Miniaturka
prof. Marcin Kalinowski Profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU
profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, wykładowca Helsinki School of Business, były członek Rady Nadzorczej Leider Markowicze S.A., Prezes Zarządu gdańskiego oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Od 2008 r. pełni funkcję Dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, sprawuje pieczę nad działalnością naukowo-dydaktyczną uczelni, kompletuję kadrę dydaktyczną, zajmuje się sprawami administracyjno-finansowymi studentów. Wieloletni praktyk życia gospodarczego. W wolnej chwili zasiada do dobrej książki. Uwielbia szusować na stokach narciarskich.

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Według pracodawców i rankingów prasowych, Wyższa Szkoła Bankowa to najlepsza szkoła niepubliczna w województwie pomorskim, utrzymująca się w czołówce od 19 lat. (m.in. ranking „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” z 2011 roku). Jej wizja to przekazywanie wiedzy w sposób nowoczesny oraz kształcenie praktycznych umiejętności niezbędnych w świecie biznesu. Wysoką jakość studiów potwierdzają otrzymane akredytacje i wyróżnienia, m.in.: prestiżowy Medal Europejski za kształcenie na studiach podyplomowych (otrzymany dwukrotnie w 2015 i 2010), rekomendacja gdańskiej loży Business Centre Club oraz akredytacje PKA i FPAKE. Największym sukcesem Uczelni jest rosnąca z roku na rok rekrutacja. Z tego powodu w podjęto decyzję o przeniesieniu się do nowego, własnego kampusu w 2015 roku.

Są Państwo jedną z najchętniej wybieranych uczelni niepublicznych w Polsce. Co wpływa na zbiorową decyzję studentów?

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku to uczelnia, której oferta i organizacja skierowana jest przede wszystkim do osób pracujących pragnących podnieść swoje kwalifikacje. Wiemy, że w dzisiejszych czasach większość młodych ludzi podejmuje pracę zarobkową, aby utrzymać się na studiach. Dlatego proces kształcenia zorganizowaliśmy tak, aby każdy student mógł znaleźć czas i na naukę, i na pracę. Kierunek, który obraliśmy został doceniony zarówno przez niespełna 7 tysięcy pracujących studentów i słuchaczy, którzy co roku zdobywają u nas wiedzę i doświadczenie, jak i wśród pracodawców, którzy stają się naszymi partnerami biznesowymi. Szczególną uwagę przykładamy do praktyczności. Nasze programy nauczania konsultowane są z przedstawicielami poszczególnych branż, aby jak najlepiej odzwierciedlić realia gospodarcze.

W jaki sposób zachęcają Państwo studentów do takiego wyboru?

Nasza marka istnieje na rynku trójmiejskim od 17 lat. Przez ten czas wypracowaliśmy swoją pozycję i zaufanie. Najistotniejszą kwestią jest fakt, iż cały czas dbamy o nasze podstawowe atrybuty marki, w skład których wchodzi praktyczne podejście do programu nauczania oraz stworzenie przyjaznej atmosfery instytucji jaką jest Uczelnia. To my jesteśmy dla naszych studentów, a nie oni dla nas. Dodatkowo przywiązujemy ogromną wagę do procesu dydaktycznego, ciągle go monitujemy i ulepszamy. Istotny również jest fakt, że prowadzimy zwartą kampanię marketingową wspieraną przez działania dobrego PR.

Spójność potrzeb studentów i pracodawców to misja Uczelni?

Misją Uczelni jest inwestycja w biznesową przyszłość absolwentów, dlatego program studiów dostosowywany jest do wciąż zmieniających się warunków na rynku pracy oraz do oczekiwań pracodawców. Stale rozwijamy naszą ofertę edukacyjną, dzięki czemu w 2010 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku uruchomiła Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni. Od roku akademickiego 2011/2012 oferujemy także prestiżowe studia MBA.

Państwa oferta kierowana jest przede wszystkim do osób łączących studia z pracą. Jakie korzyści wynikają z takiej organizacji swojego życia?

Z naszych statystyk wynika, iż 2/3 wszystkich studentów WSB wybiera studia zaoczne. Dowodzą w te sposób, iż łączenie studiów z pracą zawodową jest nowym dogodnym trendem wpisującym się w ramy naszej działalności. Również zajęcia na studiach dziennych planujemy w taki sposób, aby studenci mogli podjąć pracę, np. na pół etatu. Korzyści takiego rozwiązania są mierzalne i szybkie do zweryfikowania. Poza wiedzą teoretyczną oraz wykształceniem studenci zdobywają doświadczenie praktyczne, wykorzystując wiedzę i umiejętności uzyskane na uczelni.

Czy studenci poszukujący pracy mogą liczyć na pomoc Biura Karier?

Jak przystało na Uczelnię o profilu biznesowym, aktywnie wspieramy rozwój zawodowy naszych studentów. Biuro Karier wspomaga w wyborze ścieżki kariery oraz dostosowaniu jej do indywidualnych potrzeb, realizacji praktyk zawodowych, a także znalezieniu odpowiedniej pracy. Do zadań Biura Karier należy organizowanie spotkań z doradcą zawodowym, który pomaga m.in. w ustaleniu predyspozycji zawodowych i przygotowaniu do procesu rekrutacji. Biuro organizuje szkolenia z przygotowywania dokumentów aplikacyjnych oraz autoprezentacji podczas rozmów kwalifikacyjnych. Dodatkowo, Biuro Karier ma podpisaną umowę z Samorządem Województwa Pomorskiego, którą realizuje Wojewódzki Urząd Pracy. Samorząd zapewnia pomoc merytoryczną i konsultacje dotyczące poradnictwa, doradztwa i informacji zawodowej. Dzięki tej współpracy studenci i absolwenci WSB otrzymują pomoc w zakresie międzynarodowego pośrednictwa pracy oraz systemu EURES.

Według ubiegłorocznego rankingu WPROST, szczycicie się Państwo się mianem najbardziej cenionej grupy uczelni niepublicznych w Polsce, również wśród pracodawców. Na czym polega współpraca w zakresie edukacji przyszłych pracowników?

Mając na uwadze rozwój wzajemnych relacji studentów i pracodawców oferujemy szereg form współpracy. Pierwszą z nich jest patronat biznesowy, w ramach którego program nauczania tworzony jest we współpracy z firmą. Dzięki temu studenci zyskują pewność, że wiedza, jaką zdobywają odpowiada realnym potrzebom pracodawcy. Drugą możliwością są usługi pośrednictwa pracy, czyli organizowanie praktyk i staży. To świetna okazja do wzajemnej autoprezentacji każdej ze stron. Po trzecie, studenci mają okazję zdobycia informacji o wybranym pracodawcy, poprzez pisząc pracę dyplomową na temat realnego problemu wskazanego przez firmę. Organizujemy również tzw. Study Tour, czyli wyjazdy studyjne do siedzib firm. Ma to na celu wymianę innowacyjnych idei i doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów zawodowych.

W jakich sektorach gospodarki chcą pracować Państwa absolwenci?

Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, iż kandydaci najczęściej wybierają sektor finansowy, transportowo-logistyczny oraz turystyczny. Tam też najczęściej znajdują zatrudnienie. Wynika to ze specyfiki naszego regionu.

Którzy partnerzy biznesowi zatrudniają ich najwięcej?

Absolwenci WSB najczęściej dostają zatrudnienie w bankach, firmach finansowych, spedycyjnych i logistycznych, hotelach, kancelariach adwokackich i przedsiębiorstwach turystycznych. Spośród naszych firm partnerskich najczęściej zatrudniają: Langowski Shipping,
Global, Bank Credit Agricole i Bank Zachodni WBK.

Jaka część studentów wybiera ścieżkę pracownika naukowego i pozostaje na Uczelni?

Każdego roku proponujemy kilku absolwentom studiów magisterskich, podyplomowych oraz MBA rozpoczęcie współpracy w zakresie prowadzenia zajęć ze studentami i podjęcia pracy nad doktoratem. Prowadzimy seminaria, w ramach których uczestnicy przygotowują prace doktorskie. Obecnie dotyczą one zakresu nauk o zarządzaniu, finansów i prawa. Przygotowane są z myślą o naszych absolwentach, ale mogą w nich uczestniczyć również osoby spoza Uczelni. Doktoranci kontynuują rozwój naukowy w strukturach WSB lub na innych uczelniach, zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Wynika to ze stałej współpracy z zaprzyjaźnionymi placówkami zagranicznymi?

Współpracujemy z wieloma uczelniami zagranicznymi. Zarówno studenci, jak i wykładowcy, mają możliwość wyjazdu na studia lub staże do 14 krajów. Dodatkowo, w ramach programu Santander Universitades, w którym uczestniczą wszystkie Wyższe Szkoły Bankowe, istnieje możliwość wyjazdów na stypendia do kilku krajów. W ramach tych wyjazdów nawiązywane sąkontakty akademickie sprzyjające rozwojowi dalszej współpracy.

Na czym polega proces rekrutacyjny na stanowisko wykładowcy? Wystarczy tradycyjna aplikacja czy muszą być spełnione dodatkowe wymogi, np. działalność w kołach naukowych?

Podczas procesu rekrutacyjnego są oczywiście brane pod uwagę dodatkowe aktywności, również takie jak działalność w kołach naukowych, szczególnie jeśli ich działalność związana była z pracą naukową, tj. publikacjami w studenckich pracach naukowych czy uczestnictwem w konferencjach.

Jakie atuty wiążące się z tego typu pracą przyciągają najlepszych?

Niewątpliwie największym atutem jest możliwość realizacji własnej pasji związanej z pracą naukową i dydaktyczną ze studentami. Istotną zaletą jest również niezależność i elastyczność w zakresie wykonywanych obowiązków naukowo-dydaktycznych.

Jakie kierunki studiów są ostatnio najchętniej wybierane przez maturzystów?

Od lat maturzyści wybierają nasze sztandarowe kierunki: Finanse i Rachunkowość oraz Logistykę. Od kilku lat dużym zainteresowaniem cieszy się Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz Turystyka i Rekreacja. Ostatnio coraz więcej osób podejmuje studia z zakresu Informatyki.

Jakie nowości znalazły się w tym roku akademickim w Państwa ofercie?

Biorąc pod uwagę cieszący się dużą popularnością na studiach I stopnia kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne wprowadziliśmy go także na II stopniu, natomiast w zakresie studiów licencjackich – Filologię. Obecnie staramy się o uzyskanie uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku Pedagogika na studiach magisterskich oraz Psychologia w biznesie na studiach licencjackich.

Które z nich dają największe szanse na dobrą pracę?

Znalezienie dobrej pracy to cały proces. Wybranie odpowiedniego kierunku studiów jest tylko jedną składową. Dlatego przez cały okres studiów uczymy naszych studentów elastycznego podejścia do wykonywanego zawodu. Zawsze muszą być gotowi na zmiany i przekwalifikowanie się, aby dostosować się do standardów zmieniającego się rynku pracy.

Dziękuję za rozmowę.

gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Listopadzie 2019r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 3 115 175
  2. olx.pl 2 736 098
  3. pracuj.pl 2 718 511
  4. linkedin.com 2 689 259
WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU
2/5 Na podstawie 18 ocen.
WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU