Przyroda — co robić po studiach?

Przyroda to kierunek studiów, który otwiera wiele możliwości zatrudnienia. Jedną z głównych specjalizacji studiów przyrodniczych jest ochrona środowiska. Co można robić po studiach przyrodniczych? Czy ochrona środowiska to kierunek dla Ciebie?

Przyroda - książka leżąca na trawie

Studia na kierunku przyroda oraz wszystkie specjalizacje pokrewne to idealny wybór dla osób, które odnajdują pasję w środowisku naturalnym. Jeśli świetnie czujesz się na łonie przyrody i jesteś zwolennikiem ponownego połączenia człowieka z naturą, to podjęcie studiów na tym kierunku z pewnością rozwinie Twoje postrzeganie kwestii ochrony środowiska oraz ekologii.

Przyroda to studia między innymi z zakresu biologii oraz pokrewnych dziedzin nauki związanych z ochroną środowiska. Dlatego często mówi się, że studia przyrodnicze to studia interdyscyplinarne, które łączą w sobie wiele dziedzin i charakteryzują się wieloma odnogami. Jednak co robić po studiach przyrodniczych? Jakie zatrudnienie czeka na absolwentów studiów na kierunku przyroda?

Studia przyrodnicze

Studia przyrodnicze łączą w sobie szeroką interdyscyplinarną wiedzę o środowisku przyrodniczym. Program kształcenia został tak dobrany, aby kształcić w studentach umiejętności krytycznego myślenia, badania i odkrywania, opisywania zjawisk przyrodniczych i analizowania ich następstw. W trakcie studiów zdobędziesz także wiedzę o ochronie środowiska.

Studia przyrodnicze rozkładają się na kilka kierunków i specjalizacji. Dzięki temu każdy student może zdobywać specjalistyczną wiedzę z zakresu jego zainteresowań. W ofercie wielu uczelni znajdziemy także studia podyplomowe, które świetnie sprawdzą się jako rozszerzenie dotychczas zdobytej wiedzy.

Program studiów w wielu uczelniach jest dość podobny, mimo to znaczne różnice możemy zauważyć w obszarze poszczególnych kierunków i specjalizacji. Najczęściej możemy spotkać się z następującymi przedmiotami:

 • ekologia
 • klimatologia
 • ekonomia ochrony środowiska
 • ochrona przyrody
 • globalne problemy ochrony środowiska
 • biologia i biochemia gleb
 • ocena oddziaływania na środowisko naturalne
 • monitoring środowiska
 • technologie stosowane w ochronie środowiska
 • biochemia z elementami biotechnologii

Warto wspomnieć, że studia odbywają się w dwóch tokach nauczania — stacjonarnym i niestacjonarnym. Tryb stacjonarny dostępny jest na wszystkich uczelniach państwowych i jest bezpłatny. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, a ich czas trwania rozłożony jest zazwyczaj w toku całego dnia. Tryb niestacjonarny wymaga opłacenia czesnego, ponieważ zajęcia w tym przypadku odbywają się weekendowo lub wieczorowo.

Kierunki przyrodnicze dostępne są na uczelniach państwowych — uniwersytetach i politechnikach, a także na wielu uczelniach prywatnych. W zależności od kierunku, toku nauczania i szkoły studia I stopnia trwają 3 lub 3,5 roku natomiast studia II stopnia, czyli studia magisterskie trwają odpowiednio 2 lub 1,5 roku. Po obronie magisterki możesz pozostać na uczelni i rozpocząć pracę nad doktoratem.

Oto najpopularniejsze polecane uczelnie oferujące kierunki przyrodnicze:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Kierunki studiów: przyroda

Przyroda jest tak rozległą dziedziną, że pozwala na stworzenie osobnych specjalizacji poruszających pojedyncze aspekty składowe tej nauki. Dzięki temu obecnie studenci mogą wybierać w szerokiej gamie kierunków i specjalności, a na rynku pracy znajdziemy wielu wyspecjalizowanych w swoim fachu ekspertów. Każda z tych ścieżek kształcenia zagwarantuje Ci podstawową wiedzę z zakresu innych pokrewnych dziedzin biologii oraz wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Oto trzy przykładowe kierunki przyrodnicze, po których nie powinieneś napotkać problemów ze znalezieniem pracy.

Ochrona środowiska

Studia związane z ochroną środowiska zagwarantują Ci szeroką wiedzę na temat nowoczesnych metod ochrony środowiska oraz aktualnego prawodawstwa regulującego te kwestie. Podstawowe przedmioty, które znajdziesz w ofercie tego kierunku to między innymi chemia, matematyka, biologia i mikrobiologia, ochrona środowiska w motoryzacji, ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami, a także gleboznawstwo oraz hydrologia. Absolwent ochrony środowiska to osoba, która potrafi odnaleźć we współczesnym świecie sposób na pogodzenie rozwoju technologicznego z ochroną przyrody.

Biologia

Studenci studiów biologicznych zdobywają wiedzę z zakresu biotechnologii, biochemii lub biofizyki. Oprócz tego będziesz miał zajęcia wyjaśniające molekularne podstawy życia oraz zaawansowaną genetykę. Umiejętności, które zdobędziesz podczas przedmiotów takich jak biologia komórki, zoologia, podstawy genetyki lub chemia organiczna przydadzą Ci się do pracy w laboratoriach, lub ośrodkach badawczych. Kierunek biologia oferuje zazwyczaj specjalizacje takie jak biologia molekularna, biofizyka molekularna, biofizyka medyczna bądź biologia środowiskowa.

Leśnictwo

Studia leśnicze gruntownie przygotują Cię między innymi do pracy w Lasach Państwowych. Zdobędziesz tam gruntowną wiedzę o funkcjonowaniu lasu jako ekosystemu oraz o prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej. Kierunek leśnictwo porusza wiedzę z zakresu takich przedmiotów jak między innym botanika leśna, statystyka, matematyka, urządzanie i gospodarowanie obszarów leśnych lub łowiectwo.

Przyroda: co robić po studiach?

Przyroda to kierunek, który ze względu na swoją interdyscyplinarność może odnaleźć się na rynku pracy w wielu zawodach. Absolwenci studiów przyrodniczych mogą dostać pracę parkach narodowych, ogrodach zoologicznych oraz wszystkich ośrodkach zajmujących się prowadzeniem badań i ochroną fauny i flory. Wiele ofert pracy informuje o wakatach w firmach zajmujących się tematem, jakim jest gospodarka odpadami. Oprócz tego możesz zostać nauczycielem przyrody, badaczem lub laborantem.

Warto zaznaczyć, że wybór zawodu jest ściśle związany ze specjalizacją, którą wybrałeś na studiach. Jako biotechnolog będziesz poszukiwał innej pracy niż osoba, która skończyła leśnictwo lub ochronę środowiska. Mimo to, dziedziny przyrodnicze wzajemnie się przenikają, co daje duże pole do popisu kandydatom, starającym się o pracę w sektorach przemysłowych i medycznych, a także komórkach zajmujących się ochroną środowiska, gospodarką leśną oraz gospodarką odpadami.

Praca: ochrona środowiska

Kierunkiem pokrewnym jest ochrona środowiska. Wiele osób zastanawia się, jakie zatrudnienie można podjąć po ochronie środowiska. Jeśli zaczynasz szukać pracy w ochronie środowiska i zastanawiasz się, w którym procesie rekrutacji wziąć udział, musisz wiedzieć, że ochrona środowiska to dziedzina, która jest potrzebna w praktycznie każdej innej branży między innymi w zakładach produkcyjnych lub nawet w oczyszczalniach ścieków.

Ponadto możesz pracować także w wielu instytucjach administracji rządowej lub instytucjach naukowych. Dzięki posiadanej wiedzy bez problemu znajdziesz także zatrudnienie w inspektoratach ochrony środowiska lub ośrodkach monitorowania środowiska. Warto też zastanowić się nad studiami podyplomowymi, które wyspecjalizują Twoją wiedzę na dziedziny ochrony środowiska związane z biznesem, a nawet marketingiem.

Zawody związane z przyrodą

Z racji tego, że nauka, jaką jest przyroda, jest rozciągnięta na wiele różnych dziedzin, absolwenci mają do wyboru całe spektrum zawodów związanych z przyrodą i biologią.

Wybierając studia, musisz mieć świadomość, że rynek pracy potrzebuje specjalistów, którzy są elastyczni i potrafią dostosować swoje umiejętności w dziedzinach, w których na pierwszy rzut oka przyrodnik nie jest potrzebny. Oczywiście są także zawody ukierunkowane wyłącznie na jedną przyrodniczą specjalizację, jednak zawsze warto korzystać z możliwości dodatkowego rozwoju i poszerzać swoje kompetencje.

Oto niektóre zawody związane z przyrodą:

 • nauczyciel biologii
 • badacz
 • pracownik laboratorium
 • wykładowca
 • pracownik nadzoru przyrodniczego
 • specjalista ds. inwentaryzacji środowiskowych
 • pracownik placówki naukowej
 • przewodnik
 • zoolog
 • strażnik parku lub rezerwatu
 • leśnik

 

Oceń artykuł
0/5 (0)