Znajdź szybko pracę!
Załóż Profil Zawodowy w 3 krokach!

Załóż profil Zawodowy

Швидко знайдіть роботу!
Створіть професійний профіль за 3 кроки!

Створіть профіль професіонала
Miniaturka
Małgorzata Święcicka
Dyrektor ds. Personalnych ATLAS Sp. z o.o.
Odpowiada za politykę personalną w ATLAS Sp. z o.o. oraz konsolidację procesów HR w Grupie Atlas

ATLAS Sp. z o.o.

ATLAS, największy polski producent chemii budowlanej, oferuje produkty i rozwiązania systemowe oraz usługi odpowiadające na realne potrzeby rynku i indywidualne wymogi inwestycji. Profesjonalne wyroby umożliwiają budowę i wykończenie domu od fundamentów po dach. W skład Grupy ATLAS wchodzą 22 podmioty, w tym kopalnie, stanowiące źródła niezbędnych surowców, oraz spółki zagraniczne, jak np. Taifun na Białorusi czy Cesal w Rumunii. Firma jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród branżowych i biznesowych, angażuje się w wyznaczanie w najwyższych standardów w branży, zgodnie ze zrównoważonym rozwojem. Słynie z bliskiej współpracy z wykonawcami oraz aktywności w ramach społecznej odpowiadzialności biznesu (realizowanych m.in. przez Fundację Dobroczynności ATLAS czy galerię Atlas Sztuki).

 • 1991

  Rok założenia

 • 820

  Liczba pracowników

 • -

  Strona www

Moment, który najbardziej wpłynął na funkcjonowanie firmy ?

przejście z sytemu właścicielskiego na menadżerski

udało nam się osiągnąć biznesową harmonię

 

W swojej ofercie mają Państwo wiele produktów, które najbardziej kojarzą się z marką?

Marka ATLAS to komplementarne produkty i rozwiązania systemowe - wyroby chemii budowlanej pozwalające na budowę i wykończenie domu od fundamentów aż po dach. Marka słynie przede wszystkim z klejów do glazury, których sztandarowymi przedstawicielami są Zaprawa Klejowa ATLAS oraz wysokoelastyczny klej ATLAS Plus, ale wysoko oceniane przez wykonawców i inwestorów są również fugi i hydroizolacje, a także szeroka gama wyrobów gipsowych czy systemy ociepleń, w których również jesteśmy liderem. Produkty są bardzo dobrze odbierane nie tylko przez rodzimych fachowców, ale również zagranicą, jak chociażby w Wielkiej Brytanii, gdzie działa Akademia Treningowa ATLAS. Prestiżową pozycję potwierdzają zdobyte nagrody, jak otrzymywane co roku tytuły Superbrands (a od pewnego czasu także Created in Poland Superbrands) czy Złotej Budowlanej Marki Roku, dedykowane marce ogólnie. Nie brakuje również wyróżnień dla konkretnych produktów. Wśród nich znajduje się tegoroczna nagroda Srebrnej Budowlanej Marki Roku dla fug, klejów i systemów ociepleń, czy Złote Godło w konkursie Najwyższa Jakość Quality International 2014 dla hydroizolacji dwuskładnikowej ATLAS Woder Duo. Naszym wyrobom towarzyszy profesjonale doradztwo techniczne, szkolenia, narzędzia on-line usprawniające pracę projektową, co – między innymi - czyni ATLAS także zdobywcą tytułu Marki Najbardziej Przyjaznej Fachowcom.
 

Ile rekrutacji przeprowadzacie w ciągu roku?

Na początku tego wieku prowadzaliśmy około 26 rekrutacji rocznie. Już wtedy wydawało nam się, że jest to dużo, ale wraz z rozwojem łódzkiego ATLASA oraz Grupy ATLAS, zapotrzebowanie na profesjonalistów rosło. W 2014 roku przeprowadziliśmy łącznie 83 rekrutacje, natomiast w tym roku mamy ich za sobą już 63.
 
 

Pracowników na jakie stanowiska zatrudniacie najczęściej?

Najczęściej poszukujemy przedstawicieli handlowych, doradców handlowych i technicznych, to najbardziej rotująca grupa. Handlowcy sami z siebie poszukują nowych wyzwań, zmieniają nie tylko firmy, ale i branże. Z racji mobilności wpisanej na stałe w charakter pracy, zmiana firmy po pewnym czasie, średnio 2-4 latach, jest dla nich czymś naturalnym. Natomiast jedną z grup o najmniejszej rotacji jest grupa pracowników produkcji czy magazynu. Na próżno szukać u nas gwałtownych ruchów rekrutacyjnych czy restrukturyzacyjnych. Oczywiście, w sezonie (mniej więcej: od kwietnia do października) przyjmujemy pracowników na czas określony, ale jest to około 10-15 osób na około 300 zatrudnionych w tym obszarze firmy, więc stosunkowo niewiele.
 

Gdzie najczęściej poszukujecie pracowników?

Proces poszukiwania pracownika zaczynamy od rekrutacji wewnętrznej, zwłaszcza, jeśli objęcie danego stanowiska może wiązać się z awansem. Pod uwagę bierzemy również transfery kadry w ramach podmiotów należących do Grupy. Obecnie trwają procesy konsolidacji spółek, w tym konsolidacja i ujednolicenie polityki HR. Wymiana doświadczeń w zarządzaniu zasobami ludzkimi z pewnością jeszcze bardziej usprawni wewnętrzne procesy rekrutacyjne. Nie wykluczamy tzw. „poleceń”, ale nie są one równoznaczne z zatrudnieniem. To raczej wskazanie na dodatkową kandydaturę do rozpatrzenia. Natomiast, jeżeli rekrutacja wewnętrzna nie przyniesie efektów, umieszczamy ogłoszenia w Internecie, na dwóch portalach rekrutacyjnych o największym zasięgu. Wspierają nas także wyspecjalizowane firmy rekrutujące pracowników. Póki co, nie korzystaliśmy jeszcze z mediów społecznościowych, ale nie wykluczamy zastosowania tego narzędzia w przyszłości.
 

Czy firma zatrudnia praktykantów, stażystów?

Oferujemy płatne i bezpłatne programy stażowe, umożliwiające zdobycie i rozwój pierwszych kompetencji zawodowych absolwentom lub studentom ostatnich lat studiów, stawiającym pierwsze kroki w branży. Praktyki odbywają się zarówno w Polsce, jak i zagranicą, czego przykładem jest ostatni 6-tygodniowy staż dwójki studentów V roku Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej w Oradei w Rumunii, gdzie znajduje się jedna z fabryk firmy Cesal, należącej do Grupy ATLAS. Jesteśmy również otwarci na zagranicznych praktykantów – nowe kompetencje rozwijał u nas m.in. szwedzki student Stockholm School of Economics. W tym roku gościmy w ATLASIE już czwartą osobę z Białorusi, gdzie mieści się jedna ze spółek – zakład produkcyjny Taifun. Nasze laboratorium badawczo-rozwojowe na stałe współpracuje z Wydziałem Chemii Budowlanej na Politechnice Łódzkiej – w samym 2015 przyjęliśmy na staż 26 studentów, w tym większość właśnie z tego wydziału.
 
 

Jaka jest misja firmy?

W lutym przyszłego roku ATLAS będzie obchodził 25-lecie swojego istnienia. Od samego początku firma była zaangażowana w tworzenie nowej Polski przez budowanie profesjonalizmu branżowego - nie tylko w ramach dostarczania jak najlepszych produktów, odpowiadających na realne potrzeby, ale również przez szeroki zakres usług z nimi związanych: począwszy od szkoleń dla wykonawców i seminariów dla architektów po doradztwo techniczne (co realizujemy każdego dnia wprowadzając w życie motto "ATLAS wspiera fachowców"). Naszą misją jest wyznaczanie kierunków rozwoju w branży chemii budowlanej, bycie liderem w kształtowanie rynku budowlanego, podwyższanie standardów, także w wykonawstwie. Pragniemy, w oparciu o nasze doświadczenie i w zgodzie z najnowszymi trendami i zrównoważonym rozwojem, jak najbardziej usprawniać, tj. przyspieszyć i ułatwiać proces budowlany, czyli wspierać fachowców w pracy, a inwestorów w spełnianiu marzeń o mieszkaniu czy domu, dostarczać rozwiązania najlepiej odpowiadające klientom. 
 

W Polsce branża budowlana rozwija się niezwykle prężnie, co odróżnia Was od konkurencji?

szczególne relacje z odbiorcami i użytkownikami wyrobów

ATLAS

opiera się na bliskiej, kreatywnej i efektywnej współpracy na każdym etapie

magazyn „ATLAS fachowca”

tworzymy wokół marki społeczność opierającą się na profesjonalizmie, partnerstwie, szacunku i zaufaniu – bezcennych relacjach.
 

Za co cenicie swoich pracowników? 

ATLAS to przede wszystkim ludzie, zespół specjalistów-pasjonatów, zaangażowanych nie tylko zawodowo (oddanych pracy, sumiennych), ale również na poziomie międzyludzkim – dzięki życzliwości, empatii, chęci pomocy i współpracy. Pracownik ATLASA to ktoś otwarty na drugiego człowieka i przyszłość oraz nieustające poszukiwanie coraz lepszych rozwiązań – dla siebie, kolegów i koleżanek w pracy oraz klientów firmy. Dobrym przykładem jest tutaj nasza firmowa drużyna biegaczy - ATLAS Running Team, która pozwoliła przenieść znajomość zawodową na grunt sportowy i charytatywny (biegacze bardzo często biorą udział w maratonach, aby zebrać fundusze na pomoc potrzebującym). Naszych pracowników cenimy za ogromną wiedzę i umiejętności, w tym umiejętność dzielenia się doświadczeniem z innymi, by usprawniać funkcjonowanie firmy i tworzyć jeszcze lepsze produkty. 
 

Na jakie benefity mogą liczyć Państwa pr

acownicy?

Wszyscy chętni mogą przystąpić do grupowego ubezpieczenia na atrakcyjnych warunkach. Dodatkowo, np. dla pracowników sprzedaży przewidziano w tym wypadku możliwość dopłat. Dla wszystkich chętnych pracowników zapewniamy podstawowy pakiet opieki medycznej, zaś dla kadry kierowniczej i pracowników sprzedaży pakiet rozszerzony. Pracownicy mają też dostęp do karnetów Multisport. Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obejmują karty – bony, zapomogi wakacyjne dla dzieci, zapomogi szkolne, zapomogi przedszkolne i żłobkowe, zapomogi losowe, dofinansowanie wyjazdów rekreacyjno-sportowych – wszystko to według kryterium dochodowego.

 

Jakie są największe wyzwania dla branży?

Wyzwaniem jest z pewnością dotrzymanie kroku bardzo dynamicznemu rozwojowi technologicznemu, zmianom kulturowym i społecznym, by móc odpowiadać na potrzeby klientów, efektywnie komunikować się z nimi, oferować im rozwiązania, których poszukują. Wyzwaniem jest również nieustanne dążenie do podwyższania standardów w branży budowlanej, tj. oferowanie materiałów i usług zgodnych ze zrównoważonym rozwojem. Niestety, nie wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego rozumieją wagę troski o środowisko i przestrzegania unijnych norm dotyczących np. zawartości lotnych związków organicznych czy trwałości i bezpieczeństwa wyrobów, zarówno w trakcie budowy, jak i po jej zakończeniu. Dlatego w ATLASIE nie tylko oferujemy produkty najwyższej jakości, staramy się również edukować i propagować ekologię oraz odpowiedzialne budowanie z myślą o jutrze.

Od lat Atlas bierze udział w różnorodnych działaniach CSR. Jakie działania najchętniej Państwo wspierają

?
Prowadząc naszą działalność biznesową od wielu lat kierujemy się ideą społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Te zagadnienia obecne są w naszej polityce dotyczącej zatrudniania i bezpieczeństwa pracy, w działaniach z zakresu ochrony środowiska, w komunikacji z rynkiem, a także w szerokim wymiarze naszego zaangażowania w kwestie społeczne. Działalność istniejących w składzie Grupy Atlas dwóch organizacji pożytku publicznego – Fundacji Dobroczynności Atlas oraz galerii Atlas Sztuki - to dowód na to, że ważne sprawy społeczne są istotne także dla nas. Nasza Fundacja przeznaczyła już na pomoc osobom potrzebującym łącznie ponad 62 mln złotych, która to kwota pochodzi niemal w 100% ze środków własnych. Galeria Atlas Sztuki, wśród polskich instytucji zajmujących się prezentacją sztuki współczesnej, uznawana jest od lat za najlepszą galerię prywatną.
 

Na koniec kilka pytań od naszych użytkowników. Michał pyta, czy praca na produkcji w firmie Atlas może dawać satysfakcję?

dbamy o to, by zapewnić pracownikom możliwość rozwoju.

Dbamy również o bogaty i atrakcyjny program socjalny

Wprowadziliśmy także jednolity system zarządzania ryzykiem zawodowym w celu poprawy bezpieczeństwa
 
 

Kamil jest ciekawy, jaka panuje atmosfera w pracy?

Solidnego Pracodawcy Roku.

Nie zapominamy o pracownikach, którzy potrzebują pomocy finansowej z uwagi na trudną sytuację życiową.

Dbamy o integrację naszych pracowników, o stworzenie społeczności profesjonalistów,

udaje nam się tworzyć sprawnie funkcjonujące zespoły.

 
 

Emil chciałby wiedzieć, czy zatrudniacie osoby bez doświadczenia?

Staramy się dostrzec potencjał w każdym człowieku, dlatego oferujemy wspomniane staże i praktyki, które pozwalają na zbudowanie pierwszych kompetencji, a osobom zatrudnionym – kompleksowe szkolenia, jak i codzienne wsparcie merytoryczne od starszych stażem pracowników. Niezmiernie ważnym elementem zatrudnienia jest chęć podjęcia pracy i zaangażowanie. Jestem zwolenniczką przygotowania do pracy poprzez praktyki, które pozwalają sprawdzić się na danym stanowisku, bez konsekwencji, jakie wiążą się z zawarciem umowy o pracę. To dobry krok przed podjęciem ostatecznej decyzji o współpracy czy wyborze drogi zawodowej dla absolwenta. Oczywiście praktyka nie może trwać np. dwa tygodnie, bo w takim czasie takich decyzji nie sposób wypracować. Jak już wspomniałam, prowadzimy szkolenia, grupowe oraz indywidualne coachingi, realizowane pojedynczo czy w cyklach, np. dla sprzedawców. Oprócz tego, wspieramy naszych pracowników w podnoszeniu kwalifikacji także na studiach – pokrywamy część kosztów związanych ze studiami podyplomowymi czy MBA. Wierzymy w naszych ludzi i pragniemy dawać im jak najlepsze warunki.
 
gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Marcu 2021r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
 1. GoWork.pl 4 014 360
 2. linkedin.com 3 587 328
 3. olx.pl 3 276 288
 4. jooble.org 3 086 424
 5. pracuj.pl 3 054 024
ATLAS Sp. z o.o.