Kramel Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

2 Dodaj opinię

Działalność charytatywna

Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne „SZANSA” w Piorkowie Trybunalskim

Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „SZANSA” jest niepubliczną placówką oświatową realizującą zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem głębokim oraz wczesne wspomaganie. Cetrum oferuje wieloprofilowe działania terapeutyczno - rehabilitacyjne na rzecz dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny w celu zwiększenia możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Z uwagi na wciąż rosnące potrzeby w rehabilitacji i nauce dzieci niepełnosprawnych w 2014 r. rozpoczęła się budowa nowoczesnego ośrodka. Firma Kramel Invest aktywnie wspiera działalność Centrum „SZANSA”.

W jaki sposób pomagamy?

Nasi klienci, dokonując zakupu wybranych produktów z aktualnej oferty, przyczyniają się do przekazania części kwoty ze sprzedaży na rzecz działalności Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „SZANSA”.

Więcej informacji nt. „SZANSY” pod adresem: www.centrumszansa.pl/index.php


www.kramel.pl

Joanna Koczaj-DyrdaJoanna Koczaj-Dyrda
Ofiara mobbingu -Radca prawny
Zero tolerancji dla mobbingu w firmie!

Byłeś świadkiem?
Dodaj opinie na www.gowork.pl/opinie

Potrzebujesz wsparcia?
Skontaktuj się z Panią Joanną Koczaj-Dyrda: zgloszenie@gowork.pl

Kramel Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.