GoWork.pl. Oto przykład pokazujący, jak możesz to zrobić:

Stanowisko/branża - gastronomia,
Lokalizacja - Rybnik,
Umowa o pracę - typ umowy,
Forma etatu - pełny etat,
Wynagrodzenie - od 3,5 tys. zł brutto wzwyż.

Natomiast o tym, jak w danej firmie przebiega rekrutacja, jaka panuje atmosfera pomiędzy pracownikami czy, na jakie premie można liczyć przeczytasz na forum GoWork.pl. To przestrzeń dla byłych i obecnych pracowników tysięcy firm, a także dla osób poszukujących zatrudnienia.

Użytkownicy forum oceniają, komentują, dyskutują i zadają pytania na wszelkie tematy dotyczące pracodawców zatrudniających w Rybniku, wojewdztwie śląskim oraz w całym kraju, a nawet za granicą.

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku - oferty pracy dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku to instytucja zapewniająca szeroki zakres pomocy wszystkim bezrobotnym mieszkańcom powiatu rybnickiego. Nie tylko świadczy usługi pośrednictwa pracy i wypłaca zasiłki, ale także prowadzi doradztwo zawodowe, organizuje kursy i szkolenia oraz przyznaje dofinansowania do założenia własnej działalności.

Warto skorzystać z jej usług, zwłaszcza, że wszystkie sprawy da się wygodnie załatwić za pośrednictwem strony internetowej rybnik.praca.gov.pl.

Poniżej pozostałe dane teleadresowe urzędu:

ul. Jankowicka 1, 44-200 Rybnik,
tel.: 32 422 60 95,
fax: +48 32 42 23 962,
e-mail: kancelaria@rybnik.praca.gov.pl.

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku jest czynny w godzinach od 7 do 15, ale warto pamiętać, że obsługa interesantów i rejestracja osób bezrobotnych odbywa się w dni robocze od godziny 7 do godziny 14.

Praca - często zadawane pytania

Urząd Pracy Rybnik — jak się kontaktować?
ikona
"Szukam pracy Rybnik" - jak znaleźć ogłoszenie?
ikona
Kto w Rybniku zarabia najwięcej?
ikona
Kto w Rybniku zarabia najmniej?
ikona
Gdzie przyjmują lekarze medycyny pracy w Rybniku?
ikona
Jak szukać pracy w Rybniku?
ikona