HDOmedical

Warszawa

Ocena pracodawcy 4/6

na podstawie 25 ocen.

Wywiady HDOmedical

Małgorzata Durka Dyrektor Operacyjny HDOmedical
Lat 54, absolwent studiów doktoranckich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, mgr pielegniarstwa, prowadzi zajęcia ze studentami II roku z zakresu chorów wewnętrzych w Zakładzie Pielęgniarstwa Nefrologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Oczki 8. Wieloletni dyrektor w firmie HDOmedical, a także konsultant, specjalista opieki krótko- i długoterminowej dla wielu podmiotów z branży zarówno medycznej jak i niemedycznej. Obecnie w trakcie pisania rozprawy doktorskiej.

Jak wyglądały początki Państwa firmy?

House Domowa Opieka (obecnie HDOmedical) powstała w 2010 roku jako pomysł na stworzenie nowej formy usług z zakresu holistycznej opieki długo- i krótkoterminowej, na bardzo wysokim poziomie dla pacjentów przebywających w środowisku domowym. W niedługim czasie nabyła prawa do świadczenia usług telemonitoringu, tworząc Care Center Sara - spółkę proponującą innowacyjne rowiązanie - telemonitoring czynności życiowych, pozwalający na sprawowanie stałej zdalnej opieki nad ludźmi w podeszłym wieku, chorymi, samotnymi czy niesprawnymi.

Następne osiągnięcie, to połączenie ze wspaniałą, znaną od 15 lat na rynku opieki długoterminowej, firmą NOPR (Nadzieja Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja sp. z o.o.) z Warszawy oraz Stowarzyszeniem Opiekuńczym Nadzieja z Lublina. Znana wsród środowiska Ośrodków Pomocy Społecznej w całym kraju, firma NOPR/Nadzieja świadczy usługi dla pacjentów tych ośrodków w środowisku zamieszkania. To bardzo ciężka, ale bardzo wdzięczna praca, która pozwala osiągać ogromną satysfakcję zarówno pacjentów, jak i opiekunów potrafiących niejednokrotnie zmienić życie pacjentów na lepsze i bardziej radosne. Lepsza jakość życia podopiecznych to hasło przewodnie naszej firmy. Dzięki tej firmie naszym Prezesem został Piotr Mazur, który przewodzi nam do dnia dzisiajszego i dzieki niemu oraz wszystkim pracownikom firma osiagnęła obecne rozmiary i pozycję. Każdy z pracowników włada obcym językiem, niektórzy własnie się uczą. Spotkania integracyjne organizowane przez Prezesa pozwalają na lepsze poznanie naszych pracowników biurowych oraz terenowych, zwłaszcza opiekunów.

Dalsze osiągnięcia przynoszące ogromną satysfakcję, to współpraca z angielską firmą MRN - Medical Research Network Ltd. operującą na płaszczyźnie międzynarodowej w ramach badań klinicznych w oparciu o wizyty domowe. Od 2013 roku House Domowa Opieka stała się pionierem nowego modelu badań klinicznych w Polsce, podnosząc o 38% wskaźnik retencji pacjentów, oraz dając możliwość lepszego zarządzania ryzykiem wystapienia zdarzeń niepożądanych poprzez bezpośrednie monitorowanie objawów wśród uczestników badania. Wdrożony i realizowanyprzez HDO model badawczy zapewnia bezpieczeństwo i komfort dając szansę na poprawę zdrowia pacjentów. Ponadto wspólpracujemy z Instytutem Kardiologii w Warszawie, gdzie świadczymy usługi perfuzji podczas operacji kardiologicznych na otwartym sercu. Nasza kadra perfuzjonistów to wyspecjalizowany personel na najwyższym poziomie zawodowym. Wszystko co robimy, począwszy od prostych działań opiekuńczych, takich jak towarzyszenie pacjentom, poprzez opiekę i pielęgnację, a kończąc na uczestniczeniu w ratowaniu życia ludzkiego w czasie operacji kardiologicznych czy badań klinicznych, robimy z wielką pasją i zaangażowaniem. To jest praca dla nas stworzona. Od września 2016 r House Domowa Opieka przyjęła nazwę HDOmedical sp. z o.o. i wszystkie podległe dotychczas podmioty należą obecnie do grupy HDOmedical.

Ile osób zatrudnia Państwa firma? Często przeprowadzacie rekrutacje do Waszego biura? 

Firma zatrudnia ponad 1000 osób. Przeprowadzamy równiez rekrutacje do naszych biur w całej Polsce, a także w Niemczech.

W jaki sposób przebiega Wasza współpraca z pielęgniarkami i lekarzami – są zatrudniani bezpośrednio przez „Domową Opiekę”?

Pielęgniarki, lekarze, rehabilitanci, perfuzjoniści i opiekunowie zatrudniani są bezpośrednio przez nasz podmiot. Dopuszczamy równiez możliwość współpracy na zasadzie B2B.

Na rynku istnieje bardzo dużo firm działających w tej branży. Proszę powiedzieć, co odróżnia Was od konkurencji?

Rzetelność, wysoka empatia i profesjonalizm oraz lojalność w stosunku do naszych pacjentów. Nasi pracownicy zawsze opiekują się swoimi podopiecznymi jak swoją własną rodziną. Posługujemy się wystandaryzowanymi narzędziami podczas przeprowadzania wywiadu z pacjentami czy ich bliskimi, np. skalami geriatrycznymi. Inne firmy tego nie praktykują. Nasz konsultant spotyka się z pacjentem, aby ocenić rzeczywisty stan jego zdrowia i kondycji psychicznej, a także warunków środowiskowych w jakich pacjent przebywa. Często nie zdajemy sobie sprawy ile osób mieszka w domach bez windy, nie mając możliwości wyjść na spacer bez pomocy drugiej osoby. Zdarzają się środowiska, gdzie podopieczni boją się własnych dzieci. Opiekun czasami jest rozwiązaniem zaprzeszłych i obecnych problemów pacjenta, które zdrowej osobie wydają się błache a tak nie jest. Dramat rozgrywający się w niektórych rodzinach nie ogląda światła dziennego. My jesteśmy po to, aby ten dramat się skończył.

Skąd zainteresowani mogą czerpać informacje na temat prowadzonych rekrutacji?

Informacje dostępne są na portalach internetowych, przekazywane od opiekuna do opiekuna, a często sami pacjenci dzwonią do nas proponując nam znajomych jako przyszłych opiekunów. Takie osoby są sprawdzane i tworzony jest ich profil psychologiczny.

Jakie wymagania powinna spełniać osoba, która chciałaby podjąć pracę jako opiekunka lub pielęgniarka za granicą?

Pielęgniarka od strony formalnej musi speniać wymogi ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, tzn. posiadać aktualne prawo wykonywania zawodu, od nieformalnej: doświadczenie w pracy pielęgniarskiej, znajomość języka niemieckiego w stopniu dobrym albo bardzo dobrym, musi być osobą niepalącą, bez nałogów, niekaraną, kulturalną, a przede wszystkim empatyczną i rzetelną. Opiekunka również musi znać język niemiecki w stopniu dobrym albo bardzo dobrym, być osobą niekaraną i doświadczoną w pracy z osobami chorymi, starszymi czy niesprawnymi ruchowo. Profil psychologiczny osób wyjeżdżających do Niemiec jest spójny z profilem osób pracujących dla polskich rodzin, oprócz oczywiście wymaganej znajomości języka niemieckiego.

A jak wygląda proces rekrutacji takiej osoby?

W odpowiedzi na potrzebę opieki zgłaszną przez pacjentów nasza firma daje możliwość bezpośredniej rozmowy z opiekunem, wstępnie telefonicznej, a następnie bezpośredniej. My proponujemy sylwetkę opiekuna, ale to pacjent wybiera osobę, która będzie się nim opiekowała.

Długość kontraktu negocjowana jest indywidualnie, czy narzucona z góry?

Jeżeli jest to opieka krótkoterminowa, “na godziny”, kilka razy w tygodniu, to opiekun wszystkie te godziny spędza z pacjentem. Jeżeli mówimy o opiece długoterminowej, gdzie pacjent wymaga stałego nadzoru 24 godziny na dobę, wówczas opiekun przebywa z pacjentem cały czas. Pracuje 8 godzin dziennie a pozostałe godziny, to czuwanie. Opuszczanie miejsca pracy przez opiekuna ustalane jest indywidualnie z pacjentem; może to być 1-2 godziny dziennie, może to być więcej lub mniej, ale zawsze jeden weekend w miesiącu (piątek, sobota, niedziela), opiekun ma wolny.

Na jakie warunki zatrudnienia mogą liczyć kandydaci, aplikujący na stanowiska związane z opieką w Niemczech?

Kandydaci aplikujący na stanowiska związane z pracą w Niemczech zatrudniani są na umowę zlecenie i mają odprowadzane wszystkie składki zgodnie z ustawą.

Proszę powiedzieć, czy takie osoby mogą liczyć na Państwa wsparcie związane chociażby ze skompletowaniem niezbędnych dokumentów i innych formalności dotyczących wyjazdu?

Wszyscy nasi pracownicy wyjeżdżający do pracy w Niemczech są objęci wsparciem naszych koordynatorów pracujących na terenie Niemiec. Posiadamy biuro niedaleko Frankfurtu, w pięknym kurorcie - Bad Soden. Wsparcie i opieka koordynatorów trwa przez cały okres zatrudnienia w Niemczech, a potem w Polsce.

Pośrednictwo w poszukiwaniu pracy w Niemczech to tylko niewielki fragment świadczonych przez Państwa usług. Czym zajmują się Państwo w Polsce?

Opieka krótko- i długoterminowa, opieka medyczna, pielęgniarska, rehabilitacja, teleopieka, badania kliniczne, perfuzja.

Na którą z usług jest największe zapotrzebowanie?

Największe zapotrzebowanie to opieka każdego rodzaju, badania kliniczne i perfuzja.

Siedziba Państwa firmy znajduje się w Warszawie. Posiadacie placówki w innych miastach w Polsce?

Posiadamy placówki w różnych miastach Polski, pacjenci objęci są opieką niezależnie od usytuowania biur, czyli w całej Polsce. Jesteśmy w stanie rozpocząć opiekę już tego samego dnia, a najpóźniej następnego od czasu zgłoszenia takiej potrzeby przez pacjenta czy jego rodzinę. Reagujemy natychmiast. Nasze Panie opiekunki, a jest ich bardzo dużo zawsze gotowe są do pomocy.

Czym kierujecie się Państwo dostosowując opiekunów do osób potrzebujących pomocy?

"Pacjent - nasz Pan” i to własnie pacjent określa ideał osoby, która powinna sie nim opiekować. My się dostosowujemy. Jeżeli jednak zdarzy się złe dopasowanie, zarówno po stronie pacjenta, jak i po stronie opiekuna (to działa w dwie strony) istniej możliwość zmiany.

Jak wyobrażają sobie Państwo swoją firmę za 5 lat?

Nasza firma osiągnęła wysoki poziom, ale zawsze będziemy dążyć do jeszcze wyższego na płaszczyźnie pomocy i współpracy z innymi. Tego co możemy zrobić dzisiaj nie odkładamy nigdy na jutro. W niedalekiej przyszłości planujemy również pośrednictwo w innych krajach m. in. Anglii i Włoszech.

Dziękuję za rozmowę