Praca Ruda Śląska

Kondycja rynku pracy liczącej sobie niemal 140 tys. mieszkańców Rudy Śląskiej jest co najmniej bardzo dobra. Na koniec ubiegłego roku bezrobocie wynosiło tylko 5,2% i było niższe zarówno od średniej dla całego województwa (6,6%), jak i krajowej (8,3%). Oznacza to, że w mieście niespełna 5000 osób pozostaje bez pracy. Niestety, miasto boryka się z podobnym problemem co Poznań. Niskie bezrobocie nie przekłada się na wysokie zarobki. Biorąc pod uwagę tylko same największe ośrodki w województwie śląskim, to w każdym (czyli w: Katowicach, Gliwicach, Dąbrowie Górniczej, Bielsko-Białej, Zabrzu, Tychach, Rybniku, Sosnowcu, Bytomiu, Chorzowie i Częstochowie) zarabia się więcej niż 2994 zł, czyli tyle ile wynosi średnie pensja w Rudzie Śląskiej.

Najwięksi pracodawcy i zawody deficytowe

Najwięksi pracodawcy w Rudzie Śląskiej to firmy działające przede wszystkim w przemyśle. Zatrudnienie w tej branży znajduje zdecydowana większość jego mieszkańców. Do takich firm należy Huta Pokój wchodząca w skład katowickiego przedsiębiorstwa Węglokoks. Huta jest miejscem pracy dla około 500 osób. Nie można zapominać również o Kopalni Węgla Kamiennego Bielszowice, która zatrudnia ok. 3000 osób.
Według informacji podanych przez rudzki PUP, do zawodów deficytowych w mieście należą m.in.:

  • Osoby dozoru ruchu w górnictwie
  • Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani
  • Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym
  • Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
Łatwo zatem wysnuć wniosek, że mimo iż to przemysł jest gałęzią, która napędza rudzki rynek pracy, to firmy z tej branży wciąż poszukują nowych pracowników. Nie oznacza to jednak, że w mieście trudno o zatrudnienie w innych profesjach. Praca nie zabraknie również w takich zawodach jak:
  • Farmaceuci
  • Lakiernicy
  • Mechanicy
  • Specjaliści ds. rynku nieruchomości
  • Lektorzy języków obcych
Poszukiwanie zatrudnienia w Rudzie Śląskiej najlepiej rozpocząć od odwiedzenia Powiatowego Urzędu Pracy. Warto również na bieżąco zapoznawać się z ogłoszeniami umieszczanymi w Internecie.

4 884,74 zł

Przeciętne wynagrodzenie brutto w woj. śląskim

3,30%

Stopa bezrobocia w Rudzie Śląskiej w czerwcu 2018r.