Reklama

Czy wypowiedzenie umowy o pracę lub zwolnienie pracownika na L4 jest legalne?

Wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie – czy zastanawiałeś się kiedyś, czy pracodawca może Cię zwolnić na L4? Czy zwolnienie dyscyplinarne na zwolnieniu lekarskim jest legalne? Sprawdź, w jakich przypadkach pracodawca może, a kiedy nie ma prawa zwolnić Cię z pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie

Na wstępie warto zaznaczyć, że kodeks pracy z zasady chroni pracowników przed zwolnieniem podczas choroby. W świadomości wielu pracowników zwolnienie lekarskie sprawia, że nawet jeśli złamią regulamin firmy, pracodawca nie może im nic zrobić. Niestety, zwolnienie dyscyplinarne na zwolnieniu lekarskim jest jak najbardziej możliwe. Co więcej, nawet usprawiedliwiona nieobecność w pracy nie chroni nas całkowicie przed wypowiedzeniem umowy. W kilku szczególnych przypadkach kodeks pracy dopuszcza możliwość zwolnienia pracownika, nawet gdy jego L4 jest całkowicie usprawiedliwione. O jakich przypadkach mowa? Czy przebywanie na zwolnieniu i poszukiwanie nowej oferty pracy jest etyczne? Co na temat wypowiedzenia umowy o pracę na zwolnieniu lekarskim mówi kodeks pracy? Sprawdź!

Wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie – można czy nie?

Zwolnienie lekarskie a zwolnienie z pracy – czy te dwa tematy całkowicie się wykluczają? Wiele osób twierdzi, że tak. Przepisy zawarte w kodeksie pracy jasno stwierdzają, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika. Większość osób skupia się tylko na treści artykułu 41. kodeksu pracy: 

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Czy zwolnienie lekarskie chroni przed zwolnieniem? Problem zaczyna się, gdy zaczniemy szukać dalej i dotrzemy do innego artykułu kodeksu pracy, który wyjaśnia, w jakich szczególnych okolicznościach pracownikowi można wręczyć wypowiedzenie. Według art. 53 kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeśli usprawiedliwiona przerwa w pracy trwa:

  1. Dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy.
  2. Dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy.

Zwolnienie lekarskie a zwolnienie z pracy – czy to etyczne?

Wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie to nie tylko problem natury prawnej. Wiele osób zastanawia się, czy podziękowanie pracownikowi niezdolnemu do pracy, jest w ogóle etyczne. Do problemu warto podejść na dwa sposoby. Z jednej strony zwolnienie uczciwego pracownika, który w związku z sytuacją losową przebywa na długim L4, może budzić słuszny sprzeciw. Z drugiej strony, wszyscy byliśmy świadkiem lub uczestnikiem sytuacji, w której zwolnienie chorobowe było wykorzystywane w niezbyt etyczny sposób. Jeśli pracodawca był wobec nas uczciwy, poszukiwanie pracy albo ciągłe przebywanie na “lewym L4” pozostawiają wiele do życzenia. Warto wiedzieć, że notoryczne przebywanie na zwolnieniu lekarskim i utrudnianie pracy swojej firmie może zostać uznane za uzasadnioną podstawę do zwolnienia pracownika.

Czy zwolnienie dyscyplinarne na zwolnieniu lekarskim jest legalne?

Zwolnienie dyscyplinarne na zwolnieniu lekarskim to całkiem inna sytuacja. Niektórzy pracownicy łamiący prawo i regulamin firmy starają się uciec przed odpowiedzialnością załatwiając sobie L4. Niestety, w tym przypadku tzw. dyscyplinarka dosięgnie nieuczciwego pracownika bez względu na to, czy przebywa na zwolnieniu lekarskim, czy nie. 

Kiedy można zostać zwolnionym dyscyplinarnie?

  • gdy w trakcie zatrudnienia pracownik popełnił przestępstwo, które zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu i uniemożliwia mu dalszą pracę
  • jeśli pracownik z własnej winy straci uprawnienia niezbędne do wykonywania pracy (np. kierowca taksówki prowadzi po alkoholu i traci prawo jazdy)
  • gdy zatrudniony poważnie naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze
Oceń artykuł
5/5 (1)