Umowa o pracę na zastępstwo – czy wlicza się do limitu umów? Jak złożyć wypowiedzenie?

Umowa o pracę na zastępstwo jest zawierana w przypadku usprawiedliwionej nieobecności pracownika i konieczności zastąpienia go kimś innym. Dowiedz się, jakie dane powinien zawierać wzór umowy na zastępstwo, jak złożyć wypowiedzenie i czy jej zawarcie wlicza się do limitu 33 miesięcy pracy na umowie na czas określony.

kobieta w pracy siedząca przy biurku ze stosem papierów

Umowa o pracę na zastępstwo – co to?

Od 2016 roku umowa na zastępstwo jest traktowana jako rodzaj umowy o pracę na czas określony. Jej zawarcie jest szansą zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Z jednej strony zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo daje szansę na zdobycie doświadczenia i przekonania do siebie pracodawcy. Dość często zdarza się, że pracownikom, którzy zaczęli pracować na podstawie umowy o zastępstwo, proponuje się stały angaż w firmie. 

Z drugiej strony ten typ umowy może być szansą na uzupełnienie luk kadrowych w przypadku dużej absencji wśród pracowników. Warto wiedzieć, że pracodawca, który zatrudnia podwładnego na podstawie umowy o pracę, nie może zwolnić tych, którzy przebywają na zwolnieniu chorobowym lub urlopie macierzyńskim. To właśnie wtedy zatrudnianie osób na krótki czas w ramach zastępstwa jest najczęściej spotykane.

Wzór umowy na zastępstwo – jakie elementy powinien zawierać?

Jak już uzgodniliśmy, umowa o pracę na zastępstwo to podtyp umowy o pracę na czas określony. To znaczy, że każdy pracownik decydujący się na ten rodzaj zatrudnienia musi podpisać odpowiednio sporządzoną umowę. Wzór umowy musi zawierać podstawowe informacje ustalone przepisami widniejącymi w kodeksie pracy:

  • miejsce zatrudnienia/wykonywania pracy
  • wysokość wynagrodzenia, czyli pensja zasadnicza i ewentualne dodatki
  • termin obowiązywania umowy
  • strony umowy i jej rodzaj

Ważne! Istotną sprawą podczas zawierania umowy na zastępstwo jest upewnienie się, że obowiązki nie będą przekraczały kompetencji osoby zastępowanej. Prawo pracy jasno określa, że osoba sprawująca zastępstwo powinna wypełniać te same obowiązki, a także piastować dokładnie takie samo stanowisko, co pracownik zastępowany.

Czy umowa na zastępstwo wlicza się do limitu umów? 

Od wspomnianego już 2016 roku kwestie dotyczące zawierania umów na czas określony uległy zmianom. Czy limit zawierania umów dotyczy zastępowania niedysponowanego pracownika?

Art. 25 kodeksu pracy pkt. 1

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Teoretycznie umowa na zastępstwo to podtyp umowy o pracę na czas określony, jednak w tym przypadku sprawa wygląda nieco inaczej. Dalsze przepisy zawarte w tym artykule świadczą, że:

4. Przepisu § 1 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (…)

Rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo – podstawa prawna

Istnieją dwie główne ścieżki prowadzące do rozwiązania umowy o pracę na zastępstwo. Pierwszą z nich jest powrót pracownika zastępowanego, który przebywał na usprawiedliwionym zwolnieniu chorobowym lub urlopie rodzicielskim. Drugą ścieżką jest wcześniejsze rozwiązanie, znane ze standardowej umowy o pracę:

  • za porozumieniem stron
  • za wypowiedzeniem z inicjatywy pracodawcy lub pracownika
  • bez wypowiedzenia z winy pracodawcy lub pracownika

Przed 2016 rokiem okres wypowiedzenia dla umowy na zastępstwo wynosił jedynie 3 dni. Obecnie okres chroniony dla umowy o pracę na zastępstwo wygląda tak samo, jak dla zwyczajnej umowy o pracę na czas określony:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik pracował krócej niż 6 miesięcy
  • 1 miesiąc, gdy pracownik pracował co najmniej 6 miesięcy
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik świadczył pracę co najmniej 3 lata

Sprawdź też: Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Omówienie i wzór dokumentu

Oceń artykuł
5/5 (4)