DAAS Sp. z o.o.

2.9 Dodaj merytoryczną opinię

Oferta

Oferta

 

DAAS Group to grupa kilku podmiotów powiązanych kapitałowo z firmą DAAS Sp. z o.o., zajmujących się produkcją i dostawą konstrukcji oraz usługami w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego i ogniochronnego konstrukcji stalowych i żelbetowych, pracami projektowymi oraz pracami demontażowymi, a także szeregiem innych, nietypowych prac na wysokości z wykorzystaniem technik dostępu linowego.

DAAS PAINTING/ MALARNIA

Malarnia konstrukcji stalowych oraz elementów maszyn i urządzeń

Specjalistyczna malarnia, spełniająca wszelkie wymogi środowiskowe, dysponująca obszernymi komorami oraz suwnicami o dużej nośności to gwarancja profesjonalnego wykonania powłok, co gwarantuje długi okres bezproblemowego użytkowania zabezpieczonych elementów.

Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy komory lakiernicze o wymiarach 20 x 5 x 4,5m, rozlokowane na hali o powierzchni ponad 3600m2 z dwoma suwnicami o udźwigu 32 ton, co umożliwia nam wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów o dużych gabarytach. Nowoczesne, zautomatyzowane komory zapewniają optymalne warunki do przygotowania powierzchni, aplikacji ciekłych systemów malarskich oraz metalizacji natryskowej.

Na miejscu dysponujemy również niezbędnym osprzętem i narzędziami, zapewniającymi zdolność wykonania procesów powiązanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym, łącznie z etapami laboratoryjnej analizy powierzchni materiałów poddawanych obróbce i powłok zabezpieczających. Wszystko to obsługują doświadczeni pracownicy, zarządzani przez wykwalifikowaną kadrę.

Zapraszamy do współpracy wytwórnie konstrukcji stalowych oraz fabryki maszyn, pojazdów i urządzeń, wykorzystujących w swoim procesie produkcji ciekłe zabezpieczenia antykorozyjne oraz ognioochronne, jak również metalizację natryskową.

DAAS ANTICORROSION

Zabezpieczenie antykorozyjne

Specjalizujemy się w pracach w następującym zakresie:

 • zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji i budowli inżynierskich,
 • zabezpieczenia pasywne przeciwpożarowe (ognioochronne) konstrukcji i budowli inżynierskich do klasy R 120,
 • zabezpieczenia przeciwpożarowego w systemie HILTI (przepusty instalacyjne),
 • zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji mostów i wiaduktów (uprawnienia IBDiM),
 • zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwpożarowego budowli inżynierskich z wykorzystaniem przemysłowego dostępu linowego (techniki alpinistyczne), na które posiadamy międzynarodowy certyfikat IRATA,
 • naprawy, konserwacji i renowacji starych powłok malarskich na konstrukcjach i budowlach inżynierskich
 • wykonywania ekspertyz zniszczeń korozyjnych, opracowywania dokumentacji naprawczej istniejącej powłoki malarskiej - systemu antykorozyjnego,
 • wykonywania projektów zabezpieczeń antykorozyjnych dla nowobudowanych obiektów przemysłowych.

Przygotowanie powierzchni do malowania systemów malarskich, przygotowujemy w klasach czystości:

 • St 2, St 3 (czyszczenie ręczne i z wykorzystaniem narzędzia z napędem mechanicznym),
 • Sa 1, Sa 2, Sa 2 ½, Sa 3 (obróbka strumieniowo-ścierna),
 • Wa 1, Wa 2 i Wa 2 ½ (czyszczenie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem 2500 bar – hydroblasting/waterjetting).

Systemy malarskie aplikujemy:

 • natryskiem bezpowietrznym (hydrodynamicznym),
 • w uzasadnionych wypadkach wałkiem lub pędzlem.

Przy wykonaniu naszych prac w zabezpieczeniu antykorozyjnym, wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie, normy NORSOK i normy ISO, między innymi takie jak:

 • NORSOK M-501
 • PN-EN ISO 8501 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – Wzrokowa ocena czystości powierzchni.
 • PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 

Na wszystkie nasze prace udzielamy gwarancji do lat 5 i udzielamy gwarancji na żywotność powłok malarskich do lat 15.

Mamy nadzieję, że będziemy mogli Państwu służyć naszym doświadczeniem, wiedzą oraz, że wykonane przez nas prace przyczynią się do wydłużenia czasu eksploatacji i bezawaryjnego funkcjonowania obiektów przemysłowych w Państwa przedsiębiorstwie.

DAAS STEEL

Sprzedaż wyrobów hutniczych

DAAS Steel zajmuje się szeroko pojętym obrotem wyrobami hutniczymi na terenie całej Polski oraz Europy. Do głównych zadań należy obsługa inwestycji infrastrukturalnych (drogi, mosty, autostrady). Profesjonalne podejście do każdego klienta zapewnia terminowość i gwarancję zawieranych umów. Poprzez bezwzględną uczciwość i lojalność budowane są długofalowe relacje z kontrahentami. 

Wśród odbiorców DAAS Steel znajdują się m.in.: SKANSKA, Hydrobudowa S.A., Budimex.

Oferta asortymentowa obejmuje:

 • rury stalowe: nowe i używane o śr. 219mm ÷ 2020mm,
 • blachy i taśmy walcowane na gorąco,
 • blachy i taśmy walcowane na zimno,
 • blachy grube,
 • kształtowniki,
 • walcówkę okrągłą i profilową,
 • stal zbrojeniową,
 • grodzice.

Realizujemy indywidualne zamówienia konstrukcyjne.

DAAS CONSTRUCTION

Konstrukcje stalowe

DAAS Construction zajmuje się projektowaniem, produkcją i montażem konstrukcji stalowych. Nasi klienci mogą liczyć na profesjonalne rozwiązania, które dostosowywane są do ich indywidualnych potrzeb. Przygotowanie organizacyjno-techniczne firmy pozwala na sprostanie najbardziej wymagającym zadaniom postawionym przez kontrahentów.

Wszelkie prace wykonywane są zgodnie z zachowaniem zasad BHP, jak i również wszelkich obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego. Kadrę DAAS Construction buduje zespół profesjonalnie wyszkolonych specjalistów, posiadających szeroką wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie niezbędne do wykonywania powierzonych zleceń.

Dokumentacja i projektowanie:

 • dokumentacje geologiczne i geodezyjne,
 • obsługa formalno-prawna związana z uzyskaniem pozwoleń na budowę oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień formalno-prawnych,
 • pełnienie nadzorów autorskich i inwestorskich,
 • odtwarzanie dokumentacji projektowej,
 • dokumentacje powykonawcze prac budowlanych, remontowo-budowlanych i instalacyjnych,
 • operaty geodezyjne.

 Montaż konstrukcji stalowych:

 • masztów i konstrukcji wsporczych,
 • montaż hal przemysłowych, konstrukcji technologicznych, silosów, zbiorników, estakad,
 • prace spawalnicze, wzmacnianie konstrukcji, prace naprawcze w trybie awaryjnym,
 • montaż systemów asekuracyjnych.

 Instalacje antenowe i elektryczne:

 • Montaż anten telefonii komórkowej,
 • instalacje feederów wraz z uziemieniami i pomiarami torów falowodowych,
 • instalacje zasilania w energię elektryczną prowadzone w ziemi i w budynkach,
 • instalacje wewnętrzne elektryczne, odgromowe i uziemieniowe,
 • światłowody
DAAS RECRUITMENT

Agencja Pośrednictwa Pracy

DAAS Recruitment  jest prężnie rozwijającą się firmą, która działa na terenie Unii Europejskiej, specjalizującą się w usługach rekrutacji i selekcji pracowników.

Podstawowe usługi:

 • praca tymczasowa
 • pośrednictwo pracy
 • rekrutacja i selekcja pracowników z zagranicy, m.in. Ukrainy i Białorusi
 • serwis ogłoszeń rekrutacyjnych
 • wynajem i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Nasz cel
Główne założenia firmy opierają się na pełnym zrozumieniu potrzeb klienta, udostępnieniu szerokiej bazy kandydatów poszukujących pracy oraz oferowaniu profesjonalnych narzędzi rekrutacji i doboru kandydatów.

Szczegółowa oferta do pobrania

OFERTA

Pośrednictwo pracy:

 • udzielanie pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych
 • pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy
 • udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy
 • informowanie kandydatów oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy
 • inicjowanie i organizowanie kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia z pracodawcami
 • kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, o którym mowa w art. 85 ust.2

Pośrednictwo zawodowe:

 • udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia
 • udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia
 • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy
 • udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności udzielanie informacji i doradztwo w tym zakresie

Doradztwo personalne:

 • prowadzenie analizy zatrudnienia u pracodawców, określanie kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy
 • wskazywanie źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy
 • weryfikacja kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji

Praca tymczasowa:
Zatrudnianie pracowników tymczasowych i kierowanie tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami, do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Międzynarodowe pośrednictwo pracy:

 • Umożliwienie swobodnego przepływu pracowników w ramach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Stwarzanie warunków do poszukiwania pracy zarówno Polakom, chcącym podjąć pracę w UE lub EOG, a także cudzoziemcom z UE lub EOG pragnącym podjąć pracę w Polsce, m.in. z Ukrainy i Białorusi.
 • Pomoc polskim pracodawcom w promocji ich ofert pracy oraz realizacja międzynarodowych procesów rekrutacyjnych we wszystkich branżach.

Przed wyjazdem otrzymasz informacje na temat zatrudnienia, zakwaterowania i transportu. DAAS Recruitment potwierdzi wstępne warunki zatrudnienia w umowie o kierowanie do pracy u pracodawcy zagranicznego, m.in. okres zatrudnienia, rodzaj i warunki pracy, wynagrodzenie, wstępne obowiązki w pracy.

Po przyjeździe do kraju podpiszesz umowę dotyczącą zatrudnienia zgodnie z warunkami przedstawionymi w DAAS Recruitment. Zadbamy o dopełnienie wszelkich formalności.

POŚREDNICTWO PRACY

Celem DAAS Recruitment jest znalezienie najlepszego kandydata w możliwie jak najkrótszym czasie. Aby zmaksymalizować skuteczność naszych działań korzystamy z różnych narzędzi rekrutacyjnych, z których najważniejsze to:

 • bezpośrednie kontaktowanie się z kandydatami o najwyższych kompetencjach (direct search)
 • direct communication with candidates appointed by clients
 • bezpośrednie kontaktowanie się z kandydatami wskazanymi przez klienta
 • wykorzystywanie istniejących kontaktów biznesowych i otrzymanych poleceń
 • motywowanie Kandydatów do zmiany pracy
 • ogłoszenia w mediach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych
 • ogłoszenia na portalach społecznościowych
 • ogłoszenia w instytucjach i uczelniach wyższych
 • poszukiwanie potencjalnych kandydatów wśród wyróżniających się absolwentów szkół i uczelni wyższych
 • zbieranie referencji z poprzednich miejsc pracy kandydatów

DAAS Recruitment oferuje pośredniczenie w umawianiu spotkań i w rozmowach prowadzonych pomiędzy Klientem a Kandydatem, w szczególności w początkowym etapie procesu rekrutacji.

DAAS Recruitment przygotuje raport ze stanu realizacji zlecenia. Nasz klient otrzyma informację o:

 • skuteczności kanałów komunikacji
 • o narzędziach rekrutacyjnych (ilość kandydatów po przeprowadzeniu selekcji)
 • liczby kandydatów zainteresowanych ofertą pracy
 • efektywność procesu rekrutacji

office@hrdaas.com

 

Dołacz do Nas →

 
DAAS Sp. z o.o.