Conbelts S.A.

Bytom

Ocena pracodawcy 3/6

na podstawie 264 ocen.

Opinie o Conbelts S.A.

Dbamy o każdą opinię, dlatego pracodawca nie może ich usuwać. Sprawdź, kiedy Twoja opinia łamie regulamin - więcej.

Dodaj odpowiedź

Anuluj

Pamiętaj, aby Twoja opinia była zgodna z regulaminem i jak najbardziej merytoryczna - zależy nam na tym, by nasi użytkownicy mogli - także dzięki Twojemu wpisowi - dowiedzieć się jak najwięcej o pracy w firmie Conbelts S.A.

Alicja

Na stronie firmy Conbelts S.A. wyczytałam, że są organizowane dla studentów z Politechniki Śląskiej spotkania podczas, których mogą oni zwiedzać fabrykę. Czy ktoś z Was był na takim zwiedzaniu? Kiedy ostatnio się ono odbyło?

Alicja

@Obiektywna ma rację. Czy Ty lub @Nauczyciel gramatyki jesteście w jakiś sposób związani z firmą Conbelts, że zajrzeliście na ten wątek? Czy macie jakieś doświadczenia z tą firmą? Podzielcie się swoimi wrażeniami z innymi użytkownikami.

Nauczyciel gramatyki

Najpierw gramatyka: otóż, nie otusz".

Obiektywna
@Nauczyciel gramatyki 02.10.2017 12:02
Najpierw gramatyka: otóż, nie otusz".

do Nauczyciel gramatyki; "czytanie ze zrozumieniem się kłania, odpowiedź była do człowieka o pseudonimie "tusz" a nie zdanie zaczynało się od "otóż". Może nauczyciel, ale z pewnością mało precyzyjny w swojej pracy

Alicja

@tusz nie jestem zwiazana z firma Conbelts S.A., jestem moderatorem forum gowork.pl i chcę pomagać osobom zainteresowanym pracą prowadząc tor dyskusji na forum. Tym spowodowane są moje pytania. I dzięki merytorycznym odpowiedziom jesteśmy w stanie razem komuś pomóc.

Alicja

@tusz czyli w Conbelts S.A. są teraz zwolnienia? Jak myślisz czym mogą one być spowodowane? W wywiadzie z pracodawcą jest podane, że ciągle szukają nowych osób do pracy, w tym np. studentów: http://www.gowork.pl/opinie_czytaj,7320,wywiad-agnieszka-fiszer.

tusz
@Alicja 18.09.2017 14:51
@tusz czyli w Conbelts S.A. są teraz zwolnienia? Jak myślisz czym mogą one być spowodowane? W wywiadzie z pracodawcą jest podan...

Alicjo spytaj się wśród swoich czym zwolnienia były spowodowane, a ja jestem również bardzo ciekaw tych przyczyn, bo do tych które dajecie na wypowiedzeniach to nawet nie trzeba pisowskich sędziów aby wygrać w sądzie. Ostatnio się trochę uspokoiło, ale oby nie była to przysłowiowa cisza przed burzą.

tusz

puder napisz lepiej ile jeszcze osób zwolnicie? i czy to co się dzieje nie podpada pod grupówki?

Puder

Zatrudnienie w Polsce rośnie od trzech lat, a bezrobocie spada i jest najniższe od ćwierćwiecza. Tymczasem dynamika wzrostu płac jest umiarkowana, nie przyspiesza, a w czwartym kwartale 2016 r. wręcz się obniżyła – zwracają uwagę eksperci NBP. Powód? - Przyczyniło się do tego prawdopodobnie wystąpienie czynników jednorazowych oraz osłabienie się tempa wzrostu zatrudnienia. Ograniczająco na dynamikę wynagrodzeń nominalnych nadal oddziałuje też napływ pracowników z Ukrainy – czytamy w raporcie o inflacji przygotowanym w Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego. Presja na płace będzie rosła Eksperci NBP prognozują jednak, że w następnych kwartałach tempo wzrostu płac w ujęciu nominalnym przyspieszy, czemu będzie sprzyjać dalszy spadek bezrobocia i prognozowane przyśpieszenie wzrostu gospodarczego. - O możliwości wzrostu płac informują także firmy ankietowane przez NBP, które wskazują na nasilenie się nacisków płacowych ze strony pracowników – czytamy w raporcie NBP. Skalę wzrostu płac – zdaniem ekspertów NBP - będzie zwiększać również rosnąca inflacja oraz wzrost płacy minimalnej od początku 2017 r. Eksperci NBP zwracają też uwagę, że pozytywnym zmianom na rynku pracy sprzyjają wciąż relatywnie niskie ceny importu zaopatrzeniowego (pomimo wzrostu w ostatnim okresie cen surowców) zwiększające możliwości przedsiębiorstw do ponoszenia kosztu zatrudnienia dodatkowych pracowników bez istotnego wpływu na marże firm. 500 plus szkodzi czy pomaga? Autorzy raportu przyznali, że trudny do określenia pozostaje wpływ programu "Rodzina 500 plus" na rynek pracy. Z jednej strony istnieje obawa, że wzrost wielkości świadczeń rodzinnych może przyczyniać się do obniżenia aktywności części osób obecnie aktywnych zawodowo. Wyższe świadczenia zwiększają bowiem koszt alternatywny podjęcia zatrudnienia i w konsekwencji zniechęcają do poszukiwania i podjęcia pracy osoby o niskim dochodzie. Z drugiej strony kontynuacji wzrostowej tendencji zatrudnienia sprzyja wzmacniany transferami budżetowymi wyższy popyt konsumpcyjny. - Dane za trzeci kwartał 2016 r., tj. pierwszy pełny kwartał, w którym wypłacane były pieniądze z programu "Rodzina 500 plus", nie wskazały na zmiany trendów aktywności zawodowej mogących świadczyć o dostosowaniach do zwiększonego poziomu świadczeń rodzinnych – czytamy w raporcie. Według oceny NBP wzrost w trzecim kwartale 2016 r. liczby osób nieaktywnych z powodu konieczności wywiązywania się z obowiązków rodzinnych związany jest raczej z rosnącą liczbą osób w wieku powyżej 80 lat, które wymagają opieki bliskich. Bezrobocie będzie spadać W horyzoncie projekcji NBP, czyli do końca 2019 r., stopa bezrobocia wciąż ma spadać, co będzie efektem ograniczenia zasobu siły roboczej. A z kolei jest pokłosiem kontynuacji negatywnych tendencji demograficznych obserwowanych w Polsce, tj. zmniejszania się liczebności roczników wchodzących na rynek pracy oraz wzrostu udziału osób w wieku poprodukcyjnym. - W horyzoncie projekcji inflacji oczekuje się kontynuacji tendencji stopniowego wyhamowywania wzrostu liczby pracujących. Wprawdzie uwarunkowania popytu na pracę pozostają korzystne, na co wskazują m.in. utrzymujące się znacznie powyżej średniej wieloletniej prognozy deklarowanego przez przedsiębiorstwa poziomu zatrudnienia, ale przy rekordowo niskiej stopie bezrobocia ograniczeniem dla wzrostu liczby pracujących w coraz większym stopniu staje się niedostateczna podaż pracy – piszą eksperci NBP. Obniżenie wieku emerytalnego nie sprzyja W raporcie czytamy, że negatywne oddziaływanie czynników demograficznych na podaż pracy będzie wzmacniane dodatkowo obniżeniem wieku emerytalnego, co obniży liczbę zatrudnionych w wieku przedemerytalnym i poprodukcyjnym. - Jednocześnie współczynnik aktywności zawodowej w drugiej z tych grup prawdopodobnie zmniejszy się na skutek obniżenia wieku emerytalnego od 1 października 2017 r. Wpływ niższej podaży pracy osób w wieku poprodukcyjnym na podaż pracy ogółem może być w części kompensowany wzrostem aktywności zawodowej w pozostałych grupach wiekowych, choć w przypadku osób w wieku przedemerytalnym możliwość ta będzie ograniczona – uważają eksperci NBP. I dodają, że przesunięcie wieku objęcia ochroną przed zwolnieniem może bowiem zwiększyć obawy pracodawców przed zatrudnieniem osób z tej grupy wiekowej.

brachu

Widzę że niewygodne wpisy są nadal usuwane.

Alicja

@lol piszesz, że nie polecasz pracy w Conbelts S.A. Wspominasz o niskich zarobkach. Co jest jeszcze powodem Twojego negatywnego nastawienia do firmy? Co jest przyczyną Twojej niechęci? Uargumentuj swoją wypowiedź.

pozytyw

robi się ciekawie... będą grupowe zwolnienia?

Puder

Jak już przytaczałem tutaj różne opinie wcześniej , w Polsce mamy relatywnie niskie zarobki w porównaniu do innych krajów europejskich z opisanych wyżej powodów. Z kolei bardzo ważnym aspektem jeśli chodzi o wysokość wynagrodzeń w naszym kraju jest położenie geograficzne wiadomo , że najlepiej płacą w Warszawie i dużych miastach ale też niezwykle istotna jest też branża w której działa dana firma akurat Conbelts działa w branży schyłkowej czyli branży górniczej. Tak więc trudno się spodziewać tutaj wysokich zarobków i świetlanej przyszłości w tym zakresie. Rotacja pracowników w dzisiejszych czasach to standard. Nikt już nie pracuje w jednym zakładzie przez całą karierę zawodową. Naturalne , że ludzie zmieniają pracę w poszukiwaniu wyższych zarobków i nic tego nie zmieni. Na szczęście mamy wolność i demokrację i każdy decyduje sam :-)

lol

nie polecam , małe zarobki

lol
@lol 28.05.2017 14:33
nie polecam , małe zarobki

male zarobki

Puder

Dlaczego zarabiamy cztery razy mniej niż średnia UE Po prawie 15 latach od wejścia do Unii okazuje się, że wspólny rynek służy przede wszystkim firmom niemieckim, francuskim czy duńskim. Polskie przedsiębiorstwa, które chcą oferować towary na Zachodzie, napotykają szereg barier gorszych niż cła. Ale to tylko jeden z powodów, dla których Polacy zarabiają mało. Poniżej podajemy 10 zasadniczych przyczyn. W Polsce tworzy się tańsze i mniej stabilne miejsca pracy niż w krajach UE Polska staje się wielką montownią i centrum usługowym bez rodzimego przemysłu. Najlepiej opłacani specjaliści z działów badań i rozwoju, konstruktorzy, inżynierowie i oczywiście dyrektorzy z centrów korporacyjnych to obcokrajowcy pracujący w siedzibach firm ulokowanych poza granicami Polski. Dlatego średnia wynagrodzeń w tych krajach jest zdecydowanie wyższa niż w Polsce. Polskiemu pracownikowi z centrum dystrybucji towarów płaci się dużo mniej niż zagranicznemu konstruktorowi, który dany produkt stworzył. "W krajach, gdzie dominuje zatrudnienie niewymagające wysokich kwalifikacji, średnie uposażenie jest niższe" - podkreślają analitycy Fundacji Pomyśl o Przyszłości. W Polsce brakuje globalnych rodzimych firm, wyposażonych w centra badawczo--rozwojowe i oferujących dobrze płatne miejsca pracy Firma globalna posiada własne zakłady produkcyjne i centra dystrybucyjne w innych państwach. Polska ma niewiele takich przedsiębiorstw. W kryzysie międzynarodowe korporacje na pierwszym miejscu stawiają interesy własnego kraju, np. włoski Fiat przeniósł produkcję z Tych do fabryki we Włoszech. Polskie przedsiębiorstwa nie mogą korzystać z efektu skali Efekt skali polega na tym, że im więcej się produkuje i sprzedaje, tym cena produktu może być niższa. Dzieje się tak dlatego, że przy większej produkcji i sprzedaży można taniej projektować, kupować surowce, stosować nowsze technologie i oferować niższe ceny. Wiele międzynarodowych koncernów rozwijało się korzystając z rodzimych rynków, kiedy dostęp do nich był ograniczony dla ich zagranicznych konkurentów. Gdy rynki otwarto, te firmy wykorzystywały efekt skali i rozwijały się szybciej. Dzięki efektowi skali można obniżyć koszty nawet o 20 proc. Przez to polskim firmom trudno jest konkurować z zagranicznymi gigantami.  Polska jest zalana towarami z importu, które dają nam zerowy wzrost PKB Polska wciąż więcej importuje niż eksportuje. Towary z importu zakupione przez polskich konsumentów dają Polsce zerowy wzrost PKB - one wspierają wzrost PKB kraju producenta i tamtejsze miejsca pracy. Towary wyprodukowane przez zagraniczne koncerny w Polsce wpływają na nasz wzrost PKB wtedy, gdy ilość wyprodukowanych w Polsce, a następnie wyeksportowanych za granicę towarów jest większa od ilości towarów sprzedanych na rynku krajowym. To my jako konsumenci decydujemy o tym, który z krajów będzie się rozwijać i stanie się zamożniejszy i w którym będą wyższe płace. Jeśli w Polsce chcemy więcej zarabiać, większą wagę musimy przywiązywać do wydawania naszych pieniędzy. W ten sposób decydujemy o tym, gdzie będą powstawać nowe miejsca pracy i gdzie będą wyższe zarobki. Pensje są wysokie w tych krajach, które więcej eksportują niż importują. W krajach zamożnych przychylniej (przez ulgi podatkowe, łatwiejszy dostęp do terenów pod inwestycje i infrastruktury) traktowane są przedsięwzięcia biznesowe, które przyczyniają się do rozwoju eksportu (biznes pierwotny) w porównaniu z tymi, które zajmują się importem lub dystrybucją produktów (biznes wtórny).  Brak firm przemysłowych, które wykorzystałyby polskie patenty Na uniwersytetach i politechnikach opracowywane są wynalazki, jednak nie ma w Polsce firm, które mogłyby zainwestować w ich produkcję. Dlatego polskie patenty są sprzedawane za granicą. Polscy specjaliści pracują w zagranicznych korporacjach i innowacyjne pomysły zgłaszają do urzędów patentowych w kraju pochodzenia koncernu. Kraj, za którego opatentowane rozwiązania technologiczne muszą płacić inni, z natury rzeczy oferuje wyższe wynagrodzenia i lepsze miejsca pracy dla naukowców, inżynierów, konstruktorów, specjalistów. Polskie przedsiębiorstwa w zdecydowanej większości nie posiadają własnych centrów badawczo-rozwojowych. A tymi dysponują globalne korporacje. Międzynarodowe koncerny, inwestując w Polsce, wykorzystują przede wszystkim tanią siłę roboczą. Zadłużenie Polski Polska jest zadłużona na blisko 1 bln zł i płaci więcej za odsetki od długu, od krajów ocenianych jako bardziej wiarygodne. Zaciągamy długi w zagranicznych bankach. Pieniądze, które będziemy musieli oddać, wraz z odsetkami, trafią do wspólnot ekonomicznych innych państw. Polskim firmom blokuje się dostęp do zachodnich rynków Wolny rynek w Unii Europejskiej to fikcja. W praktyce nie ma granic dla towarów trafiających z krajów starej Unii na rynki państw, które do Wspólnoty dołączyły nie

Puder

Jeżeli wynagrodzenia będą realnie wzrastać o 3 procent rocznie, to według moich wyliczeń przeciętnego Europejczyka dogonimy w 2044 roku - szacuje prof. Mieczysław Kabaj z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, badający polskie zarobki na tle Europy. - Gdyby wzrost płac był szybszy, to znaczy następował w tempie 5 procent rocznie, to stałoby się to już w 2031 roku, a przy 7-procentowym wzroście - nawet w 2026 roku. Nie ma przy tym wielkiego znaczenia, czy i ewentualnie kiedy przyjmiemy euro. Zgodnie z najnowszymi danymi GUS z października Polak przeciętnie zarabia 3900,49 złotych brutto miesięcznie. Według Eurostatu natomiast, w ubiegłym roku na rękę dostał niewiele ponad 7400 euro rocznie (dane dla modelu: singiel, bez dziecka). Mniejsze wynagrodzenia otrzymują tylko na Litwie, Łotwie i Węgrzech oraz w Bułgarii i Rumunii. Najwięcej w Europie zarabia się natomiast w Szwajcarii, gdzie średnia roczna pensja wynosi niespełna 60 tysięcy euro. Polakom jednak daleko również do krajów ze środka stawki, takich jak Belgia, Austria, Niemcy, Hiszpania czy Włochy. Tam można liczyć na zarobki powyżej średniej europejskiej. Przeciętny Europejczyk może bowiem liczyć rocznie na prawie 20 tysięcy euro. Nie tylko prof. Kabaj równanie do europejskich standardów płacowych widzi w odległej przyszłości. - Dziś już system podatkowy i biurokracja w Polsce nie sprzyja pracy i dobrobytowi, stąd ten nasz marsz ku wyższym wynagrodzeniom jest ograniczony niepotrzebnymi przeszkodami - ocenia Andrzej Sadowski, wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha. - Dlatego potrzebna jest jego zmiana i zwiększenie poziomu wolności gospodarczej, tak jak to miało miejsce 25 lat temu w Polsce czy w Irlandii, która przez dwa pokolenia przeskoczyła pod względem dobrobytu Wielką Brytanię. Eksperci wskazują, że wynagrodzenie zupełnie nie odpowiada sposobowi pracy Polaków. - Jesteśmy jednym z trzech najciężej pracujących narodów na świecie - podkreśla Andrzej Sadowski. - Ponieważ polscy pracodawcy nie są w stanie odpowiednio tego wycenić, wielu Polaków emigruje i za granicą otrzymuje pensję adekwatną do włożonej pracy. Podobnego zdania jest prof. Kabaj. - Nasze wynagrodzenia są mniej więcej dwukrotnie zaniżone w stosunku do wydajności, którą osiągamy. Jeśli pracodawcy nie zrozumieją, że muszą do niej dostosować wynagrodzenie, to w końcu zabraknie im ludzi do pracy. - Płacę minimalną należy zlikwidować - uważa Andrzej Sadowski z Centrum Adama Smitha. Z podobnego założenia wychodzą władze w Danii, Szwecji, Finlandii, Austrii, Włoszech i Cypru. Tam w ogóle nie istnieje minimalny próg wynagrodzenia, które może otrzymać pracownik. Od stycznia 2015 minimalną stawkę wprowadzają Niemcy i ma ona wynieść 8,5 euro za godzinę. W wielu sektorach jednak dotychczas i tak płacono więcej, więc reforma nie powinna wpłynąć na niemiecką gospodarkę Najlepiej pracownicy mają w Luksemburgu, gdzie za pełen etat nie mogą zarabiać mniej niż 1921 euro miesięcznie. Prawie dziesięć razy mniej, bo w przeliczeniu niespełna 200 euro, płaca minimalna wyniosła w Bułgarii. To porównywalne z wynikiem w Albanii. W Polsce wynagrodzenie minimalne wynosiło w 2014 roku równowartość 404 euro. Gdyby jednak wziąć pod uwagę koszty życia w poszczególnych krajach, to wciąż najlepiej pod tym względem mają mieszkańcy Luksemburga. Ich przewaga w tak zwanym parytecie siły nabywczej nad Belgią jest już jednak niższa, ze względu na panujący tam poziom cen. Nie można ustalać centralnie minimalnego wynagrodzenia dla różnych stanowisk i regionów, bo to jest po prostu bez sensu - tłumaczy Andrzej Sadowski. - Dlaczego państwo ma decydować o minimalnym wynagrodzeniu dla ucznia fryzjera z Suwałk i pomocnika piekarza z Bielska-Białej? Tak robiono w PRL-u. To tylko prowadzi do tego, że jeśli rynek wycenia pracę na mniej, to musi być ona przeniesiona do szarej strefy. Płaca minimalna pięknie brzmi w kampanii wyborczej, ale jest kategorią zdecydowanie szkodliwą dla gospodarki. Jedynym kompromisem mogłoby być oddzielne ustalanie minimalnego wynagrodzenia dla poszczególnych regionów. - Płaca minimalna co prawda rośnie, ale nie zbliża się nawet do poziomu 50 procent średniego wynagrodzenia, który byłby satysfakcjonujący - narzeka Piotr Szumlewicz z OPZZ. - Ważne jednak, aby ten instrument wykorzystywać, bo bez płacy minimalnej pracodawcy mogliby stosować wyzysk wobec pracowników.

polka

Proponuję dla porównania poczytać opinię o innych firmach jak niżej i co się okaże , że wszędzie jest źle , mało płacą ,nie szkolą, krzywdzą zdolnych, wykorzystują, nie doceniają, wszędzie są jacyś niekompetentni, niewykształceni, wybrani, swoi, po układzie co nic nie robią a mają nie wiadomo jakie przywileje , przełożeni nic nie potrafią, kombinują , nie szanują tych co robią na ich cztery litery zasuwają , jakie to wszystko takie nasze swojskie narodowe gadanie itp. , itd.. Pracuję w tej firmie od kilku lat. Na początku byłem zachwycony i dostrzegałem możliwość rozwoju, planując swoją mniej odległą przyszłość. Z każdym kolejnym dniem zachwyt przeradzał się w niechęć, by finalnie spowodować całkowitą obojętność, odnośnie dalszych losów ….. Karta ……… kosztuje 150zł przy dwutysięcznej załodze -to dopiero początek żenady. W styczniu 2012 pani …….własnymi ustami obiecała coroczne, inflacyjne podwyżki dla wszystkich pracowników. I co? I nic, bo przecież żyjemy w permanentnym kryzysie, w ramach którego z każdym rokiem bijemy kolejne rekordy sprzedaży. Wystarczyłoby przeprosić za tamte słowa i powiedzieć, że jednak podwyżek nie będzie. Czy to nie byłoby bardziej w porządku? Jestem młodym inżynierem, którego nie stać na własne mieszkanie za gotówkę. Kredytu nie wezmę, bo nie będę miał za co żyć, jeśli powtórzy się sytuacja sprzed roku lub dwóch, kiedy mimo planu produkcyjnego zapełnionego do połowy roku, pracownicy nie dostali premii ze względu na twórczą księgowość szanownego zarządu, tłumaczącego sytuację kryzysem. Auto za chwilę mi się rozpadnie, więc będę mógł dojeżdżać rowerem dla zdrowia -dobry substytut dla zbyt drogiego ………. Na pytanie o podwyżkę cały czas słyszę, że ta kwestia jest u dyrektora i nic poza tym. Przy szlabanach czuję się jak [usunięte przez admina słowo niecenzuralne] mimo, że nigdy żadnemu pracodawcy niczego nie ukradłem, przy czym samochody dyrektorów nie są poddawane kontroli. Szkoleń jak na lekarstwo. Czas stąd uciekać bo dalsza praca w tej firmie jest stratą czasu, choć na początek mogę polecić ludziom, którzy chcą zdobyć jakiekolwiek doświadczenie. Jeszcze jedna kwestia warta uwagi -skoro budujemy autobusy z tych samych komponentów co konkurencja, sprzedajemy je za podobne pieniądze, lecz zarabiamy niech będzie, że nawet połowę tego co nasi zachodni sąsiedzi -gdzie jest druga połowa naszych pieniędzy Nie polecam nikomu pracy na magazynie. Wykorzystywanie ludzi tu jest 2 razy wieksze jak na produkcji. Liderzy wydań to niedouczone buraki co każą zapier.... na nich zeby byli szczesliwi. Podwyżek nie ma od 3 lat i pewnie jeszcze długo nie będzie. Na magazynie można tylko stracić nerwy. Kierownicy nie mają zielonego pojęcia jak kierować magazynem i nie liczą się z ludzmi i atmosferą w pracy, a ta jest beznadziejna. Każdy tylko patrzy kogoś podkablować i zaraz nikt z nikim nie będzie gadał. Nie polecam zdecydowanie. Lepiej pracuj za 200 zł mniej ale w spokoju i w dobrych relacjach z ludzmi. Jestem osobą po studiach, z wielkimi nadziejami rozpocząłem pracę w firmie w obszarze magazynu. Niestety muszę powiedzieć że nie polecam nikomu tej firmy bo ludzie są nie świadomi do czego są zmuszani ludzie w magazynie. Ogólnie te "buraki" co autor powyższego postu napisał, postępują z ludźmi bardzo krytycznie, już nie wspomnę, że powinno to być zgłoszone gdzieś bo ten człowiek powinien za to odpowiedzieć. Zarobki są niskie, a podwyżek nie będzie przyszłość wątpliwa, więc nie polecam !!!!!!! witam,jestem byłym pracownikiem,bo to co sie wyrabia w tej firmie to masakra...cały czas mało i mało non stop tempo i stres...jestes w pracy 8h a płacone masz za 7,5 lub mniej przez czipowanie TST...nie ma kompetentnej osoby żeby w razie problemu z kimś porozmawiać,a jak coś powiesz koordynatorowi,to oczywiście komentuje to podczas jazdy z inna grupą samochodem i wszyscy wszystko wiedza....do sklepu zapomnij że kierowca pojedzie jeśli zapytasz lub poprosisz,oczywiście nie wszyscy są samolubami,ale większość jeździ sama,z osobą towarzyszącą lub swoja ekipą...no i jeszcze jedna sprawa natomiast osoby powyżej 60lat miały już nie jeździć do pracy,ale firma jest niesłowna bo z niektórych zrezygnowano,a inni dalej jeżdżą i obgadują nas ,,polskie świnie''jak to pewna pani stwierdziła...i gdzie tu sprawiedliwość???? więc zastanówcie się zanim tam pojedziecie za piec euro taki zapierdol to porazka jakis burak slazki pokazał na co go stac a teraz reszta ma przepiepszone.pracowalem na miksowaniu dwulitrowych płynów do prania szok stawy w palcach tak bola ze az rece swedza z bulu najgorsze stanowisko a najgorsze jest poganianie przez brygadzistki aushwic normalnie za psie pieniadze.warunki hotelowe znosne.wszystkie godoją po slunsku ciezko ich zrozumiec brrrrrrrrr.ponoc na wodzie jest lepiej.wariacki wyscig szczurow za jedyne 5 euro *** tylko sie chwala i miedzy sobą podwyżki dają i nagrody dziela a dla pracownika już nic

Alicja

@Niepokorna dziękujemy za Twoją opinię. Możliwość szkoleń to istotna kwestia dla wielu kandydatów, dlatego dobrze, że pracodawca wspiera rozwój pracownika. @brachu piszesz, że niektóre osoby potrafią ubliżyć pracownikowi. Co masz konkretnie na myśli? W jaki sposób się to przejawia?

brachu
@Alicja 26.05.2017 10:53
@Niepokorna dziękujemy za Twoją opinię. Możliwość szkoleń to istotna kwestia dla wielu kandydatów, dlatego dobrze, że pracodawc...

Co mam na myśli? już piszę osoba która to powiedziała powinna już nie pracować.Jak powiedziałem że pewnych rzeczy nie będę robił bo jestem po poważnej operacji i na dodatek mam status osoby niepełnosprawnej to usłyszałem słowa typu:że symuluje jak kopne pana w [usunięte przez admina słowo niecenzuralne] itp.

brachu

Oczywiście kiedyś zarobki były dużo lepsze teraz liczy się tylko wykorzystanie pracownika maksymalnie jak się da za jak najniższe wynagrodzenie.A to przecież z pracy ludzi prezesi żyją jak pączki w maśle.A najgorsze jest to że zatrudniani są członkowie rodzin prezesów którzy zajmują się rzeczami o których nie mają zielonego pojęcia ale pieniądze biorą jak by byli specjalistami w danej dziedzinie.A na dodatek potrafią ubliżyć pracownikowi.Może ta osoba wie że to jej dotyczy,żałuję że nie nagrałem tej rozmowy bo pewnie już byśmy spotkali się w sądzie.A jak zwalnia się pracownika bez powodu,wręcz mówi się mu że dobrze się z nim współpracowało to znaczy że albo wie o pewnych rzeczach które są niekomfortowe dla firmy albo staje w obronie innych pracowników.

Alicja

@Niepokorna to bardzo dobrze, że jesteś zadowolona z pracy w tym miejscu. Wspominasz, że w Conbelts S.A. można zdobyć ogromne doświadczenie. To istotny aspekt dla wielu kandydatów. Czy firma organizuje też szkolenia dla swoich pracowników? Nowy pracownik może liczyć na wsparcie od starszych pracowników?

Niepokorna
@Alicja 25.05.2017 11:21
@Niepokorna to bardzo dobrze, że jesteś zadowolona z pracy w tym miejscu. Wspominasz, że w Conbelts S.A. można zdobyć ogromne d...

Czy firma organizuje szkolenia? Organizuje szkolenia wymagane kodeksem pracy czy przepisami bhp. Jak ktoś się chce szkolić to może sam wyjść z inicjatywą, a pracodawca wspiera takie inicjatywy. Mnie jeszcze nigdy nie odmówiona jak chciałam pójść na szkolenie. Nowy pracownik może oczywiście liczyć na wsparcie starszych pracowników.

Niepokorna

Widzę, że większość zarzutów to ogólnikowe stwierdzenia. Wiadomo, że wypowiadają się raczej Ci mniej zadowoleni. Zadowoleni pracownicy nie pomyślą o tym, żeby pisać komentarze. Praca w Conbelts jest OK, super atmosfera, sympatyczni ludzie, świetni eksperci. Spotkasz tutaj również prawdziwych pasjonatów pracy. Przyjmując się do pracy wiesz ile będziesz zarabiać. Regulamin wynagradzania w Conbelts jest jasny i ogólnie dostępny, więc pracując w Conbelts akceptujesz ten regulamin. Nie rozumiem więc narzekania na zarobki. Wiadomo - ludziom nigdy nie dogodzisz. Dla mnie cenne jest to, że zdobywa się tutaj ogromne doświadczenie. W ciągu kilku lat zmieniło się firmie wiele na plus. Przyjdź do Conbelts i się przekonaj, że jest OK.

Alicja

@Style bardzo dziękujemy za Twoją szczegółową ocenę. W swoim komentarzu wspominasz m.in. o niespełnianych obietnicach. Czy spotkała Cie taka sytuacja?

Style

Pracuję w Conbelts już spory kawałek czasu. Praca w Conbelts, jak w każdej firmie, ma zarówno pozytywne jaki negatywne aspekty. Bez wątpienia zaletą pracy w Conbelts jest brak miejsca na nudę. Każdego dnia czekają na Ciebie nowe wyzwania. Praca jest naprawdę ciekawa i rozwijająca. Jeżeli chcesz więc zdobyć doświadczenie i pracować w miłej atmosferze z wybitnymi specjalistami - to jest to miejsce dla Ciebie. Nie licz natomiast na dobre zarobki. Zarobki w Conbelts są znacznie niższe niż w innych firmach na Śląsku na podobnym stanowisku i z podobnym zakresem obowiązków. Jak już wielokrotnie było wspomniane we wcześniejszych komentarzach, w Conbelts są duże możliwości awansowania. Oczywiście wiąże się to również z podwyżką wynagrodzenia, natomiast jest to i tak znacznie niższe wynagrodzenie niż proponują inne firmy. Kolejną kwestią są niespełniane deklaracje i obietnice. Zawsze znajdzie się powód, argument, aby nie dotrzymać danego słowa. Barbaro, piszesz, że to, że jest czarno to nie powód, aby uciekać z firmy. Ale czy ta lojalność jest doceniana i będzie doceniona w przyszłości? Nawet w obliczu najgorszych przeciwności losu, nie można zapominać, że firmę tworzą ludzie. Bez tych ludzi firma nie będzie istnieć. Wydaje mi się, że zarządzający firmą o tym zapomnieli i jest to ostatni moment, żeby to naprawić.

Alicja

@Barbara pracujesz w Conbelts S.A. już 29 lat. To naprawdę imponujący staż. W jakim dziale jesteś zatrudniona? Czy przez ten okres udało Ci się awansować/zmieniać stanowiska w firmie, czy od początku jesteś zatrudniona na tym samym? Co więcej możesz napisać o swoich doświadczeniach? Za co przede wszystkim cenisz sobie pracę w Conbelts S.A.?

Barbara
@Alicja 19.05.2017 10:09
@Barbara pracujesz w Conbelts S.A. już 29 lat. To naprawdę imponujący staż. W jakim dziale jesteś zatrudniona? Czy przez ten ok...

Awansowalam i podwyzke dostalam. Ponadto firma Conbelts pomogla mi w zakupie mieszkania za co jestem im wdzieczna.

Barbara

Pracuje tam 29 lat bylo kolorowo. Przezylam trzech prezesów i nadal uwazam ze warto myslec optymistycznie bo jednak ja przetrwalam. To ze teraz jest czarno nie znaczy ze mam uciekac jak szczur ze statku. Wspolnie dojdziemy do celu jesli tego chcemy.

Alicja

@Majka to znakomicie, że jesteś zadowolona z wykonywanej pracy. @Dla Wila dobre i złe strony, czyli Conbelts S.A. stosuje rekrutacje wewnętrzne? Pracownik ma otwartą ścieżkę kariery?

pominięta w awansie
@Alicja 20.04.2017 14:12
@Majka to znakomicie, że jesteś zadowolona z wykonywanej pracy. @Dla Wila dobre i złe strony, czyli Conbelts S.A. stosuje rek...

generalnie w firmie od jakiegoś czasu jest bardzo duża rotacja pracowników zarówno na produkcji jak i w biurowcu i bardzo szybko można wskoczyć na czyjeś miejsce. Czasami w wyniku nagłego odejścia kilku osób zostaje ktoś nagle sam w komórce i zostaje awansowany - tak można to nazwać rekrutacją wewnętrzną, ale są też jak najbardziej rekrutacje zewnętrzne. Ścieżka kariery stoi otworem i są przykłady osób, które przez ten otwór zrobiły bardzo szybko karierę.

Dla Wila dobre i złe strony

DOBRE STRONY: poza kilkoma wyjątkami (...) - bardzo fajni ludzie; możliwość zdobycia dużego doświadczenia, płaca - ale tylko jeżeli wniesiesz coś na czym będzie firmie zależeć , jeżeli nie to za 10 lat będziesz zarabiać tyle samo, może zwaloryzowane o wskaźnik inflacji, możliwość awansu. GORSZE STRONY: przede wszystkim płace - generalnie sporo odbiegają od średniej w dół, szczególnie na produkcji, gdzie jest największa rotacja i znajduje to też potwierdzenie w coraz większej ilości zatrudnionych obcokrajowców; wyjątki osobowe to kilka kobiet na stanowiskach dyrektorskich o przerośniętych ambicjach i bardzo niskich kwalifikacjach za to z bardzo dobrze rozwiniętą głupotą, wredotą i chamstwem - chwilowo jest to nawet zabawne i kształtujące, jednak na dłuższą metę zdecydowanie nie polecam. Do złych stron trzeba jednak zaliczyć przede wszystkim katastrofalną sytuację w całej branży górniczej oraz bardzo agresywną konkurencje.

MAJK

Droga młodzieży, bez wahania aplikujcie do Conbelts - na prawdę warto! Pogodzić się trzeba jedynie z kilkoma warunkami. Moja wypowiedź dotyczy pracy biurowej - pracę na produkcji, oczywiście, absolutnie odradzam. Za takie pieniądze nie warto się narażać na działanie tak szkodliwych oparów. Warto porozmawiać z doświadczonymi pracownikami. Warunki: 1. Nie masz i nie planujesz przez najbliższe 2 lata założyć rodziny lub nie planujesz przez ten czas żadnych przedsięwzięć finansowych. (Ten punkt nie dotyczy kobiet, które mają bogatego faceta!) 2. Po wspomnianych 2 latach (max!) zwalniasz się. Z otwartymi rękami czeka na Ciebie ogrom firm, które płacą "normalnie". To nie jest żart tylko doświadczenie. Jeśli studiujesz zaocznie, to ciągniesz pracę w Conbelts do końca studiów - potem się zwalniasz. 3. Nie ingerujesz w układy wewnętrzne, nie stajesz po żadnej ze stron. Neutralność. 4. Nie palisz mostów. Nigdy.

pracuje
@MAJK 16.04.2017 20:57
Droga młodzieży, bez wahania aplikujcie do Conbelts - na prawdę warto! Pogodzić się trzeba jedynie z kilkoma warunkami. Moj...

Ja to bych się zdziwił jakby jakiś biurowy robotę na produkcji polecał.

Wilu

Widać że w firmie zmiany a jak są zmiany to zawsze ludzie dużo piszą. Niekoniecznie na temat. Kiedy ktoś wchodzi na to forum to jest raczej zainteresowany tym co firma daje albo nie daje ludziom a nie tym, że ktoś tam odszedł z firmy i ma jakieś żale. Przecież wiadomo że jak ktoś odchodzi to nie odchodzi bo mu dobrze było tylko coś mu nie pasowało albo człowiek firmie nie pasował. Przydałoby się żeby ktoś coś więcej napisał jak tam się pracuje. Nigdzie nie znalazłem nic takiego: dobre strony to....złe strony to... A to przecież takich informacji tutaj ludzie szukają a nie czyjegoś stękania.

Alicja

@Majka, a jak prezentują się warunki pracy w firmie?

Majka
@Alicja 12.04.2017 10:48
@Majka, a jak prezentują się warunki pracy w firmie?

Jak dla mnie spoko. Fajna atmosfera, raczej luźno, nie ma tutaj takiego korporacyjnego drylu chociaż firma naprawdę duża. Może dlatego że dużo kobiet w zarządzie to klimat całkiem normalny. Dużo nowych ludzi bo się kadra trochę odmłodziła tak że trochę takiego pozytywnego zamieszania bo nowi ludzie to nowe zachowania. Jeans day czy home office to też normalka więc tak mogę powiedzieć że klimat na czasie.

Majka
@Alicja 12.04.2017 10:48
@Majka, a jak prezentują się warunki pracy w firmie?

Tylko żeby sobie nikt nie wyobrażał że tu wakacje są w biurze albo na produkcji. Jeśli chodzi o tempo to jest ciśnienie ale to chyba norma. Nie ma korporacyjnego wyścigu szczurów ale tu się naprawdę pracuje. Dlatego sporo ludzi uważa że dobra firma na początek kariery bo jak jest ciśnienie to się można dużo nauczyć i człowiek się szybciej wyrabia zawodowo.

Majka

Jeszcze o stawkach kilka słów. W każdym dziale inne i wszystko zależy od tego co robisz i co umiesz ale to chyba jak w każdej normalnej firmie. Natomiast jest niezły socjal i to jest ok. Kiedyś się przespacerowałam na tym forum po kilku firmach z Bytomia o których się mówi że dość dobrze płacą. Trochę się zdziwiłam że nikt ani słowa nie napisał że dobrze zarabia za to o najniższych stawkach mnóstwo. Wychodzi na to że zadowoleni nie piszą a może szkoda bo tutaj ludzie też jakiś dobrych informacji o firmach szukają np że jakieś bony daje na święta itp.

Majka

Ludzie to jednak lubią bajki i powieści sensacyjne i chyba im większa firma tym więcej plotek. Oczywiście że atmosfera zależy od ludzi w poszczególnych działach i nie wszędzie są fiołki i bzy ale ogólnie jest całkiem ok. No chyba że ktoś się naprawdę czegoś chce doszukiwać typu powieść sensacyjna. W biurze bardzo dużo kobiet więc raczej romanse są na topie.

Alicja

Bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w firmie! http://conbelts.com/firma/aktualnosci

Alicja

@Karo80, dla osób młodych, bez doświadczenia firma ma przygotowane programy stażowe. Więcej informacji znajdziesz tutaj: http://conbelts.com/kariera/kariera-na-start

Misiak

Faktycznie w zarządzie dużo kobiet, całkiem nietypowa sytuacja jak na taką "ciężką" branżę ale zakład zatrudnia w większości facetów także nie demonizowałbym sytuacji. Na produkcji wiadomo większość mężczyzn bo to raczej nie jest lekka praca typu układanie bułek w sklepie a w biurach mocno wymieszane towarzystwo. Klimat się robi coraz ciekawszy bo dużo młodych przychodzi i trochę swoich porządków wprowadzają. Czasem to dobrze czasem niekonieczne ale ogólnie nudzić się tu nie sposób.

Karo80

Zastanawiam się, bo Conbelts jest jednym z największych pracodawców. Jednak zanim zaaplikuje rozsądne mi się wydaje znalezienie o nich więcej informacji. Jestem ciekawa czy mają jakieś zachęcające oferty dla młodych.

Idzie wiosna
@feni 07.04.2017 21:50
Dziołcha egzotyki się pozbywają bo za dużo zarabiają dlatego jest tyle młodych bo zaczynają od najniższej stawki,obudź się i po...

Nie rozumiem o co chodzi z tą egzotyka i zemstami. To mi jakaś powieścią kryminalną pachnie....

q
@Idzie wiosna 08.04.2017 10:59
Nie rozumiem o co chodzi z tą egzotyka i zemstami. To mi jakaś powieścią kryminalną pachnie....

oj pachnie

Karo80

Zastanawiam się czy będę aplikowała.

Alicja

@Karo80, będziesz aplikował?

Karo80

Czy Conbelts ma jakieś specjalne warunki dla młodych pracowników? Jakieś szkolenia, program startowy?

Alicja

Conbelts S.A. jest otwarta również na młodych ludzi. Więcej znajdziecie na stronie internetowej firmy: http://conbelts.com/kariera/kariera-na-start

Papaj

Wszyscy lubimy premie szczególnie te świąteczne bo nie dostajemy ich co miesiąc. A jak dostaniemy premie to zaraz zapominamy że dostaliśmy. Nie zapominają tylko ci co nie dostali. Zawsze jest tak że ktoś nie dostanie z jakiś powodów no i ten na pewno napisze że nie dostał. Czasami napisze 10 razy bo ma żal. To już chyba ludzie są tak skonstruowani że muszą narzekać zamiast się cieszyć z tego co mają: że zdrowie jest, że praca jest. Dzisiaj to już ludzie chyba nawet nie chcą pamiętać że w latach dziewiendziesiątych to naprawdę trzeba bylo się nalatać żeby pracę dostać. Dzisiaj praca szuka ludzi a nie odwrotnie i nie ma co narzekać trzeba się cieszyć z tego co człowiek ma bo z narzekania to jeszcze nikomu nic nie przybyło. A w Conbelts są i ludzie zadowoleni z pracy i niezadowoleni też są. Ale z premii to się wszyscy ucieszą.

Majka
@Papaj 03.04.2017 18:16
Wszyscy lubimy premie szczególnie te świąteczne bo nie dostajemy ich co miesiąc. A jak dostaniemy premie to zaraz zapominamy że...

Dwoma rączkami się podpisuje pod uwagą o tym że wszędzie są ludzie zadowoleni i ci mniej zadowoleni. Fenomenem jest natomiast fakt że w Conbelst podobnie jak pewnie w tysiącach firm w Polsce pracuje po kilkaset osób a pisze zazwyczaj kilku niezadowolonych. Zresztą zazwyczaj byłych pracowników bo co obecni pewnie są zbyt zajęci bo pracują. A premie fakt miła rzecz i tego pewnie nikt nie zakwestionuje. Idą święta pieniądze się przydadzą.

Papaj

Ludzie to już tak mają że wszędzie dobrze gdzie nas nie ma. W każdej pracy przerabiałem dokładnie to samo: ludzie najpierw narzekali że jest źle potem się zwalniali i szli dalej a jak się spotkaliśmy po pół roku to tam gdzie poszli też było źle.

Alicja

W wywiadzie przeprowadzonym specjalnie dla portalu GoWork.pl znalazłam informację o tym, że pracownicy otrzymują premie motywacyjne, uznaniowe, dodatki pieniężne i rzeczowe w czasie świąt, promocyjne zniżki na karnety sportowe. Brzmi dobrze!

Były pracownik

Święta racja,pozbywają się pracowników wieloletnich dobrze zarabiających.Niby nie zwalniają tylko przenoszą do innego działu ale już za najniższą krajową.Znam ten zakład od 1987r bo sam pomagałem przy jego budowie,potem pracowałem na produkcji. Pracowało się dobrze a zarobki były godziwe,prezes (nie będę wymieniał nazwiska-wysoki,szpakowaty Pan) stawał zawsze za ludźmi i starał się by pracownikom nie działa się krzywda.Ale jak zakładem zaczęli zarządzać co jakiś czas nowi prezesi to niestety zaczęły się problemy.Zatrudniano coraz więcej nowych pracowników którzy wykonywali tą samą pracę ale za dużo niższe wynagrodzenie a tych z wieloletnim stażem przenoszono np. do ochrony za najniższą krajową. Znam osoby które zostały zwolnione albo po prostu zaproponowano im takie warunki że musiały odejść a kiedy po jakimś czasie pojawiły się na terenie zakładu albo wręcz przy bramie zakładu traktowano je jakby stanowiły zagrożenie albo chciały wykraść jakieś dane z firmy.To nie są wymyślone historie bo sam byłem ich świadkiem. A moja osoba jest również tego przykładem. Pracowałem na zakładzie prawie 24 lata przechodząc różne stanowiska ale to ze względów zdrowotnych,znam każdy zakamarek zakładu,ludzi którzy w nim pracują,widziałem wszystkich którzy zarządzali firmą jak się zmieniała(nie powiem wygląda teraz bardziej nowocześnie) ale widziałem też ogrom niegospodarności i wyrzuconych pieniędzy w błoto. Podam przykład zrobiono remont dachu biurowca z całkowitą wymianą pokrycia a bodajże po kilku miesiącach po ulewnych deszczach zalało nawet pomieszczenia na parterze budynku,ciekawe czy ten kto odebrał te prace firmy dekarskiej poniósł jakiekolwiek konsekwencje. To tylko jeden przykład ale znam ich jeszcze kilka gdzie jedna firma poprawiała drugą nie wiem jaki to miało cel może wyprowadzenie pieniędzy z firmy. A kto poniósł tego konsekwencje właśnie Ci zwykli pracownicy bo przecież zarząd sobie nie zmniejszy pensji. Widziałem też wiele rzeczy które były naprawdę karygodne a na dodatek odmówiłem zrobienia rzeczy które nie należały do moich obowiązków jak również nie były zgodne z kodeksem pracy. No to w końcu stałem się niewygody i mnie zwolnili-przepraszam źle napisałem Pan Prezes to ujął tak: temu panu skończyła się umowa i dalej jej ie przedłużamy. A jak próbowałem się dowiedzieć z jakiego powodu nikt mi nie potrafił powiedzieć odsyłano mnie od jednego do drugiego,wręcz padło stwierdzenie jednego Pana że dobrze się ze mną współpracowało ale musi Pan odejść .Zostałem również przez tego Pana obrażony słownie po tym jak odmówiłem wykonania pewnych rzeczy których nie musiałem robić bo nie należały do moich obowiązków a i stan zdrowia na to nie pozwalał. Po moim odejściu właśnie na tym forum próbowałem opisać parę rzeczy niegospodarności i bardzo się to komuś nie podobało więc usuwano niejednokrotnie moje wpisy . Po moich wpisach na forum zaczęły się wpisy innych osób którym też się nie podobały niektóre rzeczy jak i zachowania pewnej osoby, chyba nawet padło nazwisko. Oczywiście podejrzenie padło niesłusznie na moją osobę no i zaczęło się zastraszanie osoby którą znałem a była nadal pracownikiem zakładu. Nie rozumiem jednej rzeczy jeżeli ktoś ma do mnie o coś pretensje to dlaczego mści się na osobach postronnych i wykorzystuje życie prywatne do tego by pogorszyć warunki pracy. Na koniec chciałbym tylko napisać iż mimo tego że to pracownicy tworzą zakład i pracują na jego utrzymanie mało kto się z nimi liczy najważniejszy jest zarząd i cała otoczka wokół niego. Są to ludzie bardzo bliscy prezesowi znajomi,koledzy i nie tylko...

Marek

@Xenia niestety konkretnych sum nikt nie jest w stanie Ci podać, jednak raczej nikt nie narzeka na płace na tym stanowisku ;)

do Marek
@Marek 12.10.2016 11:07
@Xenia niestety konkretnych sum nikt nie jest w stanie Ci podać, jednak raczej nikt nie narzeka na płace na tym stanowisku ;)...

Marku dopiero się tworzy takie stanowisko więc skąd mozesz wiedzieć :) Pewnie dostaniesz 1500 zl do ręki jak większość w Conbelts w biurze

Xenia

Witam, proszę o informację, na jaki zarobek może liczyć osoba zatrudniona na stanowisku asystenta dyrektora handlowego w conbelts? Dzięki :)

on%ona
@Xenia 12.10.2016 10:30
Witam, proszę o informację, na jaki zarobek może liczyć osoba zatrudniona na stanowisku asystenta dyrektora handlowego w conbel...

ooo,ooo,OOO, obiecywane będą cuda, cudeńka + wianki :) przede wszystkim musisz być uległa, przytakiwać, broń boże nie możesz wybijać się inteligencją, kreatywnością, błyskotliwym intelektem, nawet urodą no i oczekiwać dużo (nawet jak znasz 3 języki !:))) ) Masz to ?- to aplikuj śmiało ! Pamiętaj, jest jeden bóg - dyrektor CHandlu.. . Dodatkowo, już objąwszy stanowisko Asystenta, trz komplementować przełożonych i liza [usunięte przez admina słowo niecenzuralne] kariera mUUUU rowana!!

Knoppers
@on%ona 18.11.2016 12:16
ooo,ooo,OOO, obiecywane będą cuda, cudeńka + wianki :) przede wszystkim musisz być uległa, przytakiwać, broń boże nie możesz wy...

ile osób odeszło z handlowego ostatnimi miesiącami...? Pozdrowienia dla genialnej pani dyrektor, od której uciekają wszyscy począwszy od pracowników, a skończywszy na klientach.

Jorg

Pracuje w Bytomiu, zarabiam ok 2500 do ręki. Myślałem, że to mało i że w większej firmie takiej jak Conbelts zarobię więcej, ale widzę że muszę docenić swojego pracodawcę. Widać w tym mieście nigdy nic się nie zmieni.

Romek

Wie ktoś może czy będzie premia za czerwiec albo za lipiec?

anonim

(usunięte przez administratora)

Ja

Proszę absolutnie nie sugerować się większością postów-są to aktualni pracownicy, "lustratorzy", próbujacy sprowokować pozostałych współpracowników do zwierzeń. Jako że każdy boi się uzewnętrznić swoje zdanie w pracy, robią to na forach. Dowód?? Na jakiej podstawie SAK tak chętnie pragnie się przyjąć na stanowisko specjalisty ds wsparcia sprzedaży skoro nigdzie nie ma oferty na to stanowisko? Wezmą ją/go w ramach nepotzmu? To pracownik, wie, jaka atmosfera panuje między działem handlu a działami ościennymi i chce informacji. Ludzie pracujący są dobrymi specjalistami natomiast panie dyrektorowe niekompetentne, z przerośniętym ego i dziką rządzą władzy absolutnej. Nie cofną się nawet przed najpodlejszymi metodami: szczucie, wąchanie w życiu prywatnym ludzi, prowokacje względem podwładnych, upadlanie. Tu ścieżka kariery jest odcinkiem zerowym. Pozostałe działy owszem, godne uwagi oraz przyjazne.

anonim

(usunięte przez administratora)

były pracownik

Na początku około 2100 brutto na rękę, po okresie próbnym raczej podwyżki nie dają. Po pierwszej umowie na 1 rok, czyli po roku i 3 miesiącach pracy niewielka podwyżka. Mówię o osobach niedoświadczonych, nie wiem jak jest w innych przypadkach.

anonim

(usunięte przez administratora)

były pracownik

Mówię o sytuacji jaka była kiedy odchodziłem około roku temu. Ja i wiele innych osób zaczynały pracę w Conbelts od razu po studiach lub jeszcze w trakcie studiowania.

były pracownik

Podjęcie pracy w Conbelts polecam młodym osobom, które kończą studia lub świeżym absolwentom (praca w biurze), można tam zdobyć doświadczenie tak cenne na rynku pracy. Niestety zarobki są na niskim poziomie co powoduje duże rotacje, zwłaszcza wśród młodych, ambitnych pracowników. Na pewno na tą sytuację duży wpływ mają realia na rynku, na którym Conbelts funkcjonuje. Prawda jednak jest taka, że jest to prywatne przedsiębiorstwo i właściciel może ustalać poziom wynagrodzeń jak mu się podoba, jeżeli nie jest on dostosowany do rynku to zwyczajnie nie będzie miał rąk do pracy i będzie musiał te stawki podnieść. Taki jest rynek ;) Co do atmosfery jaka panuje to w moim dziale była bardzo dobra, jednak wiem, że nie we wszystkich działach tak było, nie wiem jak jest teraz. Moja sugestia to ustalenie dla pracowników ścieżki awansu wraz z widełkami ewentualnych podwyżek po określonym czasie pracy, wtedy każdy będzie widział na co się pisze i będzie mniej negatywnych wpisów na portalach takich jak ten ;) Pozdrawiam i życzę powodzenia Conbelts i przede wszystkim wszystkim pracownikom !

Zostaw opinię o Conbelts S.A. - Bytom

UWAGA: Pamiętaj, aby Twoja opinia była zgodna z regulaminem i jak najbardziej merytoryczna - zależy nam na tym, by nasi użytkownicy mogli - także dzięki Twojemu wpisowi - dowiedzieć się jak najwięcej o pracy w firmie Conbelts S.A.