Reklama

Jak zostać posłem w Polsce? Wymagania na posła i senatora

Jak zostać posłem? To bardzo odpowiedzialne stanowisko, więc przed kandydatem stawiane są duże wymagania. Częściowo to w rękach posła leżą losy kraju. Patrioci i osoby, które chcą mieć faktyczny wpływ na przyszłość państwa, mogą wstąpić do sejmu lub senatu. Muszą jednak spełnić ścisłe warunki. Dowiedz się, kto może zostać posłem i senatorem.

kiedy można zostać posłem - sejm

Posłem i senatorem w Polsce może zostać każdy obywatel, który posiada prawo wyborcze i spełnia kryterium wiekowe. To, czy kandydat zdobędzie upragnione stanowisko, jest uzależnione od wyborów. Społeczeństwo decyduje o tym, kto zasiądzie w sejmie, a kto w senacie. Wybory do sejmu i senatu odbywają się tego samego dnia. Poseł pracuje tak długo, ile trwa kadencja sejmu. Jak zostać posłem krok po kroku:

 • należy spełnić kryterium wiekowe, 
 • wstąpić do partii lub zostać zgłoszonym przez komitet wyborców,
 • zostać wybranym spośród listy kandydatów w wyborach. 

Czytaj także: ile zarabia poseł w Polsce?


Jak zostać posłem? Trzeba zostać zgłoszonym

Żyjemy w kraju demokratycznym, dlatego kandydat na posła musi zostać zgłoszony i wybrany. Tym zajmują się komitety wyborcze. W każdym okręgu wyborczym komitet składa jedną listę kandydatów na posłów. Listę natomiast musi poprzeć 5000 wyborców będących mieszkańcami danego okręgu wyborczego. Pretendent musi złożyć pisemną zgodę na kandydowanie z danej listy, a także oświadczenie o posiadanym prawie do wybieralności. Możemy wyróżnić trzy rodzaje komitetów.

Jak zostać posłem bezpartyjnym a jak z ramienia partii: komitety wyborcze

1) Komitety wyborcze partii politycznych.

Funkcję komitetu pełni organ uprawniony do reprezentacji partii. Aby zostać posłem zgłoszonym z ramienia partii, kandydat najpierw musi do niej dołączyć. Wnioskować o dołączenie do partii mogą osoby pełnoletnie, posiadające obywatelstwo Polskie.

2) Koalicyjne komitety wyborcze.

Występują, gdy różne partie polityczne wchodzą w sojusz. Partie mogą stworzyć komitet w celu wspólnego zgłoszenia kandydatów. 

3) Komitety wyborcze wyborców. 

Komitet wyborczy wyborców to sposób na to, jak zostać posłem niezrzeszonym. Do jego utworzenia potrzeba przynajmniej 15 obywateli. Następnie muszą zebrać przynajmniej 1000 podpisów obywateli posiadających prawo wyborcze. 

Poseł i kandydat na senatora: wiek

Prawo wyborcze uzyskujemy już w wieku 18 lat. Jednak to nie wystarcza, by zostać posłem lub senatorem. Na kandydatów narzucone są limity wieku. Posłem może zostać osoba, która ukończyła 21. rok życia. Kandydat na senatora musi mieć co najmniej 30 lat. 

Jak zostać posłem Parlamentu Europejskiego? 

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej ma prawo wystawić określoną liczbę posłów. Od kilku kandydatów z mniejszych państw po nawet kilkudziesięciu z większych. Posłowie do Parlamentu Europejskiego są wybierani co 5 lat. Posłowie do UE muszą zostać zgłoszeni tak jak kandydaci na posłów w Polsce. Z tą różnicą, że lista kandydatów musi być poparta przez 10 000 wyborców. 

Jak zostać senatorem?

Aby być senatorem, trzeba zostać zgłoszonym z ramienia komitetu wyborczego. Komitet z danego okręgu może wskazać tylko jednego kandydata. Kandydat z największą liczbą głosów uzyskuje mandat. Każdą kandydaturę musi poprzeć przynajmniej 2 tys. wyborców. Nie można kandydować równocześnie do sejmu i do senatu.  Kandydat urodzony przed 1 sierpnia 1972 r. musi złożyć oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa. 


Mieszkasz w Krakowie? Poszukujesz pracy? Wymarzona praca w Krakowie czeka na Ciebie na GoWork.pl


Czy warto zostać posłem i senatorem? 

Stanowiska posła i senatora są atrakcyjne dla wielu kandydatów. Przyczyniają się do tego wysokie zarobki tych grup. Atrakcyjny jest także immunitet, który gwarantuje nietykalność. Posłowie i senatorowie mogą liczyć także na wiele dodatków, takich jak prawo do diet, czy bezpłatnych przelotów i przejazdów, także urlopu na czas kadencji z zachowaniem ciągłości pracy. Warto jednak pamiętać, że bycie posłem wyklucza z niektórych możliwości zawodowych. Stanowiska nie można łączyć z funkcjami:

 • prezesa NBP, NIK, 
 • Rzecznika Praw Obywatelskich, 
 • Rzecznika Praw Dziecka, 
 • członka Rady Polityki Pieniężnej, 
 • członka KRRiT, 
 • ambasadora, 
 • zatrudnieniem w Kancelarii Sejmu, Senatu, 
 • prezydenta. 
 • Nie można pracować jako sędzia, 
 • prokurator, 
 • urzędnik służby cywilnej, 
 • funkcjonariusz policji i służby ochrony państwa, 
 • żołnierz, 
 • prezydent miasta, 
 • czy burmistrz. 

Ponadto będąc osobą publiczną, trzeba się przygotować na krzywdzące uwagi ze strony społeczeństwa. Nawet kandydat z dużym poparciem może mieć wielu przeciwników. 

Kadencja posłów i senatorów trwa 4 lata. Po tym czasie wybierani są ich następcy.

Oceń artykuł
0/5 (0)