Staż z Urzędu Pracy – czym jest? Zasady i wynagrodzenie

Staż z Urzędu Pracy jest doskonałym sposobem na zdobycie doświadczenia zawodowego. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne mają szansę odbyć szkolenia trwające kilka miesięcy, finansowane z Funduszu Pracy lub ze środków unijnych. Dla kogo przeznaczono płatny staż z Urzędu Pracy? Ile można zarobić?

pracownik odbywający staż z urzędu pracy

Rok 2020 był czasem kryzysu gospodarczego i trudnym okresem dla wielu osób, które nie mogły znaleźć pracy. Masowe zwolnienia, znikające oferty pracy i wysokie wymagania pracodawców sprawiały, że poszukiwanie pracy bez doświadczenia nie należało do zadań prostych. Staż z Urzędu Pracy to sposób na aktywizację osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Dzięki temu mogą zdać się na urzędniczych specjalistów, którzy zaczną poszukiwać zajęcia pasującego do ich wykształcenia, doświadczenia i umiejętności. Staż z PUP to także szansa dla przedsiębiorców. Poszukiwanie nowych pracowników wiąże się z wysokimi kosztami i niepewnością co do ich faktycznych umiejętności. Stawianie na pracowników wysyłających CV bez doświadczenia jest nieco ryzykowne. Może się okazać, że osoba odpowiadająca na oferty pracy nie sprawdzi się na nowym stanowisku. Wtedy fundusze poświęcone na szkolenie pracownika można uznać za stracone i trzeba zaczynać poszukiwania od nowa. W przypadku stażu z PUP nie pracodawca, a Urząd Pracy wypłaca wynagrodzenie. To znaczy, że przedsiębiorca ma szansę pozyskać zdolnego pracownika, nie przeznaczając na to wielkich pieniędzy.

Kto może dostać staż z Urzędu Pracy? Ile płaci PUP? Sprawdź również wysokość wynagrodzenia za staż z Urzędu Pracy na 2021 rok!

Staż z Urzędu Pracy – na czym polega?

Staż z Urzędu Pracy jest jednym ze sposobów aktywizacji osób bezrobotnych. Według definicji, staż, to nabywanie umiejętności zawodowych pod okiem mentora. Czym różni się od praktyk w prywatnej firmie? Przede wszystkim formą zatrudnienia i wynagrodzeniem. Odbywanie stażu z PUP jest finansowane przez Fundusz Pracy, a nie firmę, która decyduje się na przyjęcie stażysty. Dzięki temu pracodawcy mogą przeszkolić nowego pracownika, nie wydając na to ani złotówki. Odbywanie urzędowego stażu zawsze jest płatne – w przeciwieństwie do praktyk organizowanych na własną rękę.

Dzięki stażowi z Urzędu Pracy, bezrobotni, którzy nie mogą odnaleźć się na rynku pracy – mają szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego i skorzystania z doradztwa specjalistów ds. kariery zawodowej.  

Dla kogo staż z Urzędu Pracy?

Nie wszystkie osoby poszukujące nowego zajęcia mogą się ubiegać o staż z Urzędu Pracy. Podstawowym kryterium uprawniającym do starania się o urzędowy staż jest posiadanie oficjalnego statusu osoby bezrobotnej. W świetle prawa, aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna:

  • nie można być zatrudnionym lub podejmować się innej pracy zarobkowej
  • bezpośrednio przed zarejestrowaniem się jako osoba bezrobotna, trzeba pracować nieprzerwanie przez co najmniej 6 miesięcy na terytorium RP
  • być gotowym do zatrudnienia i zdolnym do wykonywania pracy
  • ukończyć 18 lat i nie posiadać jeszcze prawa do przejścia na emeryturę
  • nie można prowadzić działalności gospodarczej ani uczyć się jako student dzienny
  • nie można być tymczasowo aresztowanym lub odbywać kary w zakładzie karnym (z wyjątkiem dozoru elektronicznego)

Staż z PUP jest skierowany głównie do osób młodych od 18. do 30. roku życia oraz ludzi w wieku przedemerytalnym (50-65. rok życia). Dzięki temu potencjalni pracownicy, którzy mają mniejsze szanse na znalezienie pracy, mogą skorzystać z pomocy państwa. Mimo to staż z Urzędu Pracy po 30. roku życia jest jak najbardziej możliwy. W takim przypadku bezrobotny musi spełniać jeden z poniższych warunków:

  • być bezrobotnym w sposób długotrwały (przynajmniej 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat)
  • korzystać ze świadczeń pomocy społecznej
  • posiadać status niepełnosprawnego
  • wychowywać dziecko do 6. roku życia (do 18. roku życia, jeśli dziecko jest niepełnosprawne)

Staż z PUP – wynagrodzenie

Warto wiedzieć, że staż z Urzędu Pracy nie jest formą zatrudnienia. W związku z tym, że między stażystą a firmą nie zachodzi stosunek pracy – w ustawie nie przewiduje się wypłaty, a stypendium pieniężne wypłacane przez państwo. W tym przypadku wysokość wynagrodzenia to 120% aktualnie obowiązującej podstawy zasiłku dla bezrobotnych, czyli 1200 złotych w 2021 roku. 120 procent tej kwoty wynosi 1444 złote brutto, natomiast po odliczeniu składki zdrowotnej pensja netto za staż z Urzędu Pracy wynosi 1310,40 złotych na rękę. Jest to ostateczna kwota, którą otrzymuje każda osoba na stażu, podczas którego nie przysługuje jej już zasiłek dla bezrobotnych. 

Staż z Urzędu Pracy a PIT

Wiele osób zastanawia się, czy przyjmowanie zapłaty za staż z PUP trzeba zawrzeć w rocznym zeznaniu podatkowym. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej – urzędowy staż nie jest typowym stosunkiem pracy, a otrzymywane pieniądze to nie pensja. W tym przypadku stypendium finansowe nie jest opodatkowane. Dlatego odbywania stażu nie trzeba wykazywać podczas rozliczania PIT-u.

Staż z PUP a urlop

Osoba, której przydzielono staż z Urzędu Pracy w świetle prawa, nie jest pracownikiem. Dlatego typowy urlop pracowniczy w tym przypadku nie przysługuje. Stażysta to wciąż osoba posiadająca status bezrobotnego. W związku z tym ma zagwarantowane wolne weekendy i zawarty w prawie 8-godzinny dzień pracy.

Oceń artykuł
4.2/5 (5)