Miniaturka
Kinga Ostrysz
Citi Service Center Poland
Dyrektor Departamentu Personalnego w Citi Service Center dla Polski i Europy Centralno –Wschodniej, odpowiadającego za realizację strategii HR dla ponad 10000 pracowników w 9 krajach regionu. Kinga dołączyła do zespołu HR Citi w 2005, kierowała Departamentem Szkoleń oraz Departamentem Rekrutacji i Rozwoju Talentów w Sektorze Bankowości Detalicznej. Pełniła również funkcję Doradcy ds. Zarządzania Kadrami dla Pionu Bankowości Przedsiębiorstw, Departamentu Bankowości Korporacyjnej oraz Departamentu ds. Klientów Globalnych w Sektorze Bankowości Komercyjnej i Inwestycyjnej. Kinga Ostrysz posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie obsługi klienta, bankowości oraz zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych organizacjach.

Jakie były początki firmy?

Właśnie obchodzimy 10-lecie powstania Citi Service Center Poland. Rozpoczynaliśmy w 2005 roku z liczbą 57 pracowników. Minęła dekada a my możemy pochwalić się liczbą ponad 3500 osób i stale rośniemy. W tym roku planujemy zwiększyć zatrudnienie o kolejne 1000 osób. Rozpoczynaliśmy od relatywnie prostych operacji finansowych. Bardzo szybko organizacja rozpoczęła proces przejmowania coraz bardziej zaawansowanych procesów obsługując klientów na całym świecie i potwierdziła tym samym wysoką jakość i ekspertyzę na rynku międzynarodowym. W rejonie EMEA są cztery takie centra jak nasze, w Budapeszcie, Dublinie i Belfaście. CSC Poland jest jednak najszybciej rozwijającym się pod kątem złożoności usług oraz wzrostu zatrudnienia.

Jakie są więc czynniki rozwoju firmy?

Po pierwsze wykwalifikowana kadra, a co za tym idzie - wysoka jakość świadczonych usług. To czynniki wzmacniające naszą pozycję w regionie. Na lokalnym rynku ważne aspekty to duża dynamika wzrostu, pozytywna atmosfera i międzynarodowy charakter, które zachęcają do współpracy kolejne grona absolwentów jak i doświadczonych ekspertów. 

A komu zawdzięczacie Państwo swój sukces?

Sukces zawdzięczamy pracownikom, dlatego to ich zadowolenie jest dla nas szczególnie ważne. Raz w roku przeprowadzamy badanie zadowolenia z pracy w Citi wśród naszych pracowników. Odpowiedzi udzieliło nam aż 80 proc. pracowników. Przy czym 70 proc. z nich opisało siebie jako bardzo zadowolonych z pracy. Najwyżej oceniane aspekty to  wysokie standardy etyczne, kadra menadżerska, atmosfera oraz fakt, że pracownicy są traktowani z szacunkiem. Kolejną mocną i docenianą stroną Citi jest różnorodność oraz młody zespół. 43% naszej załogi to kobiety, aż 79% stanowią osoby poniżej 35 lat. 

Wracając do dużej dynamiki wzrostu, chciałabym zapytać z czego wynikają tak duże potrzeby rekrutacyjne i w jakich obszarach można znaleźć zatrudnienie w Citi Service Center Poland?

Nowe stanowiska to w dużej mierze efekt migracji procesów, które dotychczas realizowane były w innych krajach. W wyniku decyzji biznesowych przenoszone do Polski generują nowe potrzeby rekrutacyjne. Największy procent nowo tworzonych stanowisk adresujemy do absolwentów oraz specjalistów z krótkim stażem. Propozycje dotyczą głównie operacji finansowych i Technologii. Największe działy to: dział przeciwdziałania prania pieniędzy (AML), usługi technologiczne (IT), operacje powiernicze (Investor Services). Rekrutacje toczą się również w takich obszarach jak: Human Resources, audyt, finanse, bankowość transakcyjna, wsparcie klientów bankowości prywatnej, weryfikacja ryzyka kredytowego.

Poszukując pracowników, na jakie umiejętności zwracają Państwo szczególną uwagę? Co jest kluczowe, aby otrzymać propozycję pracy w Citi?

Jako dynamiczna i międzynarodowa organizacja nastawiona na ciągły rozwój poszukujemy osób, które chętnie uczą się i cenią sobie międzynarodowe środowisko. Najczęściej poszukujemy osób o profilu analitycznym, myślących zarówno projektowo jak i procesowo. Cenna jest dla nas znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację w międzynarodowy środowisku. Budując zespoły badamy między innymi umiejętność współpracy, inicjatywę i samodzielność. W zależności od specyfiki stanowisk, chociażby z obszaru IT, wymagamy znajomości konkretnych programów. 

Uczestnicy Programu Praktyk Letnich podczas wyjazdu integracyjnego połączonego z wolontariatem

 

Jakie możliwości oferuje Citi studentom i absolwentom?

Nasze propozycje kierujemy do studentów, także tych z początkowych roczników. Przykładowo Citi Service Center Poland wraz z Akademią Leona Koźmińskiego uruchomiło kierunek studiów przygotowujący do roli analityka AML. Karierę w Citi można więc zaplanować już podczas studiów. Ponadto organizujemy Program Praktyk Letnich. W tym roku zatrudnimy około 130 osób na okres 3 miesięcy. Praktyki letnie, poza cennym doświadczeniem i możliwością poznania organizacji, są często pierwszym krokiem w karierze. Ponad 50% praktykantów znajduje u nas stałe zatrudnienie. Poza praktykami oferujemy również udział w Programie Ambasadorskim, który umożliwia reprezentowanie firmy na uczelni. 

A co w przypadku najlepszych?

Dla najlepszych przygotowaliśmy wyjątkowe na rynku programy rozwojowe w takich obszarach jak IT, AML. Podczas trwającego 1,5 – 2 lata programu uczestnicy odbywają kilka rotacji zmieniając departamenty. Zmiany dają możliwość poznania wielu osób, zdobycia różnorodnych doświadczeń i wiedzy z wielu obszarów.

Przed kandydatami proces rekrutacyjny, jak wygląda on w Państwa firmie?

Kandydaci, którzy zdecydują się aplikować do Citi biorą udział w wystandaryzowanym procesie rekrutacyjnym, który w zależności od specyfiki stanowiska może być uzupełniony o dodatkowe elementy takie jak assesment center lub case study. Pierwszy krok, to rozmowa telefoniczna z rekruterem, podczas której badana jest motywacja i omawiane podstawowe kryteria. Kolejny krok, to spotkanie w siedzibie firmy i udział w wywiadzie kompetencyjnym prowadzonym przez doświadczonego rekrutera. W przypadku uzyskania pomyślnej oceny Kandydat uzyskuje rekomendacje do spotkania z menadżerem, potencjalnym przełożonym. Na tym etapie poruszane są kwestie zadań i specyfiki pracy na danym stanowisku oraz podejmowana jest finalna decyzja. Zainteresowanych kandydatów zachęcamy do poznania szczegółów na http://www.karierawciti.pl.

W jaki sposób Citi motywuje swoich pracowników?

Stawiamy na rozwój i samodzielność. Już na początku pracy nowi pracownicy biorą udział w specjalnie przygotowanych szkoleniach wstępnych, które wprowadzają ich w życie organizacji, jak również zawierają obszerną część merytorycznego wprowadzenia. W kolejnym kroku pracownik sam definiuje swoje potrzeby rozwojowe. W tym celu pomocne są między innymi przeprowadzane co najmniej raz w roku  przez menadżera rozmowy dotyczące planów rozwojowych. Jest to czas na zaplanowanie ścieżki kariery, dobór szkoleń, określenie dodatkowych wyzwań, projektów w jakie warto zaangażować się w nadchodzącym roku. Dodatkowo pracownicy mają dostęp do programów coachingowych i  mentoringowych. Część pracowników poszukując nowych wyzwań i szansy na budowanie kolejnych kompetencji wewnątrz organizacji decyduje się na udział w otwartych rekrutacjach. Informacje o istniejących wakatach wewnątrz firmy przekazujemy w pierwszej kolejności naszym pracownikom. Rozmawiając o motywacji warto podkreślić, że Citi zapewnia również pakiet świadczeń pozapłacowych takich jak program emerytalny, fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie na życie, pakiet sportowy i medyczny. Jednak obok nich warto wspomnieć o takich udogodnieniach jak możliwość pracy zdalnej, nowoczesne open space’y, przestronne kuchnie czy miejsca relaksu, które odpowiadają na kolejne ważne potrzeby pracowników.

Angażują się Państwo w działalność społeczną?

Programy będące wyrazem społecznej odpowiedzialności realizujemy poprzez Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy. Fundacja wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. Największym, corocznym przedsięwzięciem jest Światowy Dzień dla Społeczności. W ramach niego pracownicy sami wychodzą z inicjatywą zrealizowania projektu dla społeczności. W tym roku w ramach obchodów Dnia w maju, czerwcu i lipcu 2015 roku  #CitiVolunteers  wezmą udział w ponad 100 projektach na terenie całej Polski. Na całym świecie, w 95 krajach, zrealizowanych zostanie ponad 1000 projektów wolontarystycznych. Citi w Polsce, to międzynarodowe środowisko pełne młodych ludzi, którym nie brakuje pomysłów. Wiele projektów powstaje jako inicjatywa oddolna. Tak działa Dzień Dla Społeczności i tak narodził się CitiClub, który od lat prowadzi rozmaite działania kulturalne, sportowe, turystyczne, prospołeczne i edukacyjne, ukierunkowane na integrację. Dzięki CitiClub miejsce pracy staje się czymś więcej - przestrzenią, w ramach której można się lepiej poznać, dzielić inspiracją i rozwijać się. Oferta klubu jest bardzo różnorodna dając szansę na znalezienie czegoś interesującego dla każdego z nas. W ten sposób nie tylko działamy społecznie ale również integrujemy się, inspirujemy i poznajemy.

Dziękujemy za rozmowę.

gemius

Na podstawie badań Mediapanel prowadzonych przez Gemius w okresie od 1 marca do 31 marca 2024: wskaźniki "Real Users" platforma internet.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 3 634 470
  2. Pracuj.pl 3 137 130
  3. LinkedIn 3 035 232
  4. Olx.pl 2 564 298
CitiHandlowy