Kontakt - Krzysztof Synowiec Codeshare Krzysztof Synowiec Warszawa - telefon, adres, NIP, informacje

Poniżej znajdziesz dane kontaktowe dla firmy Krzysztof Synowiec Codeshare Krzysztof Synowiec w Warszawa, adresy, NIP, numery telefonów, infolinia i e-maile, oraz informacje: dane finansowe i władze firmy. Jeżeli widzisz nieaktualne dane, prosimy o informację.


Branże: Rozrywka i rekreacja - produkcja gier i zabawek

baner wywiady

Dane kontaktowe

Adres
ikona kontakt
Egipska 5/1
03-977 Warszawa
NIP: 1131809464
REGON: 141069057
E-mail

Dodatkowe informacje kontaktowe


Dane firmowe

Nazwa pełna:

CodeShare Krzysztof Synowiec

Adres rejestrowy:

Egipska 5/1 03-977 Warszawa

NIP:

1131809464

REGON:

141069057

Forma prawna:

indywidualna działalność gospodarcza

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:

2007-08-08

Data rejestracji:

2007-08-08


Profil działalności

Kod PKD:
 • 58.21.ZDziałalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 • 18.11.ZDrukowanie gazet
 • 18.12.ZPozostałe drukowanie
 • 18.13.ZDziałalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • 18.20.ZReprodukcja zapisanych nośników informacji
 • 26.11.ZProdukcja elementów elektronicznych
 • 26.20.ZProdukcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 27.31.ZProdukcja kabli światłowodowych
 • 27.32.ZProdukcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • 27.33.ZProdukcja sprzętu instalacyjnego
 • 27.40.ZProdukcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • 33.12.ZNaprawa i konserwacja maszyn
 • 33.13.ZNaprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • 33.14.ZNaprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • 33.20.ZInstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 41.10.ZRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.ZRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.21.ZRoboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.22.ZRoboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 42.99.ZRoboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.11.ZRozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.ZPrzygotowanie terenu pod budowę
 • 43.21.ZWykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.ZWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.ZWykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.31.ZTynkowanie
 • 43.32.ZZakładanie stolarki budowlanej
 • 43.33.ZPosadzkarstwo
 • 43.39.ZWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.99.ZPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 45.11.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • 45.19.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.20.ZKonserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 46.51.ZSprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • 47.21.ZSprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.23.ZSprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.24.ZSprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.41.ZSprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.42.ZSprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.43.ZSprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.54.ZSprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.ZSprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.61.ZSprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.62.ZSprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.71.ZSprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.72.ZSprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.78.ZSprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 49.32.ZDziałalność taksówek osobowych
 • 49.39.ZPozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 49.41.ZTransport drogowy towarów
 • 49.42.ZDziałalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • 55.10.ZHotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 58.11.ZWydawanie książek
 • 58.13.ZWydawanie gazet
 • 58.14.ZWydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 58.19.ZPozostała działalność wydawnicza
 • 58.29.ZDziałalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • 59.11.ZDziałalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.12.ZDziałalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 59.20.ZDziałalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 62.01.ZDziałalność związana z oprogramowaniem
 • 62.02.ZDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.03.ZDziałalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 62.09.ZPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 63.11.ZPrzetwarzanie danych
 • 63.12.ZDziałalność portali internetowych
 • 63.99.ZPozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 68.10.ZKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.31.ZPośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 69.10.ZDziałalność prawnicza
 • 69.20.ZDziałalność rachunkowo-księgowa
 • 70.21.ZStosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 70.22.ZPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 71.11.ZDziałalność w zakresie architektury
 • 71.12.ZDziałalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.20.BPozostałe badania i analizy techniczne
 • 72.11.ZBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • 72.19.ZBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 72.20.ZBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • 73.11.ZDziałalność agencji reklamowych
 • 73.12.APośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 • 73.12.BPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • 73.12.CPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
 • 73.12.DPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 73.20.ZBadanie rynku i opinii publicznej
 • 74.20.ZDziałalność fotograficzna
 • 74.30.ZDziałalność związana z tłumaczeniami
 • 74.90.ZPozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 77.40.ZDzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • 78.10.ZDziałalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 78.20.ZDziałalność agencji pracy tymczasowej
 • 78.30.ZPozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • 82.11.ZDziałalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 82.20.ZDziałalność centrów telefonicznych (call center)
 • 82.30.ZDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 82.92.ZDziałalność związana z pakowaniem
 • 85.51.ZPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.ZDziałalność wspomagająca edukację
 • 90.01.ZDziałalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.ZDziałalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 93.13.ZDziałalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.ZPozostała działalność związana ze sportem
 • 93.29.ZPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 95.11.ZNaprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 95.12.ZNaprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • 96.04.ZDziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Rozwiń

Mapa

Krzysztof Synowiec Codeshare Krzysztof Synowiec
3.8/5 Na podstawie 6 ocen.
 • Zobacz wywiad
 • Egipska 5 lok. 1
  03-977 Warszawa
 • NIP: 1131809464 REGON: 141069057
gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w lipcu 2023r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
 1. GoWork.pl 3 684 366
 2. pracuj.pl 3 489 318
 3. olx.pl - praca 2 904 336
 4. Jooble 1 942 704
Krzysztof Synowiec Codeshare Krzysztof Synowiec