Reklama

ADR – jak zwiększyć zarobki kierowcy zawodowego?

Od dłuższego czasu rynek pracy wykazuje wysokie zapotrzebowanie na usługi kierowców zawodowych. ADR to kurs, którego ukończenie pozwala zwiększyć zarobki i zyskać dodatkowego asa w rękawie. Czym jest kurs ADR i ile kosztuje?

znak ostrzegawczy na żółtym tle

ADR – co to?

Od dłuższego czasu firmy spedycyjne poszukują kierowców ciężarówek, często proponując wysokie zarobki. W związku z wysokim zapotrzebowaniem znalezienie pracy, jako kierowca nie powinno stwarzać dużych problemów. Aby podnieść swoje kwalifikacje można zainteresować się kursem ADR.

Ze względu na wysoki poziom zagrożenia związanego z przewozem materiałów niebezpiecznych – każdy kierowca musi ukończyć kurs ADR. Przede wszystkim pozwala on na kierowanie pojazdem transportującym materiały łatwopalne, gazy lub materiały wybuchowe. Dlatego w związku z wysoką odpowiedzialnością i koniecznością posiadania uprawnień – uprawnienie ADR może oznaczać wyższe zarobki kierowcy tira lub innego pojazdu.

Cena kursu ADR

Istnieje wiele poziomów kursów dających uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych. Ukończenie podstawowej wersji pozwala na transportowanie towarów niebezpiecznych wszystkich klas oprócz ładunków wybuchowych i promieniotwórczych.

Koszt kursu weekendowego zakończonego egzaminem to około 400 złotych, a jego ważność to 5 lat. Oczywiście istnieje możliwość przedłużenia uprawnień, zazwyczaj związana z nieco niższą opłatą.

Ile trwa kurs ADR?

W zależności od rodzaju szkolenia, kurs trwa od co najmniej 5 do 24 godzin lekcyjnych. Natomiast jego zadaniem jest poinformowanie kierowcy o ryzyku związanym z transportem materiałów niebezpiecznych i przygotowanie do bezpiecznego przewożenia ładunków.

Po ukończeniu kursu kierowca otrzymuje zaświadczenie w języku polskim i angielskim, które obowiązuje w Polsce, na terenie krajów Unii Europejskiej oraz innych krajów objętych umową ADR.

Sprawdź: Czas pracy kierowców. Sprawdź jego ogólne zasady oraz nowelizację ustawy w 2020 roku

Co może przewozić kierowca po ukończonym kursie ADR?

Materiały niebezpieczne klasyfikuje konwencja ADR podpisana w Genewie w 1954 roku. Natomiast przewóz każdego z nich jest możliwy po ukończeniu odpowiedniego rodzaju szkolenia. 

Klasyfikacja materiałów szkodliwych:

 • 1 – materiały i przedmioty wybuchowe
 • 2 – gazy
 • 3 – materiały ciekłe zapalne
 • 4.1 – materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone
 • 4.2 – to materiały samozapalne
 • 4.3 – wytwarzające gazy palne w zetknięciu z wodą
 • 5.1 – materiały utleniające
 • 5.2 – nadtlenki organiczne
 • 6.1 – materiały trujące
 • 6.2 – materiały zakaźne
 • 7 – materiały promieniotwórcze
 • 8 – materiały żrące
 • 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Zobacz też: Praca jako kierowca kat. B, C, C+E, D – ile można zarobić?

Obowiązki przewoźników ADR

Zachowywanie środków ostrożności i przewidywanie zagrożeń to najbardziej podstawowe obowiązki wszystkich stron zajmujących się transportem i przechowywaniem materiałów niebezpiecznych. 

Przewoźnik ADR musi się upewnić, że towary przez niego transportowane są dopuszczone do przewozu i nie posiadają żadnych wad stanowiących zagrożenie. Dodatkowo ma obowiązek sprawdzić, czy wszystkie niezbędne dane otrzymał jeszcze przed rozpoczęciem przewozu i czy jego pojazd jest odpowiednio oznakowany.

Oceń artykuł
5/5 (2)