ZUS wysyła deklaracje podatkowe za 2020 r. Emerycie, koniecznie je odbierz!

ZUS wysyła deklaracje podatkowe do emerytów i rencistów! Jeśli jesteś jednym z nich, pamiętaj, aby koniecznie odebrać list z ZUS-u z deklaracją. Dlaczego to takie ważne? Sprawdź!

zus wysyła deklaracje

Na przełomie stycznia i lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyśle do emerytów i rencistów deklaracje podatkowe za 2020 rok. Pismo trafi do wszystkich osób, które choć raz w ubiegłym roku pobrały świadczenie z ZUS. Deklaracje podatkowe dla emerytów trzeba koniecznie odebrać, a w sytuacji nieotrzymania takiego pisma, niezwłocznie zgłosić się do własnej placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS wysyła deklaracje: lista formularzy

Na przełomie stycznia i lutego ZUS wyśle deklaracje podatkowe za 2020 rok wszystkim emerytom i rencistom, którzy choć raz w ubiegłym roku pobrali świadczenie z Zakładu.

Zobacz też -> Pit 2021: do kiedy?

Formularze, jakie ZUS wyśle w 2021 roku to:

 • PIT-40A – tylko dla podatników z kwotą niedopłaty podatku (gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego nie przekracza kwoty należnego podatku),

Świadczeniobiorcy, którzy chcą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, mogą zrobić to składając zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-36 do ZUS w terminie do 30 kwietnia 2021 roku.

 • PIT-11A – dla osób, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia. PIT-11A otrzymają także świadczeniobiorcy, którzy mają nadpłatę podatku.

Zgodnie z informacją podaną na stronie ZUS, deklaracje PIT-11A otrzymają również osoby, które w 2020 roku:

 • złożyły w ZUS wniosek przed końcem roku podatkowego o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A,
 • złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów
  z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia
  o rezygnacji z tego zamiaru,
 • złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniejszenia, tj. o kwotę 43,76 zł,
 • pobierały zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa,
 • nie miały pobieranych zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • miałyby w rozliczeniu ustaloną kwotę nadpłaty podatku, gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego w roku podatkowym przewyższyła kwotę podatku należnego za ten rok od dochodów uzyskanych w ZUS (w związku ze zmianą art. 34.ust. 7 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie 1 lipca 2020 r. i którą stosuje się do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.)

PIT-11 – informację o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla osób, które otrzymały:

 • świadczenie należne po osobie zmarłej,
 • alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub ugody, w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie, jeśli zasądzona (ustalona) kwota alimentów przewyższa 700 zł (PIT-11 nie otrzymają dzieci, które nie ukończyły 25 lat oraz dzieci niezależnie od wieku, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ponieważ alimenty wypłacone na rzecz takich dzieci są wolne od podatku dochodowego)

ZUS wysyła deklaracje: co z przekazaniem 1 proc. podatku na OPP?

Jeśli emeryt lub rencista po otrzymaniu deklaracji z ZUS chce przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, ma oczywiście taką możliwość. Jeżeli jest to ta sama organizacja co rok temu, to nie trzeba składać dodatkowych pism, ponieważ Urząd Skarbowy zrobi to sam za pośrednictwem usługi Twój e-PIT.

Natomiast gdy świadczeniobiorca będzie chciał przekazać 1 proc. podatku na inną rzecz OPP niż w ubiegłym roku, to powinien wypełnić druk PIT-OP i przekazać go do swojego Urzędu Skarbowego.

Co zrobić w przypadku nieotrzymania pisma z ZUS?

Jeśli nie otrzymasz deklaracji od ZUS do końca lutego br. lub masz wątpliwości odnośnie otrzymanego formularza PIT, koniecznie skontaktuj się z placówką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która wypłacała ci świadczenie.


Szukasz pracy w Radomiu? Aplikuj na nasze oferty -> Praca Radom

Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora