Opinie o Bebiko i firmie Nutricia Polska Sp. z o.o. w Opole

Poniżej znajdziesz opinie byłych oraz aktualnych pracowników o pracodawcy Nutricia Polska Sp. z o.o.. Znajdziesz tutaj też opinie kandydatów do pracy w Nutricia Polska Sp. z o.o. o rekrutacji.


Branże: Przemysł spożywczy - przetwarzanie owoców i warzyw

Najnowsze opinie pracowników, klientów i kandydatów do pracy o Nutricia Polska Sp. z o.o. w Opole Marka Z Jemielnicy 1

baner wywiady
Była pracownica
Były pracownik

Okropna praca, gorzej nie wiedziałam. Brak szacunku do pracowników, zespół nie jest przyjazny, zawsze robisz ponad normę, minimalna stawka godzinowa... NIE POLECAM, zwłaszcza kobietom!! Na dziale przepakowywania jest ciężko fizycznie, atmosfera panująca podczas pracy jest bardzo napięta.

Mark
Były pracownik
 Pytanie
@Była pracownica

Też byłem pracownikiem tego zakładu i uważam ten zakład za WIELKIE ZŁO !!! Kierownicy dostają samochody służbowe a pracownicy ???? Oceny roczne to mobbing i jeszcze raz mobbing !!!! Czy nikt tego nie widzi ???

Klaudia
Pracownik

Nutricia Opole to typowy (usunięte przez administratora). Pracujesz nonstop. Praca produkcyjna w systemie czterobrygadowym. Często musisz pracować 6 dni w tygoniu, bo gdy odmawiasz wówczas stajesz się wrogiem i w konsekwencji przydzielają ci gorsze stanowiska oraz pomijają przy przydzielaniu premii. Ludziom, którzy znają swoją wartość polecam inne przedsiębiorstwa. Tym wszystkim normalnym, którzy utkneli w tym francuskim kołchozie zarządzanym przez osoby niekompetentne dobierane na zasadach układów towarzyskich, politycznych, a przede wszystkim neopotyzmu - życzę odwagi w zmianie pracy. Pozdrawiam Was Normalni xD.

Pytanie
 Pytanie

Czy pracownicy Nutricia Polska Sp. z o.o. mają możliwość uczestnictwa w jakichś formach integracji?

1
Ss
Były pracownik
@Pytanie

Tak

kali
Pracownik

polecam najnowszy numer nutriflesch o kierowniku logistyki ciepłe słowo tam jest

Były pracownik
Były pracownik
@kali

No pewnie ze ciepłe słowo się znajdzie, bo prawdy nie napiszą. Z resztą cała góra to (usunięte przez administratora)

kandydat Nowy wpis
Kandydat

Chciałem opisać dwie nieprawidłowości występujące często w pracy działów utrzymania ruchu Pierwsza Planowanie pracy w dniu wolnym od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy. 1. Okoliczności dopuszczalności pracy w godzinach nadliczbowych. Art. 151. § 1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie: 1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii; 2) szczególnych potrzeb pracodawcy. W doktrynie Prawa Pracy przyjmuje się, że "szczególne potrzeby pracodawcy" to: 1. Potrzeby specjalne, niecodzienne, wyjątkowe, odróżniające się od zwykłych potrzeb związanych z prowadzoną działalnością, z reguły trudne do przewidzenia, a jednocześnie mające bezpośredni i istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie zakładu lub jego części. 2. Mogą występować tylko w okolicznościach niecodziennych, a te są z reguły krótkotrwałe, np. choroba innego pracownika lub jego nieprzewidziana wcześniej nieobecność w pracy. Z wyjątkowego i nadzwyczajnego charakteru potrzeb determinujących pracę dodatkową należy wyprowadzić zakaz planowania pracy w godzinach nadliczbowych. 3. Ogólnie przyjmuje się, iż praca nadliczbowa nie powinna być zlecana w celu wykonywania normalnych, planowanych zadań zakładu i nie powinna stanowić stałego elementu organizacji pracy. Art. 151(3). Pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym. 1. W przepisie nie ma mowy o tym, że pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych, a więc w przypadku udzielenia w zamian czasu wolnego, nie dochodzi do godzin nadliczbowych 2. Nie można w harmonogramie pracy z góry planować nadgodzin, a tym naruszać czasu pracy, 3. W zamian za pracę w dniu wolnym od pracy, wynikającym z harmonogramu pracy, należy udzielić inny dzień wolny. 1. Jeśli nie można uzgodnić z pracownikiem czasu wolnego w zamian za godziny nadliczbowe, to pracodawca może go udzielić z własnej inicjatywy. Art. 151(2). § 2. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. 1. W przypadku przekroczenia normy dobowej lub średnio tygodniowej czasu pracy, pierwszeństwo ma udzielenie w zamian czasu wolnego 2. W wyjątkowych sytuacjach, np. zakończenie okresu rozliczeniowego), jeśli jednak doszło do przekroczenia czasu pracy, a więc do pracy w godzinach nadliczbowych przysługuje prawo do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe wraz z dodatkiem. Art. 151(1). § 1. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości: 1) 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: [...] b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy; 2) 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1. § 2. Dodatek w wysokości określonej w § 1 pkt 1 przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej w § 1. 1. Częste, nieuzasadniona praca w godzinach nadliczbowych, rekompensowana wynagrodzeniem, a nie wolnym, może skutkować interwencją Państwowej Inspekcji Pracy. Art. 281. § 1. Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu: [...] 5) narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych, [...] – podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Pytanie Nowy wpis
 Pytanie

W jaki sposób są weryfikowane są umiejętności kandydata na rozmowie kwalifikacyjnej w Nutricia Polska Sp. z o.o.?

dzien Krotoszyna Nowy wpis
Pracownik
 Pytanie

.... i mamy to - jest 20 % ! jak u Was Siostry i Bracia z Opola ze wskaźnikiem rotacji ? tylko w tym jednym roku już nas tylu odeszło "kontynuować karierę poza strukturami super organizacji" ...a jeszcze jeden miesiąc został. Może będzie 25 ! Szkoda, że tego wskaźnika nie ma na tablicy świetlnej, obok rekordów dni bez upadku..

Opolanin z odzysku 2.0
Kandydat

Odradzam wszystkim kandydatom tę firmę. Dochodzi w niej regularnie do naruszania przepisów prawa pracy oraz higieny pracy dotyczących prawa do 11-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego oraz 35-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego, nie krótszego niż 24 godziny, poprzez następujące czynności wykonywane przez bezpośredniego przełożonego lub inne osoby upoważnione: - zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych w dniu wolnym od pracy będącym niedzielą lub innym dniu udzielonym w zamian za pracę w niedzielę wg. ustalonego wcześniej harmonogramu pracy, - oczekiwanie pracodawcy na kontakt z pracownikiem poza godzinami pracy, pomimo braku polecenia pełnienia dyżuru. Pracownik nie dysponuje wówczas swobodnie swoim czasem prywatnym. Kontakt poprzez telefon w postaci bezpośrednich telefonów, SMS-ów. Dodatkowo regularnie planowana jest praca w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, czyli przeglądy techniczne maszyn, sieci i instalacji są wykonywane w soboty i nierzadko przesuwane są na niedziele. ----------------------------- Podstawa Prawna: 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy Art. 132 i art. 133 2. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2012/C 326/02) Art. 31 ust. 2 3. Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG) Art. 4 ust. 1 i art. 16 ust. 3 4. Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy Art. 3 i art. 5

Urszula
@Opolanin z odzysku 2.0

I co do dnia wolnego, czyli niedzieli - nie ma możliwości odmówić w tym przypadku pracy?

danone Nowy wpis
Pracownik
@Opolanin z odzysku 2.0

od tego jest www.danoneethicsline.com - może coś zmienisz

logo firmy Projektant Instalacji Fotowoltaicznych
Opole
Meb Technical Sp. z o.o. (POLSKA)
(5 opinii)
Wyślij CV
logo firmy kierowca kategorii C+E
Opole
JD Sp. z o.o. Sp. komandytowo-akcyjna
(13 opinii)
Wyślij CV
logo firmy Pracownik działu logistyka/magazyn w markecie budowlanym Opole
Opole
Agencja Pracy Tymczasowej Work&Profit
(760 opinii)
Wyślij CV
Aplikuj na wiele ofert
Połknięcie
Były pracownik

ile jeszcze ukrainy w tej firmie

1
Manager
Pracownik
@Połknięcie

Twój komentarz jest niezgodny z naszymi standardami. Nutricia stoi otworem dla wszystkich ludzi z całej naszej planety. Promujemy takie wartości jak: szacunek do odmienności, gender, i inne Wzajemny szacunek metodą do zwiększenia wydajności.

1
Bozka1
Były pracownik
@Manager

Nutricia nigdy nie miala szacunku dla pracownika.Dla nich liczy sie tylko wyrobienie normy.Ludzie to tylko zasoby,ktore w kazdej chwili mozna wymienic na innych.

Marzena
@Bozka1

Tzn., no z ich perspektywy norma jasne, że jest ważna ale co masz na myśli poprzez ten cały brak szacunku? Bo nie żeby coś ale chyba dobrze traktowany pracownik byłby bardziej efektywny?

ABC
Pracownik
@Manager

"Nutricia stoi otworem dla wszystkich ludzi z całej naszej planety." SZKODA ŻE NIE JESTEŚCIE RÓWNI OTWARCI NA WIĘKSZE ZAROBKI DLA PRACOWNIKÓW I SYSTEM PRACY BARDZIEJ KOMFORTOWY DLA PRACOWNIKA

Marzena
@ABC

A jeśli chodzi o finanse firmy to wiadomo jaka sytuacja jest? Bo zastanawiam się co może powodować brak podwyżek, o którym tu wspominasz. Tzn., te coroczne występują? Jaka była ostatnia?

krotoschin
Pracownik

jak w Opolu jest źle to zapraszamy do (usunięte przez administratora) w Krotoszynie ....prześwietne dyrektorowanie, atmosfera "pełna" szacunku i koleżeństwa... skandaliczne zachowania, duza rotacja - kto mądry już dawno poza bramą tego (usunięte przez administratora) albo na wypowiedzeniu :)

Szymon
@krotoschin

Zainteresowało mnie ogłoszenie na master data specialist, ale zaniepokoiły komentarze na forum. Co konkretnie masz na myśli przez te zachowania i czy orientujesz się, ile bym zarobił na tym stanowisku?

Była pracownica
Były pracownik

Okropna praca, gorzej nie wiedziałam. Brak szacunku do pracowników, zespół nie jest przyjazny, zawsze robisz ponad normę, minimalna stawka godzinowa... NIE POLECAM, zwłaszcza kobietom!! Na dziale przepakowywania jest ciężko fizycznie, atmosfera panująca podczas pracy jest bardzo napięta.

Mark
Były pracownik
 Pytanie
@Była pracownica

Też byłem pracownikiem tego zakładu i uważam ten zakład za WIELKIE ZŁO !!! Kierownicy dostają samochody służbowe a pracownicy ???? Oceny roczne to mobbing i jeszcze raz mobbing !!!! Czy nikt tego nie widzi ???

Były pracownik
Były pracownik
@Mark

Z działem odzywek sypkich ludzie z kilkuletnin stażem masowo kończą swoją PRZYGODĘ, od kiedy przygodę ze stanowiskiem kierownika rozpoczęła PRZYGODA. Niedługo sama tam będziesz za****ć .Wyzysk (usunięte przez administratora) śmieszne "podwyzki". Firma (usunięte przez administratora)

Dzik
Były pracownik
@Były pracownik

Niektórzy liderzy od dziecka mieli programowany mózg przez mamusie które całe życie zmarnowały w tej firmie. Jedyna wartość w życiu, żeby jak najwięcej wyprodukować na zmianie, nie zważając na to czy zaraz upadniesz, zemdlejesz, czy jesteś sam, czy ma ci kto pomoc. I biegająca do biurka donosicielka z brwiami odrysowanymi od szklanki z twarzą w kolorze dojrzalej pomarańczy, zatrzymana w latach 90. wypłata taka że nawet nie warto wychodzic z domu, tylko iść na L4, tym bardziej w czasach benzyny za 7 zł heh. A podwyżki na poziomie 3% wstyd. Firma z której uciekają Polacy i Ukraińcy. Omijać szerokim lukiem

Olga
Były pracownik
@Była pracownica

Dokładnie. Wszystko tak okropnie jest jak Pani opisuje. Sama tam pracowałam.

Roman
@Olga

Ile czasu tam spędziłaś? Może były też jakieś plusy, które opiszesz?

Pytanie
 Pytanie

Jak dużo osób pracuje w Nutricia Polska Sp. z o.o.?

anonim
Były pracownik

(usunięte przez administratora)

Timon
Pracownik

Sam byłem świadkiem kilku takich sytuacji. Znam nawet sytuację degradacji ze stanowiska przełożonego, który dopuścił do zgłoszenia wypadku

Pytanie
 Pytanie

Czy pracownicy Nutricia Polska Sp. z o.o. mają możliwość uczestnictwa w jakichś formach integracji?

1
Ss
Były pracownik
@Pytanie

Tak

Izabela
@Ss

A jakich konkretnie? Wymienisz?

iro
Pracownik
@Izabela

Wspólne libacje

Ss
Były pracownik
@Izabela

Każdy dział sam wybiera formę integracji

Marzena
@Ss

A są takie co zbyt specjalnie to się nie integrują?

Joanna
@iro

jak mam to rozumieć? tam chyba pracują dorośli ludzie, którzy wiedzą co robią i za siebie odpowiadają.

Klaudia
Pracownik

Nutricia Opole to typowy (usunięte przez administratora). Pracujesz nonstop. Praca produkcyjna w systemie czterobrygadowym. Często musisz pracować 6 dni w tygoniu, bo gdy odmawiasz wówczas stajesz się wrogiem i w konsekwencji przydzielają ci gorsze stanowiska oraz pomijają przy przydzielaniu premii. Ludziom, którzy znają swoją wartość polecam inne przedsiębiorstwa. Tym wszystkim normalnym, którzy utkneli w tym francuskim kołchozie zarządzanym przez osoby niekompetentne dobierane na zasadach układów towarzyskich, politycznych, a przede wszystkim neopotyzmu - życzę odwagi w zmianie pracy. Pozdrawiam Was Normalni xD.

kali
Pracownik

polecam najnowszy numer nutriflesch o kierowniku logistyki ciepłe słowo tam jest

Były pracownik
Były pracownik
@kali

No pewnie ze ciepłe słowo się znajdzie, bo prawdy nie napiszą. Z resztą cała góra to (usunięte przez administratora)

Elżbieta
@Były pracownik

A co tam napisali w tym numerze? Bo aż ciekawa jestem

kontestator
Były pracownik

Danone Wspiera Wojnę. Dalej angażuje się gospodarczo w Rosji. Społeczna odpowiedzialność i slogany to jedno. Natomiast kasa ubrudzona krwią, już nie śmierdzi...

Luj
Pracownik
@kontestator

kali piniądze tuli za magazyn i nie pachnie mu brzydko

ss
Były pracownik

pracowałem w nutricia to byl koszmar, nikomu nie polecam

Elżbieta
@ss

A co się takiego działo że wspominasz to tak źle?

ajirmajk
Pracownik

atmosfera jak po bąku niemacznym

Pytanie
 Pytanie

Jakie godziny pracy obowiązują w Nutricia Polska Sp. z o.o.?

L
Były pracownik
@Pytanie

24/7

Krystyna
@L

No ale na jakie zmiany się pracuje?

Paweł
Kandydat
 Pytanie

Dzień dobry, aplikuję na stanowisko Młodszego Specjalisty / Specjalisty ds. Zarządzania Materiałowego. Czy ktoś mi może powiedzieć coś więcej o tym stanowisku i dziale (jakie zarobki, atmosfera, godziny pracy, czy ciężka praca)? Z góry dziękuję.

ZZZ
Były pracownik
@Paweł

Uciekaj :)

Dawid
Pracownik
@Paweł

Nie podążaj ta drogą. Odradzam

Angi
Kandydat
 Pytanie

Jak wygląda praca w laboratorium w Krotoszynie? Jakiego rzędu są zarobki?

Ola
Były pracownik
@Angi

Nie polecam. Najgorsze miejsce w jakim pracowalam.

Iga
Kandydat
 Pytanie
@Ola

Można coś więcej na ten temat ? Jak wygląda kwestia szczepień , czy jest obowiązek i czy jest to praca w weekendy?

Sama prawda
Były pracownik
@Ola

Zgadzam się w 100% okropna atmosfera

Konrad
Pracownik
 Pytanie

Dlaczego szef UTR odszedł a z nim kilka osób?

Elektryk
Pracownik
@Konrad

W korpo nazywa się to nieetyczne postępowanie czyli preferowanie firm z których czerpie się korzyści. Po prostu Nan B i jego świta przyjmowali. Zarząd się połapał i musieli odejść. Po prostu chłopaki szły po bandzie

Marek
Pracownik
 Pytanie
@Elektryk

Co przyjmowali?

Elektryk
Pracownik
@Marek

% i inne cenne drobiazgi

Lolek
Pracownik
 Pytanie
@Marek

Techniczni wszyscy brali A gdzie to Pan B teraz wylądował?

Były
Były pracownik
 Pytanie
@Konrad

Dlaczego? Bo przez lata firma skupiała się na dojeżdżaniu fizycznych i liczeniu na monitoringu ile minut kto siedział w kiblu zamiast zwrócić uwagę na prawdziwe problemy. Tam się nic nie zmieni, ta firma jest przesiąknięta hipokryzją i kompleksami wiejskich kierowniczek i dyrektorek. Ciekawe ile jeszcze takich kwiatków skrywa się za pięknymi hasłami, dyplomami i tytułami pracodawcy roku.

inzynier UR
Kandydat

Rekrutowałem się stanowisko automatyka w UR. Dość śmieszne zarobki proponują jak na wymagania, które stawiają: - 5800 brutto na start dla doświadczonego pracownika - 4brygadówka - poza tym, że jestem automatykiem to pełniisz rolę mechnika jak i operatora maszyn, gdy jest taka potrzeba - dowiedziałem się tego od pracowników za pomocą LinkedIn Praca raczej dla nieszanujących się inżynierów bądź studentów.

Elżbieta
@inzynier UR

Rozumiem, że raczej odrzuciłeś ich ofertę? A rekrutacja składała się tylko z jednej rozmowy, czy było tego więcej?

inżynier UR
Kandydat
@Elżbieta

Rekrutacja jednoetapowa. Rozmowa z trzema gościami (chyba lider, kierownicy działów), nomen omen całkiem w porządku, jak i sama rekrutacja przebiegła bez zarzutu. Nie mniej jak wspominałem wyżej, warunki finansowe sprawiły, że odrzuciłem ofertę. Przykro, że ktoś za takie pieniądze pracuje. Psuje to rynek pracownika.

szary ludek
Pracownik
@inzynier UR

Nie bój nic 2 razy tyle pan B i jego ekipa dorabiała na współpracy z rekomendowanymi dostawcami

Etap 1
Etap 2

Zostaw merytoryczną opinię o Nutricia Polska Sp. z o.o. - Opole

Administratorem danych jest GoWork.pl Serwis Pracy sp. z o.o. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia ... Czytaj więcej

Często zadawane pytania

 • Jak się pracuje w Nutricia Polska Sp. z o.o.?

  Zobacz opinie na temat firmy Nutricia Polska Sp. z o.o. tutaj. Liczba opinii, które napisali obecni i byli pracownicy oraz kandydaci do pracy to 31.

 • Jakie są opinie pracowników o pracy w Nutricia Polska Sp. z o.o.?

  Liczba opinii, które napisali obecni i byli pracownicy to 20, z czego 1 to opinie pozytywne, 15 to opinie negatywne, a 4 to opinie neutralne. Sprawdź tutaj!

 • Jak wygląda rekrutacja do firmy Nutricia Polska Sp. z o.o.?

  Kandydaci do pracy w Nutricia Polska Sp. z o.o. napisali 4 opinii na temat procesu rekrutacyjnego. Zobacz szczegóły tutaj.

Nutricia Polska Sp. z o.o.
1.3/5 Na podstawie 403 ocen.
gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Styczniu 2023r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
 1. pracuj.pl 4 309 200
 2. GoWork.pl 4 049 352
 3. olx.pl - praca 3 255 228
 4. jooble.org 2 682 558
Nutricia Polska Sp. z o.o.
Przejdź do nowych opinii