Kontakt - Noko Sp. z o.o. Warszawa - telefon, adres, NIP, informacje

Poniżej znajdziesz dane kontaktowe dla firmy Noko Sp. z o.o. w Warszawa, adresy, NIP, numery telefonów, infolinia i e-maile, oraz informacje: dane finansowe i władze firmy. Jeżeli widzisz nieaktualne dane, prosimy o informację.


Branże: Leśnictwo i sadownictwo - pozostała działalność

Dane kontaktowe, e-maile

Adres

Noko Sp. z o.o.
UL. ALEJA JANA PAWŁA II 27
00-867 WARSZAWA

Dane firmowe

Nazwa pełna:

NOKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres rejestrowy:

UL. ALEJA JANA PAWŁA II 27 00-867 WARSZAWA

NIP:

5272862936

KRS:

0000462954

REGON:

369890367

Kapitał zakładowy:

5000 zł

Forma prawna:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:

2013-05-21

Data rejestracji:

2013-05-21

Sygnatura akt:

WA.XII NS-REJ.KRS/22379/20/317

Sąd rejonowy:

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Profil działalności

Kod PKD:
 • 02Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

 • 02Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

 • 01Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

 • 15Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

 • 16Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli

 • 20Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

 • 18Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

 • 26Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

 • 23Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

 • 11Produkcja napojów

 • 31Produkcja mebli

 • 30Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

 • 21Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

 • 14Produkcja odzieży

 • 32Pozostała produkcja wyrobów

 • 22Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

 • 17Produkcja papieru i wyrobów z papieru

 • 29Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

 • 27Produkcja urządzeń elektrycznych

 • 25Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

 • 19Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

 • 45Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi

 • 46Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 • 47Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • 52Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

 • 53Działalność pocztowa i kurierska

 • 55Zakwaterowanie

 • 56Działalność usługowa związana z wyżywieniem

 • 63Działalność usługowa w zakresie informacji

 • 62Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

 • 59Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

 • 61Telekomunikacja

 • 58Działalność wydawnicza

 • 68Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • 69Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe

 • 70Działalność firm centralnych (head offices)

 • 74Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

 • 71Działalność w zakresie architektury i inżynierii

 • 72Badania naukowe i prace rozwojowe

 • 73Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

 • 81Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

 • 78Działalność związana z zatrudnieniem

 • 79Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

 • 77Wynajem i dzierżawa

 • 82Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

 • 85Edukacja

 • 90Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

 • 91Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

 • 93Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

 • 92Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

 • 96Pozostała indywidualna działalność usługowa

 • 95Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego

Rozwiń

Noko Sp. z o.o.
0/5 Na podstawie 0 ocen.
 • Zobacz wywiad
 • Aleja Jana Pawła II 27
  00-867 Warszawa
 • NIP: 5272862936 REGON: 369890367 KRS: 0000462954
gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Październiku 2022r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
 1. pracuj.pl 4 233 060
 2. GoWork.pl 3 490 290
 3. olx.pl 3 219 750
 4. jooble.org 2 432 754
 5. indeed.com 2 324 052
Noko Sp. z o.o.