Praca Gliwice

Jeszcze na początku transformacji Gliwice były jednym z biedniejszych ośrodków miejskich na Śląsku. Dziś stawia się je jako wzór do naśladowanie i nie ma się co temu dziwić. To już nie jest kopalniany okręg tylko prężnie rozwijający się ośrodek, rzucający wyzwanie Katowicom.
Niskie bezrobocie na poziomie 4,4 proc. (listopad 2017), duża ilość przedsiębiorstw z różnych branż, dobre wynagrodzenie i rozwinięta infrastruktura czynią z Gliwic atrakcyjne miasto do życia. O świetnej kondycji gliwickiego rynku pracy świadczy chociażby fakt, że zgodnie ze statystykami podanymi przez portal Polska w liczbach, aż 20 558 osób spoza Gliwic przyjeżdża pracować w mieście. Tymczasem emigracja zarobkowa mieszkańców dotyczy prawie 3 razy mniejszej liczby osób (dokładnie 7 484).

Perspektywy dla osób młodych

Co ważne, wspomniana atrakcyjność dotyczy również osób młodych, którym gliwicki ratusz – wspólnie z innymi podmiotami - zapewnia szansę rozwoju i otrzymania stabilnego zatrudnienia, a co za tym idzie, skuteczniej niż w innych miastach zatrzymuje ich imigrację zarobkową do innych ośrodków. Potwierdzeniem tego jest powstanie klasy pod patronatem Bumaru Łabędy – producenta sprzętu na potrzeby wojska – w Zespole Szkół Samochodowych. Najlepsi uczniowie uzyskają nie tylko gwarancję zatrudnienia, ale również wsparcie finansowe w postaci stypendium. Z informacji Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że sytuacja absolwentów poprawia się, a osobom w wieku do 25 lat łatwiej znaleźć stabilne zatrudnienie.
Pozostając jednak przy tematyce motoryzacji, w Gliwicach nie brakuje pracodawców działających właśnie w tej branży. General Motors zatrudniający w Polsce 4,1 tys. pracowników, wraz z początkiem roku zwiększył wynagrodzenie osobom zatrudnionym w gliwickiej fabryce – w tym roku będą to podwyżki rzędu 4,2 proc., w kolejnym, 2018 roku podwyżka będzie taka sama dla wszystkich pracowników (poza kadrą zarządzającą) i wyniesie 350 zł, a w latach 2019-20 wynagrodzenie wzrośnie o 4,5 proc. Dodatkowo firma posiada bardzo szeroką ofertę programów stażowych, z których chętnie korzystają młode osoby.
Gliwice to jednak nie tylko motoryzacja. Pracę znajdą tu również wykwalifikowani specjaliści z branży IT. Future Processing tworzy oprogramowania dla największych światowych przedsiębiorstw – chociażby dla Microsoftu. Firma słynie z bardzo dobrej atmosfery pracy. Obecnie zatrudnia niemal 700 osób, którym zapewnia wiele możliwości do rozwoju swoich kompetencji. Na terenie dawnej kopalni Gliwice zrealizowano projekt „Nowe Gliwice” i to właśnie firmy z branży IT są największym beneficjentem tych przemian, lokując na tym terenie swoje placówki i dając pracę aż 2,5 tys. osób.

Gdzie szukać zatrudnienia?

Gliwice – jak i wiele innych regionów Śląska – nie mogą być utożsamiane tylko z górnictwem. To błędna i krzywdząca dla tego obszaru ocena. W mieście zatrudnienie znajdą zarówno specjaliści, jak i pracownicy fizyczni, a bardzo dobrze wygląda również sytuacja osób młodych. Osoby, poszukujące zatrudnienia w Gliwicach nie powinny ograniczać się tylko do odwiedzin Powiatowego Urzędu Pracy. Warto śledzić informacje zamieszczane na stronach pracodawców oraz internetowe portale z ogłoszeniami.

5 114,15 zł

Przeciętne wynagrodzenie brutto w woj. śląskim

3,40%

Stopa bezrobocia w Gliwicach w czerwcu 2018r.