Znajdź szybko pracę!
Załóż Profil Zawodowy w 3 krokach!

Załóż profil Zawodowy

Швидко знайдіть роботу!
Створіть професійний профіль за 3 кроки!

Створіть профіль професіонала
Miniaturka
Witold Rosiek
Prokurent SIPMA S.A.
Prokurent, Dyrektor Biura Prawnego z ponad 10-letnim doświadczeniem w zakresie organizacji Spółek, nadzoru właścicielskiego oraz zarządzaniu obsługą prawną Grupy Kapitałowej. Absolwent prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prywatnie pasjonat enologii i squasha.

Jaka jest misja firmy?

Nasza misja to:

Mierzyć na szczyty doskonałości we wszystkim, co robimy, wkładając w to twórczy wysiłek i profesjonalną pracę, zachowując nasze podstawowe wartości: troskę o klienta i własnych pracowników, stwarzając wszystkim najlepsze warunki do samorealizacji.

Te słowa są źródłem inspiracji, z której organizacja czerpie energię i motywację, staramy się, aby nasza Misja była widoczna we wszystkich działaniach. SIPMA jako wiodący producent maszyn rolniczych, w celu utrzymania pozycji lidera w tej branży, nieustannie od wielu lat inwestuje w rozwój nowych technologii wytwarzania oraz nowoczesny park maszynowy. Staramy się być blisko naszego klienta. Jego uwagi są dla nas cennym źródłem informacji o zmieniającym się rynku oraz o walorach eksploatacyjnych naszych maszyn.

Obecnie jesteście wiodącym producentem maszyn rolniczych w Polsce. Czy na swojej drodze spotykaliście wiele przeciwności?

 Działalność każdej organizacji uwarunkowana jest wieloma zmiennymi, pojawiającymi się w jej otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. Niektóre z tych zmiennych stanowią szanse, inne zagrożenia. Najważniejszym jest, by wykorzystać pojawiające się możliwości albo też zapobiegać mogącym pojawić się trudnościom. SIPMA, jak każda organizacja, działa w środowisku dynamicznym, więc jak inne organizacje, mierzy się z koniecznością przewidywania, reagowania, zapobiegania przeciwnościom.

Jakie są Wasze mocne strony?

Jesteśmy wiodącym producentem maszyn rolniczych w Polsce oraz jednym z największych przedsiębiorstw produkcyjnych na Lubelszczyźnie. Nasze maszyny cieszą się uznaniem wśród użytkowników, co potwierdza między innymi fakt, iż jako jedyna polska firma zdobyliśmy 8 złotych medali podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POLAGRA oraz jubileuszowy medal z okazji 75-lecia MTP i Wielki Złoty medal MTP. Uczestnictwo w targach i pokazach jest naszym atutem, gdyż podczas tego typu wydarzeń mamy możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z klientem. Ponadto, nasz klient ma możliwość korzystania z usług Serwisu SIPMA, zaczynając od obsługi pokazów polowych maszyn, poprzez doradztwo przy ich zakupie, jak i wykonanie pierwszych uruchomień i napraw. Z myślą o kliencie wprowadziliśmy do naszej oferty system Finansowania SIPMA, dzięki czemu istnieje możliwość nabycia naszych produktów w wydłużonym terminie płatności. Jest to ważne ze względu na fakt, że sprzedaż ratalna maszyn rolniczych cieszy się stale rosnącą popularnością. Za mocną stronę należy również uznać sklep internetowy, który prowadzimy. Podsumowując, jesteśmy przekonani, że to troska o nieustający wzrost satysfakcji klienta stanowi mocną stronę Firmy, co przekłada się na jej pozycję na rynku.

 

SIPMA posiada bogatą ofertę. Który z Waszych produktów cieszy się największym zainteresowaniem?

Rynek postrzega SIPMA jako lidera w produkcji maszyn z linii zielonkowej, a największą popularnością cieszą się prasy i owijarki. W ofercie znajdują się prasy łańcuchowe, łańcuchowo-walcowe, walcowe oraz zmiennokomorowe. Wyprzedzając rynek, SIPMA wprowadza do swojej oferty prasę silosującą SIPMA PL 7000 SILO. Jednocześnie ciągle poszerzana jest oferta maszyn z linii paszowej, do nawożenia oraz uprawy ziemi. Należy również zaznaczyć, że flagowe produkty marki posiadają wiele modeli, tak aby spełniać oczekiwania każdego potencjalnego klienta.

Jaka jest Państwa oferta produktowa?

SIPMA jest wiodącym producentem maszyn rolniczych w Polsce. Produkuje najwyższej klasy sprzęt rolniczy, przywiązując ogromną wagę do tendencji rynkowych oraz indywidualnych potrzeb klientów. W bogatej ofercie produktowej znajdują się takie maszyny jak prasy, owijarki, zgrabiarki, rozrzutniki obornika czy rozsiewacze nawozów, a także wiele innych. SIPMA to także największy krajowy producent wałów przegubowo-teleskopowych. Firma za cel stawia sobie zapewnienie rolnikowi kompletnego asortymentu maszyn, które wykorzystywane będą od pokosu trawy, aż do samego transportu owiniętych bel do jego gospodarstwa.

Firma otrzymała tytuł „Pracodawcy Roku 2011”. Co oznacza dla Was ten sukces?

Sukces ten stanowi dla nas nobilitację i potwierdza, że jesteśmy pracodawcą, który ma na względzie satysfakcję swoich pracowników. Tytułem tym honorowani są pracodawcy, którzy wyróżniają się jakością polityki personalnej – przede wszystkim otwartością w stosunku do pracowników, chęcią podejmowania współpracy z Miejskim Urzędem Pracy, tworzenia miejsc pracy dla osób pozostających bez zatrudnienia. Wyróżnienie, które otrzymaliśmy oznacza, że nasza polityka personalna jest godna naśladowania, a współpraca z MUP efektywna.

 

 

W swoich działaniach stawiacie na innowacyjność?

Najcenniejszym zasobem każdej organizacji są ludzie, ich wiedza, umiejętności, kompetencje. Budując zespół pracowników mamy na uwadze ich potencjał w zakresie twórczego rozwiązywania problemów, czy też kreowania innowacyjnych metod realizacji zadań. Innowacyjność stanowi bowiem dla nas nie tylko kryterium w zakresie oferty produktowej, ale także, jeśli nie przede wszystkim, postawę i podejście do naszych zadań.
Nie bez powodu, wśród pożądanych cech pracownika SIPMA znajdują się Innowacyjność, Twórczość i zdolność podejmowania Inicjatyw.

Co przez to rozumiecie?

  • Innowacyjność należy rozumieć na dwa sposoby. Pierwszy z nich odnosi się do wprowadzenia takiego ulepszenia czy usprawnienia czynności, procesu pracy, produktu lub usługi, iż w jego wyniku wzrasta efektywność procesu pracy czy wykonywanej czynności, a wyrób czy usługa zyskują nową wartość w oczach klientów. Drugi sposób dotyczy sytuacji, kiedy innowacyjność przejawia się we wprowadzeniu (lub zastąpieniu istniejącego) zupełnie nowej czynności, procesu pracy czy wyrobu lub usługi. Przy czym istotne jest, by ten nowy proces, czynność, produkt czy usługa przynosiły organizacji wymierne korzyści w postaci obniżenia kosztu produkcji, skrócenia czasu wykonywania czynności czy zwiększenia dochodów przedsiębiorstwa. 
  • Twórczość powiązana jest bardzo mocno z innowacyjnością. Naszym zdaniem twórczość to nieustanny, bardzo aktywny, charakteryzujący się ogromną emocjonalnością i energią proces myślowy polegający na wyszukiwaniu, analizie i wyciąganiu wniosków z pozornie nieistotnych problemów, faktów, pomysłów, idei, przypuszczeń. W wyniku swoistego uporu i zaangażowania osoby twórczej dochodzi ona do konkretnych rozwiązań – do twórczego efektu swoich poszukiwań myślowych, które dają początek innowacjom.
     
  • Zdolność do podejmowania inicjatyw wiąże się z silnym przekonaniem osoby twórczej o słuszności rozwiązania, do którego doszła w wyniku procesu myślowego. Jest to nie tylko twórcza postawa i wypracowanie w jej wyniku pewnych innowacji, ale także umiejętność argumentowania słuszności proponowanych rozwiązań. Jest to także, a może przede wszystkim, chęć i wewnętrzna potrzeba do kreatywnego wykonywania zadań. To postawa pracownika, który wykonując każdą, choćby najdrobniejszą czynność, próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie: Czy i jak można zrobić to lepiej? 

Bierzecie również udział w różnego rodzaju targach i pokazach.

Targi i pokazy są jednym z podstawowych elementów promocji wizerunku firmy, w związku z tym odgrywają kluczową rolę w prezentacji maszyn i urządzeń produkowanych przez SIPMA. Imprezy te stwarzają możliwość bezpośredniej komunikacji i rozwoju więzi z klientem. SIPMA uczestniczy we wszystkich najważniejszych branżowych imprezach wystawienniczych w kraju i za granicą. Bardzo ważną formą prezentacji maszyn są pokazy ich pracy w warunkach polowych. Podczas pokazów, rolnicy mają okazję zobaczyć maszynę w pracy, zapoznać się z najnowszymi produktami oraz wymienić doświadczenia z konstruktorami, handlowcami i mechanikami serwisowymi. Najpopularniejszym wydarzeniem rolniczym bez wątpienia, jest Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW w miejscowości Bednary koło Poznania, która zrzesza największych producentów maszyn rolniczych z całej Polski i świata. SIPMA uczestniczy również w Targach Rolniczych AGRO-PARK, AGROTECH Kielce, Zielone AGRO SHOW oraz w Wystawie Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Niewątpliwie ważnym wydarzeniem są również Dni Otwarte SIPMA, w trakcie których kluczowe jest pokazanie zainteresowanym firmy „od środka”, zaprezentowanie procesów technologicznych, stanowiących trzon produkcji maszyn SIPMA, pokazanie etapowości powstawania tych maszyn, a także poznanie pracowników, którzy tworzą markę SIPMA. Dni Otwarte SIPMA to wspaniała okazja do zaprezentowania wszystkich produktów firmy ze szczególnym uwzględnieniem tych najnowszych.

 

 

Jakimi kanałami poszukujecie nowych pracowników?

Do każdej rekrutacji podchodzimy indywidualnie, a to oznacza dobór różnorodnych kanałów rekrutacji, za pomocą których chcemy dotrzeć do konkretnej grupy kandydatów. Priorytetowo traktujemy rekrutacje wewnętrzne i stwarzamy pracownikom szanse awansów poziomych i pionowych, w związku z tym zamieszczamy ogłoszenia w naszym wewnętrznym Intranecie. Dodatkowo, każde ogłoszenie o poszukiwanym stanowisku pracy, jest zamieszczane na naszej stronie internetowej www.sipma.pl
W przypadku stanowisk fizycznych, ogłoszenia zamieszczamy na stronach Miejskiego i Powiatowego Urzędu Pracy. 
W sytuacji, gdy poszukujemy pracowników umysłowych zamieszczamy ogłoszenia na portalach internetowych. 
Podejmujemy współpracę z firmami outplacementowymi, daje nam to dostęp do licznej bazy kandydatów już wyspecjalizowanych, którzy jak najszybciej chcieliby podjąć kolejne zatrudnienie. 
Z naszymi ofertami staramy się docierać również do studentów, uczestnicząc zarówno na targach pracy organizowanych przez uczelnie jak i przez lokalne władze. 
Z dużym zaangażowaniem realizujemy programy staży i praktyk, które dają nam możliwość odkrycia wartościowych kandydatów, którym często oferujemy pracę w naszej Spółce.

Jakie osoby mają szansę znaleźć zatrudnienie w Waszej firmie?

Osoby ambitne i pracowite, które nie boją się wyzwań, ponieważ w naszej firmie stawiamy na samodzielność i rozwój. Poszukujemy pracowników, którzy są innowacyjni, chętnie się angażują, proponują coś nowego, chcą się rozwijać. Wkładamy wiele wysiłku we wdrożenie nowego pracownika do pracy proponując mu serię spotkań, dzięki którym lepiej adaptuje się w firmie.

Na jakie bonusy mogą liczyć Wasi pracownicy?

Funkcjonujący w firmie system motywacyjny, opiera się na dwóch grupach narzędzi motywacyjnych: pozapłacowych i finansowych. Wśród narzędzi pozapłacowych warto wymienić Pakiet Usług Medycznych, gwarantujący pracownikom i najbliższym członkom ich rodzin niemal nieograniczony dostęp do specjalistów, badań laboratoryjnych i diagnostycznych. Ponadto pracownicy mają możliwość ustalenia z przełożonym dogodnych dla nich godzin pracy, skorzystać z miejsc parkingowych na zamkniętym parkingu firmowym, skorzystać ze szkoleń w ramach Programu Rozwoju Umiejętności, pracownicy SIPMA objęci są również pakietem socjalnym. Wśród finansowych narzędzi motywacyjnych funkcjonuje system nagród i dodatków, premiujący pracowników wyróżniających się szczególnym zaangażowaniem, jakością i wynikami pracy, twórczym podejściem do rozwiązywania problemów, stawiających na innowacyjność w realizacji zadań. To oczywiście tylko niektóre elementy systemu motywacyjnego. Pełen katalog zawiera ponad dwadzieścia różnych możliwości motywowania pracowników.

Jak wygląda oferta praktyk i staży w Państwa firmie?

Zdajemy sobie sprawę, że organizowanie praktyk i staży jest elementem społecznej odpowiedzialności naszej firmy. Dbamy, aby poziom ich organizacji był na jak najwyższym poziomie. Jeżeli chodzi o staże, współpracujemy przede wszystkim z Urzędem Pracy. Natomiast na praktyki trwające od 1 do 3 miesięcy, organizowane przez cały rok kalendarzowy, zapraszamy studentów po ukończeniu III roku studiów oraz absolwentów uczelni wyższych. Praktyki organizujemy w Dziale Konstrukcyjno-Technologicznym, Pionie Produkcji, Pionie Marketingu, Biurze Prawnym i Zespole ds. personalnych. Informujemy studentów o praktykach poprzez Biura Karier lubelskich uczelni wyższych. Jednak lokalizacja nas nie ogranicza, bowiem praktyki u nas odbyło już wielu studentów uczelni warszawskich. W naszej firmie odbywają się także praktyki szkolne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe. W tym miejscu warto wspomnieć, iż do naszych ostatnich sukcesów możemy zaliczyć otwarcie, we współpracy z Zasadniczą Szkołą Zawodową ZDZ, Szkoły Przyzakładowej SIPMA, w ramach której realizujemy praktyczną naukę zawodu. Wszystkie te działania odzwierciedlają jedną z zasad, którą kieruje się nasza firma, mianowicie: Młodym szansę, starszym szacunek. Młodzi ludzie zdobywając swe pierwsze doświadczenia zawodowe są wspierani przez naszą kadrę specjalistów.

SIPMA jest rozpoznawalna prawie na całym świecie. Czy planujecie „zdobyć” kolejne rynki?

SIPMA to marka, która rozpoznawalna jest obecnie niemal na całym świecie. Eksportuje towary do wielu krajów i kontynentów oraz nieustannie zdobywa uznanie zagranicznych odbiorców. Dlatego bardzo istotne jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom światowych kontrahentów. Nie wątpliwie cieszy fakt, że ludzie, którzy już raz kupili produkty, chętnie po nie wracają. Oczywiście firma planuje „zdobyć” kolejne rynki, ponieważ jak każde przedsiębiorstwo za priorytet stawia sobie rozwój sieci partnerskiej.

Czego mogę życzyć Państwu na przyszłość?

Z pewnością dynamicznego i ciągłego rozwoju firmy, pozytywnego wprowadzenia na rynek nowych produktów oraz jak największej rozpoznawalności marki SIPMA  na innych kontynentach. 

SIPMA S.A.
2.4/5 Na podstawie 96 ocen.
gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Marcu 2021r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 4 014 360
  2. linkedin.com 3 587 328
  3. olx.pl 3 276 288
  4. jooble.org 3 086 424
  5. pracuj.pl 3 054 024
SIPMA S.A.