Kontakt - Ruszyński Tomasz Phu. Tombud Kołata - telefon, adres, NIP, informacje

Poniżej znajdziesz dane kontaktowe dla firmy Ruszyński Tomasz Phu. Tombud w Kołata, adresy, NIP, numery telefonów, infolinia i e-maile, oraz informacje: dane finansowe i władze firmy. Jeżeli widzisz nieaktualne dane, prosimy o informację.


Branże: Usługi budowlano-remontowe - demontaż, rozbiórka i burzenie

opinie o firmach | GoWork.plznak

Twój głos ma znaczenie,

podziel się swoją historią!

Chcę opowiedzieć o firmie

Dane kontaktowe

Adres
ikona kontakt
Kołata 10
62-007 Kołata
NIP: 7781000718
REGON: 631072494

Dodatkowe informacje kontaktowe


Dane firmowe

Nazwa pełna:

Tomasz Ruszyński "RUSZYŃSKI TOMASZ PHU. TOMBUD"

Adres rejestrowy:

Kołata 10 62-007 Kołata

NIP:

7781000718

REGON:

631072494

Forma prawna:

indywidualna działalność gospodarcza

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:

2005-08-04

Data rejestracji:

2005-08-04


Profil działalności

Kod PKD:
 • 43.11.ZRozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 23.61.ZProdukcja wyrobów budowlanych z betonu
 • 23.63.ZProdukcja masy betonowej prefabrykowanej
 • 23.69.ZProdukcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 • 41.20.ZRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.ZRoboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.21.ZRoboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.91.ZRoboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • 43.12.ZPrzygotowanie terenu pod budowę
 • 43.13.ZWykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 43.99.ZPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 45.11.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • 45.19.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.20.ZKonserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.32.ZSprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 46.63.ZSprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • 46.77.ZSprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 47.11.ZSprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 47.22.ZSprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.30.ZSprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • 47.73.ZSprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.99.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 49.41.ZTransport drogowy towarów
 • 49.42.ZDziałalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • 50.10.ZTransport morski i przybrzeżny pasażerski
 • 55.20.ZObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 68.10.ZKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.ZWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.ZPośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 77.34.ZWynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
 • 81.30.ZDziałalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Rozwiń

Mapa

Ruszyński Tomasz Phu. Tombud