Kontakt - Firma Handlowo Usługowa Merkury Export Import Mariusz Mydlak Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia - telefon, adres, NIP, informacje

Poniżej znajdziesz dane kontaktowe dla firmy Firma Handlowo Usługowa Merkury Export Import Mariusz Mydlak w Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia, adresy, NIP, numery telefonów, infolinia i e-maile, oraz informacje: dane finansowe i władze firmy. Jeżeli widzisz nieaktualne dane, prosimy o informację.


Branże: Towarzystwa ubezpieczeniowe

Dane kontaktowe

Adres
ikona kontakt
Kolonia Sól 84
23-400 Kolonia Sól
NIP: 9181112083
REGON: 950340329

Dodatkowe informacje kontaktowe


Dane firmowe

Nazwa pełna:

FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "MERKURY" EXPORT - IMPORT - MARIUSZ MYDLAK

Adres rejestrowy:

Kolonia Sól 84 23-400 Kolonia Sól

NIP:

9181112083

REGON:

950340329

Forma prawna:

indywidualna działalność gospodarcza

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:

2010-10-01

Data rejestracji:

2010-10-01


Profil działalności

Kod PKD:
 • 66.22.ZDziałalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • 01.30.ZRozmnażanie roślin
 • 01.61.ZDziałalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
 • 01.63.ZDziałalność usługowa następująca po zbiorach
 • 02.10.ZGospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
 • 02.20.ZPozyskiwanie drewna
 • 02.30.ZPozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
 • 02.40.ZDziałalność usługowa związana z leśnictwem
 • 10.71.ZProdukcja pieczywa
 • 16.10.ZProdukcja wyrobów tartacznych
 • 16.21.ZProdukcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
 • 16.22.ZProdukcja gotowych parkietów podłogowych
 • 16.23.ZProdukcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 • 16.24.ZProdukcja opakowań drewnianych
 • 16.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z drewna
 • 33.14.ZNaprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • 38.11.ZZbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 43.12.ZPrzygotowanie terenu pod budowę
 • 43.21.ZWykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.ZWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.ZWykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.33.ZPosadzkarstwo
 • 43.34.ZMalowanie i szklenie
 • 43.39.ZWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.91.ZWykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 43.99.ZPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.11.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • 46.12.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • 46.13.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • 46.15.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 • 46.18.ZDziałalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • 46.19.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 46.21.ZSprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • 46.22.ZSprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • 46.31.ZSprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • 46.43.ZSprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • 46.44.ZSprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 • 46.45.ZSprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
 • 46.49.ZSprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • 46.73.ZSprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 46.74.ZSprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 47.19.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.24.ZSprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.54.ZSprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.ZSprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.74.ZSprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.75.ZSprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.78.ZSprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.99.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 49.41.ZTransport drogowy towarów
 • 68.10.ZKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.ZWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 69.20.ZDziałalność rachunkowo-księgowa
 • 70.22.ZPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 73.11.ZDziałalność agencji reklamowych
 • 73.20.ZBadanie rynku i opinii publicznej
 • 74.10.ZDziałalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 77.31.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
 • 77.32.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • 77.39.ZWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 78.10.ZDziałalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 81.10.ZDziałalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 81.21.ZNiespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.22.ZSpecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.29.ZPozostałe sprzątanie
 • 81.30.ZDziałalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 82.30.ZDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 82.99.ZPozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Rozwiń

Mapa

Firma Handlowo Usługowa Merkury Export Import Mariusz Mydlak
0/5 Na podstawie 0 ocen.
 • Zobacz wywiad
 • Kolonia Sól 84
  23-400 Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia
 • NIP: 9181112083 REGON: 950340329
gemius

Na podstawie badań Mediapanel prowadzonych przez Gemius w okresie od 1 marca do 31 marca 2024: wskaźniki "Real Users" platforma internet.

Ranking Użytkownicy
(real users)
 1. GoWork.pl 3 634 470
 2. Pracuj.pl 3 137 130
 3. LinkedIn 3 035 232
 4. Olx.pl 2 564 298
Firma Handlowo Usługowa Merkury Export Import Mariusz Mydlak