Wniosek o dofinansowanie bezpieczeństwa w firmie tylko do końca sierpnia!

Wniosek o dofinansowanie działalności gospodarczej na poprawę bezpieczeństwa można składać tylko do 31 sierpnia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przeznaczył 50 milionów złotych na walkę ze szkodliwymi warunkami pracy. Jak złożyć wniosek? Jakie są warunki udziału w konkursie?

pieniądze na dofinansowanie do przedsiębiorstwa

Zegar tyka! Wzięcie udziału w konkursie dotyczącym poprawy bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie jest możliwe jeszcze przez kilka dni. W zależności od wielkości firmy, przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 90% wartości projektu poprawiającego bezpieczeństwo w biurze. Wniosek o dofinansowanie można składać na stronie internetowej zus.pl/prewencja. Szanse na przejście do następnego etapu mają firmy, które przedstawiły projekt poprawy bezpieczeństwa w pracy, niwelowania negatywnych czynników w otoczeniu, walki z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi. W rozmowie z PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski podkreśla:

Termin składania dokumentów upływa za parę dni (31 sierpnia). Co ważne wysokość dofinansowania projektów zależy od liczby osób, za które pracodawca opłaca składki na ubezpieczenia…

Sprawdź też: Przedsiębiorstwo – co to właściwie jest?

Wniosek o dofinansowanie dla małych i dużych przedsiębiorstw

Mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają od 1 do 9 pracowników, mogą liczyć na pokrycie aż 90% wartości projektu. Warto wiedzieć, że owe 90% może wynosić maksymalnie 140 tys. złotych. Z kolei firmy zatrudniające ponad 250 osób otrzymają nawet 500 000 zł. W tym przypadku dotacja pokryje maksymalnie 20% wartości projektu. Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorstwa musi spełniać warunki, które sprawdzisz na stronie internetowej www.zus.pl/prewencja.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie dla przedsiębiorstwa

 • płatnik nie może zalegać ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • opłacił podatki na czas
 • nie znajduje się w upadłości lub likwidacji
 • minęły więcej niż 3 lata od otrzymania ostatniego dofinansowania z ZUS
 • minęły więcej niż 3 lata od zwrotu dofinansowania 

Wniosek o dofinansowanie – do czego dopłaci ZUS?

 • zabezpieczenie instalacji technicznych i urządzeń w firmie
 • zadbanie o prawidłowe oświetlenie stanowisk pracy 
 • zabezpieczenie stanowisk pracy przed szkodliwym hałasem i innymi czynnikami
 • poprawa bezpieczeństwa pracy na wysokościach i w głębinach
 • zapewnienie sprzętu ograniczającego obciążenie kręgosłupa 
 • środki ochrony indywidualnej takie jak maseczki, płyny do dezynfekcji itd.
Oceń artykuł
5/5 (3)