Znajdź szybko pracę!
Załóż Profil Zawodowy w 3 krokach!

Załóż profil Zawodowy

Швидко знайдіть роботу!
Створіть професійний профіль за 3 кроки!

Створіть профіль професіонала
Miniaturka
Marta Szczerbakowicz
HR Manager Aon Polska

Joanna Jakubowska
Marketing Manager Aon Polska

Proszę powiedzieć, jakie były początki Firmy?

Za początek Firmy uznajemy 1992 rok, kiedy Aon postanowił otworzyć biuro w Polsce powierzając to zadanie Sławomirowi Bany, który do dzisiejszego dnia zarządza firmą. W ciągu 23 lat firma rozwijała się, otwieraliśmy kolejne biura w Polsce. Na dzień dzisiejszy zatrudniamy ponad 300 osób.

Jaki był kluczowy moment dla rozwoju Firmy?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ kluczowych momentów mieliśmy i mamy naprawdę wiele. Na pewno takim zwrotnym punktem był moment przejścia z obsługi biznesu przychodzącego do Polski z korporacji i otwarcie się na rynek lokalny. 

Poszukują Państwo Pracowników dla swojej Firmy, proszę powiedzieć jakie niezbędne cechy powinien posiadać kandydat?

Wszystko zależy od stanowiska oraz firmy do której rekrutujemy. Aon Polska Services to firma, która działa jako agencja ubezpieczeniowa, a więc na rzecz Zakładu Ubezpieczeń. W tym przypadku szukamy osób głównie z zamiłowaniem do pracy w systemach administracyjnych, polisowych, z dokumentami, ale też bezpośrednio z klientem (głównie przez telefon). Do tej spółki zatrudniamy czasem osoby bez doświadczenia zawodowego.Z kolei Aon Polska zajmuje się pośrednictwem ubezpieczeniowym. Zatrudniamy brokerów, którzy działają na rzecz Klienta. Do tej spółki szukamy wysoko wykwalifikowanych specjalistów, ekspertów w danej konkretnej dziedzinie ubezpieczeniowej.

Na jakie stanowiska najczęściej Państwo rekrutują?

Do zeszłego roku częściej rekrutowaliśmy pracowników do Aon Polska Services, czyli do agencji ubezpieczeniowej, głównie do pracy w części operacyjnej. W ostatnim roku w związku z inwestycjami w rozwój biznesu, zrealizowaliśmy wiele rekrutacji do Aon Polska, a więc na stanowiska wysoko wyspecjalizowane. W dalszym ciągu planujemy rozwój, więc poza rekrutacjami wynikającymi z rotacji będzie my poszukiwać wysokiej klasy specjalistów do nowych inwestycji.

Najbardziej wymagana, pożądana cecha u kandydatów?

Poza kompetencjami zawodowymi, pożądana jest zdecydowanie pro aktywność, poszukiwanie, dopytywanie, myślenie o swoim rozwoju i dążenie do realizacji celów. Pracownik, który ma na siebie pomysł, który jest zgodny ze strategią firmy, dostaje od nas pełne wsparcie. W Aon nie ma określonej ścieżki rozwoju w takim rozumieniu, że dany pracownik dokładnie wie, gdzie znajdzie się za 2 lata. Mamy bardzo duże możliwości rozwoju pod warunkiem, że Pracownik się rozejrzy i chce wziąć odpowiedzialność za swój rozwój

Ilu pracowników w tej chwili Państwo zatrudniacie?

W całej Grupie Aon w Polsce, czyli łącznie z Aon Hewitt, a więc również outsourcingiem – ponad tysiąc osób. W Aon Polska i Aon Polska Services łącznie ponad 300 osób.

Aon Polska również outsourcuje jakieś działy, usługi?

Outsorcujemy tylko i wyłącznie kadry i płace.

Co uważają Państwo za swój sukces?

Zdecydowanie 5-ciu 20-latków! Poza Prezesem związanym z firmą od samego początku, mamy 5 Pracowników z 20-letnim stażem pracy w Aon. Są również osoby, które do takiego stażu się zbliżają. To pracownicy bardzo lojalni, oddani i również wymagający w stosunku do Firmy; znają firmę bardzo dobrze i z tej racji doskonale wiedza czego mogą oczekiwać, jak egzekwować potrzeby. To wspaniali ludzie, którzy faktycznie oddali się firmie i się z nią związali na lata.

To również zasługa firmy. Proszę powiedzieć jak Państwo do tego doszli; jak firma kreuje swój wizerunek wewnątrz i na zewnątrz?

Tak na poważnie zabraliśmy się za pracę nad wizerunkiem Aon, jako dobrego pracodawcy, kilka lat temu. Przeprowadzamy cykliczne badanie zaangażowania pracowników, stale pracujemy nad poprawą wyników tego badania, tak aby uzyskiwać coraz lepsze informacje zwrotne od pracowników; skupiliśmy się  nad poprawą elementów wskazywanych przez Pracowników, tj. komunikacją wewnętrzną przepływem informacji - to procesy nad którymi cały czas pracujemy, udoskonalamy je. Mamy również wprowadzony system ocen pracowniczych - nad którym również cały czas pracujemy. Dzięki niemu możemy lepiej zarządzać talentami.

Czy wszyscy pracownicy mają dostęp do informacji np. do intranetu, newsletterów?

Mamy intranet, mamy co miesięczną gazetkę wewnętrzną InformAon, która powstała właśnie z inicjatywy pracowników. Z najróżniejszych Zespołów wyłoniono redakcję, która dba o terminowość i atrakcyjność informacji. Gazetka jest wspomagana przez Dział Marketingu i HR, ale sam InformAon to zasługa pracowników. Jako ciekawostkę dodam, że pracownicy czekają na kolejny numer i o niego dopytują. Kolejnym źródłem informacji jest comiesięczna informacja od Prezesa do Pracowników. Pokój Kreatywny, w którym obecnie prowadzimy wywiad to również inwencja pracowników. Nowe osoby mile zaskakuje to, , że organizatorami corocznej imprezy integracyjnej są przede wszystkim pracownicy, którzy zgłosili się do udziału w przygotowaniach. Pracownicy sami proponują konwencję, miejsce i atrakcje. 

Czy firma i pracownicy równie chętnie biorą udział w działaniach prospołecznych?

Tak. Wspomaga nas przy tym korporacja, organizując co roku Aon Services Day. To akcja, której głównym założeniem jest to , że chcemy oddać społeczności to, co od niej bierzemy. Co roku wybieramy lokalnie organizację, czy fundację którą wspieramy w formie wolontariatu. Podobnie jak przy innych akcjach, powierzamy organizację tej akcji grupie chętnych pracowników. To oni decydują o tym, kto będzie beneficjentem, w jaki sposób będzie przeprowadzony Aon Services Day. Mamy wyznaczony przez korporację termin, kiedy powinna być zorganizowana akcja, cała reszta to ponownie inicjatywa pracowników. Dla przybliżenia, zeszłoroczny Aon Services Day został wsparty  „Aukcją”, zorganizowaną przez Pracowników, na której można było wylicytować m.in przepyszne ciasta, torty, godzinę pracy w fotelu Prezesa, rozliczenie delegacji i inne. Aukcja była ogromnym sukcesem. 

Kreatywność zapewne przekłada się również na pracę, proszę powiedzieć jak często stosują Państwo oceny pracownicze, w jakim systemie?

Oceny Pracowników odbywają się w cyklach rocznych. Na początku każdego roku prosimy pracowników o wyznaczenie celów, a więc zaczynamy od Pracowników. To pracownik wyznacza swoje cele indywidualne, przełożony oczywiście ma prawo je zmienić, czy odrzucić te, które nie są zbieżne ze strategią firmy albo nie wspomogą realizacji głównych celów całej firmy. Nad celami pracujemy cały rok, po roku każdy pracownik otrzymuje ocenę wraz z informacją zwrotną.  Mniej więcej w połowie roku jest organizowane spotkanie podczas którego Pracownik z przełożonym robią przegląd realizacji celów biznesowych, dodatkowo zachęcamy w tym czasie do wyznaczenia celów dodatkowych - rozwojowych. Cel roczny jest obowiązkowy dla każdego Pracownika, natomiast cel rozwojowy nie jest celem obowiązkowym. To bardzo dobry moment dla osób, które pytają właśnie o rozwój w Firmie, który można sobie wspólnie z przełożonym wyznaczyć, wypracować. Dla tych osób mamy zasoby firmy "cała firma - cały świat", Każdy może skorzystać z ogólno - Aonowej platformy wiedzy, za pomocą której można dotrzeć do specjalisty w każdej dziedzinie, uzyskać pomocną informacje, wsparcie. Każdy może skorzystać z platformy szkoleniowej  - Aon University – to  bardzo bogata baza wiedzy. Wystarczy chęć i czas. Strategia rozwoju indywidulanego w firmie opiera się na zasadzie 70/20/10, Skąd mam czerpać wiedzę dla swojego rozwoju?  Przede wszystkim poprzez udział w projektach, angażowanie się, szukanie możliwości biznesowych (70%), pozyskiwanie informacji zwrotnych od Przełożonych, Współpracowników (20%) lub udział w szkoleniach (10%) . Widać więc, ze chcemy aby Pracownicy rozwijali się głównie poprzez praktykę i codzienną pracę.

Na jakie stanowiska najczęściej Państwo rekrutujecie i czy rocznie mają Państwo dużo rekrutacji?

Jeśli chodzi o Aon Polska Services to są najczęściej specjaliści związani z polisowaniem, czy sprzedażą, w tym również odnowienia przez telefon, a więc praca z klientami, którzy już korzystali z usług firmy.  Jeśli chodzi o Aon Polska najczęściej rekrutujemy doświadczonych specjalistów do konkretnych linii ubezpieczeń. W ciągu roku rekrutujemy i zatrudniamy średnio około 70 osób. Są to nowe etaty oraz stanowiska zrotowane.

Z jakich kanałów najczęściej Państwo korzystają jeśli chodzi o rekrutację?

Najczęściej korzystamy z zewnętrznych portali. Od roku mamy również program, który jest połączony z dedykowaną do rekrutacji platformą Aon, gdzie również zamieszczamy swoje ogłoszenia. Nowych Pracowników szukamy także poprzez rekomendacje naszych pracowników. Program Rekomendacyjny polega na tym, że jeśli polecisz pracownika i on z nami zostanie po okresie próbnym - masz za to nagrodę pieniężną. Pracownicy chętnie z tego korzystają; myślę, ze około 10osób rocznie to są osoby, które zostały zrekrutowane właśnie dzięki wewnętrznemu programowi.

Uśredniając - ilu etapowa jest najczęściej rekrutacja?

Najczęściej po selekcji CV, kandydat spotyka się z osobą z działu HR, jeśli dostaje pozytywną rekomendację spotyka się następnie ze swoim potencjalnym przełożonym. Zdarza się, że są stanowiska, na które jest organizowane jeszcze jedno spotkanie, ale to tylko w uzasadnionych przypadkach, jeśli faktycznie wymaga tego konkretne stanowisko, natomiast nie jest to regułą. Assessment, czy jego elementy występuje tylko przy niektórych rekrutacjach np. na stanowiska analityczne czy do Księgowości, gdzie sprawdzamy deklaracje kandydata. Na stanowiska do Działu Sprzedaży stosujemy w trakcie rozmów z przyszłym przełożonym próbki sprzedażowe. Pełen assessment przechodzą kandydaci na praktyki, zwyczajowo to trwa około pół dnia.

Czy mają Państwo wdrożony program praktyk, staży?

Tak mamy Program Praktyk Wakacyjnych. Szczególnie wtedy potrzebujemy praktykantów, ponieważ w sezonie urlopowym mamy mniejszą ilość Pracowników Praktykantowi w zamian za jego ręce do pracy w sezonie urlopowym dajemy korzyść w postaci udziału w jakimś konkretnym Projekcie.

Czy osoby po praktykach mogą liczyć na zatrudnienie u Państwa w Firmie?

Nie możemy tego nikomu zagwarantować, natomiast mamy takie przypadki; w tej chwili w Firmie jest kilka takich osób, które bezpośrednio po odbyciu praktyk, jako osoby sprawdzone zostały naszymi stałymi pracownikami. Zdarzają się przypadki, gdzie bezpośredni przełożeni zostawiają sobie namiary sprawdzonych praktykantów i w momencie kiedy mamy taką potrzebę, te osobyw pierwszej kolejności otrzymują propozycję współpracy.

Czy współpracują Państwo na stałe z uczelniami?

Mamy wystarczającą ilość kandydatów na praktyki z ogłoszeń, które pojawiają się w kwietniu/maju. Zazwyczaj poszukujemy osób, których uczelnie, kierunki są zbieżne z tym co robimy, ale czasami zdarzają się przypadki, gdzie osoby są związane z czymś innym, ale wykazują ogromną determinację i chęć działania na nowej płaszczyźnie. Ostatnio mieliśmy przypadek osoby ubiegającej się o praktyki w dziale Marketingu, bardzo zdeterminowana, studiująca w Danii. Okazała się bardzo wartościową osobą, zaangażowaną. Po odbyciu 3 - miesięcznych praktyk wróciła na uczelnię. Dodam, że u nas Praktyki nie są płatne.

Proszę podpowiedzieć potencjalnym kandydatom, jak powinni przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej, na co powinni zwrócić uwagę.

Zazwyczaj trafiają do nas Praktykanci, którzy są świetnie zorientowani i wiedzą, w którym zespole chcieliby się dokształcać. Chcą się uczyć tego, co ich naprawdę interesuje, a to bardzo ważne, bo widać, że taki kandydat ma pomysł na siebie.  Najtrudniej jest z osobami, które nie potrafią określić czym tak naprawdę chciałyby się zajmować w przyszłości i chyba nie wiedzą dlaczego wybrały takie a nie inny kierunek studiów.

Czy dla ułatwienia składania podań rekrutacyjnych może Pani przedstawić główne obszary działania?

Zespoły są zbudowane wokół klienta, lub wokół specjalizacji. Jeżeli chodzi o tworzenie i rozwój nowych Zespołów, to ważne są 2 rzeczy, a więc osoba oraz potencjał na rynku.

W jaki sposób motywują Państwo swoich Pracowników poza system płacowym?

Podstawowym zadaniem Przełożonego jest motywacja Pracownika. Nie mamy rozbudowanego dodatkowego pakietu benefitów; mamy ubezpieczenie medyczne, NNW, udostępniamy Platformę MultiBenefit, e-Tutor, Pracownicy dostają ciekawe oferty ubezpieczeniowe, z których mogą korzystać na własny koszt.To co nas wyróżnia, to fakt, że  Pracownicy maja wpływ na drobne, ale niezbędne rzeczy, takie jak np. jaką kawę będziemy pić.Nasi pracownicy to często osoby aktywne, które biorą udział w Rozgrywkach Piłkarskich, biegają w maratonach.  Chętnie wspieramy  te indywidualne inicjatywy.  W ten sposób właśnie mamy m.in. Klub Biegacza, w ramach którego dla chętnych organizowane są spotkania z trenerem.Co do systemu motywacyjnego, mamy jeszcze opracowany Program Nagród. Dla tych którzy pozyskują Klientów - jest program nagród producenckich (nagrody sprzedażowe działające podobnie jak prowizyjne)  a Dla Pracowników, którzy nie pozyskują Klienta w bezpośredni sposób dedykowany jest program  nagród rocznych.

Czy organizują Państwo dla swoich Pracowników imprezy integracyjne, eventy?

Raz w roku organizowana jest impreza dla wszystkich Pracowników. Dodatkowo przełożony każdego Zespołu raz w roku może zabrać swój Zespół na spotkanie integracyjne. Często dwa lub trzy zespoły organizują takie spotkanie wspólnie.

Czy pamięta Pani jakąś długą, trudną rekrutację?

Teraz jest łatwiej, jednak jeszcze kilka lata temu Aon był jedną z pierwszych spółek brokerskich, która bardzo jasno komunikowała, że u nas ”trzeba sprzedawać”, że „my wszyscy sprzedajemy”. W innych spółkach brokerskich nacisk był wtedy kładziony na wiedzę ekspercką. To wywoływało pewne obawy, kandydat zastanawiał się czego firma Aon oczekuje od niego, skoro on jest brokerem. Jednak do dzisiaj znalezienie brokera-eksperta który chce pozyskiwać nowy biznes nie należy do najłatwiejszych zadań.

Jakie są zagrożenia na rynku dla Państwa branży?

Jesteśmy uzależnieni od tego co dzieje się na rynku ubezpieczeniowym. Nasze działania są oparte na Pracownikach, ich wiedzy, kompetencjach, doświadczeniu, ich wieloletnich relacjach z klientami.

Jakie są cele Firmy na najbliższy okres?

Naszym ogólnym celem to zdecydowanie dążenie do objęcia fotela lidera na rynku i chcemy być przy tym najlepsi w tym, co robimy. Natomiast inne cele są wyznaczane już bardziej szczegółowo ze względu na linię biznesową, kraj, czy region.

Czego Państwu życzyć na najbliższy czas, na najbliższy rok?

Na pewno, dalszego rozwoju oraz zadowolonych i zmotywowanych Pracowników.

Dziękujemy za rozmowę.

gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Marcu 2021r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 4 014 360
  2. linkedin.com 3 587 328
  3. olx.pl 3 276 288
  4. jooble.org 3 086 424
  5. pracuj.pl 3 054 024
Aon Polska