Kontakt - Biom Sp. z o.o. Warele Stare - telefon, adres, NIP, informacje

Poniżej znajdziesz dane kontaktowe dla firmy Biom Sp. z o.o. w Warele Stare, adresy, NIP, numery telefonów, infolinia i e-maile, oraz informacje: dane finansowe i władze firmy. Jeżeli widzisz nieaktualne dane, prosimy o informację.


Branże: Firmy recyklingowe

Dane kontaktowe

Adres
ikona kontakt
UL. DOLISTOWO STARE I 144
19-124 DOLISTOWO STARE
NIP: 5451658891
KRS: 0000158945
REGON: 052196095

Dodatkowe informacje kontaktowe


Dane firmowe

Nazwa pełna:

BIOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres rejestrowy:

UL. DOLISTOWO STARE I 144 19-124 DOLISTOWO STARE

NIP:

5451658891

KRS:

0000158945

REGON:

052196095

Kapitał zakładowy:

18 416 000.00 zł

Forma prawna:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:

2003-04-24

Data rejestracji:

2003-04-24

Sygnatura akt:

BI.XII NS-REJ.KRS/10402/20/215

Sąd rejonowy:

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO


Profil działalności

Kod PKD:
 • 38Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów
 • 38Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów
 • 39Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
 • 36Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 • 37Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • 01Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
 • 02Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
 • 18Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • 23Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
 • 41Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
 • 42Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
 • 43Roboty budowlane specjalistyczne
 • 46Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
 • 47Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
 • 49Transport lądowy oraz transport rurociągowy
 • 50Transport wodny
 • 52Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
 • 55Zakwaterowanie
 • 56Działalność usługowa związana z wyżywieniem
 • 62Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
 • 63Działalność usługowa w zakresie informacji
 • 64Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 • 68Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 70Działalność firm centralnych (head offices)
 • 71Działalność w zakresie architektury i inżynierii
 • 72Badania naukowe i prace rozwojowe
 • 77Wynajem i dzierżawa
 • 81Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 85Edukacja
 • 93Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
 • 94Działalność organizacji członkowskich
 • 96Pozostała indywidualna działalność usługowa

Rozwiń

Mapa

Biom Sp. z o.o.