Zasiłek opiekuńczy w czasie epidemii koronawirusa

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów w związku z pandemią koronawirusa. Obecnie został przedłużony do 28 czerwca 2020 roku. Sprawdź komu przysługuje i czy ma on wpływ na tradycyjny zasiłek macierzyński.  

zasiłek opiekuńczy

Kto może pobierać zasiłek opiekuńczy w czasie epidemii COVID-19?

W związku z pandemią koronawirusa w naszym kraju na mocy rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzono dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługujący każdemu ubezpieczonemu rodzicowi lub prawnemu opiekunowi, a także w przypadku podjętej decyzji o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8. Ich obowiązkiem jest jedynie sporządzić oświadczenie, które dostarczą swojemu pracodawcy.

Zakłada o tym ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

O dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą ubiegać się osoby zatrudnione na:

  • Umowę o pracę
  • Umowę zlecenie
  • Prowadzące własną działalność gospodarczą

Należy pamiętać, iż nie przysługuje on w momencie, kiedy chociaż jedna osoba w domu może zapewnić opiekę nad dzieckiem ze względu np. na status bezrobotnego lub przebywania na urlopie wychowawczym czy rodzicielskim.

Od 6 maja 2020 roku stopniowo były otwierane przedszkola i żłobki, jednakże, według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, z tej możliwości skorzystało około 10 procent rodziców lub opiekunów. Jeśli zdecydują się oni pozostawić dziecko w domu, wciąż mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy obowiązuje obecnie do 28 czerwca 2020 roku.

Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci niepełnosprawnych?

Jak czytamy na stronie zus.pl, nowe przepisy przyznają prawo do pobierania zasiłku ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności powyżej 8. roku życia lub dzieciom, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy ma wpływ na tradycyjny zasiłek macierzyński?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie ma żadnego wpływu na tradycyjny zasiłek macierzyński, który trwa 60 dni i obowiązuje rodziców z dziećmi do 14. roku życia oraz 30 dni z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Obecnie oświadczenie o zasiłek obowiązujący na ogólnych zasadach będzie potraktowany tak jak wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy trwający 14 dni.

Zasiłek macierzyński – komu przysługuje? 

Jak przygotować oświadczenie o dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Na stronie zus.pl znajdziesz przygotowany wzór oświadczenia o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który należy złożyć do swojego pracodawcy. W dokumencie powinno się sprecyzować okres, w którym rodzic/opiekun chce pobierać zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem. Można złożyć go w dowolnym momencie.

Rodzic lub opiekun, który złożył oświadczenie przed wprowadzeniem nowych przepisów nie musi składać go ponownie, ponieważ na jego podstawie ich dodatkowy zasiłek zostanie przedłużony.

Sprawdź również: 

Tarcza antykryzysowa – co powinien wiedzieć pracownik i przedsiębiorca?

kalkulator_bg

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora