DPD Polska Sp. z o.o.

2 Dodaj opinię

Razem

Razem

 

DPD Polska realizuje zadania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu od lat. Z początkiem 2016 r. DPDgroup wdrożyła nową strategię realizowana pod hasłem Driving Change, potwierdzając, że jest częścią biznesowego ekosystemu i w swojej działalności uwzględnia różne współzależności z otoczeniem.

Zgodnie z tym zobowiązaniem, DPD Polska jest odpowiedzialnym partnerem dla swoich Klientów biznesowych i indywidualnych oraz dla lokalnej społeczności. Koncentrujemy się na czterech obszarach, w których możemy zdziałać najwięcej. Wiążą się one bezpośrednio z naszą działalnością i dotyczą obszarów, na które mamy realny wpływ.

Poniższe postulaty określają ramy, w jakich poruszamy się jako firma odpowiedzialna społecznie. Są one konsekwencją wyzwań współczesności - oczekiwań naszych klientów B2B i B2C, zmian w regulacjach, rozwoju e-commerce i chęcią bycia liderem także i w tym obszarze.

 
Neutralni dla środowiska >
Przyjazna logistyka miejska >
Innowacyjna przedsiębiorczość >
Wymiana wiedzy i doświadczeń z oddziałami partnerskimi DPD >
Bliżej społeczności >
×
Zero tolerancji dla mobbingu w firmie!

Byłeś świadkiem?
Dodaj opinie na www.gowork.pl/opinie
Potrzebujesz wsparcia?
Skontaktuj się z Panią Joanną Koczaj-Dyrda zgloszenie@gowork.pl

Joanna Koczaj-Dyrda
Joanna Koczaj-DyrdaOfiara mobbingu - Radca prawny
DPD Polska Sp. z o.o.