baner wywiady
Miniaturka
Joanna Tonkowicz
Deloitte Polska
Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku E-marketing. Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku: Zarządzanie Potencjałem Społecznym.

Deloitte Polska

„Deloitte” to marka skupiająca dziesiątki tysięcy profesjonalistów w niezależnych firmach na całym świecie, współpracujących przy świadczeniu wybranym klientom usług audytorskich, doradztwa gospodarczego, doradztwa finansowego, zarządzania ryzykiem i doradztwa podatkowego. Firmy te są członkami Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnej spółki prawa brytyjskiego z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji (DTTL). Każda firma członkowska świadczy usługi w określonym obszarze geograficznym i podlega prawu oraz standardom regulującym działalność profesjonalną kraju prowadzenia działalności.

Deloitte to międzynarodowa firma. Jakie były jej początki w Polsce?

W Polsce firma Deloitte rozpoczęła swoją działalność w roku 1990. Przez ponad 25 lat obecności w Polsce rozwijaliśmy firmę, zwiększając grono naszych pracowników i klientów, między innymi poprzez połączenia z lokalnymi firmami audytorskimi i księgowymi. Dzięki tej strategii mogliśmy i możemy oferować klientom usługi najwyższej jakości, łącząc wiedzę i zasoby globalnej firmy, obejmujące ponad  200 tys. pracowników w 150 krajach, z cennym doświadczeniem specjalistów działających na lokalnych rynkach.

Czym dokładnie się zajmujecie?

Deloitte to różnorodność - ludzi, doświadczeń, usług i branż, w których je realizujemy. Świadczymy profesjonalne usługi doradcze w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego, konsultingu. Zespół działu Audytu zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych, oceną kondycji organizacji oraz usprawnianiem działania firmy. Konsultanci działu Doradztwa Podatkowego pomagają klientom w zakresie podatków CIT, VAT, PIT, a także w zakresie np. cen transferowych, międzynarodowego prawa podatkowego, cła, akcyzy, czy też podatków w systemach IT. Dział Konsultingu zajmuje się doradztwem biznesowym i technologicznym, definiowaniem strategii, reorganizacją, wdrażaniem rozwiązań informatycznych oraz zarządzaniem ryzykiem. Pracownicy działu Doradztwa Finansowego pomagają firmom w procesach: fuzji i przejęć, wycen, due diligence, restrukturyzacji, a także w zakresie corporate finance. Z kolei Kancelaria Prawnicza świadczy usługi dotyczące m.in. prawa korporacyjnego, prawa finansów i bankowości, prawa pracy, prawa nieruchomości czy prawa farmaceutycznego i energetycznego. Zupełnie nową linią biznesową jest doradztwo w zakresie cyfrowych technologii. Deloitte Digital to agencja interaktywna, doradztwo strategiczne i firma technologiczna w jednym. To nasz nowy koncept - na nowe czasy. W stu procentach cyfrowy. Jesteśmy także dumni z nowo otwartego Deloitte Central Europe Business Services Center w Rzeszowie. DCE BSC świadczy usługi w zakresie wsparcia audytu, księgowości, obsługi IT, administracji i zarządzania ryzykiem dla biur Deloitte z 18 krajów Europy Środkowej. To, co robimy ma znaczenie. Klienci doceniają nas za wiedzę i doświadczenie. Jesteśmy także docenianym pracodawcą. Z zaangażowaniem współtworzymy społeczną odpowiedzialność biznesu, podejmując inicjatywy na rzecz budowania zaufania publicznego i wspierania lokalnych społeczności.

Jaka jest specyfika Państwa branży?

Deloitte jest firmą konsultingową należącą do tzw. Wielkiej Czwórki, co oznacza, że jesteśmy jedną z czterech największych firm konsultingowych na świecie. Konsulting to inaczej szeroko pojęte doradztwo biznesowe. Specyfika konsultingu polega na tym, ze jest to praca świadczona na rzecz klienta, który przychodzi do nas po pomoc. Naszym zadaniem jest zdobycie zaufania klienta i zaoferowanie mu kompleksowej pomocy doradczej. Usługi muszą być świadczone na najwyższym poziomie, zgodnie ze wszelkimi standardami. Naszymi klientami często są prestiżowe, polskie i międzynarodowe firmy. Dlatego też zatrudniamy ekspertów najlepszych w swojej dziedzinie. Jako globalna firma korzystamy z wiedzy i doświadczeń naszych konsultantów na całym świecie. Cechą charakterystyczną pracy w konsultingu zdecydowanie jest międzynarodowość. Praca ta wymaga zadaniowego podejścia do pracy, gdyż konsultanci zawsze pracują projektowo. Kolejną cechą pracy w konsultingu jest zespołowość. Zawsze jest się członkiem zespołu. Jeśli projekty się nakładają – konsultant jest członkiem kilku różnych zespołów, często pełni w nich różne funkcje. Konsulting wymaga więc dużej otwartości na ludzi, a nawiązywanie relacji jest podstawowym narzędziem pracy każdego konsultanta.

Ilu pracowników zatrudniacie i na jakich stanowiskach?

W 150 krajach na całym świecie zatrudniamy ponad 200 tys. specjalistów. W Polsce zatrudniamy ponad 1900 ekspertów w 9 miastach: Warszawie, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie i Rzeszowie. Ze względu na dużą różnorodność usług – ilość stanowisk jest bardzo duża. W dużej mierze są to stanowiska związane z finansami, ekonomią, prawem, ale też coraz częściej poszukujemy kandydatów na stanowiska typowo techniczne np. programistów.

Przygotowujecie wiele raportów dotyczących różnych firm, branż i dziedzin życia. W jaki sposób one powstają, na czym polega proces ich przygotowywania?

Raporty tworzone są przez specjalnie do tego powołane zespoły, które często są multidyscyplinarne. Czyli składają się z osób, które są ekspertami w danej dziedzinie i merytorycznie znają się na temacie przygotowywanego raportu. W skład zespołu wchodzi także osoba, która jest ekspertem w prowadzeniu badań i odpowiada za przygotowanie np. ankiet i ich późniejszą analizę i statystyczną obróbkę. Niezbędny jest również analityk, który z dużej bazy zebranych danych/informacji – potrafi wyciągnąć wnioski, zauważyć pewne trendy. Czasami do zespołu dołączony jest np. zespół informatyków, którzy na potrzeby badania przygotowują potrzebne narzędzia.

Czy oferujecie praktyki i staże dla studentów oraz absolwentów?

W ramach wiosennej rekrutacji planujemy zatrudnić do 200 studentów i absolwentów wyższych uczelni na płatne praktyki lub złożyć oferty pracy. Rekrutacje będą odbywały się we wszystkich oddziałach Deloitte w Polsce, oraz do wszystkich naszych działów: Audytu, Doradztwa Podatkowego i Prawnego, Konsultingu, Doradztwa Finansowego. Od tego roku możliwość odbycia praktyk oraz zdobycia zatrudnienia jest także w nowo powstałych strukturach: Deloitte Digital, oraz DCE Business Services Center w Rzeszowie.  Kandydaci mogą aplikować w ramach: płatnego programu praktyk w jednym z działów merytorycznych, programu praktyk międzynarodowych Deloitte European Internship Program, oferty praktyk dla studentów prawa i administracji Tax Track. Jeśli kandydat ma już doświadczenie i nie jest zainteresowany praktykami – może ubiegać się o pracę, niezależnie od tego czy jest studentem czy absolwentem. Ofertę zatrudnienia można znaleźć również w ramach programu Bachelor Track. Jest to praca w audycie przez 8 miesięcy dla absolwentów studiów I stopnia, którzy chcą nabrać zawodowego doświadczenia przed podjęciem studiów magisterskich.

Jacy ludzie pod względem charakteru mają szansę znaleźć u Państwa zatrudnienie?

Tworzymy skuteczną drużynę indywidualności, którą łączą wspólne wartości - takie jak rozwój, różnorodność, współpraca i skuteczność działania. Każdy z nas wnosi wartość do naszego zespołu. W związku z tym szukamy ambitnych, nastawionych na rezultaty, pewnych swojej wartości osób, które nie boją się wyzwań i posiadają predyspozycje przywódcze. Kluczowa jest również umiejętność współpracy. Szukamy pracowników, którzy dobrze czują wśród ludzi i są na nich otwarci. Niezwykle istotna jest także umiejętność analitycznego myślenia. Jeśli kandydat poradzi sobie z zadaniami analitycznymi podczas procesu rekrutacji to ma szanse na zatrudnienie niezależnie od kierunku studiów.

Co oferujecie potencjalnym kandydatom i pracownikom?

Lista argumentów za pracą w Deloitte jest długa. Obok przyjaznej kultury organizacyjnej, za którą szczególnie doceniają nas nasi pracownicy i praktykanci, mamy całą listę benefitów materialnych jak szkolenia, karta sportowa Multisport, opieka medyczna, oraz niematerialnych, które podnoszą komfort naszej pracy. Elastyczny czas i miejsce pracy, najnowsze technologie podnoszące efektywność pracy, międzynarodowe środowisko pracy, komfortowe biura. Latem warszawskie biuro Deloitte zmieni siedzibę na nowoczesny i znakomicie zlokalizowany budynek Q22, który otrzymał certyfikat ekologiczny Breem interim Excellent, z najwyższym w tej kategorii wynikiem w Polsce. W ostatnich miesiącach swoje siedziby zmieniły także biura we Wrocławiu i Poznaniu. Argumentów wciąż przybywa, bo jesteśmy otwarci na swoje potrzeby i ciągły rozwój.

Czy ścieżka kariery to w Państwa firmie realna droga?

Przyjęty w Deloitte model kariery zawiera jasno określone i obiektywne kryteria awansu. Podstawą oceny pracownika są efekty jego pracy. Wysoko oceniana jest umiejętność budowania dobrych, profesjonalnych relacji z klientem, rzetelność i skuteczność działania. Każdy pracownik jest pod opieką Counsellora, który pomaga w ustaleniu ścieżki kariery i jej realizacji. Wspiera, wyjaśnia wątpliwości, motywuje, a także dokonuje oceny postępów w pracy. Jednym słowem dba o rozwój swojego Counselee. Ścieżka kariery w Deloitte nie jest tylko sloganem. Większość stanowisk wyższego szczebla zajmują awansowani pracownicy. Obecny prezes Deloitte Polska, Marek Metrycki, zarządzał wcześniej przez wiele lat działem Doradztwa Podatkowego. Wielu obecnych managerów czy dyrektorów zaczynało od praktyk bądź stanowiska konsultanta.

W jaki sposób próbujecie integrować swoich pracowników?

Zgrany zespół to podstawa sukcesu, zwłaszcza w takiej branży jak konsulting, gdzie cała praca opiera się na pracy projektowej i zespołowej. Proces integracji musi być zatem zaplanowany na wielu płaszczyznach: podczas codziennej pracy, aktywności w czasie wolnym, po specjalnie zorganizowane wyjazdy integracyjne. Przede wszystkim dbamy o merytoryczne przygotowanie do pracy w grupie i zarządzana nią. Pracownicy, którzy chcą podszkolić swoje umiejętności w tym zakresie mogą wziąć udział w specjalnie przygotowanych szkoleniach w ramach Deloitte Learning Academy. Każdy nowo mianowany manager, który zaczyna zarządzać zespołem uczestniczy w warsztatach organizowanych przez Deloitte University w Brukseli, które przygotowują do pełnienia roli liderskiej. W biurze, aby przełamać bariery w komunikacji, wszyscy mówimy sobie po imieniu – od praktykanta po właścicieli firmy. Zespoły pracują w open space’ach, co sprzyja efektywności komunikacji. Mamy też duże otwarte kuchnie, gdzie wspólnie można zjeść lunch, a także social rooms, czyli pokoje gdzie można oderwać na chwilę myśli od pracy i np. zagrać w piłkarzyki czy też na konsolach do gier. Już wkrótce biuro warszawskie zostanie przeniesione do  nowoczesnego budynku Q22, gdzie będziemy mieli wiele przestrzeni dedykowanej pracy grupowej lub pracy w mniej formalnych warunkach. Oprócz tego spotykamy się na ogólnofirmowych spotkaniach, organizowane są wyjazdy integracyjne, a na co dzień w czasie wolnym pracownicy mogą uczestniczyć w licznych zajęciach sportowych, które są przez nas dofinansowane. Wynajmujemy sale sportowe, opłacamy trenerów. Z myślą o firmowych sportowcach powstał też Deloitte Adventure Team, który łączy osoby o  konkretnych zainteresowaniach sportowych: żeglarstwo, bieganie, rowery, triatlon etc.

Czy stawiacie na rozwój zawodowy Waszych pracowników?

Inwestowanie w rozwój pracowników to jeden z najważniejszych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi w Deloitte. Z jednej strony, jako firma dbamy o to, aby nasi pracownicy mieli możliwość rozwoju, z drugiej strony od samych pracowników oczekujemy postawy otwartej na rozwój własnej osoby, na zbieranie nowych doświadczeń, ciągłe uczenie się. Rozwój, obok różnorodności, współpracy i skutecznego działania jest dla nas kluczową wartością. A to właśnie te kluczowe wartości przekładają się na sukces firmy.  Deloitte wspiera rozwój umiejętności zarówno miękkich jak i twardych. Konsultanci, doradcy mogą skorzystać z dofinansowania bardzo drogich szkoleń merytorycznych i kwalifikacji zawodowych np. ACCA, CFA, CIMA, CISA, PMI, PRM itp. Wewnętrznie proponujemy naszym pracownikom szkolenia w ramach Deloitte Learning Academy. Pracownicy mają ponadto dostęp do bardzo dużej i nowoczesnej platformy e-learningowej. W codziennej pracy konsultanci wspierani są przez swoich counsellorów, a pracownicy wyższego szczebla przez profesjonalnych coachów. Mamy też swoją własną placówkę szkoleniową: Deloitte University, zlokalizowaną w Brukseli. Jest to projekt unikatowy w skali światowej, ponieważ łączy wiedzę prestiżowych placówek naukowych z doświadczeniem, praktyką i pasją najlepszych międzynarodowych ekspertów. Na uniwersytecie wykładają uznani eksperci Deloitte, posiadający unikalną wiedzę i doświadczenie. Szkolenia cieszą się ogromną popularnością, zapisy muszą być dokonywane są z rocznym wyprzedzeniem. Na szkoleniach spotykają się pracownicy Deloitte praktycznie z całego świata. Jest to okazja do zawarcia nowych międzynarodowych znajomości oraz poszerzenia kulturowych horyzontów.

Czy jesteście obecni ze swoją ofertą zatrudnienia na przykład podczas targów pracy?

Regularnie bierzemy udział w największych i najbardziej prestiżowych targach pracy i praktyk, jakie odbywają się w Polsce. Staramy się jednak być obecni nie tylko podczas sezonu targowego. Organizujmy wiele spotkań na uczelniach, tzw. Deloitte Day, podczas których opowiadamy o naszej aktualnej ofercie oraz przybliżamy specyfikę pracy w Deloitte. W całej Polsce mamy ambasadorów marki Deloitte – są to studenci, którzy reprezentują Deloitte na poszczególnych uczelniach. Z ich pomocą angażujemy się w szereg inicjatyw studenckich, organizowanych przez organizacje studenckie czy biura karier. Warto też wspomnieć, że jako organizacja odpowiedzialna społecznie staramy się być obecni w życiu lokalnych społeczności.  W ramach naszej akcji „25 inicjatyw” zorganizowanej z okazji 25 - lecia Deloitte w Polsce, firma wspiera 25 ważnych projektów społecznych, zainicjowanych przez naszych pracowników. Mają one na celu poprawę sytuacji społeczności lokalnych i mieszczą się w formule globalnej idei Deloitte „Making an impact that matters” - co oznacza kreowanie pozytywnych zmian.

Dziękuję za rozmowę.

Deloitte Polska
2/5 Na podstawie 101 ocen.
gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w lipcu 2023r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 3 684 366
  2. pracuj.pl 3 489 318
  3. olx.pl - praca 2 904 336
  4. Jooble 1 942 704
Deloitte Polska