Miniaturka
Katarzyna Dalba
Michelin Polska
18 lat pracy w Michelin Polska, w tym 9 lat w dziale IT i 9 lat w dziale HR. Od lipca 2014 roku na stanowisku Kierownik Centrum Rekrutacji dla Polski, Krajów Bałtyckich, Czech i Slowacji.

Michelin Polska

Pierwsza filia Grupy Michelin w Centralnej i Wschodniej Europie została założona w1994 r. w Warszawie. W grudniu 1995 roku Grupa Michelin, kupiła pakiet większościowy akcji olsztyńskiej fabryki i stała się partnerem strategicznym i inwestorem na wielką skalę. Produkcja ciężarowych opon całostalowych ruszyła w 1996 r., a w 1998 r. otwarto Zakład Form. W 2000 roku w Warszawie powstało Centrum Szkoleniowe dla dilerów. Rok później olsztyńska fabryka rozpoczęła produkcję opon osobowych i ciężarowych pod marką Michelin. W styczniu 2005 roku fabryka w Olsztynie i Dyrekcja Handlowa Michelin Polska w Warszawie połączyły się w jedną firmę: Michelin Polska S.A. Powstały nowe inwestycje: Centrum Logistyczne, nowy Zakład Opon Osobowych i Dostawczych oraz Zakład Półfabrykatów.

Michelin to uznana marka nie tylko na polskim rynku, ale także przede wszystkim na świecie. Kiedy charakterystyczny biały ludzik zawitał do naszego kraju?

Michelin rozpoczął działalność handlową w Polsce w 1994 r. Rok później ówczesny Dyrektor Zarządzający Grupy Michelin François Michelin, podpisał z Ministerstwem Przekształceń Własnościowych umowę prywatyzacyjną, na mocy której nasz koncern objął większościowy pakiet akcji Stomilu-Olsztyn. Dziś, po ponad dwudziestu latach, olsztyńska fabryka jest największą fabryką opon w Polsce i jednym z największych zakładów produkcyjnych Michelin na świecie.

Osiągnięcie takiego statusu to efekt przede wszystkim potężnych inwestycji poniesionych przez firmę.

W czasie minionych dwudziestu lat Michelin zainwestował w olsztyńską fabrykę ponad 700 milionów euro. Dzięki inwestycjom fabryka stała się jedną z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie  na świecie. Jej powierzchnia to 187 hektarów. Michelin produkuje w niej  opony do samochodów osobowych, 4x4, dostawczych, ciężarowych oraz do pojazdów rolniczych, a także formy do produkcji opon, kordy i mieszankę gumową.

Ilu pracowników zatrudniacie i na jakich stanowiskach?

W olsztyńskiej fabryce Michelin zatrudnia około 4500 osób.  Pracują oni między innymi w sześciu zakładach produkcyjnych, w serwisie bezpieczeństwa, finansowym, prawnym, personalnym, komunikacji, IT i zakupach. Dodatkowo zatrudniamy ponad sto osób w służbach handlowych, marketingu i dystrybucji.

Ludzik Michelin to symbol firmy znany na całym świecie. Postać przez wiele lat ewaluowała, w jaki sposób i jaka jest historia jej stworzenia?

Autorem pierwszego plakatu z Ludzikiem Michelin Manem był w 1898 roku artysta Marius Rossillon. Zaprezentowano go  po raz pierwszy podczas Wystawy Światowej w Lyonie.  Przez wiele lat istnienia Ludzik Michelin nieco zmieniał swój wizerunek. Początkowo był otyły, nosił binokle i  nawet palił cygaro. Obecnie ma bardziej młodzieżową i sportową sylwetkę. Jest używany jako logo firmy i w jej kampaniach reklamowych. To jeden z najstarszych i najbardziej znanych znaków towarowych na świecie.

Pod jego marką chce pewnie pracować bardzo wiele osób. Jakimi kanałami poszukujecie nowych pracowników?

Decydując się na rekrutację zewnętrzną wykorzystujemy wszystkie dostępne obecnie kanały dotarcia do kandydatów. Chodzi tu o naszą stronę rekrutacji praca.michelin.pl, ogłoszenia w intranecie, w prasie,  media społecznościowe, polecenia w ramach programu rekrutacji wewnętrznych, ale bazujemy również na kontaktach ze studentami. Prowadzimy programy praktyk i staży, organizujemy wizyty w naszej firmie oraz Dni Michelina na uczelniach partnerskich. Bardzo chętnie uczestniczymy też w targach pracy i wielu innych wydarzeniach promujących nas jako pracodawcę.

Wiedza, doświadczenie, umiejętności? Czym trzeba zabłysnąć na rozmowie kwalifikacyjnej?

Rekrutując do Michelin bierzemy pod uwagę przede wszystkim osobowość kandydatów. Bierzemy pod uwagę ich przyszłą karierę w firmie, a nie tylko wymagania na stanowisko, na które prowadzimy rekrutację. Proces rekrutacyjny składa się z trzech etapów. W ramach rekrutacji na stanowiska nierobotnicze pierwszy etap to aplikacja on-line na wybraną ofertę pracy. Kandydaci aplikują na stanowisko tworząc konto w naszym systemie i wypełniając kilka niezbędnych informacji oraz załączając CV i  list motywacyjny. Ta część procesu zajmuje kilka minut. Po przesłaniu aplikacji każdy zarejestrowany kandydat otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą zgłoszenie kandydatury. Następnie w  ciągu maksymalnie 30 dni od złożenia aplikacji następuje pierwszy kontakt z pracownikiem Działu Rekrutacji.

Rekrutacja na stanowiska "robotnicze" wygląda inaczej. Na czym ona polega?

W tym przypadku aplikację należy złożyć osobiście w biurach Agencji Pracy Tymczasowej mieszczących się w biurowcu głównym Michelin w Olsztynie lub przesłać na adres email: rekrutacjarobotnicza@gmail.com. Kolejny krok to pierwsze spotkania rekrutacyjne z pracownikami działu rekrutacji. Jeśli kandydatura spełnia nasze oczekiwania, zapraszamy na kolejne spotkanie.  Kandydaci na stanowiska robotnicze we wstępnym etapie biorą udział w spotkaniach prowadzonych przez pracownika Agencji Pracy Tymczasowej. Podczas tych spotkań sprawdzamy, czy profil zawodowy kandydata odpowiada oferowanemu stanowisku oraz oceniamy jego możliwości rozwoju w naszej Grupie. Jeżeli kandydatura nie zostanie wybrana, kandydaci otrzymują odpowiednią informację na ten temat, a ich dokumenty aplikacyjne trafiają do naszej bazy danych. Kontaktujemy się z kandydatami ponownie, gdy tylko pojawi się oferta pracy odpowiadająca ich profilowi zawodowemu.

Po przejściu dwóch etapów jest jeszcze ten ostateczny: dzień spotkań rekrutacyjnych z biznesem.

Dokładnie tak. Podczas tych spotkań kandydaci rozmawiają z naszymi ekspertami poszczególnych zawodów, menedżerami oraz osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie rozwojem zawodowym. Przed podjęciem ostatecznej decyzji oceniają oni umiejętności, motywacje oraz możliwości rozwoju zawodowego kandydatów w firmie Michelin. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko, pracownik działu rekrutacji informuje kandydata, czy został wybrany i czy dołączy do zespołu Michelin.

Co robicie żeby praca u Państwa to nie był dla pracownika tylko obowiązek, ale i przyjemność?

Nasz sukces jest sumą różnorodnych umiejętności pracowników. Członkowie naszego zespołu są silnie ze sobą związani i z dumą wyznają te same wartości, czyli zaufanie i szacunek do drugiej osoby. W firmie Michelin każdy wykorzystuje swoje umiejętności i energię, aby wspólnie z innymi podejmować nowe wyzwania. Tego rodzaju poczucie wspólnoty i bliskości umożliwia stworzenie odpowiedniej atmosfery pracy, która pozwala pracownikom wykorzystywać swój potencjał zawodowy. Pracownicy biorą udział w szkoleniach na każdym etapie rozwoju zawodowego. W czasie całej kariery zawodowej w Michelin pracownicy nawiązują bliskie, oparte na zaufaniu, relacje ze swoim przełożonym. Na każdym etapie kariery pracownicy otrzymują wsparcie zarówno swojego bezpośredniego menedżera jak i menedżerów ds. rozwoju zawodowego odpowiedzialnych za rozwój zawodowy w Michelin. Pomagają oni zbudować indywidualną i długofalową ścieżkę kariery.

Czy Wasi pracownicy mają realny wpływ na politykę firmy, oraz jej funkcjonowanie?

Wierzymy, że organizacje zapewniające swoim pracownikom dużą swobodę działania są drogą do sukcesu, dlatego dajemy pracownikom niezbędną autonomię oraz możliwość wyrażania opinii. W 2014 r. pracownicy Michelin zgłosili 56 372 pomysłów dotyczących rozwoju i innowacji. Wspierając pracowników w codziennych zadaniach, zwracamy szczególną uwagę na stworzenie nowoczesnego, przyjemnego i bezpiecznego środowiska pracy, a także zapewnienie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym. W tym celu w poszczególnych krajach wprowadzamy konkretne rozwiązania odpowiednie do potrzeb pracowników. Są to praca na odległość, centrum usług dla pracowników, profilaktyka zdrowotna, wypoczynek po pracy i aktywności sportowe. Jesteśmy zaangażowani w życie lokalnej społeczności. Wspieramy szpitale, szkoły i wydarzenia artystyczne. Uczestniczymy w lokalnym wolontariacie. Aktywnie działamy na rzecz bezpieczeństwa drogowego w Polsce.

Na koniec - jak wygląda system płac i bonusów?

Polityka płacowa Grupy Michelin jest taka sama we wszystkich krajach. Każdy pracownik jest  objęty systemem premii indywidualnych oraz premii grupowych, uzależnionych od  wyników pracy i realizacji celów indywidualnych oraz od wyników zespołu, w którym pracujemy. Ponadto oferujemy wszystkim pracownikom zindywidualizowane i sprawiedliwe wynagrodzenie uzależnione od zakresu odpowiedzialności na danym stanowisku pracy oraz od indywidualnych wyników pracy i wkładu w wyniki Grupy Michelin. Ponadto zapewniamy możliwości przystąpienia do programu emerytalnego i dopłaty do ubezpieczenia pracowników. W naszej ofercie socjalnej jest również prywatna opieka medyczna, wypoczynek po pracy i aktywności sportowe, pożyczki mieszkaniowe i remontowe oraz wiele innych elementów naszego pakietu benefitów pracowniczych.

Dziękuję za rozmowę.

gemius

Na podstawie badań Mediapanel prowadzonych przez Gemius w okresie od 1 marca do 31 marca 2024: wskaźniki "Real Users" platforma internet.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 3 634 470
  2. Pracuj.pl 3 137 130
  3. LinkedIn 3 035 232
  4. Olx.pl 2 564 298
Michelin Polska