Ikona wybranych ofert
Aplikuj na wybrane oferty

Dodałeś 0 ofert pracy.

Filtruj wyniki:
Filtruj wyniki:
ikona

Praca Kierownik Działu

- 109 oferty pracy
Jak działa multiaplikowanie na GoWork.pl? To proste! cart-infographics cart-infographics

Praca kierownik działu - oferty pracy

Kierownik to lider, który zleca zadania i motywuje innych pracowników. Zarządzanie zespołem wymaga skutecznego ustalania priorytetów i umiejętności porozumiewania się z każdą osobą. Kierownik projektów bierze na siebie także dużą odpowiedzialność. Co jeszcze wymagane jest od osób na tym stanowisku? Ile można zarobić jako kierownik działu i jakie inne stanowiska kierownicze wyróżniamy? Czy w takim zawodzie jak ten możliwa jest praca zdalna, albo chociaż praca hybrydowa? Umowa o pracę czy umowa zlecenie? Gdzie najlepiej szukać pracy w tym zakresie? Na te i inne pytania odpowiadamy w niniejszym artykule.

Na czym polega praca kierownika w firmie?

Kierownik ma pod sobą zespół, którym zarządza. Oznacza to, że to właśnie on wyznacza codzienne i długookresowe cele każdego z pracowników, stara się służyć pomocą swoim podwładnym i odpowiadać na ich pytania. Kierownik jest także reprezentantem firmy w kontaktach z klientami i zewnętrznymi współpracownikami. Sprawdza on, czy wszystkie działania jego pracowników są zgodne z prawem i standardami spółki. Do jego zadań należy też branie odpowiedzialności za wszystkie sukcesy, ale i błędy oraz porażki swojego zespołu.

Do innych obowiązków kierownika należy:

 • delegowanie zadań członkom zespołu,
 • koordynowanie prac swojego działu,
 • czuwanie nad całokształtem pracy zespołu,
 • aktywny udział w monitorowaniu obowiązków podwładnych,
 • czuwanie nad realizacją projektu powierzonego zespołowi,
 • codzienny kontakt z innymi działami firmy i przełożonymi,
 • przygotowywanie raportów i sprawozdań z działalności swojego zespołu,
 • planowanie rozwoju podległego działu.

Kierownik regionalny - praca

Regionalny kierownik sprzedaży odpowiada za wszystkie sklepy lub inne miejsca sprzedaży mieszczące się w przydzielonym mu regionie. Do jego zadań należy nadzorowanie realizacji strategii sprzedażowej firmy i monitorowanie wyników sprzedaży podległych mu punktów. Każdy kierownik sklepu odpowiada bezpośrednio przed kierownikiem regionalnym. Do innych obowiązków regionalnego kierownika sprzedaży należy: określanie planów sprzedażowych i branie odpowiedzialności za ich wykonanie, wyznaczanie celów podległym pracownikom i motywowanie do ich osiągnięcia, dbanie o rozwój swojego zespołu, coaching, wspieranie działu HR w poszukiwaniu odpowiednich kierowników poszczególnych sklepów, kontrolowanie budżetu, jakim dysponuje podległy mu region.

Kierownik projektu - praca

Kierownik projektu jest osobą odpowiadającą za całokształt prac wykonanych przy konkretnym projekcie. Ci pracownicy działają najczęściej na placach budowy, gdzie koordynują wszelkie działania. Także biuro to miejsce pracy kierownika projektu.

Obowiązki kierownika projektu zaczynają się od planowania konkretnych zadań i przydzielania ich wybranym wykonawcom. To on jest odpowiedzialny za pozyskiwanie koniecznych produktów i sam wybiera dostawców. Inne działania, które wykonuje, to nadzór nad terminowością realizowanych prac i ich jakością oraz realizacją ustalonego budżetu. Wymagana jest tutaj ścisła współpraca z innymi działami firmy, aby projekt był realizowany sprawnie i skutecznie.

Kierownik działu – praca

Jak sama nazwa wskazuje, kierownik działu zobowiązany jest do zajmowania się wyłącznie określonym obszarem przedsiębiorstwa – najczęściej chodzi tu o dany dział sklepu, na którym kierownik sprawuje funkcje menadżerskie. Zakres jego obowiązków jest ściśle powiązany z tematyką działu, na którym zatrudniony pracuje – ponadto musi on wypełniać zadania właściwe dla każdego innego przełożonego, czyli kierować pracą zespołu i motywować go do osiągania określonych celów.

Kierownik działu jest odpowiedzialny przed swoim przełożonym za standardy pracy i wyniki całego zespołu, wypełniającego swe obowiązki na poleconym mu obszarze. Warto pamiętać także o fakcie, że specjalista zatrudniony na opisywanym stanowisku, często nosi inne miano - może to być menedżer, dyrektor, a w niektórych przypadków zwyczajnie specjalista ds. obsługi klienta, gdzie waga pełnionych przezeń obowiązków widoczna jest przede wszystkim w zapisach umowy, a fakt ten jest związany z wewnętrzną polityką firmy.

Co oznacza nienormowany czas pracy kierownika?

Nienormowany czas pracy kierownika oznacza, że osoba zatrudniona na tym stanowisku może spodziewać się, że czasem będzie musiała wykonywać swoje obowiązki nie tylko w ustalonych godzinach pracy, np. od ósmej do szesnastej, ale i o innej porze dnia. Zdarza się tak, gdy w firmie powstanie jakaś sytuacja kryzysowa i kierownik otrzyma np. telefon pilnie wzywający go w dane miejsce. Są to sytuacje występujące raczej sporadycznie, ale zdarzające się w wielu firmach.

Co więcej, za takie nadgodziny kierownikowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Zasady te dokładnie określa artykuł 151(4) ustawy Kodeksu pracy - "Godziny nadliczbowe kadry zarządzającej". W tym akcie prawnym można przeczytać, że pracownicy, którzy zarządzają zakładem pracy w imieniu pracodawcy, i kierownicy wyodrębnionych jednostek firmy muszą godzić się na nienormowany czas pracy.

Praca dla kierownika - kto może nim zostać?

Zarządzanie zespołem wymaga rozwiniętych kompetencji organizacyjnych i bardzo dobrej znajomości swojej dziedziny, które nabywa się wraz ze stażem pracy. Dlatego awans na stanowisko kierownika najczęściej może otrzymać osoba, która posiada wykształcenie wyższe i doświadczenie wynoszące co najmniej trzy lata. Pracodawcy wymagają też praktycznej znajomości przepisów prawa związanych z branżą przedsiębiorstwa.

Od kandydatów na stanowisko kierownika oczekuje się gotowości do wyjazdów służbowych; wymogiem może być czynne prawo jazdy kat. B. Dobry kierownik posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym opanowanym w stopniu co najmniej komunikatywnym i sprawnie obsługuje komputer, w tym programy pakietu MS Office. Oprócz tego ceniona jest charyzma, punktualność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i wysoka kultura osobista.

W przypadku wielu stanowisk kierowniczych, niezbędną może być ogólna wiedza na temat całej branży, w jakiej zatrudniony będzie operował. W wielu przypadkach pracodawca zapewnia na wstępie wszelkie szkolenia, dzięki czemu wykwalifikowany kierownik działu nie będzie musiał osobiście nabywać wiedzy dotyczącej wielu różnych sektorów.

Oferty pracy dla kierownika - gdzie szukać zatrudnienia?

Kierownik to także project manager, team leader, koordynator albo team manager. Pod wszystkimi tymi nazwami kryje się podobne stanowisko. Pracy dla kierownika najlepiej szukać na portalu GoWork.pl. Strona ta zawiera przegląd ofert ze wszystkich regionów Polski, a także ogłoszenia firm zagranicznych, które chcą zatrudnić pracowników z naszego kraju i umożliwiają wyjazd w celach zarobkowych. Najnowsze oferty pracy można pogrupować według takich kryteriów, jak np. wysokość oferowanej stawki, rodzaj umowy czy dostępny wymiar etatu. To najlepszy sposób na szybkie i wygodne znalezienie pożądanego pracodawcy.

Często sprawdza się także wizyta w najbliższym urzędzie pracy. Oferty pracy dla stanowisk kierowniczych są również umieszczane w magazynach branżowych i na stronach firm prowadzących rekrutację. Wystarczy wybrać interesujące przedsiębiorstwa i śledzić np. ich media społecznościowe. Kandydat, który spełnia wymagania na stanowisko kierownika, może też osobiście dostarczyć swoje CV do wybranego miejsca. Zawsze jest szansa, że nasza aplikacja spotka się z zainteresowaniem firmy.

Jeśli zaś chodzi o miasta, w których najłatwiej o zatrudnienie jako kierownik działu, to najlepiej rozglądać się za pracą w dużych miastach wojewódzkich, takich jak Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław czy Gorzów Wielkopolski. Pamiętaj, że zainteresowanie jest duże - jeżeli widzisz ofertę która spełnia Twoje wymagania, to nie czekaj, tylko aplikuj szybko! Rekrutacja często przebiega wyjątkowo dynamicznie!

Ile zarabia kierownik?

Kierownicy potrzebni są w wielu branżach. Mogą oni pracować w biurze, sklepie, na budowie, w magazynie, aptece, w ochronie, na produkcji itd. Na wysokość ich zarobków wpływają wielkość i zyski firmy, którą reprezentują. Nie bez znaczenia jest także region, w którym działają. Najlepsze zarobki umożliwia praca w Warszawie lub za granicą. Najwięcej zarabiają liderzy, którzy są skuteczni, przynoszą firmie wymierne korzyści, są odpowiednio wykształceni i mają staż pracy przekraczający pięć lat. Poniżej prezentujemy średnie miesięczne zarobki kierowników pracujących w wybranych branżach, które zebrał portal wynagrodzenia.pl w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń:

 • kierownik magazynu - 5,6 tys. zł brutto,
 • kierownik apteki - 8,2 tys. zł brutto,
 • kierownik ochrony - 5,2 tys. zł brutto,
 • kierownik ds. ochrony środowiska - 7,3 tys. zł brutto,
 • kierownik budowy - 8,8 tys. zł brutto,
 • kierownik sklepu - 4,9 tys. zł brutto,
 • kierownik produkcji - 8,3 tys. zł brutto,
 • regionalny kierownik sprzedaży - 10 tys. zł brutto,
 • kierownik projektu - 6,9 tys. zł brutto.