Kontakt - Agroperfekt Bartłomiej Pieniak Darżyno - telefon, adres, NIP, informacje

Poniżej znajdziesz dane kontaktowe dla firmy Agroperfekt Bartłomiej Pieniak w Darżyno, adresy, NIP, numery telefonów, infolinia i e-maile, oraz informacje: dane finansowe i władze firmy. Jeżeli widzisz nieaktualne dane, prosimy o informację.


Branże: Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

Dane kontaktowe

Adres
ikona kontakt
Darżyno 10
76-230 Darżyno
NIP: 8393049673
REGON: 366933277
Telefony i infolinie

Dodatkowe informacje kontaktowe


Dane firmowe

Nazwa pełna:

AGROPERFEKT Bartłomiej Pieniak

Adres rejestrowy:

Darżyno 10 76-230 Darżyno

NIP:

8393049673

REGON:

366933277

Forma prawna:

indywidualna działalność gospodarcza

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:

2017-04-03

Data rejestracji:

2017-04-03


Profil działalności

Kod PKD:
 • 46.61.ZSprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • 01.19.ZPozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
 • 01.21.ZUprawa winogron
 • 01.29.ZUprawa pozostałych roślin wieloletnich
 • 01.30.ZRozmnażanie roślin
 • 01.49.ZChów i hodowla pozostałych zwierząt
 • 01.61.ZDziałalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
 • 01.62.ZDziałalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • 01.63.ZDziałalność usługowa następująca po zbiorach
 • 01.64.ZObróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
 • 01.70.ZŁowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
 • 02.10.ZGospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
 • 02.20.ZPozyskiwanie drewna
 • 02.30.ZPozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
 • 02.40.ZDziałalność usługowa związana z leśnictwem
 • 03.11.ZRybołówstwo w wodach morskich
 • 03.12.ZRybołówstwo w wodach śródlądowych
 • 03.21.ZChów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich
 • 03.22.ZChów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
 • 10.12.ZPrzetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
 • 10.13.ZProdukcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
 • 10.20.ZPrzetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
 • 10.31.ZPrzetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
 • 10.32.ZProdukcja soków z owoców i warzyw
 • 10.39.ZPozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
 • 10.41.ZProdukcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
 • 10.42.ZProdukcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
 • 10.51.ZPrzetwórstwo mleka i wyrób serów
 • 10.52.ZProdukcja lodów
 • 10.61.ZWytwarzanie produktów przemiału zbóż
 • 10.62.ZWytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
 • 10.71.ZProdukcja pieczywa
 • 10.72.ZProdukcja sucharów i herbatników
 • 10.73.ZProdukcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
 • 10.81.ZProdukcja cukru
 • 10.82.ZProdukcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
 • 10.83.ZPrzetwórstwo herbaty i kawy
 • 10.84.ZProdukcja przypraw
 • 10.85.ZWytwarzanie gotowych posiłków i dań
 • 10.86.ZProdukcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
 • 10.89.ZProdukcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 10.91.ZProdukcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
 • 10.92.ZProdukcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
 • 11.01.ZDestylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
 • 11.02.ZProdukcja win gronowych
 • 11.03.ZProdukcja cydru i pozostałych win owocowych
 • 11.04.ZProdukcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
 • 11.05.ZProdukcja piwa
 • 11.06.ZProdukcja słodu
 • 11.07.ZProdukcja napojów bezalkoholowych
 • 12.00.ZProdukcja wyrobów tytoniowych
 • 13.10.AProdukcja przędzy bawełnianej
 • 13.10.BProdukcja przędzy wełnianej
 • 13.10.CProdukcja przędzy z włókien chemicznych
 • 13.10.DProdukcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici
 • 13.20.AProdukcja tkanin bawełnianych
 • 13.20.BProdukcja tkanin wełnianych
 • 13.20.CProdukcja tkanin z włókien chemicznych
 • 13.20.DProdukcja pozostałych tkanin
 • 13.30.ZWykończanie wyrobów włókienniczych
 • 13.91.ZProdukcja dzianin metrażowych
 • 13.92.ZProdukcja gotowych wyrobów tekstylnych
 • 13.93.ZProdukcja dywanów i chodników
 • 13.94.ZProdukcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
 • 13.95.ZProdukcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
 • 13.96.ZProdukcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
 • 13.99.ZProdukcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 14.11.ZProdukcja odzieży skórzanej
 • 14.12.ZProdukcja odzieży roboczej
 • 14.13.ZProdukcja pozostałej odzieży wierzchniej
 • 14.14.ZProdukcja bielizny
 • 14.19.ZProdukcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
 • 14.20.ZProdukcja wyrobów futrzarskich
 • 14.31.ZProdukcja wyrobów pończoszniczych
 • 14.39.ZProdukcja pozostałej odzieży dzianej
 • 15.11.ZWyprawa skór, garbowanie
 • 15.12.ZProdukcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych
 • 15.20.ZProdukcja obuwia
 • 16.10.ZProdukcja wyrobów tartacznych
 • 16.21.ZProdukcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
 • 16.22.ZProdukcja gotowych parkietów podłogowych
 • 16.23.ZProdukcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 • 16.24.ZProdukcja opakowań drewnianych
 • 16.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z drewna
 • 17.11.ZProdukcja masy włóknistej
 • 17.12.ZProdukcja papieru i tektury
 • 17.21.ZProdukcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
 • 17.22.ZProdukcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
 • 17.23.ZProdukcja artykułów piśmiennych
 • 17.24.ZProdukcja tapet
 • 17.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • 18.11.ZDrukowanie gazet
 • 18.12.ZPozostałe drukowanie
 • 18.13.ZDziałalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • 18.14.ZIntroligatorstwo i podobne usługi
 • 18.20.ZReprodukcja zapisanych nośników informacji
 • 19.10.ZWytwarzanie i przetwarzanie koksu
 • 19.20.ZWytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • 20.11.ZProdukcja gazów technicznych
 • 20.12.ZProdukcja barwników i pigmentów
 • 20.13.ZProdukcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • 20.14.ZProdukcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
 • 20.15.ZProdukcja nawozów i związków azotowych
 • 20.16.ZProdukcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
 • 20.17.ZProdukcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
 • 20.20.ZProdukcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
 • 20.30.ZProdukcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • 20.41.ZProdukcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
 • 20.42.ZProdukcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
 • 20.51.ZProdukcja materiałów wybuchowych
 • 20.52.ZProdukcja klejów
 • 20.53.ZProdukcja olejków eterycznych
 • 20.59.ZProdukcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 20.60.ZProdukcja włókien chemicznych
 • 21.10.ZProdukcja podstawowych substancji farmaceutycznych
 • 21.20.ZProdukcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • 22.11.ZProdukcja opon i dętek z gumy
 • 22.19.ZProdukcja pozostałych wyrobów z gumy
 • 22.21.ZProdukcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
 • 22.22.ZProdukcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • 22.23.ZProdukcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
 • 22.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 23.11.ZProdukcja szkła płaskiego
 • 23.12.ZKształtowanie i obróbka szkła płaskiego
 • 23.13.ZProdukcja szkła gospodarczego
 • 23.14.ZProdukcja włókien szklanych
 • 23.19.ZProdukcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
 • 23.20.ZProdukcja wyrobów ogniotrwałych
 • 23.31.ZProdukcja ceramicznych kafli i płytek
 • 23.32.ZProdukcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
 • 23.41.ZProdukcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
 • 23.42.ZProdukcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
 • 23.43.ZProdukcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
 • 23.44.ZProdukcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
 • 23.49.ZProdukcja pozostałych wyrobów ceramicznych
 • 23.51.ZProdukcja cementu
 • 23.52.ZProdukcja wapna i gipsu
 • 23.61.ZProdukcja wyrobów budowlanych z betonu
 • 23.62.ZProdukcja wyrobów budowlanych z gipsu
 • 23.63.ZProdukcja masy betonowej prefabrykowanej
 • 23.64.ZProdukcja zaprawy murarskiej
 • 23.65.ZProdukcja cementu wzmocnionego włóknem
 • 23.69.ZProdukcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 • 23.70.ZCięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
 • 23.91.ZProdukcja wyrobów ściernych
 • 23.99.ZProdukcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 24.10.ZProdukcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
 • 24.20.ZProdukcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
 • 24.31.ZProdukcja prętów ciągnionych na zimno
 • 24.32.ZProdukcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
 • 24.33.ZProdukcja wyrobów formowanych na zimno
 • 24.34.ZProdukcja drutu
 • 24.41.ZProdukcja metali szlachetnych
 • 24.42.AProdukcja aluminium hutniczego
 • 24.42.BProdukcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
 • 24.43.ZProdukcja ołowiu, cynku i cyny
 • 24.44.ZProdukcja miedzi
 • 24.45.ZProdukcja pozostałych metali nieżelaznych
 • 24.46.ZWytwarzanie paliw jądrowych
 • 24.51.ZOdlewnictwo żeliwa
 • 24.52.ZOdlewnictwo staliwa
 • 24.53.ZOdlewnictwo metali lekkich
 • 24.54.AOdlewnictwo miedzi i stopów miedzi
 • 24.54.BOdlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 25.11.ZProdukcja konstrukcji metalowych i ich części
 • 25.12.ZProdukcja metalowych elementów stolarki budowlanej
 • 25.21.ZProdukcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
 • 25.29.ZProdukcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
 • 25.30.ZProdukcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
 • 25.40.ZProdukcja broni i amunicji
 • 25.50.ZKucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali
 • 25.61.ZObróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • 25.62.ZObróbka mechaniczna elementów metalowych
 • 25.71.ZProdukcja wyrobów nożowniczych i sztućców
 • 25.72.ZProdukcja zamków i zawiasów
 • 25.73.ZProdukcja narzędzi
 • 25.91.ZProdukcja pojemników metalowych
 • 25.92.ZProdukcja opakowań z metali
 • 25.93.ZProdukcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
 • 25.94.ZProdukcja złączy i śrub
 • 25.99.ZProdukcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 26.11.ZProdukcja elementów elektronicznych
 • 26.12.ZProdukcja elektronicznych obwodów drukowanych
 • 26.20.ZProdukcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 26.30.ZProdukcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • 26.40.ZProdukcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • 26.51.ZProdukcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
 • 26.52.ZProdukcja zegarków i zegarów
 • 26.60.ZProdukcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
 • 26.70.ZProdukcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • 26.80.ZProdukcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
 • 27.11.ZProdukcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
 • 27.12.ZProdukcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
 • 27.20.ZProdukcja baterii i akumulatorów
 • 27.31.ZProdukcja kabli światłowodowych
 • 27.32.ZProdukcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • 27.33.ZProdukcja sprzętu instalacyjnego
 • 27.40.ZProdukcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • 27.51.ZProdukcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • 27.52.ZProdukcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • 27.90.ZProdukcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • 28.11.ZProdukcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
 • 28.12.ZProdukcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
 • 28.13.ZProdukcja pozostałych pomp i sprężarek
 • 28.14.ZProdukcja pozostałych kurków i zaworów
 • 28.15.ZProdukcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • 28.21.ZProdukcja pieców, palenisk i palników piecowych
 • 28.22.ZProdukcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • 28.23.ZProdukcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 28.24.ZProdukcja narzędzi ręcznych mechanicznych
 • 28.25.ZProdukcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
 • 28.29.ZProdukcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 28.30.ZProdukcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
 • 28.41.ZProdukcja maszyn do obróbki metalu
 • 28.49.ZProdukcja pozostałych narzędzi mechanicznych
 • 28.91.ZProdukcja maszyn dla metalurgii
 • 28.92.ZProdukcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
 • 28.93.ZProdukcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
 • 28.94.ZProdukcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
 • 28.95.ZProdukcja maszyn dla przemysłu papierniczego
 • 28.96.ZProdukcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
 • 28.99.ZProdukcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 29.10.AProdukcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych
 • 29.10.BProdukcja samochodów osobowych
 • 29.10.CProdukcja autobusów
 • 29.10.DProdukcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów
 • 29.10.EProdukcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 29.20.ZProdukcja nadwozi do pojazdów silnikowych
 • 29.31.ZProdukcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
 • 29.32.ZProdukcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
 • 30.11.ZProdukcja statków i konstrukcji pływających
 • 30.12.ZProdukcja łodzi wycieczkowych i sportowych
 • 30.20.ZProdukcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
 • 30.30.ZProdukcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
 • 30.40.ZProdukcja wojskowych pojazdów bojowych
 • 30.91.ZProdukcja motocykli
 • 30.92.ZProdukcja rowerów i wózków inwalidzkich
 • 30.99.ZProdukcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 31.01.ZProdukcja mebli biurowych i sklepowych
 • 31.02.ZProdukcja mebli kuchennych
 • 31.03.ZProdukcja materaców
 • 31.09.ZProdukcja pozostałych mebli
 • 32.11.ZProdukcja monet
 • 32.12.ZProdukcja wyrobów jubilerskich i podobnych
 • 32.13.ZProdukcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
 • 32.20.ZProdukcja instrumentów muzycznych
 • 32.30.ZProdukcja sprzętu sportowego
 • 32.40.ZProdukcja gier i zabawek
 • 32.50.ZProdukcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • 32.91.ZProdukcja mioteł, szczotek i pędzli
 • 32.99.ZProdukcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 33.11.ZNaprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • 33.12.ZNaprawa i konserwacja maszyn
 • 33.13.ZNaprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • 33.14.ZNaprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • 33.15.ZNaprawa i konserwacja statków i łodzi
 • 33.16.ZNaprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
 • 33.17.ZNaprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
 • 33.19.ZNaprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • 33.20.ZInstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 45.11.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • 45.19.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.20.ZKonserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.31.ZSprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.32.ZSprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.40.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
 • 46.11.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • 46.12.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • 46.13.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • 46.14.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • 46.15.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 • 46.16.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
 • 46.17.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 46.18.ZDziałalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • 46.19.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 46.21.ZSprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • 46.22.ZSprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • 46.23.ZSprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • 46.24.ZSprzedaż hurtowa skór
 • 46.31.ZSprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • 46.32.ZSprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • 46.33.ZSprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • 46.34.ASprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
 • 46.34.BSprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
 • 46.35.ZSprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
 • 46.36.ZSprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
 • 46.37.ZSprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
 • 46.38.ZSprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
 • 46.39.ZSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 46.41.ZSprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
 • 46.42.ZSprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • 46.43.ZSprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • 46.44.ZSprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 • 46.45.ZSprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
 • 46.46.ZSprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • 46.47.ZSprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 • 46.48.ZSprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
 • 46.49.ZSprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • 46.51.ZSprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • 46.52.ZSprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • 46.62.ZSprzedaż hurtowa obrabiarek
 • 46.63.ZSprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • 46.64.ZSprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
 • 46.65.ZSprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • 46.66.ZSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
 • 46.69.ZSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • 46.71.ZSprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • 46.72.ZSprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • 46.73.ZSprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 46.74.ZSprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 46.75.ZSprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 46.76.ZSprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • 46.77.ZSprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 46.90.ZSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.11.ZSprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 47.19.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.21.ZSprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.22.ZSprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.23.ZSprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.24.ZSprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.25.ZSprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.26.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.29.ZSprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.30.ZSprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • 47.41.ZSprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.42.ZSprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.43.ZSprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.51.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.52.ZSprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.53.ZSprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.54.ZSprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.ZSprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.61.ZSprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.62.ZSprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.63.ZSprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.64.ZSprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.65.ZSprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.71.ZSprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.72.ZSprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.73.ZSprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.74.ZSprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.75.ZSprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.76.ZSprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.77.ZSprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.78.ZSprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.79.ZSprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.ZSprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.ZSprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.91.ZSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
 • 47.99.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 49.10.ZTransport kolejowy pasażerski międzymiastowy
 • 49.20.ZTransport kolejowy towarów
 • 49.31.ZTransport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 • 49.32.ZDziałalność taksówek osobowych
 • 49.39.ZPozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 49.41.ZTransport drogowy towarów
 • 49.42.ZDziałalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • 49.50.ATransport rurociągami paliw gazowych
 • 49.50.BTransport rurociągowy pozostałych towarów
 • 50.10.ZTransport morski i przybrzeżny pasażerski
 • 50.20.ZTransport morski i przybrzeżny towarów
 • 50.30.ZTransport wodny śródlądowy pasażerski 
 • 50.40.ZTransport wodny śródlądowy towarów
 • 51.10.ZTransport lotniczy pasażerski
 • 51.21.ZTransport lotniczy towarów
 • 51.22.ZTransport kosmiczny
 • 52.10.AMagazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
 • 52.10.BMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.21.ZDziałalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 52.22.ADziałalność usługowa wspomagająca transport morski
 • 52.22.BDziałalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
 • 52.23.ZDziałalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • 52.24.APrzeładunek towarów w portach morskich
 • 52.24.BPrzeładunek towarów w portach śródlądowych
 • 52.24.CPrzeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • 52.29.ADziałalność morskich agencji transportowych
 • 52.29.BDziałalność śródlądowych agencji transportowych
 • 52.29.CDziałalność pozostałych agencji transportowych
 • 53.10.ZDziałalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
 • 53.20.ZPozostała działalność pocztowa i kurierska
 • 94.91.ZDziałalność organizacji religijnych
 • 95.11.ZNaprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 95.12.ZNaprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • 95.21.ZNaprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • 95.22.ZNaprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
 • 95.23.ZNaprawa obuwia i wyrobów skórzanych
 • 95.24.ZNaprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
 • 95.25.ZNaprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii
 • 95.29.ZNaprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • 96.01.ZPranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 • 96.02.ZFryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
 • 96.03.ZPogrzeby i działalność pokrewna
 • 96.04.ZDziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
 • 96.09.ZPozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Rozwiń

Mapa

Agroperfekt Bartłomiej Pieniak