Barbara Kurzweil-Mosiołek Kierownik Projektu HDOmedical
W HDO Medical pracuje od 9 miesięcy. Ukończyła studia na Wydziale Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, ze specjalnością translatoryka. Następnie, już podczas pracy zawodowej, ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach w zakresie psychologii i pedagogiki dla kadry nauczycielskiej. Karierę zawodową rozpoczynała w obsłudze klientów w prywatnej sieci handlowej w Krakowie. Pracę na etacie zaczęła jako lektor i nauczyciel języka niemieckiego. Od 2012 roku pracuje w branży opiekuńczej realizując po kolei szczeble kariery zawodowej.

Jak wyglądały początki Państwa firmy?

Grupa HDOmedical powstała w roku 2010. Specjalizujemy się w usługach opieki nad osobami starszymi w miejscu ich zamieszkania. Jesteśmy na rynku już ponad 17 lat i stale poszerzamy portfolio naszych usług.

Służymy tym, którzy nie chcą spędzać życia w domach opieki. Pomagamy rodzinom, które pielęgnują swoich bliskich w miejscu ich zamieszkania. Współpracujemy z szerokim gronem specjalistów m.in.: pielęgniarkami, opiekunkami, terapeutami i rehabilitantami. Dzięki tak szerokiemu spectrum nasza opieka jest profesjonalna i kompleksowa.

Nasze usługi świadczymy zarówno na rynku polskim, jak i niemieckim. Niedawno otworzyliśmy nowe biuro, które będzie dedykowane rekrutacji i koordynacji pracy w Niemczech.

Ile osób zatrudnia Państwa firma? Często przeprowadzacie rekrutacje do Waszego biura?

Firma zatrudnia ponad 1000 osób. Przeprowadzamy równiez rekrutacje do naszych biur w całej Polsce, a także w Niemczech.

 

W jaki sposób przebiega Wasza współpraca z pielęgniarkami i lekarzami – są zatrudniani bezpośrednio przez „Domową Opiekę”?

Pielęgniarki, lekarze, rehabilitanci, perfuzjoniści i opiekunowie zatrudniani są bezpośrednio przez nasz podmiot. Dopuszczamy równiez możliwość współpracy na zasadzie B2B.

Na rynku istnieje bardzo dużo firm działających w tej branży. Proszę powiedzieć, co odróżnia Was od konkurencji?

Rzetelność, wysoka empatia i profesjonalizm oraz lojalność w stosunku do naszych pacjentów. Nasi pracownicy zawsze opiekują się swoimi podopiecznymi jak swoją własną rodziną. Posługujemy się wystandaryzowanymi narzędziami podczas przeprowadzania wywiadu z pacjentami czy ich bliskimi, np. skalami geriatrycznymi. Inne firmy tego nie praktykują. Nasz konsultant spotyka się z pacjentem, aby ocenić rzeczywisty stan jego zdrowia i kondycji psychicznej, a także warunków środowiskowych w jakich pacjent przebywa. Często nie zdajemy sobie sprawy ile osób mieszka w domach bez windy, nie mając możliwości wyjść na spacer bez pomocy drugiej osoby. Zdarzają się środowiska, gdzie podopieczni boją się własnych dzieci. Opiekun czasami jest rozwiązaniem zaprzeszłych i obecnych problemów pacjenta, które zdrowej osobie wydają się błache a tak nie jest. Dramat rozgrywający się w niektórych rodzinach nie ogląda światła dziennego. My jesteśmy po to, aby ten dramat się skończył.

Skąd zainteresowani mogą czerpać informacje na temat prowadzonych rekrutacji?

Informacje dostępne są na portalach internetowych, przekazywane od opiekuna do opiekuna, a często sami pacjenci dzwonią do nas proponując nam znajomych jako przyszłych opiekunów. Takie osoby są sprawdzane i tworzony jest ich profil psychologiczny.

 

Jakie wymagania powinna spełniać osoba, która chciałaby podjąć pracę jako opiekunka lub pielęgniarka za granicą?

Zatrudniamy osoby, które znają język niemiecki, co najmniej w stopniu komunikatywnym i mają doświadczenie w opiece. Nie bez znaczenia są także cechy charakteru. Poszukujemy osób empatycznych i cierpliwych; takich, które potrafią nawiązać dobrą relację z Podopiecznym. Polskie Opiekunki są bardzo cenione u naszych zachodnich sąsiadów.

A jak wygląda proces rekrutacji takiej osoby?

W odpowiedzi na potrzebę opieki zgłaszną przez pacjentów nasza firma daje możliwość bezpośredniej rozmowy z opiekunem, wstępnie telefonicznej, a następnie bezpośredniej. My proponujemy sylwetkę opiekuna, ale to pacjent wybiera osobę, która będzie się nim opiekowała.

Długość kontraktu negocjowana jest indywidualnie, czy narzucona z góry?

Nic nie jest narzucane-każda rekrutacja to rozmowy z potencjalnym kandydatem. My przedstawiamy oferty i dopasowujemy je do indywidualnego profilu kandydata i jego kwalifikacji. Analogicznie -także długość kontraktu, choć dbając o potrzeby naszych Klientów i potrzeby naszych Zleceniodawców są to zazwyczaj dwa miesiące.

 

Na jakie warunki zatrudnienia mogą liczyć kandydaci, aplikujący na stanowiska związane z opieką w Niemczech?

Kandydaci aplikujący na stanowisko Opiekuna Osoby Starszej są zatrudniani na podstawie umowy zlecenia; mają odprowadzane niezbędne składki. Zarobki są zawsze uzależnione od stopnia znajomości języka niemieckiego i specyfiki danego zlecenia, ale oczywiście są również podporządkowane dyrektywnie unijnej i płacy minimalnej w Niemczech. Patrząc na konkurencję w branży mamy bardzo atrakcyjne wynagrodzenia.

Proszę powiedzieć, czy takie osoby mogą liczyć na Państwa wsparcie związane chociażby ze skompletowaniem niezbędnych dokumentów i innych formalności dotyczących wyjazdu?

Wszyscy nasi pracownicy wyjeżdżający do pracy w Niemczech są objęci wsparciem zarówno naszych Rekruterów w Polsce, jak i Koordynatorów pracujących na terenie Niemiec. Tak jak już wcześniej wspomniałam, niedawno otworzyliśmy nowe biuro w Warszawie, które jest dedykowane rekrutacji do pracy w Niemczech. Chcemy być jeszcze bliżej naszych pracowników i być z nimi w stałym kontakcie.

Pośrednictwo w poszukiwaniu pracy w Niemczech to tylko niewielki fragment świadczonych przez Państwa usług. Czym zajmują się Państwo w Polsce?

Wachlarz naszej oferty jest bardzo szeroki. Opieka krótko- i długoterminowa, opieka medyczna, pielęgniarska i rehabilitacja. Jako pierwsza firma w Polsce wprowadziliśmy na rynek innowacyjne rozwiązania opieki z wykorzystaniem telefonów, pozwalające na sprawowanie stałej opieki nad osobami starszymi, chorymi, samotnymi i niepełnosprawnymi. Marką firmy jest Przycisk życia SARA - ogólnopolski projekt, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych, niepełnosprawnych i chorych. Skierowany jest do wszystkich, którzy mogą czuć się zagrożeni ze względu na swoją sytuację życiową (bez względu na miejsce, w którym aktualnie przebywają).

Naszą dumą jest także Stowarzyszenie Opiekuńcze Nadzieja, które zostało powołane do sprawowania opieki i udzielania pomocy ludziom starszym, chorym, niesprawnym, samotnym, wykluczonym oraz dzieciom potrzebującym opieki z powodu zaburzeń ruchowych i psychicznych. Pomoc tym grupom społecznym to sedno i cel działalności Stowarzyszenia. Podejmujemy działania opiekuńcze i wspierające, propagujące profilaktykę prozdrowotną, aktywizacyjne; warsztaty kulturalne i psychoruchowe. Dużą wagę przywiązujemy do popularyzowania wiedzy na temat warunków życia Podopiecznych Stowarzyszenia, a także kształtowanie poczucia współodpowiedzialności lokalnych społeczności za warunki ich życia. Stowarzyszenie posiada status OPP, czyli organizacji pożytku publicznego.

Na którą z usług jest największe zapotrzebowanie?

Największe zapotrzebowanie to opieka każdego rodzaju, badania kliniczne i perfuzja.

 

Siedziba Państwa firmy znajduje się w Warszawie. Posiadacie placówki w innych miastach w Polsce?

Posiadamy placówki w różnych miastach Polski, pacjenci objęci są opieką niezależnie od usytuowania biur, czyli w całej Polsce. Jesteśmy w stanie rozpocząć opiekę już tego samego dnia, a najpóźniej następnego od czasu zgłoszenia takiej potrzeby przez pacjenta czy jego rodzinę. Reagujemy natychmiast. Nasze Panie opiekunki, a jest ich bardzo dużo zawsze gotowe są do pomocy.

Czym kierujecie się Państwo dostosowując opiekunów do osób potrzebujących pomocy?

"Pacjent - nasz Pan” i to własnie pacjent określa ideał osoby, która powinna sie nim opiekować. My się dostosowujemy. Jeżeli jednak zdarzy się złe dopasowanie, zarówno po stronie pacjenta, jak i po stronie opiekuna (to działa w dwie strony) istniej możliwość zmiany.

Jak wyobrażają sobie Państwo swoją firmę za 5 lat?

Nasza firma osiągnęła wysoki poziom, ale zawsze będziemy dążyć do jeszcze wyższego na płaszczyźnie pomocy i współpracy z innymi. Tego co możemy zrobić dzisiaj nie odkładamy nigdy na jutro. W niedalekiej przyszłości planujemy również pośrednictwo w innych krajach m. in. Anglii i Włoszech.

Dziękuję za rozmowę

HDOmedical