Igor Krajnow Rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego ZTM
Pierwsze kroki na ścieżce kariery zawodowej stawiał w redakcjach dzienników. Najpierw dziennikarskie szlify zdobywał w Życiu Warszawy. Potem szukał dziury w całym w Super Expressie. Prawie 12 lat temu „wziął ślub” z komunikacją miejską i jest jej wierny do dziś. Jego misją jest krzewienie idei: „Komunikacja miejska w Warszawie najlepsza jest”.

Jakim taborem dysponuje ZTM?

Zarząd Transportu Miejskiego nie jest operatorem lecz organizatorem komunikacji miejskiej. To oznacza, że nie mamy własnego taboru. Zlecamy usługi przewozowe różnym firmom, którym potem płacimy. Przewozy tramwajowe, metrem oraz SKM świadczą wyłącznie firmy komunalne. W przypadku autobusów mamy zarówno operatora komunalnego jak i przewoźników prywatnych.

ZTM jednak jako organizator określa warunki jakie powinien spełniać tabor, którym wożeni są nasi pasażerowie. I tak w przypadku autobusów wymagamy żeby były niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację, monitoring, biletomaty, systemy do liczenia pasażerów, nowoczesną informację pasażerską, oraz systemy lokalizacyjne pozwalające lepiej zarządzać ruchem. Wymagamy oczywiście by były również przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, czyli żeby miały specjalne platformy umożliwiające wjazd wózkom, przyciski oznaczone alfabetem Braille’a oraz systemy głosowego zapowiadania przystanków. W ostatnich dwóch umowach, które zawarliśmy z przewoźnikami autobusowymi wprowadziliśmy zapisy mówiące o tym, że każdy autobus dopuszczony do wykonywania usług na nasze zlecenie musi uzyskać nasz certyfikat.

Warto dodać, że wszystkie autobusy kursujące dziś po warszawskich ulicach są niskopodłogowe. Niską podłogę mają również wszystkie pociągi SKM i metra. W przypadku tramwajów udział pojazdów niskopodłogowych przekroczył już 40 proc.

Ilu pasażerów miesięcznie korzysta z komunikacji miejskiej?

Średnio dziennie z komunikacji miejskiej korzysta ponad 3,1 mln osób. W ciągu ostatnich 7 lat liczba pasażerów wzrosła o ponad 170 mln i pierwszy raz w historii przekroczyła miliard osób przewiezionych w ciągu roku.

W jaki sposób stwierdzają Państwo konieczność stworzenia nowego układu komunikacyjnego?

Decyzje dotyczące zmian w układzie komunikacyjnym są podejmowane na podstawie prowadzonych przez ZTM badań i analiz. Podstawą do przeprowadzenia takich analiz mogą być np. często pojawiające się postulaty pasażerów. To pasażerowie najczęściej zwracają się do nas z wnioskami i inicjatywami uruchomienia np. linii obsługujących nowe rejony Warszawy. Analizy dotyczące konieczności wprowadzenia zmian w układzie komunikacyjnym prowadzimy również w budowy nowej lub znacznej przebudowy już istniejącej infrastruktury drogowej oraz w wyniku wprowadzenia zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.

Z iloma przewoźnikami – i na jakich zasadach – współpracuje ZTM?

Możemy wyróżnić cztery grupy operatorów świadczących dla nas usługi przewozowe. Pierwsza to firmy komunalne, czyli Tramwaje Warszawskie, Metro Warszawskie, Szybka Kolej Miejska, Miejskie Zakłady Autobusowe oraz Komunikacja Miejska Łomianki. Tym firmom świadczenie usług powierzyliśmy w sposób bezpośredni – bez przetargów.

Drugą grupę tworzą prywatni przewoźnicy autobusowi wyłonieni w drodze przetargu. To są firmy” Mobilis, PKS Grodzisk Mazowiecki, Europa Express City i Arriva. Trzecia to przewoźnicy obsługujący lokalne linie dowozowe, czyli tzw. „eLki”. Zostali również wyłonieni w wyniku przetargów ogłaszanych na wniosek podwarszawskich samorządów. Czwarta grupa to przewoźnicy kolejowi, którzy honorują w swoich pociągach na określonym obszarze, bilety ZTM.

Przewoźnikom płacimy za ich usługi stałą stawkę za każdy kilometr wykonanej przez nich pracy przewozowej.

 

 

   

 

ZTM to nie tylko transport. Od połowy września do końca listopada warszawiacy mogą wziąć udział w patriotycznej grze, przybliżającej losy żołnierzy AK.

Grę zorganizowaliśmy wspólnie ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Gra ma zachęcić do lepszego poznania historii AK, losów jej żołnierzy podczas II Wojny Światowej i Powstania Warszawskiego oraz historię naszego miasta. Grać można poprzez podróżowanie komunikacją miejską do kilkudziesięciu miejsc pamięci oraz poprzez rozwiązywanie testów z wiedzy zdobytej podczas odwiedzania tych miejsc. By grać trzeba mieć smartfona lub tablet z dostępem do Internetu oraz aplikacją umożliwiającą skanowanie kodów QR. Dla najambitniejszych graczy zostały przewidziane nagrody. Szczegółowe informacje dotyczące gry można znaleźć na naszej stronie www.

Od 1 października nastąpią istotne zmiany w systemie ulg na podróżowanie komunikacją. Kogo będą one dotyczyć?

Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych uzyskali m.in. zasłużeni dawcy przeszczepów, umundurowani funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei oraz osoby kontrolujące czy kierowcy parkujący w strefie płatnego parkowania, wnieśli opłatę za postój a także dzieci własne osób prowadzących rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze.

Prawo do podróżowania z biletami ulowymi zyskali zaś działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych. Dodatkowo, doktoranci oraz uczniowie i studenci szkół zagranicznych mogą korzystać z ulgi przy zakupie wszystkich rodzajów biletów.

Od 2007, dzięki parkingom „Parkuj i jedź”, warszawiacy mogą w wygodny sposób „przesiąść się” z samochodu do komunikacji miejskiej. Planują Państwo budowę kolejnych tego typu obiektów? Sądząc po ich rosnącej popularności, może okazać się to konieczne.

Planujemy budowę kolejnych tego typu parkingów. Chcemy by powstały m.in. przy stacjach kolejowych Jeziorki, Żerań, Płudy, Wesoła i Rembertów. Nowy parking planujemy również wybudować przy stacji metra Młociny, między jezdniami ul. Kasprowicza. Są tam już dwa parkingi i oba co rano zapełniają się do ostatniego miejsca.

Jakimi kanałami najczęściej rekrutujecie Państwo nowych pracowników? Czy w najbliższym czasie planujecie nabór nowych osób?

W czasie rekrutacji umieszczamy ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na portalu pracuj.pl, w Gazecie Wyborczej w dodatku Praca, na stronie internetowej ZTM a także na Facebooku, Twitterze, LinkedIn, na tablicy informacyjnej w naszej siedzibie oraz w Biurach Karier warszawskich wyższych uczelni. Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko do spraw zarządzania projektami inwestycyjnymi. Szukamy również inżyniera systemów IT oraz architekta rozwiązań IT.

Jak przebiega sam proces rekrutacji? Z ilu etapów się składa?

W przypadku rekrutacji na stanowiska urzędnicze oraz urzędnicze kierownicze pierwszy etap to analiza dokumentów dostarczonych przez kandydatów. Po wyemitowaniu ogłoszenia (min. 10 dni, zgodnie z zapisami Ustawy o pracownikach samorządowych) czekamy na aplikacje. Potem analizujemy je i wprowadzamy dane do listy kontrolnej. Drugi etap to test wiedzy i kompetencji. Listę kandydatów, którzy wezmą udział w teście ustalamy wspólnie z kierownikami komórek merytorycznych. Trzeci etap to rozmowa kwalifikacyjna. Listę kandydatów tworzymy po sprawdzeniu wyników testu. Udział w rozmowie biorą kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

A kontrolerzy biletów? Czym różni się ich rekrutacja od np. pracowników biurowych? Jakie cechy są istotne na tym stanowisku?

W przypadku stanowisk nie urzędniczych (stanowiska pomocnicze i obsługi, w tym również kontrolerzy biletów) rekrutujemy pracowników dwuetapowo. Najpierw analizujemy dokumenty a potem przeprowadzamy rozmowę kwalifikacyjną. W przypadku kontrolerów bardzo ważna jest kultura osobista i opanowanie emocji. Mile widziana jest oczywiście znajomość języków obcych.

Jak wygląda ich dzień pracy? Mają odgórnie przydzielone regiony, za które są odpowiedzialni? To chyba nie tylko kontrole biletów, ale również dużo „papierkowej roboty” związanej z raportami.

Kontrolerzy biletów mają grafiki pracy oraz ściśle przydzielone rejony, w których w danym dniu muszą sprawdzać bilety. Nie mają specjalnie zlecanej żadnej „papierkowej roboty”. Oczywiście czasami muszą sporządzać raporty ze swojej pracy, jednak składają je wyłącznie sporadycznie, w związku z różnymi wydarzeniami nadzwyczajnymi, nietypowymi.

Jaki jest system pracy preferują Państwo w ZTM-ie? Czy kandydaci mogą liczyć na zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę?

Kwestie zatrudnienia pracowników w ZTM reguluje w szczególności ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.

Święta, nowy rok i inne dni ustawowo wolne od pracy – nie wszystkie osoby zatrudnione w taborze miejskim doświadczą takich luksusów, ale może mogą liczyć na inne, pozapłacowe benefity?

Wszyscy pracownicy, z wyjątkiem osób pracujących na podstawie grafików pracy, mają prawo do wolnych świąt oraz innych dni wolnych ustawowo od pracy. W ZTM funkcjonuje również fundusz socjalny. Działa on tak jak we wszystkich jednostkach sfery budżetowej na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących. Pracownicy mogą otrzymać z tego funduszu dofinansowanie np. do urlopu, czy do zorganizowanego wypoczynku swoich dzieci.

Jak wygląda polityka stażowa ZTM-u? To chyba miejsce, które umożliwia zdobycie cennego doświadczenia zawodowego?

ZTM podjął współpracę z Urzędem Pracy m. st. Warszawy. Aktualnie realizujemy staże w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m. st. Warszawa” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zdarza się Państwu urządzać imprezy firmowe wśród pracowników?

Co roku urządzamy dla wszystkich pracowników spotkanie podsumowujące I kwartał. Odbywa się ono na kilka dni przed świętami Wielkiej Nocy. Każdego roku, tuż przed Bożym Narodzeniem, odbywa się również uroczyste spotkanie podsumowujące cały rok pracy. Oczywiście nie może się ono odbyć bez tradycyjnego opłatka, życzeń i kolęd.

Jakie są plany ZTM-u na ostatni kwartał tego roku oraz na nadchodzący 2017?

Tradycyjnie jak co roku w ostatnim kwartale największym wyzwaniem dla ZTM oraz dla całej komunikacji miejskiej będzie tzw. akcja „Znicz”. To ogromna operacja logistyczna. Z roku na rok z komunikacji miejskiej w czasie dojazdów do cmentarzy korzysta coraz więcej osób. Nasz wielki wysiłek w tych dniach się opłaca. Od pasażerów zbieramy mnóstwo pochwał za sprawne zorganizowanie dojazdów do warszawskich nekropolii.

Wielkim wyzwaniem będzie z pewnością również rozpoczęcie budowy zachodniego odcinka II linii metra. Umowa na budowę już została podpisana i prace rozpoczną się już niebawem. Dla mieszkańców Bemowa i Woli będzie to oznaczać kolejne utrudnienia w poruszaniu się po Warszawie. Zmieni się nie tylko organizacja ruchu ale wprowadzonych zostanie również wiele zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Jeśli chodzi o przyszły rok to powiem krótko – będziemy przez cały rok pracowali nad tym by komunikacja miejska była jak najlepsza i by przekonać do niej kolejne grupy nieprzekonanych pasażerów.

Dziękujemy za rozmowę.

gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Listopadzie 2019r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 3 115 175
  2. olx.pl 2 736 098
  3. pracuj.pl 2 718 511
  4. linkedin.com 2 689 259