Miniaturka
Karol Myszel Dyrektor Personalny Grupy BIOTON S.A.
Lekarz i menedżer w jednej osobie. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, a także studiów podyplomowych z psychologii zmiany postaw i zachowań na Uniwersytecie Warszawskim oraz prawa pracy w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Posiada dyplom Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z zarządzania i marketingu. Praktycznymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem personelem zajmuje się nieprzerwanie od roku 1994. Od tamtego czasu pracował dla działów personalnych największych firm farmaceutycznych świata (Eli Lilly, Pfizer, Fresenius Kabi, Roche). Jako trener technik zarządzania personelem szkolił ludzi w Polsce i na świecie. Aktualnie pracuje jako Dyrektor ds. Personalnych Grupy BIOTON. Były wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie, autor książki „Tajemnice rekrutacji. Najlepsze sposoby na sukces w rozmowie kwalifikacyjnej”.

BIOTON S.A.

Grupa Bioton to polskie przedsiębiorstwo biotechnologiczne, zajmujące się produkcją leków. Od 2005 spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jakie były kluczowe momenty w historii firmy BIOTON?

Było ich wiele. Niewątpliwie kluczowym momentem było samo powstanie firmy BIOTON. To było ogromne wydarzenie, któremu towarzyszyło wielkie zainteresowanie. Powstała bowiem firma biotechnologiczna o całkowicie polskim rodowodzie, produkująca rekombinowaną insulinę ludzką w oparciu o całkowicie polską myśl biotechnologiczną. Firma BIOTON znalazła się w grupie zaledwie kilku firm produkujących insulinę na świecie.

Innym ważnym momentem było wejście firmy na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych w 2005 roku. W tym samym roku BIOTON zaczął nabywać akcje SciGen Ltd. z Singapuru, dzięki czemu zapewnił sobie obecność na rynkach azjatyckich.

W ostatnim czasie istotnym wydarzeniem była zmiana struktury właścicielskiej w 2015 roku i pojawienie się nowych inwestorów w postaci chińskich podmiotów – firm Novotek oraz Gloria.

Jak branża zmieniła się przez ponad 25 lat?

Branża farmaceutyczna podlegała licznym zmianom w tym okresie. Nasza konkurencja wzmocniła swoją obecność w Polsce, zmieniło się prawo farmaceutyczne, regulujące ściśle działania firm farmaceutycznych na rynku polskim, pojawiła się konieczność dostosowania firm produkcyjnych do standardów GMP (good manufacturing practice), co spowodowało, iż także BIOTON musiał się zmieniać. Zrewitalizowaliśmy nasz zakład produkcyjny, inwestując ogromne środki w nowe linie do wytwarzania insulin, sprzęt laboratoryjny, a także w umiejętności naszych pracowników.

 

Jaki wpływ na branżę i Państwa firmę miało wejście na rynek zagranicznego kapitału, pojawienie się zagranicznych firm?

Obecność zagranicznych firm, szczególnie tych, które stanowią dla nas bezpośrednią konkurencję, stymulowała nas do ciągłego rozwoju. Chcąc konkurować z największymi, inwestowaliśmy w ostatnich latach w wiele obszarów działalności firmy. Kilka lat temu rozpoczęliśmy też prace nad rozwojem analogów insuliny, które trwają do dzisiaj. Zainwestowaliśmy także w kwalifikacje pracowników, w firmie pojawiły się też nowe wysoko wykwalifikowane osoby.

W jaki sposób BIOTON zmierza do wzmacniania swojej pozycji jako firmy biotechnologicznej o zasięgu globalnym?

Kluczem do tego jest z pewnością dalszy rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych rekombinowanej insuliny ludzkiej, a także wprowadzenie na rynek insulin analogowych. Dążymy do zwiększania naszej obecności na rynkach poza Polską (takich jak Azja, Ameryka Południowa czy Afryka). Podpisane kontrakty na komercjalizację naszych insulin na tak ogromnych rynkach, jak Chiny, czy Rosja – już przynoszą rezultaty w postaci systematycznie rosnących przychodów. Myślimy także o poszerzeniu naszego portfolio o nowe produkty, które moglibyśmy sprzedawać na wielu rynkach świata. I stawiamy na najlepszych ludzi – bez nich nawet najlepsze plany nie mogą się zrealizować.

Jakie standardy etyczne są kluczowe dla pracowników firmy?

Ponad wszystko cenimy uczciwość i działania zgodne z prawem. To jest podstawa naszego działania i naszego poczucia bezpieczeństwa. Przykłady wielu firm na rynku pokazują, że reputację, którą buduje się przez lata, można stracić w jeden dzień. Dlatego też etyczne działanie cenimy szczególnie. Chcemy także, aby BIOTON był przyjaznym miejscem pracy, dlatego wspieramy zachowania takie jak praca zespołowa oraz budowanie prawidłowych relacji w zespołach.

Czy wykształcenie farmaceutyczne lub chemiczne jest konieczne do podjęcia pracy u Państwa?

Wymagania dotyczące wykształcenia są różne na różnych stanowiskach. W większości stanowisk wspomniany profil wykształcenia jest mile widziany, ale nie niezbędny. Oczywiście, w pionie badawczo-rozwojowym zatrudniamy głównie wysokiej klasy specjalistów z wykształceniem kierunkowym. Podobne kryteria dotyczą na przykład technologów, czy też osób wsparcia technicznego produkcji. W tych przypadkach kierunkowe wykształcenie to podstawa. W przypadku przedstawicieli medycznych oczekujemy wykształcenia wyższego, niekoniecznie jednak ściśle kierunkowego, choć to jest mile widziane.

 

 

Jakie programy stażowe dla absolwentów i praktykantów Państwo oferują?

Od niedawna oferujemy możliwość odbywania praktyk przez studentów. Dotyczy to nie tylko obszaru produkcyjnego, ale także działów takich jak marketing i rynki zagraniczne. Dotychczas głównie reagowaliśmy na aplikacje studentów. W najbliższym czasie jednak planujemy aktywne działania typu „employer branding” na kilku uczelniach wyższych, gdzie mamy nadzieję pozyskać dobrze rokujących studentów na praktyki, które w przypadku powodzenia mogą się zakończyć stałym zatrudnieniem. W najbliższym czasie zamierzamy rozpocząć współpracę w tym zakresie z kilkoma wiodącymi uczelniami.

Jeżeli chodzi o kwestie kadrowe, na jakich pracowników mają Państwo największe zapotrzebowanie?

Aktualnie, w związku z rozwojem firmy oraz planami zwiększenia produkcji, poszukujemy głównie osób do pracy na liniach produkcyjnych. Ponieważ nasza produkcja wymaga wysokich kompetencji pracowników oraz często pracy w warunkach sterylnych, nasi pracownicy są skrupulatnie szkoleni. Mile widziani są absolwenci kierunku biotechnologia, a także osoby z wykształceniem średnim chemicznym, technicznym itp. Aktualnie prowadzimy także kilka rekrutacji na stanowiska przedstawicieli medycznych.

Jak wygląda proces rekrutacji nowych pracowników do firmy BIOTON?

Aplikacje są skrupulatnie przeglądane i opiniowane przez pracowników pionu personalnego oraz kierowników będących „właścicielami” rekrutacji. Wyselekcjonowana grupa kandydatów jest zapraszana na rozmowy, które zazwyczaj odbywają się w dwóch etapach. W rozmowach biorą udział osoby z pionu personalnego, bezpośredni przełożony osoby, której poszukujemy i czasami osoba z innego działu, wspomagająca proces rekrutacji. Rekrutację na wyższe stanowiska wzbogacamy o ośrodek oceny, w przypadku najwyższych korzystamy także z pomocy firm zewnętrznych. W rekrutacjach wewnętrznych stosujemy głównie techniki behawioralne w ramach koncepcji selekcji ukierunkowanej.

Jak często prowadzą Państwo rekrutacje, ilu nowych pracowników rocznie pozyskuje firma?

Jest to zależne od planów firmy i bieżących potrzeb. Zazwyczaj pozyskujemy od kilkunastu do kilkudziesięciu pracowników w ciągu roku.

Jakie wymagania stawiają Państwo przed kandydatami?

Warunkami brzegowymi w każdej rekrutacji są te, które zostały ujęte w naszym ogłoszeniu. Niestety, wciąż zdarzają się aplikacje niespełniające oczekiwań podstawowych. Jeżeli jednak są one spełnione, dalsze wymagania są określane zależnie od stanowiska. Poszukujemy więc osób, które oprócz wykształcenia i doświadczenia niezbędnego na danym stanowisku, mają także udokumentowane sukcesy w poprzednich firmach, dysponują odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi dla danego stanowiska, są chętne do współpracy, dalszego rozwijania swoich umiejętności oraz prezentują pożądane postawy etyczne. Nasz zespół rekrutacyjny jest szkolony w taki sposób, aby mógł oceniać kandydatów precyzyjnie pod kątem naszych oczekiwań.

 

Jak potencjalni kandydaci powinni przygotować się na rozmowę lub spotkanie rekrutacyjne w firmie?

Przede wszystkim, powinni być sobą. Wszelkie udawanie, czy też zachowania nienaturalne są dość szybko identyfikowane. Kandydat powinien przede wszystkim podsumować sobie dotychczasowe swoje doświadczenia, aby w klarowny sposób mógł je opisać podczas rozmowy. Powinien także dowiedzieć się czegoś na temat firmy, do której aplikuje – to bardzo ułatwia rozmowę oraz eliminuje ewentualne rozczarowania wynikające z braku znajomości profilu firmy. Być sobą – to podstawa udanej rekrutacji.

W jaki sposób inwestują Państwo w rozwój swoich pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji?

Ze względu na szybki rozwój oraz wymagania formalne związane z produkcją farmaceutyczną w ostatnim czasie skupialiśmy się na szkoleniu pracowników w ramach umiejętności i kompetencji regulowanych przepisami, tj. zarządzaniu jakością, bezpieczeństwa produkcji, wymagań stanowiskowych. Aktualnie poszerzamy także pakiet szkoleń rozwijających umiejętności zarządcze, interpersonalne, szkolenia dotyczące budowy kultury organizacyjnej firmy. Koncentrujemy się także na szkoleniu sił sprzedaży i marketingu. Wszystkie te działania objęte są różnorodnymi modułami tematycznymi programu szkoleniowego Akademia Bioton.

Na jakie benefity mogą liczyć pracownicy firmy?

Nasi pracownicy objęci są prywatną opieką medyczną z pakietem specjalistycznym, mają do dyspozycji pakiet dodatkowych ubezpieczeń na życie. W firmie funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pracownicy, którzy na stanowiskach pracy posługują się językiem angielskim, mogą korzystać z kursów językowych sponsorowanych przez firmę. W planach mamy jeszcze wdrożenie innych benefitów.

Czy organizują Państwo spotkania, imprezy integracyjne dla pracowników?

Przy okazji ważnych zdarzeń w życiu firmy staramy się spotykać z pracownikami w większym gronie. Dział sprzedaży i marketingu spotyka się na corocznych spotkaniach cyklicznych, które oprócz integracji, służą przede wszystkim szkoleniu. Nasze spotkania dopasowujemy także do możliwości logistycznych – jest nas aktualnie około 600 osób, poza tym mamy pracowników także w terenie, a w samym Macierzyszu pracujemy na zmiany. To sprawia, że trudno zgromadzić wszystkich pracowników firmy w jednym czasie i w jednym miejscu.

 

gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Listopadzie 2019r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 3 115 175
  2. olx.pl 2 736 098
  3. pracuj.pl 2 718 511
  4. linkedin.com 2 689 259
BIOTON S.A.
2/5 Na podstawie 163 ocen.
BIOTON S.A.